Home > Yüksek Lisans Programları > İç Mimarlık ve Dekorasyon > Bornova > İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı - Bornova - İzmir

İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yaşar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Program tanımları
  Tezli Yüksek Lisans Programı
  1. Yıl Güz Yarıyılı
  INT 501     Z     Araştırma Stüdyosu     
  INT 503     Z     Araştırma Yöntemleri        
  INT 5xx           Seçmeli          
  INT 5xx           Seçmeli       

  Bahar Yarıyılı
  Ders

  INT 502          Tasarım Stüdyosu     
  INT 5xx           Seçmeli      
  INT 5xx           Seçmeli     
  INT 5xx           Seçmeli       

  2. Yıl Güz Yarıyılı
  INT 598     Z     Seminer                    
  INT 599     Z     Tez Çalışması             

  Bahar Yarıyılı
  INT 598     Z     Seminer                        
  INT 599     Z     Tez Çalışması                        
  Z: Zorunlu

  Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  1. Yıl Güz Yarıyılı
  INT 501     Z     Araştırma Stüdyosu         
  INT 503     Z     Araştırma Yöntemleri         
  INT 5xx           Seçmeli Ders   

  Bahar Yarıyılı
  INT 502     Z     Tasarım Stüdyosu          
  INT 5xx           Seçmeli Ders        
  INT 5xx           Seçmeli Ders     

  2. Yıl Güz Yarıyılı
  INT 5xx           Seçmeli Ders    
  INT 5xx           Seçmeli Ders    
  INT 598           Seminer                          

  Bahar Yarıyılı

  INT 590           Dönem Projesi         
  INF 5xx           Seçmeli     
  INT 5xx           Seminer         
  Z: Zorunlu

  Ders İçerikleri
  Zorunlu Dersler:
  INT 501 Tasarım Stüdyosu I
  İç mekan tasarımındaki sorunların analitik yaklaşımlarla araştırılması, kavramsal çözümler geliştirilmesi, detaylandırma, mekan ve malzeme bilgisi, stüdyo çalışması ve alan araştırmaları, sunumlar.

  INT 502 Tasarım Stüdyosu II
  Farklı kavramsal yaklaşımlar veya tipolojiler çerçevesinde şekillenen konularda bilgi toplama, örnekleme, analiz ve eleştirisel yaklaşımlarla irdeleme, profesyonel düzeyde proje hazırlama.

  INT 503 Araştırma Yöntemleri
  Araştırma kavram ve yöntemlerini tartışma, bilimsel araştırma yöntemlerine niceliksel ve niteliksel yaklaşımlar, yayın tarama, bilgi toplama, sınıflandırma, arşivleme, farklı anlatım biçimleri, kaynak kullanımı, öğrencilerin araştırma konularını geliştirmeleri için gerekli akademik donanımı sağlama.

  Kredisiz Zorunlu Dersler
  INT 590 Dönem Projesi
  Tezsiz yüksek lisans öğretimi gören öğrencilerin ilgilendiği alanda uygulamalı bir proje yapması gerekir.

  INT 598 Seminer
  Öğrencinin Yüksek Lisans programında ilgilendiği alanda literatür araştırması yaparak çalışmalarını tartışmaya açtığı sözel bir sunum olacaktır. En az iki sunum gerçekleştirilecektir.

  INT 599 Tez Çalışması
  Öğrencinin Yüksek Lisans programında aldığı derslerle ilişkili konularda araştırma ve inceleme kapasitesini yansıtan, danışman yönetiminde hazırlayacağı ve daha sonra jüri önünde savunacağı, enstitü tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlanmış yazılı bir araştırmadır. Hazırlanacak Yüksek Lisans tezi öğrencinin ana dilinde olacak ve fakat İngilizce bildiri, makale, ve/veya İngilizce kopyasını hazırlama koşulu aranacaktır.

  Seçmeli Dersler:
  INT 504 Tasarım Kuramı
  Tasarım tarihi, tasarım kuram ve ilkeleri, iki boyutlu ve üç boyutlu tasarım, yüzeysel ve kütlesel ilişkiler, eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi ve deneysel çalışmalar.

  INT 505 Eski Eser Koruma ve Yenileme İlkeleri
  Eski eser yapıların özelliklerinin tanımlanması, sınıflandırılması, kuramsal ve teknik bilgiler, koruma ve restorasyonun özellikleri konusunda genel bilgi verilmesi, özgün veya çağdaş malzemelerle yenileme, tarihi binalarda işlev değişikliği ilkeleri.

  INT 506 Tasarımda Göstergebilim
  Sözlü ve sözsüz göstergelerin anlam kurulmasındaki işlevleri, anlam ve anlatımdaki göstergeleri çözümleme yetisini kazandıracak uygulamalar, mekanın ve nesnelerin temsil özelliklerinin irdelenmesi.

  INT 507 Portfolyo Tasarımı
  Özgeçmiş hazırlama, değişik gereksinimlere göre farklı formatlarda profesyonel portfolyo oluşturma, iş yaşamına yönelik çalışmalarda tasarımcı/müşteri ilişkilerinin irdelenmesi ve sanatsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi.

  INT 508 Mekan Düzeni ve Donanımı
  Dış ve iç duvar kuruluşları, yüzey ve boşluk oranları, boşluk düzenlemeleri, yüzey formları, kütle ilişkileri, sabit ve hareketli mobilya, tekstil ve aksesuarlar.

  INT 509 Deneysel Mobilya Tasarımı
  Sıradışı tasarım örneklerinin araştırılması, genel tasarım ilkeleri; hacim-biçim ilişkisi; işlev, ergonomi ve konstrüksiyon; mobilya türleri; yüzey ve döşemeler; üretim süreçleri; iki ve üç boyutlu (maket veya prototip) sunumlar.

  INT 510 Aydınlatma ve Renk
  Doğal ve yapay aydınlatma, aydınlatma teknikleri ve donatıları, ışık kaynağı türleri, ışık ve renk ilişkisi, mekanların kişiselleştirilmesi, renk teorisi, renkler arası ilişki ve uyum, renk ve dokunun görsel ve psikolojik etkileri üzerinde araştırma ve uygulamalar, iç mekanlarda renk, ışık, doku etkisinin tekstil seçimindeki uygulamaları.

  INT 511 İleri Sunum Teknikleri ve Bilgisayarda Modelleme
  Farklı teknikler uygulayarak proje sunulması, renklendirme teknikleri, monochrome ve chromatic uygulamalar, üç boyutlu modelleme kavramının irdelenmesi; farklı programlar ile modelleme çalışmaları, doku oluşturma ve kaplama yöntemleri; ışık, gölge ve yansıma gibi çevresel etkenlerin bilgisayar uygulamaları, tanıtım animasyonları hazırlama.

  INT 512 Televizyon ve Tiyatro Sahne Tasarımı
  Mekan düzeninin araştırılması, aksesuar seçimi, kurum kimliğinin tasarımdaki öneminin incelenmesi, dönem-biçim ilişkisinin kurulması, sahnenin içten ve dıştan aydınlatılma ölçütlerinin irdelenmesi.

  INT 513 Mimarlıkta Fotoğraf
  Fotoğraf makinaları hakkında bilgilenme, fotoğraf çekme, fotoğrafçılığın sanat alanları içerisindeki yeri ve öneminin araştırılması, mimarlık ve fotoğraf ilişkisinin kurulması ile ilgili uygulamalar.

  INT 514 Bio-İklimsel Tasarım
  Güneş ve rüzgar gibi doğal etkenlerin tasarımdaki önemi, alternatif malzeme kullanımı, ekolojik yapım yöntemlerinin araştırılması, biyo-iklimsel tasarım ölçütleri, minimum kaynak kullanımı ile en uygun iklimlendirme ve konfor koşullarının sağlanmasına yönelik tasarlama ve malzeme seçimi, yapının süreklilik özelliklerinin geliştirilmesi.

  INT 515 Peyzaj Tasarımı
  Dersin amacı peyzaj mimarlığı ve bahçe mimarlığı disiplinine sanatsal anlamda bir ilgi uyandırma ve maximum memnuniyeti sağlayabilmektir. Tasarım stüdyosu öğrenciye öğrenim ve araştırmanın özünü verirken; eğitim,araştırma, analiz yapabilme, tasarımda geniş düşünebilme, profesyonel uygulama ve bilimsel araştırma yapabilme yöntemlerini anlatır. Görsel, teorik, tarihsel bilgilendirme sağlar.

  INT 516 Değer Kuram ve Etik
  Değer, değer sistemleri, ahlak yargılarının değerlendirilmesi ve felsefesi, etik kavramına giriş; Yapı Etiği, bina yasaları ve standartlar, sağlıklı ve yeşil bina kavramları; Kültürel Süreçler: kültür değerlerinin oluşturulması.

İç Mimarlık ve Dekorasyon ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |