Hidrolik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Hidrolik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  HİDROLİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Yüksek Lisans Programı
  Öğrencinin kendi araştırma konusu üzerine hazırladığı tezinin sözlü savunmasını yapması gerekir. Yüksek lisans eğitimi yaklaşık iki yıl sürmektedir.


  Akademik Kadro

  Profesörler:
  Prof. Dr. Mustafa TUNCAN (B.S., Anadolu Üniversitesi, M.S., Boğaziçi Üniversitesi, Ph.D., Lehigh, USA) (İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı)
  Prof. Dr. Mehmet Bilgin (B.S., M.S., Ph.D., I.T.U.) )
  Prof. Dr. Ahmet TUNCAN (B.S., Anadolu Üniversitesi, M.S., Boğaziçi Üniversitesi, Ph.D., Leihgh, USA)

  Yardımcı Doçentler:
  Yard. Doç. Dr. Gökhan ARSLAN (B.S., K.T.U, M.S., Stevens Institute of Tech., PhD., Anadolu Üniversitesi) (Bölüm Başkan Yardımcısı)
  Yard. Doç. Dr. Mustafa TOMBUL (B.S., M.S., Ph.D., Anadolu Üniversitesi) (Bölüm Başkan Yardımcısı)
  Yard. Doç. Dr. Serkan TAPKIN (B.S., O.D.T.Ü, M.S., O.D.T.Ü, Ph.D., O.D.T.Ü)
  Yard. Doç. Dr. Hakan ŞİRİN (B.S., EU, M.S., Ege Üniversitesi, Ph.D., US Davis)
  Yard. Doç. Dr. Recep BAKIŞ (B.S., M.S., Ph.D., Anadolu Üniversitesi)
  Yard. Doç. Dr. Gülgün YILMAZ (B.S., M.S., Ph.D., Anadolu Üniversitesi)
  Yard. Doç. Dr. Yücel GÜNEY (B.S., M.S., Ph.D., Anadolu Üniversitesi)

  Öğretim Görevlileri :
  Öğr. Gör. Ömer ARIÖZ, (B.S., O.D.T.Ü., M.S., O.D.T.Ü, Doktora Öğrencisi)
  Öğr. Gör. Fuat ARAS, (B.S., I.T.U, M.S., Boğaziçi Üniversitesi, Doktora Öğrencisi)

  Asistanlar:
  Araş Gör. Altan Çetin (B.S., M.S., Anadolu Üniversitesi)
  Araş Gör. Muhsin Yalçın (B.S., M.S., Anadolu Üniversitesi)
  Araş Gör. Volkan Karuk (B.S., M.S., Anadolu Üniversitesi)
  Araş Gör. Bülent Üstündağ (B.S., M.S., Anadolu Üniversitesi)
  Araş Gör. Kadir Kılınç (B.S., Ege Üniversitesi, M.S., I.T.U)
  Araş Gör. Barış Elibol (B.S., I.T.U, M.S., I.T.U)
  Araş Gör. Hasan Cenk Çetin (B.S., Ege Üniversitesi, M.S. Ege Üniversitesi)
  Araş Gör. Serkan Kıvrak (B.S., O.D.T.Ü)
  Araş Gör. Ozan Çelik (B.S., ITU)
  Araş Gör. Kıvanç Taşkın (B.S. OGÜ, M.S. OGÜ)


  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Aşağıdaki üniversitelerle birlikte ortak çalışmalar yürütülmektedir.
  · Lehigh University, USA
  · Stevens Institute of Technology, USA

  SUNULAN OLANAKLAR
  Bilgisayar Laboratuvarı
  Öğrenciler bilgisayar laboratuarındaki bilgisayarların hepsi internet bağlantılıdır ve öğrencilerin çalışmalarında ihtiyaçları olan bilgisayar programlarına sahiptirler. Bütün öğrenciler bilgisayar laboratuvarından yararlanabilirler.

  Yapı Malzemeleri Labaratuvarı

  Yapı Malzemeleri Labaratuarında beton ve beton agregaları üzerinde standart testler gerçekleştirilmektedir. Bu standart testler aşağıda yazılmıştır.
  Kaba ve ince agreganın özgül ağırlığının bulunması
  Kaba ve ince agreganın su emme kapasitesinin bulunması
  Kaba ve ince agreganın nem içeriğinin bulunması
  Kaba ve ince agreganın elek analizi
  Los Angeles aşınma testi
  Beton basınç mukavemeti deneyi
  Beton duraylılık deneyleri
  Tahribatsız beton deneyleri
  Beton karot deneyleri

  Ulaştırma Laboratuvarı
  Ulaştırma Laboratuarında, bitüm, agrega ve asfalt karışımlar üzerine uygulanabilecek tüm standart deneyler yapılabilmektedir. Ulaştırma Laboratuarında yapılan deneyler aşağıda sıralanmıştır.
  Düktilite
  Penetrasyon
  Distilasyon
  Bitüm Ekstraksiyonu
  Marshall Deneyi
  Hveem Stabilometre
  Yanma ve Parlama Noktaları Tayini
  Fraas Kırılma Noktası
  Yorulma, Sünme ve Elastik Modül Tayin Etme Deneyleri
  İnce Film Halinde Isınma Kaybı
  Saybolt Viskozite
  Yumuşama Noktası Deneyi
  Kaba Agreganın Özgül Ağırlık ve Su Emme Değerlerinin Tayini
  İnce Agreganın Özgül Ağırlık ve Su Emme Değerlerinin Tayini
  İnce ve Kaba Agreganın Elek Analizi
  Yassılık İndeksi
  Los Angeles Aşınma Deneyi

  Kütüphane
  Yunus Emre Kampüsü?ndeki ana kütüphaneye ek olarak İki Eylül Kampüsü'nde de mühendislik öğrencilerinin kullanabileceği bir kütüphane yapımı sürmekte ve birkaç yıl sonra tamamlanması beklenmektedir.


  TEZLİ YÜKSEK LİSANS

  DERS LİSTESİ


  1. Yarıyıl
  HİD501     Havza Hidrolojisi    
  İNŞ519     Su Kaynakları Sistemleri
  MAT507     Uygulamalı Matematik I    

  Seçmeli Dersler
  İNŞ504     Zemin Modellemesi    
  İNŞ505     Şev Stabilitesi Analizi    
  İNŞ506     Zemin İyileştirilmesi    
  İNŞ507     Çevresel Geoteknoloji    
  İNŞ508     Hidrolojide Stokastik Yöntemler    
  İNŞ509     Akarsu Hidroliği    
  İNŞ510     Mühendislik Sistemlerinin Ekonomik Analizi    
  İNŞ511     Taşkın Kontrolü
  İNŞ513     Barajlar    
  İNŞ514     Barajların Planlanması ve Tasarımı    
  İNŞ515     Enerji Yöntemleri    
  İNŞ516     Su Alma Yapıları    
  İNŞ517     Hidromekanik
  İNŞ518     Kıyılarda Katı Madde Hareketi    
  İNŞ520     İleri Yeraltı Suyu Hidroliği    
  İNŞ521     Üniform Olmayan Kararsız Akım Hidroliği    
  İNŞ522     Yapı Sistemlerinin Hesabı için Matris Metodları    
  İNŞ523     Açık Kanal Akımları
  İNŞ524     Kompozit Malzemeler    
  İNŞ528     Yapı Maliyeti    
  İNŞ538     İnşaat Projelerinde Geçici Yapılar    
  İNŞ539     Sonlu Elemanlara Giriş
  İNŞ542     Ulaştırma Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağı Uygulamaları    
  İNŞ544     Yapı Dinamiği    
  İNŞ545     İleri Yapı Statiği    
  İNŞ546     Yapı Malzemeleri Üzerin.Test ve Ölçümle. Teorisi ve Tasarımı   
  İNŞ547     Kentsel Hidroloji ve Hidrolik    
  İNŞ548     Geosentetik Uygulamalar    
  İNŞ549     Derin Kazılar ve İstinat Duvarları    
   
  2. Yarıyıl
  İNŞ592     Seminer    
  MAT508     Uygulamalı Matematik II
   
  3. Yarıyıl
  İNŞ790     Tez    
   

  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

  DERS LİSTESİ


  1. Yarıyıl
  HİD501     Havza Hidrolojisi    
  İNŞ519     Su Kaynakları Sistemleri    
  MAT507     Uygulamalı Matematik I

  Seçmeli Dersler
  İNŞ504     Zemin Modellemesi
  İNŞ505     Şev Stabilitesi Analizi    
  İNŞ506     Zemin İyileştirilmesi    
  İNŞ507     Çevresel Geoteknoloji    
  İNŞ508     Hidrolojide Stokastik Yöntemler    
  İNŞ509     Akarsu Hidroliği    
  İNŞ510     Mühendislik Sistemlerinin Ekonomik Analizi
  İNŞ511     Taşkın Kontrolü
  İNŞ513     Barajlar    
  İNŞ514     Barajların Planlanması ve Tasarımı
  İNŞ515     Enerji Yöntemleri    
  İNŞ516     Su Alma Yapıları
  İNŞ517     Hidromekanik    
  İNŞ518     Kıyılarda Katı Madde Hareketi    
  İNŞ520     İleri Yeraltı Suyu Hidroliği    
  İNŞ521     Üniform Olmayan Kararsız Akım Hidroliği
  İNŞ522     Yapı Sistemlerinin Hesabı için Matris Metodları    
  İNŞ523     Açık Kanal Akımları
  İNŞ524     Kompozit Malzemeler    
  İNŞ528     Yapı Maliyeti
  İNŞ538     İnşaat Projelerinde Geçici Yapılar    
  İNŞ539     Sonlu Elemanlara Giriş    
  İNŞ542     Ulaştırma Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağı Uygulamaları    
  İNŞ544     Yapı Dinamiği    
  İNŞ545     İleri Yapı Statiği    
  İNŞ546     Yapı Malzemeleri Üzerin.Test ve Ölçümle. Teorisi ve İNŞ549     Derin Kazılar ve İstinat Duvarları     
  2. Yarıyıl
  MAT508     Uygulamalı Matematik II    
   
  3. Yarıyıl 
  İNŞ599     Dönem Projesi Tasarımı   
  İNŞ547     Kentsel Hidroloji ve Hidrolik    
  İNŞ548     Geosentetik Uygulamalar    

İnşaat Mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |