Halk Sağlığı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Halk Sağlığı Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Programın Amacı:
  Bu programa katılanların halk sağlığı programlarını yürütmek ve değerlendirmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve bu alanda bilimsel araştırma yapmalarını sağlamaktır.

  Öğrenim Hedefleri:
  Bu programın sonunda öğrenciler; Temel halk sağlığının yerini ve önemini kavrayacak, Önemli halk sağlığı sorunları tanımlayacak, Temel epidemiyoloji ve istatistik bilgisini kullanarak çözüm yollarını önerebilecek, Neden-sonuç ilişkilerini ortaya koyabilecek, Halk sağlığı programlarında rol alabilecek, Halk sağlığı konusunda bilimsel bir araştırma yapabilecek, Halk sağlığı konularıyla ilgili varolan bilgiye erişebilecek, Ulaşılan bilgiyi değerlendirebilecek ve yorumlayabilecektir.

  DERSLER

  HSP 700 - ÖZEL KONULAR
  HSP 701 - KADIN SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASINDA ARAŞTIRMA
  HSP 702 - ÇEVRE SAĞLIĞI
  HSP 703 - OKUL SAĞLIĞI VE OKUL ÇEVRESİ
  HSP 704 - ÇOCUK SAĞLIĞINDA ARAŞTIRMA
  HSP 706 - EKOLOJİ
  HSP 707 - TEMEL HALK SAĞLIĞI
  HSP 708 - SOSYAL TIP
  HSP 709 - TIP İÇİN SOSYAL BİLİMLER
  HSP 710 - SAĞLIK EKONOMİSİ
  HSP 711 - ERGONOMİ
  HSP 712 - HASTANE ENFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE KONTROLÜ
  HSP 713 - HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ ENFEKSİYON HASTALIKLARININ ÖZELLİKLERİ
  HSP 714 - TURİST SAĞLIĞI VE TURİST HEKİMLİĞİ
  HSP 715 - TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNDE MALİYET ANALİZİ
  HSP 716 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  HSP 717 - ANTROPOLOJİ VE SAĞLIK BİLİMLERİNDEKİ YERİ
  HSP 718 - SAĞLIK EKONOMİSİNDE YENİLİKLER
  HSP 719 - ULUSLARARASI SAĞLIK SEMİNERİ
  HSP 720 - ULUSLARARASI SAĞLIK ALANINDA GELİŞMELER

Health sciences (various) ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |