Home > Kurslar > Bilgisayar Bilimleri > Beşiktaş > Indesign Eğitimi - Beşiktaş - İstanbul

Indesign Eğitimi

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Akiza Bilişim Akademisi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Indesign Eğitimi - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları

  indesign Eğitimi; sürekli yayınlar, posterler, baskı ve döküman hazırlama için kullanılan Adobe inDesign yazılımını öğretir. Adobe, Adobe PageMaker yazılımının başarısının üstüne Adobe inDesign yazılımını üretmiştir. Adobe inDesign, QuarkXpress yazılımın tamamen rakibidir. indesign Eğitimi size gösterecektirki her türlü şekilde text ve layout formatı inDesign ile çok kolay yapılabilmektedir. indesign Eğitimi ile yayıncılık dünyasına bakışınız netleşecek!

  indesign Eğitimi ile gazete, dergi, broşür, baskı işleri yapan yerlerde çalışma imkanlarınız artacak. indesign Eğitimi size gösterecektir ki, inDesign ile en sofistike sayfaları bile tasarlayabilirsiniz.


  indesign Eğitimi İçeriği

  indesign Eğitimi- inDesign CS4 Temelleri
  - inDesign'ı başlatmak ve döküman açmak
  - Page View'i değiştirme
  - Hand Tool'u kullanarak sayfayı kaydırma
  - Panelleri gösterip saklama
  - Çoklu dökümanla çalışmak
  - Çalışma alanı (Workspace)
  - Özelleşmiş çalışma alanı yaratma
  - Yeni dökümanlar ve yaratmak
  - Dökümanın setup değişiklikleri
  - Text Çerçeveler (Text Frames)

  indesign Eğitimi - Text çerçeve yaratma
  - Frame Araçları
  - Frame'leri yaratmak
  - Tercihler (Preferences)
  - Unit'leri değiştirme & Inche'leri arttırma
  - Text Çerçeveleri
  - Default Screen Modu belirtmek

  indesign Eğitimi - Text Frame yaratmak
  - Text yazmak
  - Rext Frame'e text yazma
  - Overset Text
  - Overset Text'lerle çalışma
  - Text Frameleri formatlamak
  - On-screen düzenleme

  indesign Eğitimi - Basit düzenlemeler yapmak
  - Text seçimi
  - Text haraket ettirmek
  - Text'i kopyalamak, kesmek, yapıştırmak
  - Karakter özellikleri
  - karakter özlliklerini değiştirmek
  - Döküman Öndeğerleri (Document presets)
  - Döküman öndeğeri yaramak

  indesign Eğitimi - Text yerleştirmek
  - text yerleştirmek
  - Layout üzerine, text'i sürükleyip bırakma
  - Paragraf hizalama
  - Paragraf boşlukları
  - Çoklu kolon yaratma
  - İlk satır boşluğunu belirtmek
  - Paragraf boşluğu eklemek

  indesign Eğitimi - Leading belirtmek
  - Paragraph kurallarını belirtmek
  - Maddeleme ve numaralandırma
  - Text'e maddeleme ekleme
  - Maddeleme pozisyonunu düzenlemek
  - Listelere özelleşmiş maddeleme eklemek

  indesign Eğitimi - Numaralı liste yaratmak
  - Uzun text dosyalarını yerleştirmek
  - Çoklu sayfaya kayan text
  - Çoklu sayfa arasında gezinmek
  - Pages Panel seçeneklerini belirtmek
  - Sayfa ekleme ve çıkarma
  - Master Text Frame'ler
  - Master Text Frame'leri değiştirmek
  - Ruler Guides'ların adım ve tekrarlamalarını belirtmek

  indesign Eğitimi - Step ve Repeat kullanmak
  - Sayfalara ruler guides eklemek
  - Threading Text Frame'ler
  - Thread Frame'ler de seçim aracını kullanmak
  - Thread'i değiştirmek
  - Unthread Text Frame'ler için seçim aracını kullanmak
  - Çoklu sayfa üzeride thread
  - Çoklu sayfa boyunca thread
  - shape içinde Thread Text

  indesign Eğitimi - Tab'lar ve Tab durakları
  - Tab stop'u belirtmek ve taşımak
  - Tab Stop başlangıcı eklemek
  - Decimal Tab Stop belirtmek
  - "Align to Other" tab Kullanmı

  indesign Eğitimi - Hanging Indents
  - Hanging Indent yaratmak
  - Eyedropper aracı kullanarak text formatlama yapmak
  - Frame Strokes ve Inset Space
  - Frame'e strore eklemek
  - Inset Space eklemek
  - Dikey ayarlamayı belirtmek
  - Placing and Altering Images
  - İmaj yerleştirmek
  - Varolan bir Frame'e imaj yerleştirmek
  - Bir imaj'ı hareket ettirmek ve taşımak
  - İmaj'ın orantılarını değiştirmek
  - İmaj'ı döndürmek ve büzmek
  - Frame'in boyutunu mouse ve klavye ile değiştirmek
  - Clipping Path'ler
  - Clipping Path yaratmak
  - Clipping Threshold'lar ve Inset Frame'ler
  - Clipping Path'i özelliklerini belirtmek

  indesign Eğitimi - Step ve Repeat
  - Step ve Repeat kullanmak
  - Object'leri hizalamak
  - Gruplama ve grubu kaldırma
  - Pozisyon kitleme
  - grub'u boyutlandırma

  indesign Eğitimi - Smart Guide'lar
  - Objeleri birleştimek
  - Compound Path'ler
  - Stack sırası
  - Stack'dan geçme
  - Şekil(Shape) düzenleme
  - Shape'i değiştirmek ve düzenlemek
  - Satır'a ok başları eklemek
  - Frame içeriğini değiştirmek

  indesign Eğitimi - Obje Stilleri
  - Gradient Swatch yaratmak
  - Obje Stili yaratmak
  - Çoklu kolon text frame'leri
  - Sayfa sınırı yaratmak
  - Çoklu kolon text çerçevesi(frame) yaratmak
  - Bul/Değiştir komutu
  - Sorgu(Query) kaydetmek

  indesign Eğitimi - paragraf stilleri
  - Create a Paragraph Style for the Body Text
  - Cetvel klavuzları(Ruler guides) eklemek
  - Sayfa üzerine grafik yerleştirmek
  - Text'in satır altına inmesi (wrap)
  - Objenin etrafına text wrap yaratmak
  - Heceleme kontrolü (Spell Check)
  - Heceleme kontrolünün dinamik olarak çalışması

  indesign Eğitimi - Dökümanı hecelemek
  - Otomatik düzeltmek
  - Otonatik düzeltmeyi kullanmak
  - Canlı Paket
  - Dökümanı paketlemek

  indesign Eğitimi - PDF yaratmak
  - Picas ile çalışmak
  - Change the Units & Increments
  - Döküman öndeğerlerini yüklemek ve silmek
  - Obje yaratmak ve değiştirmek

  indesign Eğitimi - CMYK renkleri

  - Process rengini eklemek ve kullanmak
  - Text'i yazmak ve formatlamak
  - Kütüphaneler
  - Kütüphane yaratmak ve kullanmak
  - Adobe Bridge ve kullanımı
  - Master sayfaları yaratmak
  - Master sayfasına objeler eklemek

  indesign Eğitimi - Spread Klavuzu
  - Otomatik sayfa numaralamak
  - Master Sayfaları kopyalamak ve isim değiştirmek
  - Layout Ayarlamak
  - Master sayfa atamak
  - Objelerin etrafında wrap text oluşturmak
  - İmaj'ların etrafında wrap text oluşturmak

  indesign Eğitimi - Wrap text düzenlemek
  - Stili yaratmak ve kullanmak
  - Paragraf stili gövde text yaratmak
  - Paragraf stili başlık yaratmak
  - Hikaye editörü ve kullanımı

  indesign Eğitimi - Stilleri düzenlemek
  - Orphan ve Window konrolleri
  - Keep seçeneklerini belirtmek
  - Direkt Formatlama
  - Paragrafa direkt formatlama uygulamak
  - Yeni stil tabanlı seçim yapmak

  indesign Eğitimi - Temel Grid
  - Paragraf Grid'e text'i kitlemek
  - Drop Caps eklemek
  - Karakter ve Yuvalı(Nested) Stiller
  - karakter stilleri yaratmak ve yuvalamak

  indesign Eğitimi - İzleme
  - Text İzleme
  - Karakter aralığının değiştirlmesi(Kerning)
  - Layout'ların içinde izlemek
  - İzelemeyi(Tracking) Layout aracı olarak kullanmak
  - Hyphenation
  - Hyphenation'ı ayarlamak
  - Kullanıcı Sözlükleri
  - Kullanıcı sözlüğü ve noktalama istisnaları yaratmak
  - Keyfi tire'lerle çalışmak
  - Seçilmiş text'in kırılmasını önlemek

  indesign Eğitimi - Tabloları yaratmak
  - tan,blo Çizmek
  - Data, kolonlar ve satırlar eklemek
  - Hücreleri birlerştirmek ve text formatlamak
  - tabloyu formatlamak
  - Text rotasyon'unu değiştirmek ve hücre kenar çizgilerini kalınlaştırmak
  - Table Hücrelerine grafik yerleştirmek
  - Text'i tablolara konvert etmek
  - Tabloyu ve içindeki kontent'in boyotunu değiştirmek
  - Tablo ve cell stilleri

  indesign Eğitimi - Tablo stili yaratmak
  - Cell stili yaratmak
  - Varolan bir dökümandan stil yüklemek
  - Fıntlar ve inDesign
  - Find Font'u, font değiştirmek için kullanmak
  - Grafiklere linklemek
  - Linkler panelini grafikleri update için kullanmak
  - Şablonlar(Templates)
  - şablon'u(Template) yaratmak ve kullanmak

  indesign Eğitimi - Layer'larla çalışmak

  - Layer'ları yaratmak ve düzenlemek
  - Obje'leri Layer'lara taşımak
  - Layer'ları saklamak ve gösternek
  - Layer'ları yeniden düzenlemek

  indesign Eğitimi - İç grafikler
  - İç grafik yaratmak
  - Sabitlenmiş objenin anchor'unu belirtmek
  - Obje Thread'leri göstermek
  - Obje stili yaratmak

  indesign Eğitimi - Book Dosyaları
  - Book dosyası yaratmak
  - Dökümanlara book dosyası eklemek
  - Book dökünanları silmek ve yeniden düzenlemek
  - Book dosyaları senkronize etmek
  - Seçilmiş dosyaları senkronize etmek

Bilgisayar Bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |