Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İhracat Platformu

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi - Kurumda - Kağıthane - İstanbul

 • Program tanımları
  İhracat Platformu


  Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi          
   Dış Ticaret Eğitiminin Kazandıracakları


  v   Günümüzün gözde mesleklerinden birine sahip olacaksınız.

  v   Bir firmanın tüm dış ticaret işlemlerini rahatlıkla yürütebileceksiniz 

  v   Firmanızı uluslararası pazarlara açarak yeni müşteriler bulacak, satışlarınızı arttıracaksınız.

  v   Firmanızın üretimde kullandığı hammaddeleri ya da yurtiçinde talep gören ürünleri uluslararası pazarlarda araştırıp daha uygun fiyata ithal edeceksiniz.

  v   Tüm dış ticaret işlemlerini en iyi şekilde organize edip firmanızı en yüksek kârlılığa ulaştıracak vizyona ulaşacaksınız. 
                

  Eğitim Metodumuz

  Eğitimi alanında uzman, sektörün içinden gelen, deneyimli eğitmenler tarafından uygulamalı olarak sunulmaktadır. Katılımcılara firma kurdurup, ürün, sektör seçtirerek -bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim mantığıyla-  işliyoruz. Eğitim sonunda sunduğumuz staj imkânıyla da öğrendiklerini pratikte de görmelerini ve kısa zamanda bir firmanın dış ticaret departmanını yönetebilecek seviyeye gelmelerini sağlıyoruz.


      Program sonunda katılımcılara;

  v       Çalıştıkları işle ilgili süresiz ve ücretsiz danışmanlık hizmeti

  v       Bir firmada 10 gün staj imkânı

  v       Dış Ticaret Uzmanlık Sertifikası

  v       İhtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere ulaşabilecekleri zengin bir dış ticaret bilgi bankası CD’si
                                

  DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI

    1. BÖLÜM: DIŞ TİCARETE HAZIRLIK • Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar 
  • Dış Ticarette Planlama Stratejileri 
  • Dış Ticarette İş Planı Geliştirme 
  • İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri 
  • Dış Ticarette Sözleşme Yapma Yöntemleri 
  • Acente – Distribütör Seçimi

  2. BÖLÜM: ULUSLARARASI PAZARLAMA VE MÜŞTERİ BULMA YÖNTEMLERİ • İhracatta Pazar Araştırma Yöntemleri 
  • Hedef Pazarlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler 
  • Uluslararası Pazarlamada Marka Stratejileri 
  • İnternetten Müşteri Bulmanın Yolları 
  • Müşteri Tanıma ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
  • Müşteri Bulmada Fuarların Önemi ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri 
  • Pazar Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
  • Elektronik Ticaret 
  • En Önemli Web Sitelerinin İncelenmesi Ve Web Sayfalarında Uygulamalı Gösterimi

  3. BÖLÜM: İHRACAT PROSEDÜRLERİ • Nasıl İhracatçı Olunur ? 
  • İhracat İş Akışı 
  • İhracat Çeşitleri 
  • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarasının Önemi 
  • İhracatta Kullanılan Belgeler 
  • İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler 
  • İhracatta Gümrük Uygulamaları 
  • İhracata İlişkin Kurumlar ve Fonksiyonları 
  • İhracat Hesabının Kapatılması 
  • İhracatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları 
  • Örnek Olay ve Uygulamalar

  4. BÖLÜM: İTHALAT PROSEDÜRLERİ • Nasıl İthalatçı Olunur ? 
  • İthalat İş Akışı 
  • İthalat Çeşitleri 
  • İthalatta Kullanılan Belgeler 
  • İthalatta Vergi Hesaplamaları 
  • İthalatta Gümrük Uygulamaları 
  • İthalat Hesabının Kapatılması 
  • İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları 
  • Örnek Olay ve Uygulamalar

  5. BÖLÜM: GÜMRÜK MEVZUAT VE UYGULAMALARI • Eşyanın Geçici Depolanması 
  • Gümrük Antrepo Rejimi 
  • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi 
  • Transit Rejimi 
  • Dahilde İşleme Rejimi 
  • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi 
  • Hariçte İşleme Rejimi 
  • Posta İşlemleri 
  • Sınır Ticareti 
  • Temsil Hakkı 
  • Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei, 
  • Eşyanın Tercihli Olan Menşei, 
  • Eşyanın Gümrük Kıymeti, 
  • Eşyanın Gümrüğe Sunulması, 
  • Özet Beyan, 
  • Gümrükçe Onaylanmış İşlem, 
  • Geçici Depolama, 
  • Serbest Dolaşıma Giriş, 
  • Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi, 
  • Vergi Kaybına Ait Cezalar

  6. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ
  • Ticari İşletmede Teslim (EXW) 
  • Taşıyıcıya Teslim (FCA) 
  • Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS) 
  • Gemi Bordrosunda Teslim (FOB) 
  • Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR) 
  • Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF) 
  • Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT) 
  • Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP) 
  • Sınırda Teslim (DAF) 
  • Gemide Teslim (DES) 
  • Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak Rıhtımda Teslim (DEQ) 
  • Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim (DDU) 
  • Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)

  7. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ • Mal Mukabili Ödeme 
  • Vesaik Mukabili Ödeme 
  • Akreditif 
  • Akreditif Ödeme Garantisini Ne Şekilde Sağlar? 
  • Akreditif Çeşitleri 
  • Akreditif Sürecinin İşleyişi 
  • Peşin Ödeme 
  • Kabul Kredili Ödeme 
  • Alıcı Firma Prefinansmanı 
  • Poliçeli Ödeme 
  • Kambiyo İşlemlerinde Süreler

  8. BÖLÜM: İHRACAT TEŞVİKLERİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ
  • KOSGEB Destekleri 
  • İGEME Destekleri 
  • Diğer Destekler 
  • Sağlanan Desteklerden Faydalanma Yolları 
  • Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  9. BÖLÜM: SERBEST BÖLGELER • Türkiye’de ve Dünyada Serbest Bölgeler, kuruluşları dünü ve bugünü 
  • Serbest Bölgelerin Teşvik ve Avantajları 
  • İhracatçılara sağladığı teşvik ve avantajlar 
  • İthalatçılara sağladığı teşvik ve avantajlar 
  • Serbest Bölgelerde Transit Ticaret 
  • Serbest Bölgelerde İhracat iş akışı 
  • Serbest Bölgelerde İthalat İş Akışı 
  • Serbest Bölge İşlemleri ve Örnek uygulamaları 
  • Mevzuat açısından Serbest Bölgelerin son durumları

  10. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ
  • Tedarik Zinciri ve Lojistik 
  • Kara,Hava,Deniz, Demiryolu Nakliyesi 
  • Taşıma Şekilleri 
  • Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler 
  • Navlun Sözleşmeleri ve Türleri 
  • Navlun Teklif Türleri 
  • Nakliye İşlemleri İş Akışı 
  • Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları 
  • En Uygun Nakliyenin Bulunması 
  • Dış Ticaret Sigortası

  11. BÖLÜM DIŞ TİCARET MUHASEBE İŞLEMLERİ • İhracat Muhasebesi 
  • İthalat Muhasebesi 
  • İhracatta KDV İadesi 
  • Örnek Uygulamalar

  12. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE KALİTE, ÇEVRE, GÜVENLİK • Dış Ticarette Kalitenin Önemi 
  • Kalite Standart Çeşitleri 
  • Çevre Etiketi 
  • CE İşareti

  13. BÖLÜM: GLOBAL EKONOMİYE BAKIŞ • Gümrük Tarifeleri ve Genel Ticaret Anlaşmaları, GATT Ve GATT`ın Temel Kuralları 
  • Dünya Ticaret Örgütü 
  • Dünya Ticaret Sisteminin İşleyişi 
  • Bölgesel, Siyasi ve Ekonomik Entegrasyonların Dünya Ticaretine Etkisi 
  • Uluslararası Ticaret Hukuku 
  • Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler ve Risk Yönetimi

   
  Katılımcılarımızdan Bazılarının Görüşleri
  Bu kursa başlamadan önce ‘’CIF’’ kelimesinin anlamını dahi bilmezken kurs sonunda ihracat ve ithalat ile ilgili tüm detay bilgileri öğrendim. Kursun en güzel yanı istediğiniz her ayrıntıyı öğrenebilmeniz ve kurs saatleri dışında da çok rahat karşılaştığınız her türlü sıkıntıda anında iletişime geçip bilgi alabilmenizdir.

  Şükran Kalaycı  Çalık Holding Bir aylık kurs gerçekten insanı dış ticarete hazırlıyor. Gereken tüm bilgiler teorik ve taktiksel anlamda veriliyor. Ayrıca kursun içeriğinde lojistik ve gümrük olaylarında saha tecrübesi olan eğitmenlerin gelip, gerçek deneyimlerini anlatması gerçekten çok faydalıydı. Bunların hepsi bir yana özellikle sizi tanıdığıma ve uzun yıllar sürecek bir dost kazandığım için çok memnunum.

  Şerif Zor  Zor Lojistik Sizin eğitimini verdiğiniz Uygulamalı Dış Ticaret Eğitim Programı çok verimli geçti. Eğitim sonunda bir firmanın dış ticaretle ilgili işlemlerini yapabilecek seviyeye geldik. Girişimcilik,ihracat,ithalat,pazarlama,lojistik,serbest bölgelerle ilgili önemli bilgilere vakıf olduk..ve uygulamalı olarak eğitimi tamamladık.Kısa ama verimli bir programdı. Sizin ve arkadaşların pozitif enerjisi eğitimin daha güzel geçmesine sebep oldu... Dış ticaretle ilgili eksiklerini tamamlamak isteyen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum...

  Seyhan Gelgeç
  Bazı şeyler insanın gözünde çok büyükmüş gibi duruyor. Dış ticarette benim için böyleydi, Ta ki onu öğreninceye kadar. Gözümüzde büyütülecek kadar zor ve karmaşık değilmiş. Teşekkürler Recep Hoca...

  Cem GENCE AÇI MEDYA Sektörü hiç bilmememe rağmen geniş bir görüş açısı verilerek dış ticaretin nasıl yapıldığını öğrendim. Her türlü sorularımın karşılığını fazlasıyla aldım. Hocamızın bana verdiği güven ve destekle dış ticareti rahatlıkla yapabilirim. En önemlisi kurs bitiminden sonrada ihtiyacım olan desteği her zaman yanımda hissettim.

  Ebru Akkale

   

Dış ticaret ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |