Grafik Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Dokuz Eylül Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Grafik Doktora Programı - Kurumda - Narlıdere - İzmir

 • Program tanımları

  GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

  GRAFİK ANASANAT DALI

  SANATTA YETERLİK PROGRAMI

  I.Yarıyıl

  Seçmeli Dersler

  GRA 601 Renk Kuramları I 3 0

  GRA 603 Baskı Resim I 2 4

  GRA 605 Medya ve Kültürel Formlar I 3 0

  GRA 607 Grafik Tasarım ve Uygulama I 2 4

  GRA 613 Grafik Tasarımda Kişisel Anlatım Tarz. I. 2 4

  GRA 615 Grafik Tasarımında Yapılanma ve Estetik Sorunlar I 3 0

  GRA 617 Türk Grafik Mizahı I 3 0

  GRA 619 Tipografik Tasarımda Yeni Eğilimler I 2 4

  RSA 609 Eleştiri Metinleri I 3 0

  STV 601 Sinema - Tv. Eleştiri ve Simu. I 3 0

  ORTAK ZORUNLU DERSLER

  GSE 601 Bilim Tarihi ve Felsefesi 1 0

  GSE 602 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 1 0

  GSE 603 Teknoloji ve Sanat 2 0

  GSE 604 Çağdaş Sanat Kuramları 1 0

  GSE 605 Estetik 2 0

  GSE 606 Gelişim ve Öğrenme 3 0 (Kredisiz)

  GSE 607 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 3 2 (Kredisiz)

  NOT: Öğrenciler Enstitümüzde okutulacak olan Ortak Zorunlu dersleri en fazla 4 yarıyılda tamamlamak zorundadırlar.


  II.YARIYIL

  GRA 612 Modern Sanat Kuramları (İngilizce) 3 0

  GRA 699 Tez - -

  Seçmeli Dersler
  GRA 602 Renk Kuramları II 3 0

  GRA 604 Baskı Resim II 2 4

  GRA 606 Medya ve Kültürel Formlar II 3 0

  GRA 608 Grafik Tasarım ve Uygulama II 2 4

  GRA 614 Grafik Tasarımda Kiş. An. Tarz. II 2 4

  GRA 616 Grafik Tasarımında Yapıl. ve Estetik Sorunlar II 3 0

  GRA 618 Türk Grafik Mizahı II 3 0

  GRA 620 Tipografik Tasarımda Yeni Eğilimler II 2 4

  RSA 610 Eleştiri Metinleri II 3 0

  STV 602 Sinema - Tv. Eleştiri ve Simu. II 3 0

  NOT:Adaylar seçmeli derslerden dört ders seçmek zorundadır. Seçmeli derslerin açılabilmesi için o derse devam eden en az üç öğrenci bulunması esastır.


  DERS İÇERİKLERİ


  GRA 601 Renk Kuramları I 3(3+0)

  İÇERİK:

  Plastik sanatların temel öğesi olarak rengin derinlemesine araştırılması ve renk kuramının incelenmesi.

  GRA 602 Renk Kuramları II 3(3+0)

  İÇERİK:

  Hem fiziksel hem de pisikolojik olarak renk etkilerinin araştırılması.

  GRA 603 Printmaking I 4 (2+4)

  İÇERİK:

  Bu derste amaç, plastik sanatların geniş kitlelere ulaşımında mükemmel bir çözüm olan baskıresim sanatını derinlemesine araştırarak; eşsiz bir anlatım tarzı yaratma sorunsalını tartışmaktır.

  GRA 604 Printmaking II 4 (2+4)

  İÇERİK:

  Bu derste düşüncelerimizi geniş kitlelere yayma ve eşsiz bir anlatım yaratmada baskıresim sanatını kullanma sorunsalı üzerinde derinlemesine çalışılacaktır.

  GRA 605 Media and Cultural Forms I 3(3+0)

  İÇERİK:

  Kitle iletişimde yaratılan kültürel formların incelenmesi.

  GRA 606 Media and Cultural Forms I I 3(3+0)

  İÇERİK:

  Medyada yaratılan kültürel formların etkileşimi ve ilişkileri.

  607 Grafik Tasarım ve Uygulama I 4(2+4)

  İÇERİK:

  Çağdaş tüketim ekonomi çağında ürünü pazarlamanın önemli bir öğesi olarak reklam kampanyasının araştırılması.

  Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Ulufer TEKER

  608 Grafik Tasarım ve Uygulama I 4(2+4)

  İÇERİK:

  Bir ürünü pazarlamada tüketicilerin gereksinimleri altında sunum ve reklam uygulamasına yönelik araştırma.

  Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Ulufer TEKER

  GRA 613 Grafik Tasarımda Kişisel Anlatım Tarzları I 4 (2+4)

  İÇERİK:

  Bu dersin esas noktası, görsel betimleme ve görsel iletişim içinde dinamik ilkelerin uygulanması üzerinde olacaktır. Yorumlama, kompozisyon ve sunum ustalıkları vurgulanacaktır.

  Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

  GRA 614 Grafik Tasarımda Kişisel Anlatım Tarzları II 4 (2+4)

  İÇERİK:

  Bu ders, hem geleneksel sanat malzemelerini hem de bilgisayar çizimi, resim, kolaj ve 3Boyutlu tasarımı içerecektir. Kritikler bireysel temelde olacaktır; karışık problem-çözme öğesi olarak beyin fırtınası kullanılacaktır.

  Dersi Veren Öğretim Üyesi:Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

  GRA 615 Grafik Tasarımda Yapılanma ve Estetik Sorunlar I 3 (3+0)

  İÇERİK:

  Bu dersin amacı, 19. ve 20.yüzyılda oluşan yeni görsel dil ya da anlatım tarzınıda göz önünde bulundurarak; 1960 sonrasında ortaya çıkan grafik tasarım anlayışının koyduğu ilkeleri incelemektir.

  Dersi Veren Öğretim ÜyesiProf. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

  GRA 616 Grafik Tasarımda Yapılanma ve Estetik Sorunlar II 3 (3+0)

  İÇERİK:

  Bu dersin amacı, şu anki tasarım kuramlarının ve yöntemlerinin eleştirel bir araştırmasını içerir; ve şu anki sosyo-ekonomik-kültürel, politik tavırların, global ve ekolojik konuların grafik tasarım ürünleri üzerindeki etkilerini incelemek ve tasarım gruplarını ve tasarımcıları analiz etmektir.

  Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

  GRA 617 Türk Grafik Mizahı I 3 (3+0)

  İÇERİK:

  Cumhuriyet Döneminden günümüze Türk Grafik Mizahı

  GRA 618 Türk Grafik Mizahı II 3 (3+0)

  İÇERİK:

  Cumhuriyet Döneminden günümüze Türk Grafik Mizahında önemli rol oynayan çizerlerin analizi.

  GRA 619 Tipografik Tasarımda Yeni Eğilimler I 4 (2+4)

  İÇERİK:

  Bu dresin amacı, günümüz tipografik tasarımında ortaya çıkan eğilimleri inceleyerek yeni yaklaşımlar sunmaktır.

  Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

  GRA 620 Tipografik Tasarımda Yeni Eğilimler II 4 (2+4)

  İÇERİK:

  Bu dersin amacı, iletişim kurmanın temel alanları olarak harf, yazı ve imgeyi kullanarak yaratıcı ve etkili çözümler üretmektir.

  Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

  GRA 612 Modern Sanat Kuramları (İngilizce) 3 (3+0)

  İÇERİK:

  Bu dersin amacı, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve sosyal ve kültürel ortamda önemli rol oynayan modern sanat hareketlerinin ilkeleri doğrultusunda yaratılan yeni görsel dili analiz etmektir. Ayrıca, şu anki sanat kuramlarının ve yöntemlerinin eleştirel bir araştırmasını içerir.

Grafik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |