Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  HALI-KİLİM-ESKİ KUMAŞ DESENLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ


  TASARIM VE UYGULAMA (MEKİKLİ DOKUMA)
  8 Hafta/Saat, T 4, U 4, 6 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Geleneksel el dokumaları kapsamında örneklerin belgelenip, malzeme ve
  teknik çözümlerinin yapılarak, günümüz kullanım gereksinimlerine yönelik uygulamaların
  yapılması amaçlanmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ÖZ, T., Türk Kumaş ve Kadifeleri I, Ekonomi Bakanlığı, İstanbul 1946.
  ÖZ, T., Türk Kumaş ve Kadifeleri II, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul 1951.

  Dersi veren : Prof.Aydın UĞURLU

  H.K.E.K.D. TASARIM VE UYGULAMA (KİRKİTLİ DOKUMA)
  8 Hafta/Saat, T 4, U 4, 6 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Saray ve Halk sanatı kapsamında geleneksel el dokumalarımızın,
  örneklerinin belgelenmesi, malzeme ve teknik çözümlerinin yapılarak günümüz ihtiyaçları
  doğrultusunda yeni tasarımlar yapılması amaçlanır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  YETKİN, Ş., Türk Halı Sanatı, İş Bankası Yayını, İst. 1974.

  Dersi veren : Yard. Doç. Candan AKPINAR

  H.K.E.K.D. TASARIM VE UYGULAMA (KİRKİTLİ DOKUMA)
  8 Hafta/Saat, T 4, U 4, 6 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : El dokuması yün halıların tasarım ve uygulamalarını içeren yöntemlerin
  kavratılması amaçlanır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ASLANAPA, O., Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İst. 1987.
  ERDMANN, K., Oriental Carpets, An account of their history, London 1960.

  Dersi veren : Yard. Doç. Latif TARAŞLI

  H.K.E.K.D. SEMİNERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Türk halı-kilim ve dokuma sanatının tarihsel gelişiminin güncel araştırma ve
  yayınlar ışığında, görsel malzeme desteği ile ele alınarak incelenir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ERTUĞ A., KOCABIYIK, A., Silk for the Sultans,1998.

  Dersi veren : Prof. Aydın UĞURLU

  SERBEST TASARIM
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Türk halı sanatında sağlanan birikimin farklı teknik ve malzemeler
  kullanılarak renk, biçim, espas ve ritm gibi öğelerle yeni tasarımlarda uygulanması
  amaçlanmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar : Yarıyıl başında seçilen konu başlığına göre belirlenecektir.

  Dersi veren : Prof. Aydın UĞURLU

  RESTORASYON VE KONSERVASYON
  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Kültür ve tarih hazinesi olan geleneksel halı ve kilimlerin, uygulama alanları
  üzerindeki fiziksel, kimyasal, biyolojik etkilerden olan yıpranmaların renk, biçim, malzeme
  açısından yüzyılına bağlı olarak öğretilmesi hedeflenir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  BALPINAR, B., Kilim-Cicim-Zili-Sumak Düz Dokuma Yaygıları, İstanbul 1982.

  Dersi veren: Öğr.Gör.Medeni DİNÇ

  KLASİK KOPYALAMA BELGELEME ( RESTİTÜSYON )

  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Günümüze parça halinde kalmış klasik örneklerin, çağına uygun üslupta
  tasarımı doğrultusunda tamamlanarak belgelenmesi ve yeniden uygulanabilir teknik
  çözümlerinin hazırlanması öğretilir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar : Yarıyıl başında seçilen konu başlığına göre belirlenecektir.

  Dersi veren: Öğr.Gör.Önder ÇOKAY

  TÜRK SÜSLEMELERİ

  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Geleneksel Türk süsüleme sanatlarımızda ( tezhip, çini, halı-kilim-eski
  kumaş tasarımı,cilt ) kullanılan motiflerin üsluplara bağlı kalarak çizim ve tasarım aşaması
  dahilinde geçmişteki örnekler slayt eşliğinde aktarılmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  KESKİNER, C., Türk Motifleri, 1988.
  Dersi veren: Doç. Faruk TAŞKALE

  GELENEKSEL DOKUMA TEKNİĞİ VE MALZEME BİLGİSİ

  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Dokuma teknolojisi kapsamına giren elyaf, iplik, dokuma tezgahları ve basit
  dokuma tekniklerinin öğretildiği bu derste dokuma kumaşlarında tasarım ve renk bilgisi,
  kumaşı etkileyen fiziksel öğeler anlatılır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ŞEBER, B., ALPAN, D., Kumaş Yapı Bilgisi, İstanbul 1989.

  Dersi veren: Yard. Doç. Candan AKPINAR

  TÜRK HALI SANATI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Başlangıcından günümüze kadar Türk halı sanatının geçirmiş olduğu evrimin
  kronolojik olarak incelenmesi, teknik ve estetik gelişiminin sistematik bir biçimde öğretilmesi
  amaçlanmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ASLANAPA, O., Türk Halı Sanatının Bin Yılı, Eren Yayıncılık, İstanbul 1987.

  Dersi veren: Prof. Dr. Oktay ASLANAPA

  H.K.E.K.D. TASARIM VE UYGULAMA (MEKİKLİ DOKUMA)

  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Geleneksel el dokumaları kapsamında örneklerin belgelenip, malzeme ve
  teknik çözümlerinin yapılarak, günümüz kullanım gereksinimlerine yönelik uygulamaların
  yapılması amaçlanmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  Kültür ve Turizm Bakanlığı Halı Kataloğu, No:1, Ankara 1987.
  Kültür ve Turizm Bakanlığı Halı Kataloğu No:2, Ankara 1988.
  Kültür ve Turizm Bakanlığı Halı Kataloğu No:3, Ankara 1990.
  Kültür ve Turizm Bakanlığı Halı Kataloğu No:4, Ankara 1990.
  Dersi veren: Prof. Aydın UĞURLU

  TASARIM VE UYGULAMA ( KİRKİTLİ DOKUMA)
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Saray ve Halk sanatı kapsamında geleneksel el dokumalarımızın,
  örneklerinin belgelenmesi, malzeme ve teknik çözümlerinin yapılarak günümüz ihtiyaçları
  doğrultusunda yeni tasarımlar yapılması amaçlanır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  Kültür Bakanlığı Kilim Kataloğu No:1, Ankara 1995.
  Kültür Bakanlığı Kilim Kataloğu No:2, Ankara 1995.
  ÖLÇER, N., Türk ve İslam Eserleri Müzesi Kilimler, İstanbul 1988.

  Dersi veren: Yard. Doç. Candan AKPINAR

  TASARIM VE UYGULAMA (KİRKİTLİ DOKUMA)
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : El dokuması yün halıların tasarım ve uygulamalarını içeren yöntemlerin
  kavratılması amaçlanır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ASLANAPA, O., Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul 1987.
  ERDMANN, K., Siebenhunder Jahre Orientteppich, Herford: Bussesche Verlagshandlung
  GMBH, 1966.

  Dersi veren: Yard. Doç. Latif TARAŞLI

  H.K.E.K.D. SEMİNERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Türk halı-kilim ve dokuma sanatının tarihsel gelişiminin güncel araştırma ve
  yayınlar ışığında, görsel malzeme desteği ile ele alınarak incelenir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :Yarıyıl başında seçilen konu başlığına göre belirlenecektir.

  Dersi veren: Prof. Aydın UĞURLU

  SERBEST TASARIM
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 10 ECTS
  Amaç/İçerik : Türk halı sanatında sağlanan birikimin farklı teknik ve malzemeler
  kullanılarak, renk, biçim, espas ve ritm gibi öğelerle yeni tasarımlarda uygulanması
  amaçlanmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Yarıyıl başında seçilen konu başlığına göre belirlenecektir.
  Dersi veren: Prof. Aydın UĞURLU

  RESTORASYON VE KONSERVASYON
  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Kültür ve tarih hazinesi olan geleneksel halı ve kilimlerin, uygulama alanları
  üzerindeki fiziksel, kimyasal, biyolojik etkilerden olan yıpranmaların renk, biçim, malzeme
  açısından yüzyılına bağlı olarak öğretilmesi hedeflenir.

  Değerledirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  BALPINAR, B., Kilim-Cicim-Zili-Sumak Düz Dokuma Yaygıları, İstanbul 1982.
  Dersi veren: Öğr. Gör. Medeni DİNÇ

  KLASİK KOPYALAMA BELGELEME ( RESTİTÜSYON )
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Günümüze parça halinde kalmış klasik örneklerin, çağına uygun üslupta
  tasarımı doğrultusunda tamamlanarak belgelenmesi ve yeniden uygulanabilir teknik
  çözümlerinin hazırlanması öğretilir.

  Değerledirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ERDMANN, K., Oriental Carpets, An account of their history, London 1960.

  Dersi veren: Öğr. Gör. Önder ÇOKAY

  TÜRK SÜSLEMELERİ
  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Geleneksel Türk süsleme sanatlarımızda ( tezhip, çini, halı-kilim-eski kumaş
  tasarımı,cilt ) kullanılan motifler üsluplara bağlı kalarak çizim ve tasarım aşaması dahilinde
  geçmişteki örnekler slayt eşliğinde aktarılmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  KESKİNER, C., AKAR, A., Türk Süsleme Sanatında Desen ve Motif, Tercüman Yayınları,
  İst.1977.
  Dersi veren: Doç. Faruk TAŞKALE

  GELENEKSEL DOKUMA TEKNİĞİ VE MALZEME BİLGİSİ
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Dokuma teknolojisi kapsamına giren elyaf, iplik, dokuma tezgahları ve basit
  dokuma tekniklerinin öğretildiği bu derste dokuma kumaşlarında tasarım ve renk bilgisi,
  kumaşı etkileyen fiziksel öğeler anlatılır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ŞEBER, B., ALPAN, D., Kumaş Yapı Bilgisi, İst. 1989.
  Dersi veren: Yard. Doç. Candan AKPINAR

  TÜRK HALI SANATI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Başlangıcından günümüze kadar Türk halı sanatının geçirmiş olduğu evrimin
  kronolojik olarak incelenmesi, teknik ve estetik gelişiminin sistematik bir biçimde öğretilmesi
  amaçlanmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ASLANAPA, O., Türk Halı Sanatının Bin Yılı, Eren Yayıncılık, İstanbul 1987.
  Dersi veren: Prof. Dr. Oktay ASLANAPA

Moda tasarımı ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |