Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  HALI-KİLİM-ESKİ KUMAŞ DESENLERİ DOKTORA PROGRAMI

  SANATTA YETERLİK DERSLERİ

  H.K.E.K.D. TASARIM VE UYGULAMA ( MEKİKLİ DOKUMA)
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Geleneksel dokuma örneklerinin belgelenip, envanter çalışmaları
  doğrultusunda güncel gereksinimlere uyarlama çalışmaları amaçlanmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ÖZ, T., Türk Kumaş ve Kadifeleri I, Ekonomi Bakanlığı, İstanbul 1946.
  ÖZ, T., Türk Kumaş ve Kadifeleri II, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul 1951.

  Dersi veren : Prof. Aydın UĞURLU

  H.K.E.K.D. TASARIM VE UYGULAMA ( KİRKİTLİ DOKUMA)
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Saray ve halk sanatı kapsamında geleneksel el dokuma örneklerinin
  belgelenmesi ve envanter çalışmalarının yapılarak güncel gereksinimlere uyarlanması
  amaçlanmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  YETKİN, Ş., Türk Halı Sanatı, İş Bankası Yayını, İstanbul 1974.
  YETKİN, Ş., “Türk Halı Sanatı“, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Ank. 1993, s:312-328

  Dersi veren : Yard. Doç. Candan AKPINAR

  H.K.E.K.D. TASARIM VE UYGULAMA (KİRKİTLİ DOKUMA)
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : El dokuması Türk ipek halıcılığının tasarım ve uygulamalarını içeren
  yöntemlerin kavratılması amaçlanır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ASLANAPA, O., Türk Halı Sanatının Bin Yılı, 1987.
  ERDMANN, K., Oriental Carpets, An account of their history, London 1960.

  Dersi veren : Yard. Doç. Latif TARAŞLI

  GELENEKSEL DOKUMA TEKNİĞİ VE MALZEME BİLGİSİ
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Dokuma teknolojisi kapsamına giren elyaf, iplik, dokuma tezgahları , ana
  örgüler ve ana örgülerden çıkan diğer örgüler, renk ve örgü efektleri ve kumaş analizi
  öğretilir. Dokuma kumaşlarında tasarım ve renk bilgisi, kumaşı etkileyen fiziksel öğelerin
  öğretilmesi amaçlanır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ŞEBER, B., ALPAN, D., Kumaş Yapı Bilgisi, İst. 1989.

  Dersi veren : Yard. Doç. Candan AKPINAR

  TÜRK DOKUMA SANATLARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Bu derste Anadolu’da üretilmiş düz dokumaların (kilim, cicim, zili, sumak,
  filikli gibi) yapım teknikleri örneklerle ele alınmaktadır. Ayrıca Osmanlı döneminde Saray
  için dokunan kumaşların cinsleri ve tarihsel süreç içerisinde geçirdikleri evrimler de
  işlenmektedir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Dersi alan öğrencinin, vize ve final notu alabilmek için
  hazırladığı araştırma ödevini sözlü olarak sunması gerekmektedir. Öğrenci, sözlü sunum
  vize, yazılı ödev final olarak değerlendirilmektedir.

  Önerilen Kaynaklar :
  ACAR, B., Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar, İstanbul 1975.
  ACAR, B., Kilim, Cicim, Zili, Sumak, Türk Düz Dokuma Yaygılar, İstanbul 1982.
  ACAR, B., Vakıflar genel Müdürlüğü Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar Müzesi Kataloğu,
  İstanbul 1983.
  ÖLÇER, N., Türk ve İslam Eserleri Müzesi Kilimler, İstanbul, 1988.

  Dersi veren : Prof. Dr. Banu Mahir

  H.K.E.K.D.SANATSAL DOKUMALAR
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Geleneksel dokuma malzemeleri ve teknikleri, günümüzde geliştirilen
  yöntemler kullanılarak , sanatsal fonksiyona yönelik tasarımları uygulama düzeyine
  getirecek bilgi ve pratik birikimlerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar : Yarıyıl başında seçilen konu başlığına göre belirlenecektir.

  Dersi veren : Prof. Aydın UĞURLU

  H.K.E.K.D. TASARIM VE UYGULAMA ( MEKİKLİ DOKUMA)

  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Geleneksel dokuma örneklerinin belgelenip, envanter çalışmaları
  doğrultusunda güncel gereksinimlere uyarlama çalışmaları yapılmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ÖZ, T., Türk Kumaş ve Kadifeleri I, Ekonomi Bakanlığı, İstanbul 1946.
  ÖZ, T., Türk Kumaş ve Kadifeleri II, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul 1951.

  Dersi veren : Prof. Aydın UĞURLU

  H.K.E.K.D. TASARIM VE UYGULAMA ( KİRKİTLİ DOKUMA)
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Saray ve halk sanatı kapsamında geleneksel el dokuma örneklerinin
  belgelenmesi ve envanter çalışmalarının yapılarak güncel gereksinimlere uyarlanması
  amaçlanmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  Kültür ve Turizm Bakanlığı Halı Kataloğu, No:1, Ankara 1987.
  Kültür ve Turizm Bakanlığı Halı Kataloğu No:2, Ankara 1988.
  Kültür ve Turizm Bakanlığı Halı Kataloğu No:3, Ankara 1990.
  Kültür ve Turizm Bakanlığı Halı Kataloğu No:4, Ankara 1990.

  Dersi veren : Yard. Doç. Candan AKPINAR

  H.K.E.K.D. TASARIM VE UYGULAMA (KİRKİTLİ DOKUMA)
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : El dokuması Türk ipek halıcılığının tasarım ve uygulamalarını içeren
  yöntemlerin kavratılması amaçlanır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ASLANAPA, O., Türk Halı Sanatının Bin Yılı, 1987.
  ERDMANN, K., Oriental Carpets, An account of their history, London 1960.

  Dersi veren : Yard. Doç. Latif TARAŞLI

  GELENEKSEL DOKUMA TEKNİĞİ VE MALZEME BİLGİSİ
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Dokuma teknolojisi kapsamına giren elyaf, iplik, dokuma tezgahları , ana
  örgüler ve ana örgülerden çıkan diğer örgüler, renk ve örgü efektleri ve kumaş analizi
  öğretilir. Dokuma kumaşlarında tasarım ve renk bilgisi, kumaşı etkileyen fiziksel öğelerin
  öğretilmesi amaçlanır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ŞEBER, B., ALPAN, D., Kumaş Yapı Bilgisi, İst. 1989.

  Dersi veren : Yard. Doç. Candan AKPINAR

  TÜRK DOKUMA SANATLARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Bu derste Anadolu’da üretilmiş düz dokumaların (kilim, cicim, zili, sumak,
  filikli gibi) yapım teknikleri örneklerle ele alınmaktadır. Ayrıca Osmanlı döneminde Saray
  için dokunan kumaşların cinsleri ve tarihsel süreç içerisinde geçirdikleri evrimler de
  işlenmektedir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Dersi alan öğrencinin, vize ve final notu alabilmek için
  hazırladığı araştırma ödevini sözlü olarak sunması gerekmektedir. Öğrenci, sözlü sunum
  vize, yazılı ödev final olarak değerlendirilmektedir.

  Önerilen Kaynaklar :
  ACAR, B., Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar, İstanbul 1975.
  ACAR, B., Kilim, Cicim, Zili, Sumak, Türk Düz Dokuma Yaygıları, İstanbul 1982.
  ACAR, B., Vakıflar Genel Müdürlüğü Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar Müzesi Kataloğu,
  İstanbul 1983.
  ÖLÇER, N., Türk ve İslam Eserleri Müzesi Kilimler, İstanbul 1988.

  Dersi veren : Prof. Dr. Banu Mahir

  H.K.E.K.D.SANATSAL DOKUMALAR

  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Geleneksel dokuma malzemeleri ve teknikleri, günümüzde geliştirilen
  yöntemler kullanılarak , sanatsal fonksiyona yönelik tasarımları uygulama düzeyine
  getirecek bilgi ve pratik birikimlerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar : Yarıyıl başında seçilen konu başlığına göre belirlenecektir.

  Dersi veren : Prof. Aydın UĞURLU

Moda tasarımı ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |