İspanyolca Dil Kursu

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ankara Üniversitesi TÖMER

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İspanyolca Dil Kursu - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları

  İSPANYOLCA

  Neden İspanyolca?
  İspanyolca yalnızca İspanya’da konuşulan bir dil değildir; İspanya’ya bağlı adalarda konuşulduğu gibi, Güney Amerika ülkelerinin pek çoğunun da anadilidir. İspanyolca ABD’de ikinci resmî dildir. İstatistikler, 2020 yılında her 100 Amerikalıdan 35’inin anadilinin İspanyolca olacağını göstermektedir. Bugün bile her 10 Amerikalıdan 3’ü İspanyolca bilmektedir.

  Son yıllarda İspanya hükümetiyle ticaret, kültür ve eğitim alanlarında yapılan anlaşmalar çerçevesinde her geçen gün İspanyolca öğrenenlerin sayısı artmakta, İspanyolca öğrenme bilinci yerleşmektedir.

  Son yıllarda çok rağbet gören İspanyolca Almanya’dan Japonya’ya kadar pek çok ülkede okullarda zorunlu seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır.

  İspanyolcaya ilgi -gerek pek çok ülke okullarında resmî dil olması, gerekse Avrupa Birliği’nde İngilizceden sonra en çok konuşulan dil olması nedeniyle- her geçen gün artmaktadır. Bu ilgi ve eğilimle birlikte artan talebi karşılayan kurumların başında Ankara Üniversitesi TÖMER gelmektedir.

  Derslerin Uygulanışı
  Öğrenci ile öğretmenin ve öğrenci ile öğrencinin doğrudan etkileşimine son derece elverişli U masa düzeninin kullanıldığı tüm sınıflarda DVD ve televizyon bulunmakta ve bunlar öğretim etkinliği süresince etkin olarak kullanılmaktadır. Sınıflar 5-16 kişiliktir.

  İspanyolca kursları 4 temel, 4 orta ve 4 yüksek olmak üzere toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Avrupa Dil Portfolyosuna göre düzenlenen İspanyolca kurslarında diploma alan bir kursiyer B2 düzeyine ulaşmaktadır. Birer aylık yoğun kurlarla 12 ayda (toplam 480 saat ders), ikişer aylık normal kurlarla 24 ayda (toplam 576 saat ders) TÖMER diploması alınabilmektedir. Temel ve orta kurların sonunda birer sertifika, yüksek kurların sonunda ise, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü onaylı “TÖMER Diploması” verilmektedir.

  Seçmeci yöntemin uygulandığı TÖMER sınıflarında öğretim etkinliğinin merkezinde öğrenci yer almaktadır; öğretmen yönlendirici konumda olup her öğrenci eşit düzeyde söz hakkı almakta ve ders süresince öğrenci sürekli etkin kılınmaktadır. Derslerde hedef dil İspanyolca kullanılmakta, dört temel dil becerisine (Dinleme Anlama, Konuşma, Okuma Anlama ve Yazılı Anlatım) eşit ağırlıkta yer verilmekte, bunlara ek olarak bir yan beceri olan Dilbilgisi  üzerinde de ayrıca durulmaktadır.

  Genel Amaçlı Kurslar

  Genel Amaçlı İspanyolca Kurslarında , Temel kurlarda Nuevo Ven 1 ve yardımcı kitabı, orta kurlarda Nuevo Ven 2 ve yardımcı kitabı, yüksek kurlarda ise Nuevo Ven 3 ve yardımcı kitabı kullanılmaktadır. Derslerde ayrıca  TÖMER İspanyolca Biriminin hazırlamış olduğu destekleyici ek alıştırma kitapçıkları da  kullanılmaktadır.

  Temel kurları bitiren kursiyerler Avrupa Dil Portfolyosuna göre A2 düzeyine erişirler. Temel kurları bitiren bir kursiyer kendini, ailesini tanıtabilir, üç temel zamanı (şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman) ve emir kipini kullanarak yol sorabilir, yol tarifi yapabilir, lokantada yemek siparişi verebilir, alışveriş yapabilir. Orta kurları bitiren kursiyerler B1 düzeyine ulaşırlar. Bu kursiyerler çok rahatlıkla istediklerini ifade edebilirler, gazete veya dergilerdeki yazıları çok detaylı olmasa bile genel anlamıyla anlayabilirler, kısa raporlar hazırlayabilirler, iş başvurusunda bulunmak için CV ve başvuru mektubu yazabilirler. Yüksek kurları bitiren kursiyerler ise, B2 düzeyine erişirler. Bu kursiyerler, rahatlıkla gazete ve dergileri anlayabilirler, izledikleri İspanyolca filmleri alt yazıya gerek duymadan anlayabilirlerler, bir İspanyol ile rahatlıkla sohbet edebilirler.
  İspanyolca derslerinde kullanılan kitapların özelliği Ortak Avrupa Çerçevesine uygun  olarak Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerine eşit oranda önem veriyor olmalarıdır. Belirlenen hedefler çerçevesinde öğrenciler program başlangıcından sonuna dek her derste düzenli olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları yapmaktadırlar.

  Özel Amaçlı Kurslar
  KPDS, DELE, AIESEC gibi özel amaçlı sınavlara ve bazı resmî ve özel kurumların sınavlarına yönelik kurslar ve çeviri kursları talebe bağlı olarak açılmaktadır. Bu kurslarda dilbilgisinin yanı sıra soru ve test teknikleri üzerinde durulmaktadır.

  Konuşma Kulüpleri
  TÖMER’de İspanyolca kurslarına devam eden öğrenciler için değişik saatlerde konuşma sınıfları talebe bağlı olarak açılmaktadır. Bu kurslarda İspanyol, Meksikalı ya da Kolombiyalı öğretim elemanları eşliğinde kursiyerlerin ilgisini çekecek konularda konuşmalar yapılmakta, İspanyol kültürü tanıtılmaktadır. Bu kurslar TÖMER kursiyerleri için ücretsizdir.

  Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları
  Sertifika düzeyine denk düşen yoğun kurlarda 40, normal kurlarda 48 saatlik dersin sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Sınavlarda uygulanan not sistemi aşağıdadır. Bir beceriden başarısız öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır.

  Sınav yapılmayan kurslarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin  derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.


   

İspanyolca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |