Home > Yüksek Lisans Programları > Müzik > Etimesgut > Performans Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Performans Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Performans Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  PERFORMANS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
  (Orkestra Çalgıları - Piyano ve Şarkıcılık)


  1. Yarıyıl

  MUP 501     Bireysel Alan Eğitimi I     
  MUP 503     Oda Müziği I
  Seçimlik ders     
  Seçimlik ders     
  Seçimlik ders     

  2. Yarıyıl 
  MUP 502     Bireysel Alan Eğitimi II     
  MUP 504     Oda Müziği II     
  Seçimlik ders     
  Seçimlik ders     
  Seçimlik ders     

  3. Yarıyıl 
  MUP 601     Bireysel Alan Eğitimi III     
  MUP 603     Oda Müziği III     
  Seçimlik ders     
  Seçimlik ders     
  Seçimlik ders     
  Toplam Kredi 7 (4 kredi zorunlu, 3 kredi seçmeli)

  4. Yarıyıl
  MUP 602     Bireysel Alan Eğitimi IV     
  MUP 604     Oda Müziği IV
  MUP 612     Proje     
  Seçimlik ders
  Seçimlik ders    
  Seçimlik ders     

  Seçimlik Dersler
  MUP 505     Alan Literatürü I     
  MUP 506     Alan Literatürü II     
  MUP 507     Eşlikli Çalma/ Söyleme I
  MUP 508     Eşlikli Çalma/Söyleme II     
  MUP 509     Çalgısal Pedagoji I
  MUP 510     Çalgısal Pedagoji II     
  MUB 511     Rönesans Müziği     
  MUB 512     Barok Müzik
  MUB 513     Klasik Dönem Müziği     
  MUB 514     Romantik Dönem Müziği     
  MUB 515     Karşılaştırmalı Müzik ve Sanat Tarihi I
  MUB 516     Karşılaştırmalı Müzik ve Sanat Tarihi II
  MUB 517     20. Yüzyıl Müziği
  MUB 518     Yeni Müzik Kültürü ve Yorumculuk Sorunları I     
  MUB 519     Çağdaş Dönem Müzik Stilleri ve Analizleri I     
  MUB 520     Çağdaş Dönem Müzik Stilleri ve Analizleri II     
  MUB 529     Müzik Teorisi I     
  MUB 530     Müzik Teorisi II     
  MUK 503     Çağdaş Nota Yazıları I     
  MUK 504     Çağdaş Nota Yazıları II     
  MUP 605     Alan Literatürü III     
  MUP 606     Alan Literatürü IV
  MUP 607     Eşlikli Çalma/Söyleme III     
  MUP 608     Eşlikli Çalma/Söyleme IV     
  MUP 609     Çalgısal Pedagoji III     
  MUP 610     Çalgısal Pedagoji IV
  MUB 615     Karşılaştırmalı Müzik ve Sanat Tarihi III     
  MUB 616     Karşılaştırmalı Müzik ve Sanat Tarihi IV     
  MUB 617     Yeni Müzik Kültürü ve Yorumculuk Sorunları II
  MUB 618     Yeni Müzik Kültürü ve Yorumculuk Sorunları III     
  MUB 619     Çağdaş Dönem Müzik Stilleri ve Analizleri III
  MUB 620     Çağdaş Dönem Müzik Stilleri ve Analizleri IV     

  DERS İÇERİKLERİ

  MUP 501 Bireysel Çalgı Eğitimi I
  Çalgı çalmada üst düzey yetkinliğe ulaşmak üzere düzenlenen yüksek teknik çalışmalar yapılması. Çalgı çalmada fiziksel, teknik ve psikolojik temel yaklaşımların kavranmasına giriş.


  MUP 502 Bireysel Çalgı Eğitimi II
  Çalgı çalmada üst düzey yetkinliğe ulaşmak üzere düzenlenen yüksek teknik çalışmaları. Çalgı çalmada fiziksel, teknik ve psikolojik yaklaşımlar.


  MUP 601 Bireysel Çalgı Eğitimi III
  Çalgı çalmada üst düzey yetkinliğe ulaşmak üzere düzenlenen yüksek teknik çalışmaları. Çalgı çalmada fiziksel, teknik ve psikolojik sorunları tanımlama.


  MUP 602 Bireysel Çalgı Eğitimi IV
  Çalgı çalmada üst düzey yetkinliğe ulaşmak üzere dizayn edilen yüksek teknik çalışmaları. Çalgı çalmada fiziksel, teknik ve psikolojik sorunların çözüm çalışmaları.


  MUP 503 Oda Müziği I
  Müzik sanatının ileri düzey ayrıntılarına giriş, oda müziği kavramına genel bakış, ilgili repertuar çalışmaları. Oda müziği eserlerine ait farklı yorum çalışmalarının uygulamalarına giriş.


  MUP 504 Oda Müziği II
  Müzik sanatının detaylarını algılama çalışmaları, oda müziği kavramsal sorunları ve analizleri, ilgili repertuar çalışmaları.


  MUP 603 Oda Müziği III
  Müzik sanatının detaylarını algılama çalışmaları, oda müziği kavramsal sorunlarının incelenmesi. Alana ait seçilmiş dönemsel repertuar çalışmalarının yapılması.


  MUP 604 Oda Müziği IV
  Oda müziği kavramsal sorunları ve analizleri, dönemsel ileri repertuar çalışmaları. Oda müziği eserlerin önceki farklı yorumlarının incelenerek söz konusu farklı yorumlara ait uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmesi.


  MUP 505 Alan Literatürü I
  İlgili çalgıya ait solo ve orkestra repertuarları kapsamında, uluslararası söz sahibi ustaların yorum anlayışlarının teknik yönleriyle incelenmesi. Farklı yorum çalışmalarına ait uygulamaların yapılması.


  MUP 506 Alan Literatürü II
  İlgili çalgıya ait solo ve orkestra repertuarlarında dönemsel eser seçimleri ve analizleri, uluslararası söz sahibi ustaların yorum anlayışlarını inceleme.


  MUP 605 Alan Literatürü III
  İlgili çalgıya ait solo ve orkestra repertuarlarında dönemsel eser çalışmaları, uluslararası söz sahibi ustaların yorum anlayışlarını inceleme. Seçilmiş yorumlara ait uygulama çalışmalarının yapılması.


  MUP 606 Alan Literatürü IV
  İlgili çalgıya ait solo ve orkestra repertuarlarında dönemsel ileri çalışmalar, uluslararası söz sahibi ustaların yorum anlayışlarını karşılaştırma. Söz konusu farklı yorumlara ait uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmesi.


  MUP 507 Eşlikli Çalma/Söyleme I
  İcrada eşlik parametrelerinin algılanması ve bu parametrelerin solo ile bütünleşmesi bilincini geliştirecek uygulama çalışmaları.


  MUP 508 Eşlikli Çalma/Söyleme II
  İcrada eşlik parametrelerinin algılanması ve bu parametrelerin solo ile bütünleşmesi bilincini geliştirecek dönemsel eser seçimleri ve analizleri.


  MUP 607 Eşlikli Çalma/Söyleme III
  İcrada eşlik parametrelerinin algılanmasına dönük olarak bu parametrelerin solo ile bütünleşmesi bilincini geliştirecek dönemsel eser çalışmalarının yapılması.


  MUP 608 Eşlikli Çalma/Söyleme IV
  İcrada eşlik parametrelerinin algılanması ve bu parametrelerin solo ile bütünleşmesi bilincini geliştirecek dönemsel ileri eser çalışmaları.


  MUP 509 Çalgısal Pedagoji I
  Çalgı eğitimi / öğretiminin genel sorunları, ilgili çalgıya ait özel sorunlar ve çözümlerine genel bakış. Çalgı eğitimine ait yeni yaklaşımların uygulanarak kavratılması.


  MUP 510 Çalgısal Pedagoji II
  Çalgı eğitimi / öğretiminin genel sorunları, özel sorunların saptanması çalışmaları. Sorunların çözümüne ilişkin örnek uygulamalar yapılması.


  MUP 609 Çalgısal Pedagoji III
  Çalgı eğitimi / öğretiminin sorunları, özel sorunların çözüm araştırmaları. Çalgı eğitimi konusunda yeni yaklaşımların incelenmesi. Farklı yaklaşımlara ait uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmesi


  MUP 610 Çalgısal Pedagoji IV
  Genel çalgı eğitimi / öğretimi sorunları, spesifik sorunların saptanması ve çözüm araştırmalarında ileri çalışmalar.


  MUB 511 Rönesans Müziği
  Rönesans dönemine ait kültürel ve sanatsal gelişmelerin ayrıntılarının ele alınarak bunun müzik sanatı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Dönemin müzik anlayışı ile eserlerinin teknik ve düşünsel yönden analizlerinin yapılması.


  MUB 512 Barok Müzik
  Barok Müzik dönemine ait kültürel ve sanatsal gelişmelerin ayrıntılarının ele alınarak bunun müzik sanatı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Dönemin müzik anlayışı ile eserlerinin teknik ve düşünsel yönden analizlerinin yapılması.


  MUB 513 Klasik Dönem Müziği
  Klasik döneme ait kültürel ve sanatsal gelişmelerin ayrıntıları ele alınarak bunun müzik sanatı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Dönemin müzik anlayışı ile eserlerinin teknik ve düşünsel yönden analizlerinin yapılması.


  MUB 514 Romantik Dönem Müziği
  Romantik döneme ait kültürel ve sanatsal gelişmelerin ayrıntıları ele alınarak bunun müzik sanatı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Dönemin müzik anlayışı ile eserlerinin teknik ve düşünsel yönden analizlerinin yapılması.


  MUB 515 Karşılaştırmalı Müzik ve Sanat Tarihi I
  Ortaçağ - Rönesans ve Barok müzik sanatı tarihi içersindeki gelişmelerin sosyal/kültürel ve sanatsal yönden incelenmesi. Ortaya çıkan belirlemelerin farklı yönlerden plastik sanatlar ve mimari alanındaki tarihsel gelişmelerle karşılaştırılmasının yapılması. Besteci ve eserlerine ait üslup anlayışlarının, dönemlerindeki diğer sanat alalarında karşılaşılan üslup anlayışları ile ilişkisinin incelenmesi.


  MUB 516 Karşılaştırmalı Müzik ve Sanat Tarihi II
  Klasik dönem müzik sanatı tarihi içersindeki gelişmelerin sosyal / kültürel ve sanatsal yönden incelenmesi sonucu ortaya çıkan belirlemelerin belirli yönlerden plastik sanatlar ve mimari alanındaki tarihsel gelişmelerle karşılaştırılmasının yapılması, konun derinliğine irdelenmesi; besteci ve eserlerine ait üslup anlayışlarının, dönemlerindeki diğer sanat alanlarında karşılaşılan üslup anlayışları ile aralarındaki yakınlık ve farklılıkları saptayarak ele alınması.


  MUB 615 Karşılaştırmalı Müzik ve Sanat Tarihi III
  Romantik dönem müzik sanatı tarihi içersindeki gelişmelerin sosyal / kültürel ve sanatsal yönden incelenmesi sonucu ortaya çıkan belirlemelerin belirli yönlerden plastik sanatlar ve mimari alanındaki tarihsel gelişmelerle karşılaştırılmasının yapılması, konun derinliğine irdelenmesi; besteci ve eserlerine ait üslup anlayışlarının, dönemlerindeki diğer sanat alanlarında karşılaşılan üslup anlayışları ile aralarındaki yakınlık ve farklılıkları saptayarak ele alınması.


  MUB 616 Karşılaştırmalı Müzik ve Sanat Tarihi IV
  20. Yüzyıl ve günümüz dönem müzik sanatı tarihi içersindeki gelişmelerin sosyal / kültürel ve sanatsal yönden incelenmesi sonucu ortaya çıkan belirlemelerin belirli yönlerden plastik sanatlar ve mimari alanındaki tarihsel gelişmelerle karşılaştırılmasının yapılması, konun derinliğine irdelenmesi; besteci ve eserlerine ait üslup anlayışlarının, dönemlerindeki diğer sanat alanlarında karşılaşılan üslup anlayışları ile aralarındaki yakınlık ve farklılıkları saptayarak ele alınması


  MUB 517 20. Yüzyıl Müziği
  20. Yüzyıl müzik sanatı hareketlerinin incelenmesi. Söz konusu dönem besteci ve eserlerinin kültürel ve teknik yönleri açısından ele alınması. Dönemin gelişmelerinde devrimsel girdileri bulunan özel beste ve eserlerin irdelenmesi.


  MUB 518 Yeni Müzik Kültürü ve Yorumculuk Sorunları I
  Günümüz müzik sanatını kuşatan sosyal / kültürel koşulların müzik sanatının üretim alanını ilgilendiren yönüyle incelenmesi; bu koşullar ile müzik sanatı ilişkisinin yapıt / yorum ortamı yönlerinden kavranması çalışmaları. Yorumcuları bu konuda ilgilendiren güncel sosyal / kültürel sorunların irdelenmesi.


  MUB 617 Yeni Müzik Kültürü ve Yorumculuk Sorunları II
  Günümüz müzik sanatını kuşatan sosyal / kültürel koşulların yapıtların tüketiliş koşulları açısından incelenmesi; bu koşullar ile müzik sanatının tüketiliş tarzları ilişkisinin kavranması çalışmaları. Yorumcuları, yapıtların tüketiliş tarzlarıyla ilgili ilgilendiren güncel sorunların ve sektörel durumların irdelenmesi.


  MUB 618 Yeni Müzik Kültürü ve Yorumculuk Sorunları III
  Günümüz müzik sanatını kuşatan sosyal / kültürel koşulların dinleyici beğenisini şekillendiren ilişkiler açısından incelenmesi; bu koşullar ile müzik sanatı ilişkisinin dinleyici / yorumcu etkileşimi yönüyle kavranması çalışmaları. Dinleyici kitlesine ait özel beğeni eğilimlerine ait durumları ilgilendiren güncel ve sektörel görünümlerin irdelenmesi.


  MUB 519 Çağdaş Dönem Müzik Stilleri ve Analizleri I
  20. Yüzyıl ve günümüz eserlerinin teknik yönden analiz giriş çalışmaları. Eserlerin armonik –melodik ve çalgısal açılardan ele alınması. Yeni dönem müzik anlayışları hakkında teknik ve içeriksel saptamalar yapılması.


  MUB 520 Çağdaş Dönem Müzik Stilleri ve Analizleri II
  Günümüz bestecilerince yazılmış yeni eserlerin teknik yönden ileri analiz çalışmaları. Özel olduğuna karar verilen seçilmiş eserlerin armonik – melodik ve çalgısal açılardan ele alınması. Günümüz yeni müzik anlayışları hakkında teknik ve içeriksel ön saptamalar yapılması.


  MUB 619 Çağdaş Dönem Müzik Stilleri ve Analizleri III
  Günümüz bestecilerince yazılmış yeni eserlerin teknik yönden ileri analiz çalışmaları. Seçilmiş özel eserlerin armonik – melodik ve çalgısal açılardan detaylarıyla ele alınması. Eserler ait yapılmış saptamaların irdelenmesi.


  MUB 620 Çağdaş Dönem Müzik Stilleri ve Analizleri IV
  Günümüz bestecilerince yazılmış yeni eserlerin teknik yönden ileri analiz çalışmaları. Özel eserlerin armonik – melodik ve çalgısal açılardan detaylarıyla ele alınması. Günümüz yeni müzik anlayışları hakkında teknik ve içeriksel saptamalar yapılması.


  MUB 529 Müzik Teorisi I
  Müzik bilgisi ve teknik donanım çalışmaları. Nota ve temel armoni çalışmaları. İşitsel ve okuma uygulamalarının yapılması. Ritim bilgisi ve giriş çalışmaları.


  MUB 530 Müzik Teorisi II
  Müzik bilgisi ve teknik donanım çalışmaları. İleri nota ve armoni çalışmaları. İleri işitsel ve okuma uygulamalarının yapılması. Biçim ve ritim bilgisi uygulamalı ileri çalışmaları.


  MUK 503 Çağdaş Nota Yazıları I
  20. Yüzyıl müziğinin notasyona getirdiği yenilikler, yeni notasyon anlayışları içinden grafik notasyona ait uygulama çalışmaları ve incelemeler.


  MUK 504 Çağdaş Nota Yazıları II
  20. Yüzyıl müziğinin notasyon alanına getirdiği yenilikler, grafik notasyonda standart ve standart olmayan biçimler ve anlamlar ait inceleme ve uygulamalar.Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |