İş Ve Uğraşı Tedavisi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İş Ve Uğraşı Tedavisi Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Programın Amacı
  Bu programın amacı, öğrencilere iş ve uğraşı tedavisi alanındaki bilim uzmanlığının gerektirdiği bilgi, kavrayış ve beceriye sahip olmanın yanı sıra bağımsız düşünebilme ve araştırabilme yeteneğini, kendi alanında özgün çalışmalar planlayabilme, yönetme ve sonuçlandırma becerisini, bu bilgi ve becerilerini toplumun hizmetine sunma tutum ve davranışını kazandırmaktır. Özellikle yaşlılar, özürlüler, sokakta çalışan çocuklar, madde bağımlıları gibi toplumdaki dezavantajlı bireylerin toplumsal rollerdeki bağımsızlıklarını artırmak, sağlıklı kişilerin yaşam kalitesini yükseltmek için koruyucu yaklaşımlar geliştirmek ve uygulamak ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi için çözüm getirici proje ve araştırmalar üretebilme becerisine sahip yetkin iş ve uğraşı tedavisi alanında uzmanlaşmış bilim doktorları yetiştirmektir.

  Öğrenim Hedefleri
  Rehabilitasyon ve iş ve uğraşı biliminin araştırma ve eğitime uygulanmasında bilgi ve beceri sahibi olabilen, kritik düşünebilen, araştırma yöntemlerini bilen, araştırma sentezi yapabilen, bu alanla ilgili araştırma, proje ve bilimsel uygulamalar açısından ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim kurabilen, toplumun sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasına, dezavantajlı kişiler için fırsat eşitliği sağlanmasına katkıda bulunacak politikalara yön verebilen, kanıta dayalı araştırma ve uygulamalar yapabilen, elde ettiği bilgileri akademik alana aktarabilen bilim doktorları yetiştirmektir.

  DERS LİSTESİ

  IUT 700 - ÖZEL KONULAR
  IUT 751 - MESLEKİ REHABİLİTASYON I
  IUT 752 - MESLEKİ REHABİLİTASYON II
  IUT 753 - ÜST EKSTREMİTE YARALANMALARINDA İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ
  IUT 754 - DUYU-ALGI-MOTOR BÜTÜNLEŞME EĞİTİMİ
  IUT 755 - NÖROMUSKÜLER HASTALIKLARDA İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ
  IUT 756 - ZİHİNSEL ENGELLİLERDE İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ
  IUT 757 - GÖRME ÖZÜRLÜLERDE REHABİLİTASYON
  IUT 758 - ROMATİZMAL HASTALIKLARDA İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ
  IUT 759 - KOGNİTİF REHABİLİTASYON
  IUT 760 - GERİATRİDE İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ
  IUT 761 - PROBLEME DAYALI KLİNİK İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ
  IUT 762 - İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİNDE KORUYUCU YAKLAŞIMLAR
  IUT 763 - GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ
  IUT 764 - İŞ YERİNİN ERGONOMİK DÜZENLENMESİ
  IUT 765 - İŞ VE UĞRAŞI ARAŞTIRMALARI
  IUT 766 - TOPLUM TEMELLİ ARAŞTIRMALAR

Fizik Terapi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |