Kardiopulmoner Rehabilitasyon Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kardiopulmoner Rehabilitasyon Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Kardiopulmoner Rehabilitasyon Doktora Programı

  Programın Amacı:

  Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında, araştırma, eğitim, öğretim elemanı yetiştirme, program geliştirme, politika oluşturma ve yönetim pozisyonlarında lider olabilecek, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin Kardiyopulmoner Rehabilitasyon bilim doktoru yetiştirmektir.

  Öğrenim Hedefleri:
  Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında klinik uygulamalara yön verecek bilginin üretiminde, uygun araştırma yönteminin seçimi, araştırma planlama, yürütme, analiz etme, yorumlama ve rapor etmeyi gerçekleştirebilen; kardiyopulmoner rehabilitasyon alanındaki bilginin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunabilen; toplum sağlığına hizmet eden; literatürdeki bilimsel araştırma sonuçlarını eleştirel analiz edebilen, kavramsal olarak bütünleştirebilen, eğitim uygulamaları ve özgün araştırmalar için kullanabilen; bilimsel araştırma makalesi yayınlayabilen; araştırma yapma ve yayınlanma sürecinde etik standartlara bağlı; kardiyopulmoner rehabilitasyon eğitim alanında eğitim ve öğretim materyali geliştirebilen, öğretim elemanı yetiştirme sürecinde eğitim-öğretim, danışmanlık ve program geliştirmede, nitelikli bilgi ve beceri birikimi olan; farklı topluluklar ve amaçlar için sözel sunum yapabilen, ders ve konferans verebilen; akademik ve profesyonel çevrelerde eş düzeyde iletişim kurabilen; ulusal politikaların oluşturulmasına katkıda bulunabilen; karmaşık problemlerin çözümü için yeni yöntemler geliştirebilen; grup içinde lider ve yönetici konumunda planlama, uygulama ve görev dağılımı yapabilen; çatışmaları çözme becerisine sahip ve bağımsız yetkinliği olan Kardiyopulmoner Rehabilitasyon bilim doktoru yetiştirilmesidir.

  DERS LİSTESİ

  KPR 700 - ÖZEL KONULAR
  KPR 751 - UYGULAMALI KARDİYAK REHABİLİTASYON I
  KPR 752 - UYGULAMALI KARDİYAK REHABİLİTASYON II
  KPR 753 - UYGULAMALI PULMONER REHABİLİTASYON I
  KPR 754 - UYGULAMALI PULMONER REHABİLİTASYON II
  KPR 755 - KORONER RİSK FAKTÖRLERİ EĞİTİMİ I
  KPR 756 - KORONER RİSK FAKTÖRLERİ EĞİTİMİ II
  KPR 757 - KARDİYAK CERRAHİDE REHABİLİTASYON
  KPR 758 - KARDİYAK HASTALARDA DAVRANIŞ EĞİTİMİ
  KPR 759 - TORAKS CERRAHİSİNDE REHABİLİTASYON
  KPR760 - PEDİATRİK PULMONER REHABİLİTASYON
  KPR 761 - KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYONDA KLİNİK KARAR VERME
  KPR 762 - ORGAN TRANSPLANTASYONUNDA KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON
  KPR 763 - EGZERSİZ TESTLERİ VE EĞİTİMİ I
  KPR 764 - EGZERSİZ TESTLERİ VE EĞİTİMİ II
  KPR 765 - KARDİYOVASKÜLER PATOFİZYOLOJİ
  KPR 766 - PULMONER PATOFİZYOLOJİ

Fizyoterapi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |