Kültür Varlıklarının Belgelenmesi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kültür Varlıklarının Belgelenmesi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  GENEL BİLGİ

  İleri Teknolojiler Araştırma Birimi (İTAB), Anadolu Üniversitesi bünyesinde, çağımızın bilimsel ve teknolojik önceliklerine yönelik disiplinlerarası araştırmaları desteklemek, planlamak, koordine etmek ve uygulamak amacıyla 2004 yılında kurulmuştur.

  İTAB'ın Misyonu:

  -Üniversitemizin bilim ve teknoloji platformunun belirlenmesi

  -Disiplinlerarası projelerin üretilmesi

  -Üniversite-Sanayi işbirliğinin artırılması

  -Teknoloji merkezine doğru yönelinmesi

  İTAB'ın Vizyonu:

  -Üniversitemizi belirlenen temel konularda mükemmeliyet merkezi konumuna getirmek,

  -Bilim ve Teknoloji alanında Türkiye?de ve Dünya?da Anadolu Üniversitesi'nin sesini duyurmaktır.

  İTAB'ın alt birimleri:

  -Nanoteknoloji Alt Birimi

  -Biyoteknoloji Alt Birimi

  -Kültürel Varlıkların Belgelenmesi Alt Birimi

  AMAÇ

  Birimin amacı, Anadolu Üniversitesi bünyesinde çağımızın bilimsel ve teknolojik önceliklerine yönelik yapılacak disiplinlerarası araştırmaları desteklemek, planlamak, koordine etmek ve uygulamaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak Birimin faaliyet konuları şunlardır:

  -Oluşturulan alt birimlerden gelen öneriler kapsamında disiplinlerarası lisansüstü eğitim programlarını ilgili enstitülere önermek,

  -Ulusal ve uluslararası teorik ve uygulamalı kurs, seminer, çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek,

  -Bilimsel ve teknolojik alanlarda ulusal ve uluslararası danışmanlık ve işbirliği yapmak

  -Fikri mülkiyet hakları konusunda araştırıcıları bilgilendirmek,

  -Öncelikle, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olmak üzere, 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgelerinde girişimde bulunabilecek Üniversitemiz öğretim elemanlarını yönlendirmek ve desteklemek,

  -Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna desteklenecek öncelikli alanlar konusunda önerilerde bulunmaktır.


  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  "Düzenli dizilmiş karbon nanotüp üretiminde kullanılmak üzere yönlendirilmiş mikroyapıya sahip Fe-katkılı alumina seramik altlıkların üretimi" başlıklı proje TÜBİTAK-CNRS İkili İşbirliği Projesi kapsamında Doç. Dr. Ender SUVACI yürütücülüğünde Fransa, Paul Sabatier Üniversitesi, CIRIMAT Araştırma Merkezi?nden Dr. Emmanuel Flahaut ve Prof. Alain Peigney ile birlikte çalışılmaktadır.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Anadolu Üniversitesi Laboratuar, Merkez ve Ekipmanları
  -Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

  -Fen Fakültesi

  -Eczacılık Fakültesi

  -Bitki İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi (BİBAM)


  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
   
  BEL501     Yersel Fotogrametri ve Lazer Tarama    
  UCS502     Coğrafi Bilgi Sistemleri    

  Seçmeli Dersler
  ARK546     Antik Çağ Mimarisinde Yapı Elemanları    
  ARK547     Antik Çağ Mimarisi ve Şehircilik Anlayışı
  BEL505     Yapı Tarihi Araştırmaları
   
  2. Yarıyıl   
  KOR506     Belgeleme Yöntemleri    
  UCS519     Otomatik Haritalama ve Hizmet Yönetimi Sistemleri (AM/FM)    

  3. Yarıyıl 
  BEL599     Dönem Projesi

Kültür varlıklarını koruma ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |