Matbaa Eğitimi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Matbaa Eğitimi Doktora Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  MATBAA EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI

  Programın Amacı

  Çağdaş Matbaacılık seviyesinde ileri teknoloji bilgisine sahip, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme yapabilen üst düzeyde bireyler yetiştirmek.

  Programın Dili : Türkçe

  Bilimsel Hazırlık Programı Gerektiren Bilim Alan ve Dalları

  Farklı Bilim Dallarından mezun öğrencilerin almaları gereken fark derslerinin sayısının 3’ü aşması halinde Bilimsel Hazırlık Programına alınırlar. Bilimsel Hazırlık Programında 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programlara alınmazlar.

  DERS İÇERİKLERİ

  REPRODÜKSİYON KİMYASI
  Işığa duyarlı malzemeler, Gümüş halojenür ve diğer kimyasallar, Gümüş Bromürün oluşumu, Görüntü oluşumu, Görüntünün developmanı ve sabitlenmesi, Filmin yapısı ve katman özellikleri, Film türleri, Spektral duyarlılıkları ve spektral duyarlığı değiştiren maddeler. Fotopolimer malzemeler ve özellikleri, görüntü oluşumu, developmanı ve sabitlenmesi.

  NÜMERİK ANALİZ
  Uygulamalı istatistik ve merkezi eğilim ve yayılım ölçülerinin bulunup yorumlanması. Temel olasılık kavramları. Sayısal yaklaşım teknikleri. Sayısal türev ve sayısal integrasyon. Sonlu farklar ve enterpolasyon. Lineer olmayan denklemlerin çözüm teknikleri.

  MATBAA MALZEMELERİNDE FİZİKSEL TESTLER
  Kağıt ve Mürekkep Hammaddeleri, Hammaddelerin cins ve Katkı Oranlarının Çalışma Performansına Etkisi, Kağıdın; Kondisyonlanması, Kalınlık, Gramaj, Kül, Rutubet, Yüzey Pürüzlülüğü, Su Emme, Patlama, Yırtılma, Kopma, Katlama, Beyazlık, Sertlik Testleri, Mürekkebin; Akışkanlık, Yapışkanlık, Kuruma Testleri ve Parametreleri, Kağıt, Mürekkep Uyumu, Opak, Transparan Mürekkepler, Baskı Blanketleri, Nemlendirme Suyu.

  UYGULAMALI TİPOGRAFİK TASARIM
  Tipografinin temel elemanları olan baskı yazılarını ve çizgi, leke, motif ve piktogramlar gibi yardımcı elemanlarını kullanarak, belirlenmiş alanlar içinde fonksiyona yönelik formal tasarım denemeleri.

  Bilgisayar ortamındaki tipografik ve modifikasyon olanaklarından yararlanılarak bunlarla kreatif tasarım denemeleri yapmak ve geliştirmek. Tasarım çalışmalarının form, fonksiyon ve kreatiflik açılarıyla analizi ve irdelenmesi.

  OFSET BASKIDA KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ
  Kaliteli baskının belirlenmesi ve şartlarının oluşturulması, Baskı sırasında makinenin durma kalkmasının baskı kalitesine etkisi, Ofset baskıda kaliteye etki eden faktörler   (Film, Kağıt, Mürekkep, Nemlendirme Suyu, Blanket, Baskı Balıbı) Prova sistemleri ve prova baskı ile gerçek baskının yakınlığının incelenmesi, Filmlerde aranan ideal özellikler ve kalite kontrolü, Tram sıklığı,Tram açısı, tram ton değerinin önemi. Baskı kalıplarında çözünürlük ve ideal poz aralığı testi, Filmden baskı kalıbına ton değer nakli ve kalıpların densitometre ile kalite kontrolü, Baskıya hazır kalıplarda meydana gelebilecek hataların sebepleri ve çözüm yolları, Baskı sırasında ve baskı sonrası kontrol şeritleri üzerinden densitometre ile kalite kontrol, Baskıda; çiftleme-kayma, zeminton densitesi, nokta şişmesi standartları ve meydana gelebilecek hataların sebepleri ve giderilmesi, Bir baskının kalite için belirlenen standartlarına göre raporunun çıkarılması grafikle gösterilmesi

  DİJİTAL GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ
  Masaüstü yayıncılıkta yazılım ve donanım ilişkisi, Görüntü oluşumunda bilgisayar, yazıcı, pozlandırıcı arasında data akışı, Ekran ve çıktı çözünürlüğü, görüntü ve ölçü standartları, Işıksal renk teorisi, renk evrenleri, renk yönetim sistemleri, RAM, ROM, CPU ve işletim sistem kombinasyonlarının performansa etkisi, Farklı işletim sistemleri arasında dijital görüntü datalarının doğru değerlerle transferi, Dijital görüntü işlemede kullanılan temel piksel tabanlı programlarının incelenmesi, ayarlamalarının (preferences) yapılması, görüntü işlemede renk bilgilerinin algılanması.

  REPRODÜKSİYON FİZİĞİ
  Elektromanyetik dalgalar, emisyon spektrometrisi, absorbsiyon spektrometrisi; kırınım ve girişim olayları, ince film tabakalarında kırınım ve girişim olayları; Newton halkaları, kamera ve kontakt pozlandırma olaylarında Newton halkalarının oluşumu ve giderilmesi, polarizasyon ve polarizatör filtreler, yansıma olaylarında polarizasyon, yansıma ve kırılma olaylarında ışığın dispersiyonu, mercekler, merceklerde görüntü oluşumu ve mercek aberasyonları, objektifler, objektiflerin ışık güçleri, diyafram, diyaframın yeri ve önemi. Renk, rengin oluşumu ve renk evrenleri. Optik cihazlar; lüpler (büyüteçler), kameralar, agrandizörler, kontak kopya cihazları, slayt göstericiler, scannerler, densitometreler; çalışma prensipleri, ışık güçleri, kalibrasyonları.

  Pozlanma olayı, pozlanma olayında ışık şiddeti-zaman diyagramı, ışık şiddetini etkileyen faktörler; siyahlanmanın ölçülmesi, reflektans (opazitat), transmitans (transparenz), densite; ışığa duyarlı malzemelerin ışığa duyarlılıkları, kontak ve projeksiyon sistemine dayalı görüntünün fotografik tespiti, netlik alan derinliği, diyafram, diyafram-zaman diyagramı.7

  KAĞIT MÜREKKEP İLİŞKİSİ
  Kağıt-Mürekkep Arayüzey Morfolojisi, Gözenekli Ortamda Sıvı Akış Modelleri, Kağıt Mürekkep İlişkisinde Baskı Kalitesine Etki Eden Unsurlar, Kağıdın Yüzey Pürüzlülüğüne Bağlı Tram Sıklığı Tesbiti, Kapilerite, Porozite, Permeabilite ve Vizkozite’nin Mürekkep Emilmesi ve Kurumasına Etkisi, Kağıt ve Mürekkep Hammaddelererinin Cins ve Katkı Oranlarının Arayüzey İlişkisine Etkisi.

  DİJİTAL BASKI KALIPLARI TEKNOLOJİSİ
  Ofset baskıda kullanılan kalıp çeşitleri, Dijital baskı kalıpların ile konvansiyonel baskı kalıpları arasındaki farklar, Dijital baskı kalıpları için bilgisayar çalışmalarında dikkat edilmesi gereken kurallar, kalıplarda grenin önemi, Dijital kalıp çeşitleri, CTP (bilgisayardan kalıba pozlandırma) sistemlerinde kullanılan kalıplar, Banyo sistemli CTP kalıplar, CTP termal banyolu kalıplar CTP termal banyosuz kalıplar, Dijital baskı kalıplarının ışık duyarlılıkları ve baskı tirajları, Farklı kalıpların kalite unsurları ve maliyet analizleri, Dijital kalıpların baskıya hazırlanması

  AMBALAJ TASARIMI
  Ambalaj ve karton ambalaj kavram ve kapsamının irdelenmesi. Ambalajın imaj ve Pazar oluşturmadaki fonksiyonları. İşlevsel bir ambalajın nitelikleri. Ambalajlarda tasarım elemanları ve bunların ürünlere göre değişkenleri. Talep noktasından itibaren ambalaj üretiminde işlem basamakları ve dikkat edilecek hususlar.

  İlaç, parfüm, deterjan vb. tüketim ürünleri ambalajları için tasarım taslak çalışmaları ve bunların bilgisayar ortamında basıma hazır hale getirilmesi için uygulamaları. Tasarımlar üzerinde analiz ve irdeleme.

  RENK YÖNETİM SİSTEMİ
  Rengin tanımı, rengi etkileyen faktörler, rengin ölçülmesi, spektrofotometre cihazları, renk evrenleri, RGB, CMYK, CIELab renk ölçüm değerleri.

  Renk ayrım işlemi, renk ayrım işleminde kullanılan tarayıcılar, orijinali izlem araçları (monitörler), film çıkış cihazları ve baskı makinaları. Baskı aşamasında baskı sonuçlarının ölçülmesi, sonuçları değerlendirilmesi ve baskının kalibrasyonu, baskıda hep standart değerlerin alınmasının sağlanması.

  Renk ayrım ve renkli baskı işlemlerinde kullanılan tarayıcı, monitör, printer (yazıcı) ve baskı sonuçlarının profillerinin oluşturulması. Renk ayrım işlemlerinde kullanılan temel programlarda bu profillerin yüklenerek çalıştırılması ve bu yüklenen profiller sayesinde elde edilen yeni sonuçların parametrik değerlerinin ölçülerek renk ve sonuca yaklaşımın izlenmesi .

   

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |