Kimya Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ege Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kimya Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Program tanımları
  Kimya Yüksek Lisans Programı

  Ders Programı

  Güz Yarıyılı

  501    İleri Analitik Kimya I    
  503    İleri Anorganik Kimya I    
  505    İleri Fizikokimya    Seçmeli Ders
  507    İleri Organik Kimya I    
  509    Ayırma Teknikleri    
  513    Elektrometrik Analiz Yöntemleri    
  515    Kompleksimetrik Analiz    
  517    Spektroskopik Analiz Yöntemleri    
  519    Katı Atıkların Geri Kazanımı    
  521    Anorganik Kimyada Seçme Konular I    
  525    İleri Nükleer Kimya I    
  527    Radyokimya ve Uygulamaları    
  529    Yüzey Kimyası    
  533    İleri Polimer Kimyası I    
  537    Organik Tepkime Mekanizmaları    
  541    Su Arıtma İşlemleri
  543    Organik Kimyada Seçme Konular I
  547    Doğal Bileşikler Kimyası I    
  549    Kemometri    
  551    Flow Enjeksiyon Analizleri    
  553    İleri Kuantum Kimyası    
  555    Hesapsal Kimya I    
  557    Karbon Bileşiklerinin Stereokimyası    
  559    Sentetik Organik Kimyada Hedefler I    
  597    Uzmanlık Alan Dersi    

  Bahar Yarıyılı

  512    Kimyasal Sensörler    
  514    Analitik Kimyada Seçme Konular    
  516    Çevre Analizleri    
  518    Elektrokimyasal Tepkimelerde Kütle Taşınımı    
  522    Anorganik Bileşiklerde Yapı Tayini    
  524    Analitik Kimyada Örnek Hazırlama Teknikleri    
  526    Koordinasyon Bileşiklerinin Uygulama Alanları    
  528    Preparatif Ayırma Teknikleri-Doğal Bileşik İzolasyonunda Uygulamalar
  530    Biyolojik Sistemlerde Anorganik Kimya    
  532    Katı Hal Kimyası    
  534    Kolloid Kimyası    
  536    Termokimyasal Kinetik    
  540    Moleküler Fotokimya I    
  542    Katı Atıkların Geri Kazanımı II
  544    Radyasyon Kimyası ve Uygulamaları    
  550    Heterosiklik Bileşikler    
  552    Kütle Spektroskopisi    
  554    NMR Spektroskopisi    
  556    Analitik Kimyada Ölçüm Belirsizliği ve Yöntem Geçerliliği
  558    Doğal Bileşikler Kimyası II    
  560    Hesapsal Kimya II    
  562    Anorganik Kimyada Seçme Konular II    
  564    İleri Anorganik Kimya II    
  566    Sentetik Organik Kimyada Hedefler II    
  568    Analitik Kimyada Nano Teknoloji ve Uygulamaları    
  570    İleri Kimyasal Kinetik    
  572    Kimyada Grup Teorisi    
  574    Organik Yükseltgenmeler ve İndirgenmeler    
  578    Sentez Teknikleri ve Organik Analiz
  580    İleri Polimer Sentez Metotları
  598    Uzmanlık Alan Dersi    

Kimya ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |