Home > Yüksek Lisans Programları > Sağlık Bilimleri > Etimesgut > Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  Program, moleküler ve hücresel biyolojinin ve genetiğin temel mekanizmalarının ve bunların tıptaki uygulamalarının anlaşılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Programın esas amacı lisans mezunu öğrencilerin biyolojinin tıptaki uygulamalarını öğrenmeleri olarak belirlenmiştir. Ders programı temel moleküler biyolojik yöntemler, temel hücre biyolojisi, moleküler biyolojiye giriş, nükleik asitler, insan genetiğine giriş gibi konuları ve moleküler biyoloji ve hücre kültürü yöntemleri ile ilgili uygulamalı dersleri içermektedir.


  TIBBİ BİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


  DERS LİSTESİ

  TIB501     TEMEL BİYOLOJİK YÖNTEMLER      
  TIB503     TEMEL HÜCRE BİYOLOJİSİ      
  TIB506     GEN YAPI VE İŞLEVLERİ      
  TIB511     MUTAJEN AJANLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI      
  TIB512     TEMEL ANALİTİK HESAPLAMALAR      
  TIB513     SEMİNER I      
  TIB514     SEMİNER II            
  TIB515     MOLEKÜLER BİYOLOJİYE GİRİŞ      
  TIB516     NÜKLEİK ASİTLER                
  TIB517     UYGULAMALI BİYOLOJİ I      
  TIB518     UYGULAMALI BİYOLOJİ II            
  TIB520     İNSAN GENETİĞİNE GİRİŞ                
  TIB599     TEZ ÇALIŞMASI      

  *Programa kaydolan öğrenci, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 22 kredi alacaktır.

  DERS İÇERİKLERİ

  TIB 501 Temel Biyolojik Yöntemler :
  Bilim ve bilimsel yöntem. Moleküler biyoloji ve genetik araştırmalarda kullanılan cihaz ve yöntemler.

  TIB 503 Temel Hücre Biyolojisi :
  Genel hücre yapısı ve organelleri.

  TIB 506 Gen Yapı ve İşlevleri :

  Prokaryot ve ökaryot gen yapısı, benzerlik ve farklılıkları, işlevleri.

  TIB 511 Mutajen Ajanlar ve Etki Mekanizmaları :
  Mutajenlerin mekanizmaları ve mutajen ajanların genlere etkileri

  TIB 512 Temel Analitik Hesaplamalar :
  Biyokimyasal hesaplamalar ve moleküler biyolojideki uygulamalar

  TIB 515 Moleküler Biyolojiye Giriş:
  Moleküler biyolojide sık kullanılan terimler, kavramlar

  TIB 516 Nükleik Asitler :
  DNA ve RNA nın yapısı, kimyasal ve fiziksel özellikleri

  TIB 517 Uygulamalı Biyoloji I:
  Hücre ve doku kültürü uygulamaları

  TIB 518 Uygulamalı Biyoloji II :
  DNA analiz yöntemleri

  TIB 520 İnsan Genetiğine Giriş :
  Genetik kavramlar, kromozom yapı ve sınıflandırılması

   

Sağlık Bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |