Akreditif Eğitimi ve UCP 600' ın Kullanımı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir National Business Academy

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Akreditif Eğitimi ve UCP 600' ın Kullanımı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları
  Eğitim Programları: Akreditif & UCP 600 (Akreditif Eğitimi & UCP 600)

  Eğitimin Amacı: Akreditif eğitimi ve UCP 600 semineri ile amacımız, dış ticaret işlemlerinde akreditifi sıklıkla kullanan kişi ve kurumlara ICC revizyonları doğrultusunda genel işleyişi ve güncel bilgileri aktarmak ve uygulamada yaşanan sorunlara efektif çözümler getirmektir...

  Kimler Katılabilir:
  Akreditif kursuna açılmasından sonlanmasına kadar olan süreçte akreditifin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen, dış ticaret alanında riskleri asgariye indirmek amacı ile ödeme şekillerinden akreditifi sıklıkla kullanan ve UCP 600 revizyonları hakkında uzmanlaşmak isteyen her seviyedeki kişi ve kurum katılabilir.  


  Eğitim Programı: Akreditif & UCP 600/ICC (Program İçeriği)

  1.Bölüm - Akreditif

  Uluslararası Ödeme Yöntemleri Nelerdir?
  Akreditif Nedir? (L/C - Letter of Credit)
  Akreditif Türleri, Çeşitleri Nelerdir?
  Akreditif Açtırma Teklif Formunun Doldurulması
  Akreditifin Tarafları ve Birbirleriyle İlişkileri
  UCP, ICC, ISBP ve Akreditif İlişkisi
  Akreditif Metni Analizi ve Okuma Teknikleri
  Akreditif Belgeleri (Draft, B/L, Insurance Policy, C/I, v.b..)
  Akreditifte İbraz ve İnceleme Süreci
  Akreditif Rezerv Konuları ve Risklerin Minimize Edilmesi
  Akreditif Ret Bildirimleri ve İzlenen Yollar
  Stand-by, Evergreen, Revolving Akreditifler
  Confirmed, Transferable, Back-to-Back Akreditifler Akreditif ve Diğer Ödeme Yöntemlerinde Riskler ve Çözümler
  SWIFT'in Akreditif Mesaj Formatları (MT 700, MT707, MT734 e.g.)
  SWIFT Mesaj Formatlarını Okuma Teknikleri
  Teminat Mektubu Nedir? Akreditifle Nasıl İlişkilendirilir?
  UCP Revizyonu Hakkında Bilgi
  UCP 600 ın Maddeleri ve Açıklamaları
  UCP 600 ın Yenilikleri, Karşılaştırması ve Kullanılması...


  2.Bölüm - UCP 600 ve Revizyon Konuları

  Madde 1 - UCP 600 ın Uygulanması
  Madde 2 - Tanımlar
  Madde 3 - Yorumlar
  Madde 4 - Sözleşmeler Karşısında Akreditifler
  Madde 5 - Mallar, Hizmetler Veya Yapılan İşler Karşısında Belgeler
  Madde 6 - Kullanım Yöntemi, Vade Tarihi Ve İbraz Yeri
  Madde 7 - Amir Bankanın Yükümlülüğü
  Madde 8 - Teyit Bankasının Yükümlülüğü
  Madde 9 - Akreditiflerin Ve Değişikliklerin İhbar Edilmesi  
  Madde 10 - Değişikliklerin Okunması
  Madde 11 - Telekomünikasyon Aracılığıyla Gönderilen, Ön İhbarı Yapılan Akreditifler Ve Değişiklikler
  Madde 12 - Görevlendirme
  Madde 13 - Bankalar arası Rambursman Düzenlemeleri
  Madde 14 - Belgelerin İncelenmesine İlişkin Standart
  Madde 15 - Uygun İbraz
  Madde 16 - Rezevli/Uygun Olmayan Belgeler, Rezerv Kaldırma Ve Bildiri
  Madde 17 - Orijinal Belgeler Ve Kopyalar
  Madde 18 - Ticari Fatura
  Madde 19, 20, 21, 22, 23, 24 - Taşıma Belgeleri,
  Madde 25 - Kurye Alındısı, Posta Alındısı Veya Postalama Sertifikası  
  Madde 26 - "Güverte Üzerinde", "Yükletenin Tartı, Sayım Ve İçerik" Beyanı ve Navluna Ek Masraflar
  Madde 27 - Temiz Taşıma Belgesi
  Madde 28 - Sigorta Belgesi, Kapsamı Ve Tutarı
  Madde 29 - Vade Tarihinin Veya İbrazın Son Gününün Uzatılması
  Madde 30 - Akreditif Tutarında, Mal Miktarında Ve Birim Fiyatlarında Tolerans
  Madde 31 - Kısmi Kullanımlar Veya Kısmi Yüklemeler
  Madde 32 - Kısımlar/Partiler Halinde Kullanımlar Veya Yüklemeler
  Madde 33 - İbraz Saatleri
  Madde 34 - Belgelerin Geçerliliğine İlişkin Sorumluluk Üstlenilmemesi
  Madde 35 - Mesajların İletilmesine Ve Çeviriye İlişkin Sorumluluk Üstlenilmemesi
  Madde 36 - Mücbir Sebep
  Madde 37 - Talimat Verilen Tarafın Eylemleri İçin Sorumluluk Üstlenilmemesi
  Madde 38 - Devredilebilir Akreditifler
  Madde 39 - Akreditiften Oluşacak Fonların Temliki  

  Akreditif eğitimi ile uluslararası ödeme şekilleri, akreditif ve UCP 600 ın getirdiği yenilikler konusunda uzmanlaşan katılımcılarımız uluslararası finans yöntemlerini daha net anlayıp uygulayabilecek, rezerv oluşumuna müsade etmeden gerekli belgeleri ibraz süresi içinde hazırlayabilecek, en uygun ödeme şeklini seçebilecek, banka görev tanımını en doğru şekilde yapabilecek ve muhtemel riskleri asgariye indirebileceklerdir.

  Akreditif ve UCP 600 Kursunda alacağınız ekonomik ve pratik değer taşıyan bilgiler ile çalışma hayatınızda iş akışını kolaylaştıracak, hizmet aldığınız firmaları kontrol altında tutabilecek, kendiniz ve kurumunuz adına önemli kazanımlar elde edeceksiniz...

Dış ticaret ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |