Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  NANOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Birimin amacı, Anadolu Üniversitesi bünyesinde çağımızın bilimsel ve teknolojik önceliklerine yönelik yapılacak disiplinlerarası araştırmaları desteklemek, planlamak, koordine etmek ve uygulamaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak Birimin faaliyet konuları şunlardır:
  -Oluşturulan alt birimlerden gelen öneriler kapsamında disiplinlerarası lisansüstü eğitim programlarını ilgili enstitülere önermek,

  -Ulusal ve uluslararası teorik ve uygulamalı kurs, seminer, çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek,

  -Bilimsel ve teknolojik alanlarda ulusal ve uluslararası danışmanlık ve işbirliği yapmak -Fikri mülkiyet hakları konusunda araştırıcıları bilgilendirmek,

  -Öncelikle, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olmak üzere, 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgelerinde girişimde bulunabilecek Üniversitemiz öğretim elemanlarını yönlendirmek ve desteklemek,

  -Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna desteklenecek öncelikli alanlar konusunda önerilerde bulunmaktır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Başlangıç Projeleri

  Nano-sensörler

  -Patlayıcı ve Yanıcı gaz sensörleri

  -Zehirli gaz sensörleri

  -Bio-kimyasal sensörler (şeker seviyesi, enzimler vb.)

  Nano-Yüzey Teknolojileri

  -Kir tutmayan yüzeyler, bakteri üremeyen yüzeyler, kendini temizleyen yüzeyler

  -Optik etkileri olan yüzeyler, Fotokromik, Fotokatalitik yüzeyler

  Enerji

  -Hidrojen enerjisi

  -Bio-dizel vb. yakıtlar

  -Rüzgar, güneş ve alternatif enerjiler

  -Enerji kalitesi

  -Enerji yalıtımı

  Nano-biyoteknoloji

  -Nano kapsüller, nano Küreler, nanoveziküler sistemler, akıllı ilaçlar, kontrollü ilaç salınım sistemleri, nano sensörler

  Yeni Projeler

  -OAO sıfır enerjili Akıllı Ekolojik Evler (Enerji)

  -Oto Sensör ve Akıllı sistemler (DPT) (Nano-sensör, Enerji)

  -Piezoelektrik Elemanlar Kullanılarak Enerji Hasatı (BAP) (Enerji)

  -Farklı ilaç etkin maddelerinin hiyaluronik asit ile enkapsülasyonu (BAP) (Nano-Biyoteknoloji Akıllı İlaçlar)

  -Protein üretim konakçısı Tetrahymena thermophila'ya katyonik lipidler ile plasmid DNA'sının etkin transfeksiyonu ve ATP bağımlı TtDNA Ligaz I homolog proteininin biyoteknolojik üretimi (TÜBİTAK)(Biyoteknoloji )

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  "Düzenli dizilmiş karbon nanotüp üretiminde kullanılmak üzere yönlendirilmiş mikroyapıya sahip Fe-katkılı alumina seramik altlıkların üretimi" başlıklı proje TÜBİTAK-CNRS İkili İşbirliği Projesi kapsamında Doç. Dr. Ender SUVACI yürütücülüğünde Fransa, Paul Sabatier Üniversitesi, CIRIMAT Araştırma Merkezi?nden Dr. Emmanuel Flahaut ve Prof. Alain Peigney ile birlikte çalışılmaktadır.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Anadolu Üniversitesi Laboratuar, Merkez ve Ekipmanları
  -Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

  -Fen Fakültesi

  -Eczacılık Fakültesi

  -Bitki İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi (BİBAM)

  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  İTN501     Atom ve Molekül Yapısı    
  İTN502     Nanoteknoloji    
  İTN592     Seminer
  İTN790     Tez
  İTN791     Tez
  İTN792     Tez
  İTN793     Tez

  Seçmeli Dersler
  ENT501 Endüstriyel Tasarım I    
  FİZ501     Matematiksel Fizik    
  FİZ508     Kuantum Mekaniği    
  FİZ514     Elektro Manyetik Dalga Teorisi    
  FİZ624     Yarı İletkenlerde Seçme Konular    
  İTN505     Nanokarakterizasyon I    
  İTN506     Nanokarakterizasyon II
  İTN507     Nanomalzemeler    
  İTN508     Nanomalzemelerin Sentezi    
  İTN509     Nano-Biyoteknoloji    
  İTN510     Nanomalzemelerde Yapı-Özellik İlişkileri
  İTN511     Nanomalzemelerin Fiziksel Özellikleri    
  İTN512     Nanoaygıtlar ve Tasarımı    
  KİM513 Kimyasal Termodinamik    
  KİM525 Kuantum Kimyası    
  KİM529 Kimyasal Kataliz    
  KİM531 Modern Analiz Yöntemleri I    
  KİM532 Modern Analiz Yöntemleri II    
  KİM536 Kromatografik Yöntemler    
  KİM609 İleri Polimer Kimyası    
  MAT517 Uygulamalı Matematik    
  MLZ551 Malzemelerin Mekanik Özellikleri    
  SRM503 Dielektrik Malzemeler ve Cihazlar    
  SRM506 Seramiklerde Yapı-Özellik İlişkileri    
  SRM521 Malzeme Karakterizasyonunda X-Işını Teknikleri    
  SRM602 Geçirimli Elektron Mikroskobu ve Tane Sınırları    
  SRM608 Ferroelektrik Malzemeler ve Cihazlar    
  SRM609 Taramalı Elektron Mikroskobu ve Mikroanaliz Teknikleri    
  SRM611 İleri Kompozit Malzemeler
  SRM612 Kristal Anizotropi    
  SRM614 Kolloid Kimyası ve Reolojik Davranışları    
   
  2. Yarıyıl

  İTN503     Nanoteknoloji Uygulama Alanları    
  İTN592     Seminer
  İTN790     Tez
  İTN791     Tez    
  İTN792     Tez
  Seçmeli Dersler
  İTN506     Nanokarakterizasyon II
  İTN508     Nanomalzemelerin Sentezi    
   
  3. Yarıyıl

  İTN790     Tez
   

Nanoteknoloji - nanobilim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |