Kimya Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kimya Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  KİMYA MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

  Hammaddelerin kimyasal yada fiziksel değişikliklere uğrayarak insanlığa faydalı ürünler haline dönüştüğü proseslerin tasarımı, inşa edilmesi ve işletilmesi Kimya Mühendisliğinin özünü oluşturur. Kimya Mühendisliğinin başlangıcı petrol rafinasyonu ve petrokimya alanına dayanmakla birlikte gıda ve içecek, ilaç, kağıt, plastik, su arıtımı, elektrik üretimi, tekstil, yarı-iletkenler, parfüm, kozmetik ve deterjan, boya, gübre, çimento endüstrileri kimya mühendisliğinin temel uygulama alanlarını kapsar.

  1997 yılında 5000 m2 alan üzerinde İki Eylül Kampusunde faaliyete geçen Kimya Mühendisliği Bölümü kadrosunda 4 profesör, 1 Doçent, 6 Yardımcı Doçent ve 5 Araştırma Görevlisi bulundurmaktadır. Bölümü ilgilendiren kararlar fakülte öğretim elemanlarının oluşturduğu akademik kurul tarafından alınmaktadır. Bölüm bir bölüm başkanı ve biri akademik aktivitelerden diğeri de teknik işlerden sorumlu iki bölüm başkanı yardımcısı tarafından yönetilmektedir.

  AMAÇ
  Bölümün eğitim politikası günümüz kimya mühendisliği alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek laboratuvar uygulamaları desteği ile profesyonel eğitim sağlamaktır. Bu amaçla Kimya Mühendisliği lisans programı öğrencilerin yeterli derecede teorik bilgi sağlayıcı, deneysel becerileri geliştirici ve kimyasal proses ve teknolojilerinin tasarım ve uygulamalarına yönelik dersler sunmaktadır. Bölüm çeşitli Uluslararası Üniversiteler ile işbirliği içindedir. Bölümün laboratuvarları öğrenci eğitimi amaçlı modern cihaz ve imkanlara sahiptir. AyrıcaAnadolu Üniversitesi bünyesinde bulunan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı ve Anadolu Üniversitesi desteği ile kurulan Araştırma Merkezinin (BİBAM) kimya mühendisliğinin pek çok uygulamalarına yönelik aletli analiz ve pilot tesis imkanlarından da yararlanılmaktadır. Mezun olan öğrenciler kimya, gıda, petrol rafineri, ilaç, boya, gübre, çimento, seramik gibi pek çok endüstride is bulma imkanına sahip olabilmektedirler.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Bölüm elemanları tarafından aşağıdaki konularında araştırmalar yapılmaktadır.
  · Yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi

  · Doğal ürün teknolojilerinin geliştirilmesi

  · Kimyasal reaksiyon mühendisliğine ilişkin teknolojilerin geliştirilmesi

  · Çevre koruma teknolojilerinin geliştirilmesi

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Bölüm aşağıdaki yabancı üniversite ve enstitüleri ile işbirliği içindedir.
  1. Alberta Üniversitesi, Ziraat, Gıda ve Beslenme Bölümü, Edmonton, Alberta, Kanada
  2. Oklahoma State Üniversitesi, Bitki, Toprak, Gıda ve Ziraat Ürünleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi, ABD.
  3. Newfoundland Memorial Üniversitesi, Biyokimya Bölümü, St. John's, NL Kanada
  4. Aston Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Birmingham, İngiltere
  5. Nottingham Üniversitesi, Kimya, Çevre ve Maden Mühendisliği Bölümü, İngiltere
  6. Newcastle upon Tyne Üniversitesi, Kimya ve Proses Mühendisliği Bölümü Newcastle, İngiltere
  7. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Fiziksel Kimya Bölümü, Norveç
  8. Pittsburgh Üniversitesi, Kimya ve Petrol Mühendisliği Bölümü, Pennsylvania, ABD
  9. Pennsylvania Üniversitesi, Wharton Ekonomi Okulu, ABD.
  10. Louisiniana State Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Baton Rouge, ABD
  11. Karlsruhe Üniversitesi, Kimyasal Teknoloji Enstitüsü, Karlsruhe, Almanya

  SUNULAN OLANAKLAR
  Bölüm aşağıdaki eğitim ve araştırma olanaklarına sahiptir. Öğrenciler dersleri gereğince ve araştırma faaliyetleri çerçevesinde bu olanaklardan yararlanabilmektedirler.

  Aletli Analiz Laboratuvarı
  Bu laboratuvarda araştırma ve eğitim amaçlı GC, GC-MS, AA, FTIR, UV, CHNS Elementel Analiz cihazları bulunmaktadır.

  Fiziko Kimya Laboratuvarı
  Temel uygulamalara yönelik PHYWE den sağlanan 12 adet deney seti içermektedir.

  Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I
  Armfield UK firmasından sağlanan aşağıdaki bilgisayar kontrollü deney setlerini içermektedir: Lineer ve radyal ısı iletimi, Borusal ısı değiştirici ve plakalı ısı değiştirici Sıcaklık ölçüm ve kalibrasyon, Osborne reynolds, Akışkan sürtünme, Sıcaklık ölçüm hataları, Gaz ve sıvı difüzyonu, Kesikli reaktör deney setleri.

  Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
  Armfield UK firmasından sağlanan aşağıdaki bilgisayar kontrollü deney setlerini içermektedir: Kabuk ve borusal ısı değiştirici, Sürekli distilasyon kolonu, Katı/Sıvı ekstraktörü, Gaz absorpsiyon kolonu, Yükselen ve düşen film evaporatör, Radyal ısı transferi ve ısı değiştiricisi, Genişletilmiş yüzey ısı transferi, Boyut küçültme ve elek analizi

  Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III
  Armfield UK firmasından sağlanan aşağıdaki bilgisayar kontrollü deney setlerini içermektedir:Proses kontrol (akış, seviye, basınç ve sıcaklık), İyon değiştirici, Borusal reactor, Püskürtmeli kurutucu, Birleştirilmiş konveksiyon ve radyasyon, Kararsız ısı transferi, Akışkan yatak

  Bilgisayar Laboratuvarı
  Öğrenciler fakülte bünyesinde bulunan ve tamamı internet bağlantılı ve uygun donanımlı bilgisayarların bulunduğu bilgisayar laboratuvarı imkanlarından yararlanabilirler.


  DERS LİSTESİ


  1. Yarıyıl

  KMH890     Tez
  KMH891     Tez    

  Seçmeli Dersler
  KMH601     Kademeli Ayırma Prosesleri I    
  KMH602     Kademeli Ayırma Prosesleri II    
  KMH604     Petrol Rafineri Mühendisliği    
  KMH605     Heterojen Tepkime Kinetiği ve Reaktör Tasarımı    
  KMH606     Kimya Mühendisliğinde İleri Matematiksel Modelleme    
  KMH609     Termokimyasal Yöntemlerle Sentetik Yakıt Üretimi    
  KMH613     Kömür Teknolojileri    
  KMH622     Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler II    
  KMH630     Kimya Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler II    
   
  3. Yarıyıl

  KMH890     Tez    
   
  4. Yarıyıl

  KMH890     Tez
   

  DERS İÇERİKLERİ

  KMH    601    Kademeli Ayırma Prosesleri I      3+0     7,5
  Çok Kademeli Prosesler; İdeal Kademe; Kademeli Ayırma; Kesikli ve Sürekli Prosesler; Yatışkın Durum ve Yatışkın Olmayan Operasyonlar; Denge ve Dengede Olmayan Durumlarda Ayırma; Distilasyon; Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu; Toplam Kütle Denkliği; Akış Değişkenleri; Faz Akışları; Geri Döngü Matrisleri; Akışların Hesaplanması; Bileşen Kütle Denkliği; Faz Bileşimlerinin Tanımlanması; Bileşen Sınırlamalarının Toplamı; Faz Dengeleri; Denge Oranı; Denge Eşitlikleri; Basit Durumlar için Denge Oranı Eşitlikleri; Denge Oranları için Bilgisayar Programları.

  KMH    602    Kademeli Ayırma Prosesleri II         3+0     7,5
  Sabit Denge Oranı Ekstraksiyonu; Sıvı Ekstraksiyonunda Denge Oranı; Sabit Denge Oranı Ekstraksiyonları için Eşitlikler; Sabit Denge Oranı Ekstraksiyonları için Basic Programı; Aynı Anlı Vektör Eşitlikleri için İterative

  Yöntemler; Sabit Akış Hızlı Distilasyon; Sabit Akış Modeli; Distilasyon Terminolojisi; Kabarcık ve Çiğlenme Noktası Hesaplanması; Sabit Akışlı Distilasyon için Kabarcık Noktası Düzeltmesi; İdeal Olmayan   Sıvı Fazları ile Sabit Akışlı Distilasyon; Fugasite Oranı; Azeotropik ve   Ekstraktif Distilasyon; Enerji Denklik Eşitlikleri; Enerji Denkliği   Eşitliklerinin Türetilmesi; Buhar-Sıvı Karışımlarında Entalpi Hesabı;   Entalpi Hesabı için Bilgisayar Programı.

  KMH    603    Kimya Mühendisliğinde Özel Konular II    3+0      7,5
  Kimyasal Kinetik; Reaktör Tasarımı ve Taşınım Olaylarında Karşılaşılan Problemlerin Formülasyonu; Nümerik Yöntemler; Gauss Seidel Metodu; Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümü; Newton Raphson İterasyon Yöntemi; Adi Diferansiyel Eşitliklerin Çözümü; Euler Yöntemi; Runge-Kutta Yöntemi; Kimya Mühendisliğinin Çeşitli Uygulama Alanlarında Çıkarılan Bu Eşitliklerin Bilgisayar Uygulamalarıyla Çözülmesi.

  KMH    604    Petrol Rafineri Mühendisliği       3+0      7,5
  Rafinerilerin Gelişimi ve Tarihçesi; Petrol Kompozisyonları; Petrol Fiziksel Özellikleri; Rafineri ve Distilasyon Prosesi; Solvent İşlemleri ve Ekstraksiyon; Akışkanlar Mekaniği; Kondenzasyon; Fraksiyonlama ve Kuleler; Isı Transferi ve Isı Değiştiriciler; Termal Parçalanma; Katalitik Parçalanma; Tipik Tasarım Hesaplamaları.

  KMH    605    Heterojen Tepkime Kinetiği ve Reaktör Tasarımı                         3+0      7,5
  Heterojen Proseslerde Toplam Tepkime Hızları; Akışkan-Partikül Tepkime Kinetiği; Akışkan-Partikül Reaktör Tasarımı; Akışkan-Akışkan Tepkime Kinetiği; Akışkan-Akışkan Reaktör Tasarımı; Katı Katalizör Tepkimeleri; Adsorbsiyon; Desorbsiyon ve Yüzey Tepkimesi Hızları; Akışkan Derişim Cinsinden Hız Eşitliği; Katalizör Deaktivasyon Kinetiği.

  KMH    606    Kimya Mühendisliğinde İleri Matematiksel Modelleme             3+0      7,5

  Yatışkın Hal Sşistemlerinde Enerji ve Kütle Denklikleri; Yatışkın Olmayan Tek Değişkenli Sistemlerin Modellenmesi; Yatışkın Olmayan Çok Değişkenli Sistemlerin Modellenmesi; Kimyasal Tepkimeli Sistemlerde Matematiksel Modelleme; Sonlu Fark Eşitliklerinin Çözümü.

  KMH    609    Termokimyasal Yöntemlerle Sentetik Yakıt Üretimi     3+0      7,5
  Fosil Yakıtlar; Sentetik Yakıtlar; Sentetik Yakıtların Kimyası; Sentetik Yakıtların Termodinamiği; Reaksiyon Kinetiği ve Katalizörler; Biyokütle; Biyokütle Kaynakları; Termokimyasal Yöntemler; Piroliz; Kütle ve Enerji Denklikleri; Reaktör Tanımı; Etki Eden Faktörler; Sıvılaştırma; Dolaylı ve Doğrudan Sıvılaştırma; Gazlaştırma; Oksijen Üretimi; Hidrojen Üretimi; Yanma.

  KMH    613    Kömür Teknolojileri                     3+0      7,5
  Kömürün Tarihçesi-Yararlanılması; Uygulanılan Yöntemler ve Etkinlikleri; Fiziksel Kömür Temizleme Sistemleri; Kömür Parçalanma ve Ayırma Teknikleri; Kuru Mekanik Ayırma Prosesleri; İslak Mekanik Ayırma Prosesleri; Kimyasal Kömür Temizleme Sistemleri; Kömürün Yakılması; Akışkan Yatak Yanma; Kömürün Biriketlenmesi; Kömürün Pirolizi; Kömürün Gazalaştırılması; Kömürün Sıvılaştırılması.

  KMH    890    Tez   0+1       30

Kimya mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |