İnşaat Mühendisliği Doktora Programı - Tepebaşi - Eskişehir - Anadolu Üniversitesi - I1269

Home>Doktora Programları>İnşaat Mühendisliği>Tepebaşi>İnşaat Mühendisliği Doktora Programı - Tepebaşi - Eskişehir
 
İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program Türü: Doktora Programları
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Anadolu Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği Doktora Programı - Tepebaşi - Eskişehir

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
* Zorunlu Alanlar

Telefon ya da e-posta yoluyla ücretsiz bilgi almak istiyorum.

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Eğer Educaedu Business S.L.’nin kullanım koşulları ve gizlilik politikasını kabul ediyorsanız, bu seçeneği seçiniz.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - İnşaat Mühendisliği Doktora Programları:
İnşaat Mühendisliği Doktora Programı - Tepebaşi - Eskişehir İnşaat Mühendisliği Doktora Programı - Tepebaşi - Eskişehir
Program Tanımları:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

Bölüm 1998 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak kurulmuştur. Bölüm yerleşkesi İki Eylül Kampüsündedir ve 5000 m2'lik bir alanı kapsamaktadır. Bölümde şu anda 3 Profesör, 7 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 7 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır. Bölümle ilgili kararlar bölümün tüm fakülte üyelerinden oluşan bölüm kurulu tarafından verilir. Bölüm bir bölüm başkanı ve iki bölüm başkan yardımcısı tarafından idare edilmektedir. Bölüm başkan yardımcılarından biri bölümdeki teknik faaliyetlerden, diğeri ise bölüm başkanına yardımcı olarak bölümdeki akademik faaliyetlerden sorumludur.

Bölümün başlıca eğitim felsefesi İnşaat Mühendisliği alanında laboratuvar uygulamalarıyla pratik olarak desteklenen, günümüz bilim ve teknoloji şartlarının yaratıcı temeller üzerine oluşan kusursuz profesyonel bir eğitim sağlamaktır. Bölüm birçok uluslararası üniversite ile işbirliği içindedir. Bölüm laboratuvarları geleneksel ve ileri teknolojik inşaat işleri için yapılacak bilimsel araştırmalara yönelik olarak modern araştırma ekipmanları ve araçlarıyla donatılmıştır.

Akademik Kadro

Profesörler:
Prof. Dr. Mustafa TUNCAN (B.S., Anadolu Üniversitesi, M.S., Boğaziçi Üniversitesi, Ph.D., Lehigh, USA) (İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet Bilgin (B.S., M.S., Ph.D., I.T.U.) )
Prof. Dr. Ahmet TUNCAN (B.S., Anadolu Üniversitesi, M.S., Boğaziçi Üniversitesi, Ph.D., Leihgh, USA)

Yardımcı Doçentler:
Yard. Doç. Dr. Gökhan ARSLAN (B.S., K.T.U, M.S., Stevens Institute of Tech., PhD., Anadolu Üniversitesi) (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Yard. Doç. Dr. Mustafa TOMBUL (B.S., M.S., Ph.D., Anadolu Üniversitesi) (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Yard. Doç. Dr. Serkan TAPKIN (B.S., O.D.T.Ü, M.S., O.D.T.Ü, Ph.D., O.D.T.Ü)
Yard. Doç. Dr. Hakan ŞİRİN (B.S., EU, M.S., Ege Üniversitesi, Ph.D., US Davis)
Yard. Doç. Dr. Recep BAKIŞ (B.S., M.S., Ph.D., Anadolu Üniversitesi)
Yard. Doç. Dr. Gülgün YILMAZ (B.S., M.S., Ph.D., Anadolu Üniversitesi)
Yard. Doç. Dr. Yücel GÜNEY (B.S., M.S., Ph.D., Anadolu Üniversitesi)

Öğretim Görevlileri :
Öğr. Gör. Ömer ARIÖZ, (B.S., O.D.T.Ü., M.S., O.D.T.Ü, Doktora Öğrencisi)
Öğr. Gör. Fuat ARAS, (B.S., I.T.U, M.S., Boğaziçi Üniversitesi, Doktora Öğrencisi)

Asistanlar:
Araş Gör. Altan Çetin (B.S., M.S., Anadolu Üniversitesi)
Araş Gör. Muhsin Yalçın (B.S., M.S., Anadolu Üniversitesi)
Araş Gör. Volkan Karuk (B.S., M.S., Anadolu Üniversitesi)
Araş Gör. Bülent Üstündağ (B.S., M.S., Anadolu Üniversitesi)
Araş Gör. Kadir Kılınç (B.S., Ege Üniversitesi, M.S., I.T.U)
Araş Gör. Barış Elibol (B.S., I.T.U, M.S., I.T.U)
Araş Gör. Hasan Cenk Çetin (B.S., Ege Üniversitesi, M.S. Ege Üniversitesi)
Araş Gör. Serkan Kıvrak (B.S., O.D.T.Ü)
Araş Gör. Ozan Çelik (B.S., ITU)
Araş Gör. Kıvanç Taşkın (B.S. OGÜ, M.S. OGÜ)

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
Aşağıdaki üniversitelerle birlikte ortak çalışmalar yürütülmektedir.
· Lehigh University, USA
· Stevens Institute of Technology, USA

SUNULAN OLANAKLAR
Bilgisayar Laboratuvarı
Öğrenciler bilgisayar laboratuarındaki bilgisayarların hepsi internet bağlantılıdır ve öğrencilerin çalışmalarında ihtiyaçları olan bilgisayar programlarına sahiptirler. Bütün öğrenciler bilgisayar laboratuvarından yararlanabilirler.
Yapı Malzemeleri Labaratuvarı
Yapı Malzemeleri Labaratuarında beton ve beton agregaları üzerinde standart testler gerçekleştirilmektedir. Bu standart testler aşağıda yazılmıştır.
Kaba ve ince agreganın özgül ağırlığının bulunması
Kaba ve ince agreganın su emme kapasitesinin bulunması
Kaba ve ince agreganın nem içeriğinin bulunması
Kaba ve ince agreganın elek analizi
Los Angeles aşınma testi
Beton basınç mukavemeti deneyi
Beton duraylılık deneyleri
Tahribatsız beton deneyleri
Beton karot deneyleri

Ulaştırma Laboratuvarı
Ulaştırma Laboratuarında, bitüm, agrega ve asfalt karışımlar üzerine uygulanabilecek tüm standart deneyler yapılabilmektedir. Ulaştırma Laboratuarında yapılan deneyler aşağıda sıralanmıştır.
Düktilite
Penetrasyon
Distilasyon
Bitüm Ekstraksiyonu
Marshall Deneyi
Hveem Stabilometre
Yanma ve Parlama Noktaları Tayini
Fraas Kırılma Noktası
Yorulma, Sünme ve Elastik Modül Tayin Etme Deneyleri
İnce Film Halinde Isınma Kaybı
Saybolt Viskozite
Yumuşama Noktası Deneyi
Kaba Agreganın Özgül Ağırlık ve Su Emme Değerlerinin Tayini
İnce Agreganın Özgül Ağırlık ve Su Emme Değerlerinin Tayini
İnce ve Kaba Agreganın Elek Analizi
Yassılık İndeksi
Los Angeles Aşınma Deneyi

Geoteknik Laboratuvarı
Geoteknik labaratuarında zemin numunesi hazırlanır, analizi yapılır ve zamin raporu hazırlanır. Labaratuarda aşağıdaki deneylerde yapılmaktadır.
Su muhtevası belirlenmesi
Akışkan, Plastik Limit and zeminin büzülme limiti
Dane boyutu
Özgül ağırlık
Sıkıştırma testi
Yerinde birim hacim ağırlığın belirlenmesi
Geçrigenlik katsayısı
Konsolidasyon testi
Serbest basınç deneyi
Üç eksenli basınç deneyi
Direk kesme testi
California Taşıma Oranı

Kütüphane
Yunus Emre Kampüsü?ndeki ana kütüphaneye ek olarak İki Eylül Kampüsü?nde de mühendislik öğrencilerinin kullanabileceği bir kütüphane yapımı sürmekte ve birkaç yıl sonra tamamlanması beklenmektedir.

DERS LİSTESİ

1. Yarıyıl
 
DYS000     Yeterlik Sınavı    
İNŞ890     Tez    
Seçmeli Dersler
İNŞ605     Sürekli Ortamlar Mekaniği I
İNŞ606     Sürekli Ortamlar Mekaniği II    
İNŞ607     Zemin Davranışı    
İNŞ611     Deprem Mühendisliği    
İNŞ614     Proje Yönetimi    
İNŞ615     İnşaat Mühendisliğinde Kalite Yönetimi    
İNŞ616     Bilgisayarlı Hidrolik
İNŞ621     Zemin Dinamiği    
İNŞ622     Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi    
İNŞ623     Betonun Yerinde Testi    

3. Yarıyıl
Ders Adı ve Şubeler
İNŞ890     Tez    
 
4. Yarıyıl
İNŞ890     Tez    
 

DERS İÇERİKLERİ


İNŞ       605    Sürekli Ortamlar Mekaniği I       3+0      7,5
Tensör ve Tensör Analizleri; Şekil Değiştirme (Koordinatlar; Baz Vektörler; Deformasyon Gradyanları ve Tensörleri; Şekil Değiştirme ve Deformasyon Tensörleri; Şekil Değiştirme İnvaryantları ve Asal Doğrultular; Rotasyon; Alan ve Hacim Değişimleri); Hareket (Hareket; Hız ve Hız Bağıntıları); Gerilme (Dış ve İçsel Kuvvetler ve Yükler; Gerilme Hipotezi; Gerilme Tensörü; Asal Moment Doğrultu ve Bölgeleri).

İNŞ       606    Sürekli Ortamlar Mekaniği II       3+0      7,5
Gerilme ve Şekil Değiştirme; Sürekli Ortam Termodinamiği (Enerji Korunumu Kanunu; Potansiyel Enerji ve Birim Şekil Değiştirme Enerjisi; Entropi; Entropi Kanunu); Bünye Denklemleri (Bünye Denklemlerinin Gerekliliği; Bünye Teorisi Aksiyomları; Termomekanik Malzemeler; Elastik Malzemeler; Stokastik Akışkanlar; Termoelastik Katılar); Elastisite Teorisi (Lineer Bünye Denklemleri; Elastik Katsayılar Üzerinde Kısıtlamalar; Elastik Katsayıların Deneysel Hesaplanması); Akışkanlar Dinamiği; Termo Elastisite.

İNŞ       607    Zemin Davranışı                             3+0      7,5
Zeminlerin Yapısı; Bağlar; Kristal Yapı ve Yüzey Karakteristikleri;   Zemin Mineralojisi;   Zemin Oluşumu ve Zemin Tabakaları; Zemin Kompozisyonlarının Belirlenmesi; Zemin Suyu; Kil-Su-Elektrolit Sistemi; Zemin Fabriği ve Ölçülmesi; Zemin Davranışı; Zemin Kompozisyonu ve Mühendislik Özellikleri; Efektif; İçsel Gerilmeler ve Toplam Gerilme; Zemin Yapısı ve Stabilitesi; Fabrik-Yapı İlişkisi; Hacim Değişme Davranışı; Gerilme-Deformasyon   Davranışı.

İNŞ       611    Deprem Mühendisliği                      3+0         7,5
Depremin Oluşumu; Spektrum Kavramı; Çok Serbestlik Dereceli Sistem; Deprem Davranışında Mod Birleştirme Yöntemi; Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı; Depreme Yönetmeliklerinin Ana Felsefesi ve Esasları; Yönetmeliklerde Deprem Kuvvetleri ve Boyutlandırma Ölçütleri; Deprem Davranışının Belirlenmesinde Spektra Çözümleme ve Basitleştirmiş Yaklaşımlar; Deprem Etkisindeki Betonarme Yapı Elemanlarının Davranışı; Plastik Mafsal Kavramı; Boyutlandırmada Kapasite İlkesi; Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı; Depreme Karşı Güvenlik; Sınır Durumlar; Yapıların Genel Davranışı; Yapısal Düzensizlikler; Tasarım Spektrumu; Elastik Deprem Yükünün Belirlenmesi; Deprem Yükü Etkisi; İvme Spektrumu; Taşıyıcı Sistemin Sünekliği; Eşdeğer Hesap Yükü Yöntemi; Mod Birleştirme Yöntemleri; Yapı Sistemleri; Betonarme Yapılar için Kurallar; Kat Yer Değiştirmeleri; Temel Ayırıcı Sistemlerin Tasarımı; İstinat Duvarları.

İNŞ       614    Proje Yönetimi                                3+0      7,5
Proje Yönetimine Giriş ve Genel Tanımlar; Proje Müdürü Yetki ve Sorumlulukları; Şantiye Şefi Sorumlulukları; Projelerin Sınıflandırılması; Proje Organizasyonu Temel Yapısı; Organizasyonel İş Akışı; Klasik Organizasyonlar; Gelişmiş Organizasyonlar; Matriks Organizasyonlar; Yönetim Fonksiyonları; Çalışanlar Açısından Yönetim; Yöneticilerin Yetenekleri; Kademe ve İş Tanımlamaları; Grup ve Takım Yönetimi; Kişisel Problemleri Aşma; Zaman

Yönetimi; Proje Planlama; Planlamaya Uyma; Risk Yönetimi; Riskleri Tanımlama; Değerlendirme; Sınıflandırma; Yönetme; Kalite Yönetimi.

İNŞ       615    İnşaat Mühendisliğinde Kalite Yönetimi                             3+0      7,5
Kalite Yönetimde Tanımlar ve Temel Kavramlar; İnşaat Sektörü Açısından Kalite Ekonomisi; İnşaat Organizasyonlarında Kalitenin Oluşturulması ve Devamı; Kalitede Liderlik; Taguchi Yaklaşımı; Kalite Kontrol Elemanları; Altı Sigma Uygulamaları; Kalite Çemberleri; Kalite Stratejileri ve Müşteri Odaklı Kalite Yönetimi; Kalite Sorumlulukları; Üretim Kalite İlişkileri; Pazarlama Kalite İlişkileri; Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamaları.

İNŞ       616    Bilgisayarlı Hidrolik                     3+0      7,5
Nümerik Analizinin Elemanları; Giriş; Genel Kavram ve Tarifler; Nümerik Yaklaşımlar ve İnterpolasyon; Nümerik İntegrasyon; Hidrolikte Genel Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri; Bazı Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Oluşumu ve Şekli; Parabolik Denklemlerin Nümerik Çözümleri; Kapalı Mecralarda Akım; Boru ve Boru Şebekeleri için Permanent Matematik Modeller; Permanent Olmayan Akımlar; Açık Kanal Akımı; Açık Kanal Akımları için Permanent Olmayan Akım için Matematik Modeller.

İNŞ       621    Zemin Dinamiği                              3+0      7,5
Elementer sistemlerin titreşimi, elastik, homojen ve izotropik ortamdaki dalga yayılması; Zeminlerde dalga yayılması; Tabakalı sistemlerdeki elastik dalgalar; Suya doygun ortamdaki dalga yayılması; Zeminlerin dinamik özellikleri; Depremlerin etkisi altındaki zeminlerin davranışı; Depremelerin yol açtığı zemin oturmaları; Zeminlerde sıvılaşma; Laboratuvar ve arazi ölçümleri.

İNŞ       622    Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi      3+0      7,5
Laboratuarda ve arazide zeminlerin mühendislik özelliklerinin ölçümü.   Kayma mukavemeti, sıkışabilirlik ve permeabilitenin ölçümü. Kayma mukavemeti ve sıkışabilirliğinin tayini için,   laboratuarda ve arazide ölçüm teknikleri.   Kohezyonlu zeminlerde arazi permeabilite deneyleri.   Zemin mühendisliğinde temel arazi ölçüm araçları ve ölçüm prensipleri.  

İNŞ       623    Betonun Yerinde Testi                   3+0      7,5
Giriş, beton testlerinin amacı, yapılardaki betonun kalite kontrolü, beton çeşitleri ve temel özellikleri, test tasarımı, beton testleri; standart testler; küp ve silindir testleri, tahribatlı testler; karot testi, yerinde dökme silindir testi, yarı-tahribatlı testler; çekip çıkarma testi, çekip koparma testi, kırıp ayırma testi, penetrasyon direnci testi, içsel kırılma testi, hasarsız testler; çekiç testi, sesüstü atım hızı testi, betonun elektrik direnci, betonun radar görüntüsü, test sonuçlarının değerlendirilmesi, ilgili standartlar ve şartnameler.

İNŞ       890     TEZ

İnşaat Mühendisliği ile ilgili diğer programlar: