Home > Yüksek Lisans Programları > Sağlık Bilimleri > Etimesgut > Anatomi Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Anatomi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Anatomi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  ANATOMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS LİSTESİ


  ANA501     HAREKET SİSTEMİ ANATOMİSİ             
  ANA502     ÜRİNER VE GENİTAL SİSTEM ANATOMİSİ       
  ANA503     SİNDİRİM SİSTEMİ ANATOMİSİ           
  ANA504     ENDOKRİN SİSTEM ANATOMİSİ       
  ANA505     SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİ                 
  ANA506      SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ       
  ANA507      ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER I       
  ANA508      ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER II       
  ANA509      KLİNİK NÖROANATOMİ       
  ANA510      DUYU ORGANLARI ANATOMİSİ       
  ANA511      LENFATİK SİSTEM ANATOMİSİ           
  ANA512      SEMİNER I       
  ANA513      SEMİNER II       
  ANA599      TEZ ÇALIŞMASI       
  HIS501       GENEL HİSTOLOJİ                 
  HIS502       İNSAN DOĞUM DEFEKTLERİ                 
  HIS503       GENEL EMBRİYOLOJİ                 
  HIS504       HİSTOKİMYASAL TEKNİKLER       
  HIS505       MİKROSKOPLAR                 
  SABE601     BİYOİSTATİSTİK       
  SABE602     ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ                 
   

  *Programa kaydolan öğrenci, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 24 kredi alacaktır.

  DERS  KAPSAMLARI

  ANA 501 Hareket Sistemi Anatomisi :
  Kas – iskelet sisteminin morfolojik yapısının fonksiyonel temelde tanımlanması. Hareketin ortaya çıkışı. Ekstremitelerde damar ve sinir yapıların tanımlanması ve lezyonları.

  ANA 502 Üriner ve Genital Sistem Anatomisi :
  Üriner sistem organları, erkek ve kadın genital organlarının morfolojik yapılarının, vücuttaki lokalizasyonlarının,komşuluklarının, beslenmeleri ve inervasyonlarının foksiyonel temelde tanımlanmaları.

  ANA 503 Sindirim Sistemi Anatomisi :
  Gastrointestinal kanal ve ikincil sindirim organlarının morfolojik yapılarının tanımlanması, insan bedenindeki lokalizasyonları, komşulukları, beslenmeleri ve inervasyonlarının fonksiyonal düzeyde tanımlanması, karın ön ve arka duvarlarının anatomik yapısının irdelenmesi ve inguinal herni, femoral herni, umblikal herni gibi temel lezyonların değerlendirilmesi .

  ANA 504 Endokrin Sistem Anatomisi :

  Endokrin organların morfolojik yapılarının ve fonksiyonal önemlerinin değerlendirilmesi.

  ANA 505 Solunum ve Dolaşım Sistemi Anatomisi :
  Solunum ve dolaşım sistemlerinin yapısına katılan organların morfolojik yapılarının fonksiyonel temelde değerlendirilmesi, söz edilen organların insan vücudundaki lokalizasyonu, komşuluk ilişkileri, beslenmeleri ve inervasyonlarının irdelenmesi.

  ANA 506 Sinir Sistemi Anatomisi :
  Santral sinir siteminin morfolojik yapısının makoskopik ve mikroskopik düzeyde tanımlanmsı, kanlanması, venöz drenajı ve mening yapılarının irdelenmesi, ana iletim yollarının değerlendirilmesi.

  ANA 507 Antropometrik Ölçümler I:
  Kuru kemikler ve canlı bireylerde antropometrik ölçümlerin tanımlanması, ölçüm biçimleri, söz edilen ölçümlere dayanılarak vücut tiplerinin tanımlanması.

  ANA 508 Antropometrik ÖlçümlerII:
  ANA 507 dersinin devamıdır.

  ANA 509 Klinik Nöroanatomi:
  Santral sinir sisteminde yer alan traktuslar, çekirdek yapılar, cortek cerebri’de yer alan duyu ve motor alanlar, kranial sinirler ve kranial sinir çekirdekleri ile ilgili lezyonların ve bunlara boğlı ortaya çıkabilecek olan bulguların anatomik temelde değerlendirilmesi.
   
  ANA 510 Duyu Organları Anatomisi :

  Göz ve kulağın morfolojik yapısının tanımlanması beslenmeleri ve inervasyonlarının irdelenmesi, görme ve işitme yollarının değerlendirilmesi.

  ANA 511 Lenfatik Sistem Anatomi :
  Lenfatik sistem organlarının tanımlanması, vücut lenfatik drenajının değerlendirilmesi.

  HIS 501 Genel Histoloji :
  Epitel, bağ, kas ve sinir dokularının histolojik temelde tanımlanması.

  HIS 502 İnsan Doğum Defektleri :
  Genetik, çevresel ve çok faktörlü kalıtımın neden olduğu defektlerin genel sınırlar içinde tanımlanması.

  HIS 503 Genel Embriyoloji:

  İnsan gelişimininin zigottan başlayarak genel sınırlar içinde tanımlanması.

  HIS 504 Histokimyasal Teknikler :
  Doku kesitlerindeki farklı bölgeler ve farklı maddelerin yerini saptamaya yarayan yöntemlerin tanımlanması.

  HIS 505 Mikroskoplar :
  Çeşitli mikroskop tiplerinin tanımlanması, mikroskoplara uygun preparasyon tekniklerin belirlenmesi ve kullanıldığı alanların değerlendirilmesi.

  SABE 601 Biyoistatistik:

  SABE 602 Araştırma Teknikleri:

Sağlık Bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |