Dış Ticaret Eğitimi

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir National Business Academy

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Dış Ticaret Eğitimi - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları
  Sertifika Programları: Dış Ticaret Eğitimi
  (Dış Ticaret Sertifika Programı)

  Eğitimin Amacı: Dış ticaret eğitim programları ile amacımız, ithalat ve ihracat işlemlerini iş dünyasında pratik haline getirmek, kazanılan bilgi ve deneyim sayesinde riskleri sıfırlayarak katılımcıların iş akışını en verimli şekilde yönetebilmelerini sağlamaktır...

  Kimler Katılabilir:
  Uluslararası Ticaret ve E-Ticaret alanında gerek mevzuat gerekse uygulama aşamalarında izlenen yolları profesyonel eğitimcilerden öğrenmek ve kariyerini bu doğrultuda şekillendirmek isteyen dış ticaret bölümü çalışanları ve yöneticileri, satış ve pazarlama elemanları, dış ticaret bölümü okuyan öğrenciler, maliyetlerini düşürmek isteyen dış ticaret firmaları Dış Ticaret Kurslarına katılabilir.
   
  Eğitim sonunda SINAV ile alacağınız NBA-Sertifikası Dış Ticaret ve Lojistik alanında bir uzman olduğunuzu belgeleyecek ve kazandığınız bilgi birikimi ile sektörün lider firmaları tarafından tercih nedeni olacaksınız...

  Sertifika Programı: Dış Ticaret Eğitimi (Program İçeriği)

  Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri (Incoterms 2000)

  (EXW) Ex Works
  (FCA) Free Carrier
  (FAS) Free Alongside Ship
  (FOB) Free On Board
  (CFR) Cost And Freight
  (CIF) Cost Insurance And Freight
  (CPT) Carriage Paid To
  (CIP) Carriage And Insurance Paid To
  (DAF) Delivered At Frontier
  (DES) Delivered Ex Ship
  (DEQ) Delivered Ex Quay
  (DDU) Delivered Duty Unpaid
  (DDP) Delivered Duty Paid

  Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri ve Kambiyo Mevzuatı

  Peşin Ödeme (Cash In Advance)
  Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)
  Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents)
  Kabul Kredili (Poliçeli) Ödeme (Delivery Against Acceptance)
  Akreditif Nedir, Akreditif Süreci Ve UCPDC - UCP 600 (Letter Of Credit)
  Akreditif Açtırma, Okuma, SWIFT Mesajları ve Rezerv Tespiti
  UCP 500 ve UCP 600 Arasındaki Farklar ve Uygulamalar
  Akreditif Metnine Göre Nakliye Dokümanlarının Doğru Hazırlanması Kambiyo Mevzuatı ve Bankacılık Uygulamaları (DAB, DSB Şekil ve İşlevleri)
  İthalatta Teslim ve Ödeme Şekillerine Göre Vergi Hesaplama Yöntemleri

  Uluslararası Nakliye Operasyonu Ve Sigorta İşlemleri

  Lojistik Yönetimi Nedir? Uygulama Safhaları Nelerdir?
  Sektörel Firmaların Tanınması ve İletişim Yöntemleri
  Forwarder & Ana Taşıyıcıdan Alınan Tekliflerin Değerlendirilmesi
  Kapıdan Kapıya Teslimat Sürecinde Maliyet Hesaplamaları
  En Uygun Fiyatlı Ve Kaliteli Servis Sağlayan Taşıyıcı ve Taşıma Şeklinin Tespiti
  Ödeme Yöntemine Göre Sevk Dokümanlarının Hazırlanması
  Uluslararası Nakliye ve Eşya Sigortası (Emtia Sigortası) ve Navlun Sigortası

  Uluslararası Taşımacılıkta Kullanılan Belgeler

  Denizyolu Konşimentosu / Marine Bill Of Lading (House & Master Bill Of Lading)
  Havayolu Konşimentosu / Airwaybill (House & Master Bill Of Lading)
  Karayolu Hamule Senedi / CMR (Consignment Note)
  Demiryolu Hamule Senedi / CIM (Railway Bill Of Lading)
  FBL (FIATA Bill Of Lading)
  FCR (Forwarder's Cargo Receipt)
  Ordino (Delivery Order)
  Özet Beyan (Short Form Of Customs Declaration)
  Yükleme Talimatı (Shipping Instruction) Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)
  Dolaşım Belgeleri (Movement Certificates)
  Gözetim Ve Sertifikalar (Inspection Certificate)

  Uluslararası Taşımacılık Ve Multimodal Gönderi Şekilleri

  Denizyolu Taşımacılığı (Seafreight) / İthalat ve İhracat Operasyonu
  Karayolu Taşımacılığı (Roadfreight) / İthalat ve İhracat Operasyonu
  Havayolu Taşımacılığı (Airfreight) / İthalat ve İhracat Operasyonu
  Demiryolu Taşımacılığı (Railway) / İthalat ve İhracat Operasyonu
  Fuar (Fairs) ve Proje Taşımacılığı (Project Shipments) Operasyonu
  Açık Ve Dökme Yük Taşımacılığı (Charter Party Contracts) Operasyonu
  Kimyasal Madde (Yanıcı & Patlayıcı) Taşımacılığı (ADR, Dangerous Goods)
  Konsolidasyon-Grupaj İşlemleri (Konsolide Yükleme Organizasyonu)
  Transit Ticaret (Transit Transport) İşlemleri

  Dış Ticaret Yönetimi (DTY), Standardizasyon ve Kalite Yönetimi

  Dış Ticaret Nedir?
  DTY - Dış Ticaret Yönetimi Nedir?
  Dış Ticaretin Tarafları, Aşamaları Ve Yönetimi
  Dünya Ekonomisine Global Bakış
  Uluslararası İş Hayatı ve İş Kültürü
  Uluslararası Pazarlama / Hedef Pazar Seçimi
  Uluslararası Ticarette Riskler ve Risk Yönetimi
  Uluslararası Sözleşmeler ve Tahkim (ICC Arbitration Committee)
  Marka, Patent, Tescil ve Uygulama Esasları

  İhracat Mevzuatı Ve Uygulamaları

  İhracat Nedir? Kimler İhracat Yapabilir, Koşulları Nelerdir?
  İhracat Rejimi Tebliğleri ve Tasarruflu Yazılar
  İhracatta Kullanılan Belgeler
  İhracatçıyı Bekleyen Riskler ve Alınması Gereken Önlemler İhracı Yasak Mallar Listesi ve İhracı İzne Bağlı Mallar Listesi
  İhracatta Tercih Edilecek Ödeme Şekilleri Nelerdir?
  İhracatta Müşteri ve Pazar Bulma Yolları Nelerdir?
  KDV İstisnası, KDV Tecil, Terkin ve İade Süreci
  İhracat İşlemleri, İş Akışı, Örnek Olay Ve Uygulamalar

  İthalat Mevzuatı Ve Uygulamaları

  İthalat Nedir? İthalatçı Olma Şartları ve Hazırlık Aşamaları Nelerdir?
  İthalatçıyı Bekleyen Riskler ve Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?
  İthalatta Standardizasyon ve Haksız Rekabetin Önlenmesi (ÖTV, Anti-Damp, Kota)
  İthalatta Tarife Uygulaması, Gözetim Ve Korunma Önlemleri
  İthalat Vergileri ve GTİP e Göre Maliyet Çalışmaları Ürün Grubuna Göre İthalat Belgelerinin Eksiksiz Hazırlanması İthalatta Aranan Kalite Standart Belgeleri (CE, Declaration Of Conformity, ISO) Geçici İthalat, ATA Carnet ve Bedelsiz İthalat Nedir? Genel ve Özel Antrepo Türleri (A, B, C, D, E, F Tipi) ve Transit Ticaret Rejimi
  İthalat Rejimi Tebliğleri ve Tasarruflu Yazılar
  İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar, Çözüm Yolları, Örnek Olay Ve Uygulamalar  

  Dolaşım Belgeleri, Menşe Belgesi ve Kalite Belgeleri


  Mal Menşeinin Tespit Esasları ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Analizi
  Menşe Belgesi (Menşe Şahadetnamesi), A.TR Belgesi, EUR.1, EUROMED, FORM-A
  Gözetim Belgesi (Inspection Certificate, Ekspertiz Raporu) Kalite Belgeleri (ISO 9001 Belgesi, Sağlık Sertifikası, CE Belgesi, Helal Belgesi vb.)

  Serbest Bölgeler

  Serbest Bölge Nedir?
  Serbest Bölgeler Kanunu Neleri İçermektedir? Türkiye'de Ve Dünyada Serbest Bölgelerin Kurulum Aşamaları
  İhracatçılara ve İhracatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar
  Ön Statü Belgesi ve Serbest Bölge İşlem Formu Doldurma  Örnekleri  
  Serbest Bölgelerde Transit Ticaret, İthalat - İhracat İş Akışı
  Serbest Bölge İşlemleri Ve Örnek Uygulamaları

  Dahilde İşleme Rejimi (DİR) ve Hariçte İşleme Rejimi (HİR)

  Dahilde İşleme Rejimi Nedir? Dahilde İşleme Rejimi ve Geçici Kabul Rejimleri Türkiye'de İhracatı Teşvik Tedbirleri Çerçevesinde DİR
  Dahilde İşleme İzin Belgesi Başvuru Dosyası Hazırlanması
  Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Revize Edilmesi
  Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatma Dosyası Hazırlanması
  Teminat Çeşitleri Yatırılması Ve Çözüm İşlemleri
  Hariçte İşleme Rejimi Nedir? Hariçte İşleme İzin Belgesi Müracaatı, Revize İşlemleri Ve Kapatılması
  E-İmza Nedir? E-İmza Nasıl Alınır?
  Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) Firmalar
  E-İmza Mevzuatı, Düzenlemeleri ve Kullanım Alanları

  Devlet Yardımları Ve Yatırım Teşvik Belgeleri

  İhracatta Devlet Yardımları ve AB Sürecinde Yatırımlarda Devlet Yardımı
  Yeni Girişimci Desteği ve Nitelikli Eleman Desteği
  Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği (ARGE, Fuar, Mağaza, Eğitim vb.)
  Teşvikli İthalat - İhracat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  Destek Veren Kuruluşlar (KOSGEB, DTM, İGEME, İhracatçı Birlikleri)
  Eximbank Kredileri, Kredi Sigortası ve İhracat Sigortası Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Başvuru, Uzatım ve Kapama İşlemlerindeki Süreç

  E-Ticaret Eğitimi

  E-Ticaret Nedir? E-Dış Ticaret Nedir?
  Uluslararası ticarette temel bilgiler
  Sektör, ürün ve özelliklerin tespiti
  Pazaryerleri araştırmaları (B2B siteleri, B2C siteleri, C2G siteleri) İGEME den Ön Onay almış sitelere teşvik kapsamında üyelik
  Gerçek üretici, tedarikçi ve alıcılarla bağlantılar
  Kullanılacak olan profesyonel yazışma dili ve teknik terimler
  Alınan tekliflerin değerlendirilmesi
  Karşılaştırmalı fizibilite raporların hazırlanması
  Sözleşme ve sipariş aşamaları (Sales Contracts)
  Ödemelerin garanti altına alınması
  Olası sorunların değerlemesi ve risk yönetimi
  Teslimatın gerçekleşmesi ve para transferleri...

  Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı:

  "Dış Ticaret Uzmanlık Sertifika Programı" sürecinde ihracat işlemleri, ithalat işlemleri, dış ticaret mevzuatı, gümrük mevzuatı ve uluslararası nakliye konularında tüm operasyonel süreci uygulamalı olarak görme şansını yakalayacaksınız.

  Konu eğitim programları çerçevesinde alacağınız ekonomik ve pratik değer taşıyan bilgiler ile çalışma hayatınızda iş akışını kolaylaştıracak, hizmet aldığınız firmaları kontrol altında tutabilecek, kendiniz ve kurumunuz adına kazanımlar elde edeceksiniz...

Dış ticaret ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |