Home > Doktora Programları > Mühendislik > Çankaya > Gıda Mühendisliği Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Gıda Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Gıda Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Gıda Mühendisliği Doktora Programı

  DERSLER


  GMÜ801 - SEMİNER
  GMÜ802 - İLERİ GIDA KİMYASI
  GMÜ803 - GIDA BİYOKİMYASINDA ÖZEL KONULAR
  GMÜ804 - İLERİ GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
  GMÜ805 - GIDA GÜVENLİĞİ VE TOKSİSİTE
  GMÜ806 - HİJYEN VE SANİTASYON
  GMÜ807 - GIDA KALİTE KONTROLÜ
  GMÜ808 - ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
  GMÜ809 - GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ
  GMÜ810 - SÜT TEKNOLOJİSİ
  GMÜ811 - ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
  GMÜ812 - MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ
  GMÜ813 - HUBUBAT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
  GMÜ814 - BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ
  GMÜ816 - BİYOTEKNOLOJİDE ÖZEL KONULAR
  GMÜ817 - GIDA ENDÜSTRİSİNDE TEMEL İŞLEMLER I
  GMÜ822 - SAYISAL YÖNTEMLER
  GMÜ823 - TRANSPORT TEORİSİ
  GMÜ824 - UYGULAMALI KİNETİK I
  GMÜ826 - GIDA VE İMMÜNOLOJİ
  GMÜ827 - GIDA PATOJENLERİ I
  GMÜ828 - GIDA PATOJENLERİ II
  GMÜ829 - GIDA MİKOLOJİSİ VE MİKOTOKSİNLER
  GMÜ832 - PROTEİN KİMYASI
  GMÜ834 - NİŞASTA KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ
  GMÜ835 - GIDA VE BESLENME İLKELERİ
  GMÜ836 - GIDA BULAŞANLARI
  GMÜ838 - GIDA ANALİZLERİ I
  GMÜ839 - GIDA ANALİZLERİ II
  GMÜ840 - GIDA ANALİZLERİ III
  GMÜ844 - AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE GIDA MEVZUATI
  GMÜ846 - SÜT TEKNOLOJİSİNDE ÖZEL KONULAR
  GMÜ847 - SÜT TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER
  GMÜ848 - ET TEKNOLOJİSİNDE ÖZEL KONULAR
  GMÜ849 - ET TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER
  GMÜ851 - MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİNDE ÖZEL KONULAR
  GMÜ852 - MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER
  GMÜ853 - HUBUBAT TEKNOLOJİSİNDE ÖZEL KONULAR
  GMÜ854 - HUBUBAT TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER
  GMÜ859 - ENZİM TEKNOLOJİSİ
  GMÜ860 - FONKSİYONEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ
  GMÜ863 - HASAT SONRASI FİZYOLOJİSİ
  GMÜ864 - KESİM SONRASI FİZYOLOJİSİ
  GMÜ866 - GIDA REOLOJİSİ II
  GMÜ867 - UYGULAMALI KİNETİK II
  GMÜ869 - PROSES KONTROL VE OTOMASYON
  GMÜ870 - GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE AYIRMA TEKNİKLERİ I
  GMÜ871 - GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE AYIRMA TEKNİKLERİ II
  GMÜ873 - TASARIM VE OPTİMİZASYON I
  GMÜ875 - BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
  GMÜ876 - GIDA ENDÜSTRİSİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
  GMÜ900 - ÖZEL KONULAR  DERSLERİN TÜRKÇE İÇERİKLERİ :
   
  GMÜ   801    Seminer                                                   
  Gıda Mühendisliği alanında yapılmış olan değişik araştırmaların ve derlemelerin tartışılması.

  GMÜ   802    İleri Gıda Kimyası                                                                                
  Su ve buz. Polisakkaritlerin vizkozitesi ve kararlılığı, çözünürlüğü, jeller. Besinsel lifler. Lipoliz, otooksidasyon, ısısal bozunma, kızartma kimyası. Protein hidratasyonu, vizkozitesi, çözünürlüğü. Protein denatürasyonunun termodinamiği. Proteinlerin yüzey özellikleri. Vitaminlerin kararlılığı ve biyoyararlılığı. Vitamin benzeri bileşikler. Gıdalarda yer alan minerallerin biyoyararlanımı ve etkileyen faktörler. Gıda kolloidleri ve dispers sistemler. Süspansiyon stabilitesi.

  GMÜ   803    Gıda Biyokimyasında Özel Konular                                 
  Biyomoleküller. Enzimler. Metabolik enerjinin üretimi ve depolanması. Makromoleküllerin biosentezi. Gıdalarda üretim ve depolama sırasındaki başlıca biyokimyasal değişiklikler. Nükleik asitler. Nükleik asitlerin ve proteinlerin biyosentezi. Genetik modifikasyon ve rekombinant DNA teknolojisi.

  GMÜ   804    İleri Gıda Mikrobiyolojisi                    
  Gıda endüstrisinde gıda kalitesi ve güvenliğini etkileyen mikroorganizmalar. Gıda üretim proseslerinde mikrobiyal tehlike riskleri ve GMP kuralları. Gıda endüstrisinde yararlı mikroorganizmalar ve yarar mekanizmaları. Gıda endüstrisinde zazarlı mikroorganizmalar ve zarar mekanizmaları. Gıdalarda mikrobiyolojik kalite ve güvenliğin sağlanması.

  GMÜ   805    Gıda Güvenliği ve Toksisite                            
  Toksinler ve sınıflandırılması. Vücuda alımı. Dağılımı. Biyotransformasyon. Metabolizma. Gıda toksikolojisindeki parametreler (LD50,NOEL, ADI,tolerans değerleri vb.).  Toksisiteye etki eden faktörler. Gıdalardaki doğal toksik ögeler. Gıda kontaminantları ve toksisiteleri. Gıda katkı maddeleri ve toksisiteleri. Mikrobiyal toksinler ve toksisiteleri. Yasal düzenlemeler
   
  GMÜ   806    Hijyen ve Sanitasyon           
  Gıda işletmelerinde hijyen ve sanitasyon kavramları. Gıda güvenliği prensipleri. Gıdalarda mikrobiyal kontaminasyonun önemi ve önlenmesi. Gıda işletmelerinde hijyen ve sanitasyonun oluşturulması. Gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon.

  GMÜ   807    Gıda Kalite Kontrolü               
  Kalite kontrolün esasları. Örnek alma ve değerlendirme yöntemleri. İstatistiksel kalite kontrol uygulamaları. Ulusal ve uluslararası kalite standartları. Gıda kalite kontrolü ile ilgili mevzuatlar. Ulusal ve uluslararası kuruluşların görev ve yetkileri. ISO kalite sistemleri.
   
  GMÜ   808    Araştırma Teknikleri    
  Problemin tanımı ve çözümünü kapsayan bireysel çalışmaların, belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesi. Araştırmanın planlanması. Amaca ulaşmak için uygun yöntemlerin seçimi ve kullanılması. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması ile bilimsel araştırma konusunda tecrübe kazandırılması.
   
  GMÜ   809    Gıda Muhafaza Yöntemleri               
  Gıdaların muhafazasında uygulanan yöntemler ve temel ilkeleri. Gıdaların ısıl işlemlerle muhafazası. Dondurarak, soğukta ve ışınlarla muhafaza. Yüksek basınç uygulamaları, ters ozmoz ve ultrafiltrasyon gibi modern yöntemlerin gıda muhafazasında kullanımları.
   
  GMÜ   810    Süt Teknolojisi                                                          
  Sütün memede oluşumu ve eldesi. İnek sütü ve diğer süt hayvanlarından elde edilen sütlerin ortalama bileşimleri. Sütün temel bileşenleri. Sütün fiziksel ve mikrobiyolojik özellikleri. Süt enzimleri. Sütün fabrikaya ulaştırılması. Süte uygulanan ön işlemler. Isıl işlemler, soğutma teknikleri, mekanik işlemler, ayırma teknikleri, fermentasyon ve sütte neden oldukları değişimler. İçme sütü, tereyağ, peynir ve yoğurt üretim teknikleri. Süt endüstrisi artıkları ve değerlendirilmesi.
   
  GMÜ   811    Et  ve Ürünleri Teknolojisi                 
  Kasın histolojik, fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal yapısı. Taşıma, depolama, işleme sürecinde ette görülen değişimler. Et ürünlerinde kullanılan kılıflar, baharatlar ve katkılar. Kürleme, dumanlama, pişirme, konserveleme, tumbling, massaging ve kurutma işlemleri. Et ürünleri formülasyonları. Et ve ürünlerinde kalite ögeleri ve kaliteyi etkileyen faktörler.
   
  GMÜ   812    Meyve ve Sebze Teknolojisi                  
  Meyve ve sebzelerin işlenmeleri ve muhafazalarında yararlanılan yöntemlerin temel ilkeleri. Meyve ve sebzelerin işlenmelerinde ön işlemler. Konserve üretim teknolojisi. Meyve sebzelerin dondurularak muhafazası. Soğukta ve modifiye atmosferde paketlenerek muhafaza. Meyve ve sebze suyu üretim teknolojilerinin temel prensipleri.
   
  GMÜ   813    Hububat ve Ürünleri Teknolojisi   
  Hububat endüstrisinde kullanılan hammaddeler, ingrediyenler ve formülasyonlar. Ekmek üretim sistemleri; ekmek üretiminde yoğurma, fermentasyon ve pişirme aşamaları. Makarna, bisküvi, kek, kraker ve gofretin üretim teknolojisi.
   
  GMÜ   814    Bitkisel  Yağ Teknolojisi        
  Yağ hammaddeleri. Yağların sınıflandırılması. Değişik hammaddelerden yağ eldesi. Ham yağın rafinasyonu. Yağların sertleştirilmesi; hidrojenasyon ve interesterifikasyon. Margarin üretimi. Yağlarda kalite kontrol.
   
  GMÜ   815    Gıda Endüstrisinde Fermentasyon Uygulamaları  
  Fermentasyon teknolojisinde önemli mikroorganizmalar. Fermentasyon sistemleri. Endüstriyel fermentasyonlarda kullanılan besin ortamları. Mikroorganizma üreme ve ürün oluşumu kinetiği. Fermentasyon koşullarının kontrolu. Fermentasyon ortamlarından metabolitlerin geri kazanımı. Fermentasyon teknolojisinde genetik uygulamalar.
   
  GMÜ   816    Biyoteknolojide Özel Konular    
  Biyoteknolojide yeni gelişmeler. Biyosensörler ve immünosensörler. Biyoafinite teknikleri. Kontrollü salınım. Tutuklanmış enzim prosesleri. Genetik modifikasyon ve uygulamaları
   
  GMÜ   817    Gıda Endüstrisinde Temel İşlemler I     
  Gaz, sıvı, biyolojik çözelti, jellerde ve katılarda difüzyon. Geçirgenlik eşitlikleri. Sorpsiyon, kurutma, evaporasyon alanlarındaki ileri konular.
   
  GMÜ   818    Gıda Endüstrisinde Temel İşlemler  II
  Gıdaların ısısal özelliklerinin belirlenmesi. Kristalizasyon. Soğukta muhafaza. Dondurma. Katı-sıvı ekstraksiyonu.
   
  GMÜ   819    Isıl İşlemler 
  Gıdaların muhafazasında ısıl işlemlerin temel prensipleri. Gıdalarda ısı aktarımı girişimi ve bunu etkileyen faktörler. Soğuk nokta. Isı girişim eğrileri. Mikroorganizmaların ısıya dirençleri. Sterilizasyon değerinin hesaplanması. Matematiksel yöntemler; genel yöntem, toplama ve nomogram yöntemleri. Kesikli ve sürekli sterilizasyon.
   
  GMÜ   820    Raf Ömrü ve Depolama Teknikleri                       
  Raf ömrü. Raf ömrünü etkileyen faktörler. Gıdalarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik değişiklikler. Gıda bileşenlerinin bozunma kinetiği. Kalite kaybının modellenmesi. Değişken sıcaklıkta raf ömrünün belirlenmesi. Raf ömrü eğrileri. Raf ömrünü tayin yöntemleri. Ambalaj ve gıda kalitesi. Depolama yöntemleri ve raf ömrüne etkileri.
   
  GMÜ   821    Gıda Üretim Makinaları    
  Gıda endüstrisine genel bakış. Hammadde hazırlık makinaları; tartma ve ölçme aletleri, taşıma ve iletim düzenleri, yıkama ve ayıklama, sap ayırma, kabuk soyma, çekirdek çıkarma makinaları. Üretim makinaları; ayırma makinaları, karıştırma ve karışımlama makinaları, ısıl işlem makinaları, boyut küçültme makinaları, ambalaj ve ambalajlama makinaları. Temizleme sistemleri. Otomasyon. Fabrika kuruluş teknikleri.
   
  GMÜ   822    Sayısal Yöntemler                 
  Modellemeye giriş. Kabuk denklikleri. Boyut analizi. Doğrusal ve doğrusal olmayan Bessel fonksiyonları. Momentum, ısı ve kütle aktarımında modelleme ve çözümleme.
   
  GMÜ   823    Transport Teorisi     
  Kütle, momentum ve ısı aktarımı. Aktarım katsayılarının hesaplanması.  Aktarım özelliklerinin kinetik teorisi ve benzeşimler. Sınır tabaka teorisi. Aynı anda gerçekleşen kütle ve ısı denklikleri. Çok bileşenli aktarım.
   
  GMÜ   824    Uygulamalı Kinetik I                              
  Kinetik parametreler. Kinetik verilerin değerlendirilmesi. Yatışkın durum kinetik eşitlikleri; alıkonma süresi kavramı, tam karıştırmalı tepkime kabı tasarımı, tıpa tipi akışın olduğu reaktörler.
   
  GMÜ   826    Gıda ve İmmünoloji   
  Gıdalar açısından immünolojinin önemi. İmmünolojide temel kavramlar. Gıdalarda antijenik özellik taşıyan maddeler. Gıda ve gıda analizleri açısından önemi olan mikroorganizmaların sahip olduğu ve/veya ürettiği antijenik özellik taşıyan maddeler. Gıda analizlerinde yararlanılan immünolojik teknikler ve test kitleri. Test kitlerinin hazırlanmasındaki temel prensipler.
   
  GMÜ   827    Gıda Patojenleri I
  Bakterilerin neden olduğu zehirlenme ve enfeksiyonlar. Gıda kaynaklı patojen bakteriler; Aeromonas hydrophila grubu, Bacillus türleri, Brucella, Campylobacter jejuni, Clostridium botullinum, Clostridium perfingens, Coxiella, Escherichia coli, Escherichia coli O157 : H7, Helicobacter pylori, Listeria monocytogenes, Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus, Vibrio türleri, Yersinia.
   
  GMÜ   828    Gıda Patojenleri II  
  Virüs, parazit ve küflerin neden oldukları zehirlenme ve enfeksiyonlar. Virüslerin morfolojileri ve genel özellikleri. Virüs replikasyonu. Viral hastalıklarda patogenez ve immunite. Gıda kaynaklı virüsler ve epidemiyolojileri; Hepatit A ve E virüsleri, Norwalk virüs, small round structured virüsler, tickborne encephalitis virüs. Prionlar. Parazitik hastalıklar. Parazitolojide genel kavramlar. Parazitozların epidemiyolojisi. Gıda ve su kaynaklı zoonotik protozoolar. Mikotoksikozis. Aspergillus mikotoksinleri. Toksijenik Penicillium türleri.
   
  GMÜ   829    Gıda Mikolojisi ve Mikotoksinler     
  Gıda kaynaklı funguslar ve bunların önemi. Gıdalar açısından önemli küf ve mayalar. Gıdalarda fungal bozulmalar. Gıdalarda mikotoksin oluşumu ve kontrolü. Gıda endüstrisinde funguslardan yararlanım.
   
  GMÜ   830    Mikrobiyal Genetik       
  Kromozom yapısı ve DNA. Genler ve Fonksiyonları. Replikasyon. Prokaryotiklerde genetik yapı ve sistem. Ökaryotiklerde genetik yapı ve sistem. Varyasyon ve mutasyon. Ekstra kromozal genetik materyaller (plazmidler, epizomlar, transpozonlar). Mikroorganizmalarda genetik madde aktarımı. Protoplast füzyonu. Rekombinant DNA teknolojisi. Klonlama ve genetik mühendisliği.
   
  GMÜ   831    Karbonhidrat Kimyası                                          
  Monosakkaritler. Oligosakkaritler. Polisakkaritler. Karbonhidratların fiziksel, kimyasal özellikleri ve reaksiyonları. Polisakkaritlerin sıvı, dispersiyon ve jellerdeki davranışları. Nişasta. Selüloz. Hemiselülozlar. Gamlar. Tatlılaştırıcılar. Besinsel lifler. Gıdalara uygulanan işlemlerin karbonhidratlar üzerine etkileri.
   
  GMÜ   832    Protein Kimyası            
  Protein tanımı. Amino asitler. Amino asitlerin ve proteinlerin fizikokimyasal özellikleri. Protein yapıları. Protein yapılarını  belirleme yöntemleri. Proteinlerin sınıflandırılması. Proteinlerin denaturasyonu, hidrolizi ve protein hidrolizatları. Proteinlerin fonksiyonel özellikleri.  Proteinlerin ayırma ve saflaştırma yöntemleri.  Gıda proteinleri ve son gelişmeler
   
  GMÜ   833    Lipid Kimyası              
  Lipidlerin tanımı ve sınıflandırılması. Lipidlerin kimyasal, fiziksel, fizikokimyasal, ve besleyici özellikleri.  Nötr yağlar  ve mumlar. Yağ bileşenleri; yağ asitleri ve gliserol. Yağ asitlerinin adlandırılması, sınıflandırılması ve özellikleri. Yağ asitlerinde ve gliseridlerde izomer yapılar. Bileşik ve türev lipidler. Yağlarda görülen bozulmalar; hidrolitik ve oksidatif ransidite. Antioksidanlar ve etki mekanizmaları.  
   
  GMÜ   834    Nişasta Kimyası ve Teknolojisi             
  Amiloz. Amilopektin. Nişatanın granüler yapısı. X-ışını kırınım desenleri. Birefringence. Nişastanın termal davranışı. Jelatinizasyon. Retrogradasyon. Nişasta üretim teknikleri. Modifiye nişastaların üretimi ve kullanımı. Nişasta kaynaklı tatlılaştırıcılar. Gıdalara uygulanan işlemlerin nişasta üzerine etkileri.
   
  GMÜ   835    Gıda ve Beslenme İlkeleri              
  Beslenme ve sağlık. Besin ögeleri ve beslenmedeki önemleri. Önerilen besin alımları ve diyet programları. Sindirim ve emilim. Metabolizma ve enerji dengesi. Çeşitli yaşam evrelerinde beslenme. Gıdalara uygulanan işlemlerin besin ögelerine etkileri.
   
  GMÜ   836    Gıda Bulaşanları                          
  Pestisidler. Veteriner ilaç kalıntıları. Dioksinler. Poliklarlanmış hidrokarbonlar. Bifeniller. Metalik bulaşılar. Gıdalarda radyoaktif bulaşmalar ve ölçümü. Doğal toksik maddeler. Yasal düzenlemeler. Standard ve yönetmelikler. Analiz yöntemleri.
   
  GMÜ   837    Gıda Fiziği                       
  Gıda kompozisyonu ve yapısı.  Fiziksel ilkeler; boyut, yüzey alanı, hacim ve hacimsel akış hızı, kuvvet, enerji, yoğunluk, optik özellikler, redoks potansiyeli, yapı,  kolloidal ve yüzey fenomeni, elektriksel iletkenlik. Gıdanın mikro yapısı ile fiziksel özellikleri arasındaki ilişki.
   
  GMÜ   838    Gıda Analizleri I                                           
  Duyusal analizlerin temel prensipleri, planlanması  ve istatiksel değerlendirilmesi. Duyusal analiz yöntemleri; farklılık testleri (ikili karşılaştırma, duo-trio ve üçgen yöntemleri) tanımlama testleri (görünüş, renk, yapı, tat-koku ve nicel tanımlama testleri), değerlendirme testleri (kombine farklılık, hedonik skala).
   
  GMÜ   839    Gıda Analizleri II                                   
  Gıda mikrobiyolojisinde klasik uygulamalar. Gıdaların mikrobiyolojik analizlerinde hızlı enstrümental yöntemlerin gelişimi. Patojenlerin gıdalardan ayrılması ve  konsantrasyonu. Membran filtrasyon teknikleri. Flow sitometri. Mikrobiyolojik analizlerde optik biyosensörler. İmmunomanyetik teknik. İmmünolojik teknikler. Biyolüminesans teknik. Empedans tekniği. Gıda sistemlerinde mikrobiyal biyofilm teknikleri. Genetik esaslı teknikler. Gıda kaynaklı patojenler için gen prob sistemi uygulamaları. PCR ve nükleik asit amplifikasyon yöntemleri. Moleküler parmak izi yöntemleri. Gıda mikrobiyolojisinde gen dizilimi veri tabanları.  
   
  GMÜ   840    Gıda Analizleri III                
  Kromatografik ve spektroskopik tekniklerin temel prensipleri ve gıda analizlerinde kullanımı. Kromatografi uygulamaları; yüksek basınçlı sıvı kromotografisi (HPLC) ve gaz kromatografisi (GC). Spektroskopi uygulamaları; UV-Görünür bölge spektrofotometrisi, atomik absorpsiyon spektrofotometrisi (AAS), Fourier Transform Infrared Spektrofotometrisi (FTIR).
   
  GMÜ   841    Gıda Güvenliği ve Yasalar 
  Gıda güvenliği ve kalite sistemleri. İyi üretim uygulamaları sistemi ve gıda endüstrisindeki uygulamaları. Kritik kontrol noktalarında tehlike analizleri (HACCP). HACCP sisteminin tanımı ve ilkeleri. HACCP planlarının oluşturulması. Gıda Endüstrisinde HACCP uygulamaları.
   
  GMÜ   842    Gıda Endüstrisi Atık-Artıkları ve Çevre İlişkisi   
  Endüstriyel atık-artıkların kaynakları ve karakteristikleri. Atık  arıtım süreçleri. Ön ve temel uygulamalar. Standartlar. Gıda endüstrisi artıkları; bitkisel ve hayvansal ürün işleme süreci artıkları. Artık değerlendirmede temel yaklaşımlar. Gıda endüstrisi atıkları ve çevre ilişkisi.
   
  GMÜ   843    Gıda Pazarlama   
  Modern pazarlama yönetimi. Pazarlama çevresi. Stratejik planlama. Gıda pazarının araştırılması. Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi. Gıda sektöründeki tüketicinin satınalma davranışları. Gıda pazarlamasında mamul stratejileri. Fiyatlama stratejileri. Tutundurma stratejileri; kişisel satış, reklam, halkla ilişkiler, internette pazarlama. Gıda dağıtım stratejileri. Gıda pazarlamasında uluslararası yaklaşım.
   
  GMÜ   844    Avrupa Birliği İlişkileri ve Gıda Mevzuatı  
  Avrupa Birliği (AB)’nin politik oluşumu ve sosyo-ekonomik yapısı. Ortak tarım politikası. Tarım-sanayi entegrasyonu. AB gıda sanayi. Ekonomik gelişme. AB tüketim kalıpları ve tüketici tercihi. AB gıda mevzuatı. Gıda ürünleri piyasalarında rekabet ve gıda sanayilerinin mevzuata uyum süreci, Gümrük Birliği ve tam üyelik çerçevesinde Türkiye’nin AB gıda mevzuatına uyum sorunu.
   
  GMÜ   845    İşletme Yönetimi ve Organizasyon      
  Yönetim. Örgütler. Yönetsel beceriler. Yönetsel hiyerarşi. Örgüt yapıları. Yönetim ilkeleri. Yönetim fonksiyonları. Amaçlara göre yönetim.  Örgütleme stratejileri. Örgütsel gelişme ve değişme. İnsan kaynakları yönetimi. Motivasyon. Örgüt iklimi. Örgüt kültürü. İş analizleri. Performans değerlendirmesi. Verimlilik sorunları. Uluslararası yönetim ve organizasyon. Yönetim kuramları.
   
  GMÜ   846    Süt Teknolojisinde Özel Konular 
  Sütün kimyasal bileşimi, fiziksel özellikleri ve reolojisi. İçme sütü ve fermente süt teknolojisinde yeni gelişmeler. Starter kültür teknolojisi. Kurutulmuş süt ürünleri ve rekonstitüsyon teknikleri. Süt proteinleri. Sütün koagulasyonu ve peynir teknolojisinde yeni gelişmeler. Peynir suyunun bileşimi ve değerlendirilme yöntemleri. Süt endüstrisi atıkları ve arıtılma yöntemleri. Süt endüstrisinde kullanılan enerji tipleri ve servis sistemleri. Süt endüstrisinde üretim  ve  makinalarının tasarımı ve yerleşim planı.
   
  GMÜ   847    Süt Teknolojisinde Yeni Gelişmeler   
  Süt endüstrisinde günümüzde uygulanan temel işlemler. Üretim akım şemaları. Makina ve ekipmanları. Membran filtreler. Mikro filtreler. Isıl işlemlerde yeni uygulamalar. Otomasyon ve üretim kontrol ekipmanları. Süt endüstrisinde biyosensör kullanım olanakları. Süt ve ürünlerinin ambalajlanmasında yeni gelişmeler. Otomatik temizleme sistemleri.
   
  GMÜ   848    Et Teknolojisinde Özel Konular   
  Yarı kurutulmuş ve kurutulmuş fermente et ürünleri, emülsifiye et ürünleri, pastırma, pişirilmiş et ürünleri, konserve et ürünleri, yeniden yapılandırılan et ürünleri teknolojisi. Bu ürünlerle ilgili mevzuat ve standartlar, üretim, katkı maddeleri ve ingrediyenler, ambalajlama, depolama ve raf ömrü. Tesisin planlanması, kullanılan alet ekipmanlar.
   
  GMÜ   849    Et Teknolojisinde Yeni Gelişmeler   
  Et  rengi, kalitesi, tüketilebilirliği üzerine elektriksel uyarının etkisi. Et ürünleri teknolojilerindeki yenilikler. Yağı azaltılmış et ürünleri üretimi. Et ve sağlık konusunda yeni gelişmeler.
   
  GMÜ   850    Su Ürünleri Teknolojisi                
  Su ürünleri bileşenlerinin  kimyası. Su ürünlerinin kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalitesi. Su ürünlerinin toksikolojisi. Su ürünlerinin dondurulması, kurutulması, dumanlanması, tuzlanması, konservelenmesi ve fermentasyonu. Balık sausage üretimi. Su ürünleri artıklarının değerlendirilmesi.
   
  GMÜ   851    Meyve ve Sebze Teknolojisinde Özel Konular     
  Meyve ve sebzelerin bileşimleri. Geleneksel modern yöntemlerle meyve suyu ve meyve nektarı üretim teknolojisi. Sebze suyu üretim teknolojisi. Gazlı alkolsüz içeceklerin üretim teknolojisi. Meyve-sebze  ve ürünlerindeki bozulmalar. Kimyasal bozulmalar. Mikrobiyolojik bozulmalar. İşlenmiş ürün niteliğine göre bozulma nedenleri ve önlemleri.
   
  GMÜ   852    Meyve ve Sebze Teknolojisinde Yeni Gelişmeler       
  Yüksek basınç uygulamaları. Biyokonserveleme uygulamaları. Vurgulu elektrik alanı uygulamaları. Minimum işlenmiş gıdalar ve modifiye atmosferde paketleme uygulamaları ve diğer modern yöntemlerin meyve ve sebze işleme ve muhafazasında kullanımları.
   
  GMÜ   853    Hububat Teknolojisinde Özel Konular    
  Hububatın bileşimi ve son ürün kalitesine etkileri. Tanenin morfolojik yapısı. Değirmencilik ön işlemleri (temizleme, paçal, tavlama). Kırma ve öğütme sistemleri. Eleme ve pürifikasyon. Un ve irmik üretiminde kullanılan ekipmanlar. Buğday dışındaki tahılların öğütülmesi. Una uygulanan işlemler. Hububat, un ve irmiğin depolanması. Hububatın sınıflandırılması. Tahılların fiziksel ve kimyasal kalite kriterleri. Un ve irmiğin fiziksel, kimyasal, fizikokimyasal, reolojik ve teknolojik kalite kriterleri. Ekmek, makarna, bisküvi, kek, kraker ve gofretin kalite değerlendirmesi.
   
  GMÜ   854    Hububat Teknolojisinde Yeni Gelişmeler
  Ekmek, makarna, bisküvi, malt ve bira teknolojilerindeki yenilikler. Kahvaltılık hububat ve çerez ürünlerin üretiminde ekstrüzyon ve benzeri yeni tekniklerin kullanımı. Hammadde ve son ürün kalitesinin yeni tekniklerle belirlenmesi.
   
  GMÜ   855    Yağ Teknolojisinde Özel Konular     
  Hayvansal yağ teknolojisi; Sığır, koyun ve domuz yağlarının bileşimi. Hayvansal yağ üretim teknikleri. Hayvansal yağlarda hidrojenasyon, rafinasyon, plastikleştirme, interesterifikasyon, kısmi kristalizasyon. Balık yağı tipleri, balık balina ve balık karaciğer yağı. Balık yağı teknolojisi; balık yağı eldesi ve ham yağının  rafinasyonu, hidrojenasyon. Balık yağının kalitesinin belirlenmesi. İnsan sağlığında yağ. Yağ tüketiminin serum kolestrolü, serum trigliseridleri, arterioskleroz ve koroner kalp hastalıkları üzerine etkileri. Yağlara uygulanan ısıl işlemlerin yağın yapısına ve insan sağlığına etkileri. Kanser riski açısından yağlar.
   
  GMÜ   856 Yağ Teknolojisinde Yeni Gelişmeler       
  Süper kritik akışkanlar. Kimyasal ve enzimatik interesterifikasyon yöntemleri. Bebek mamaları için süt yağı bileşimine özdeş içerikte yağ üretimi.
   
  GMÜ   857    Fermentasyon Teknolojisinde Özel Konular        
  Kimyasal mikrobiyoloji. Mikroorganizmaların kimyasal yapısı ve kompozisyonu. Mikroorganizmaların beslenmesi. Mikrobiyal enzimler. Mikrobiyal metabolizma. Metabolizmanın regülasyonu. Fermentasyon tipleri . Etil Alkol fermentasyonu. Organik asit fermentasyonları. Diğer önemli fermentasyonlar. Çeşitli fermente ürünlerin üretimleri. Fermentasyon teknolojisinde son gelişmeler.
   
  GMÜ   858    Şekerli Ürünler Teknolojisi
  Şeker pancarı  depolanması ve bileşimi. Şeker üretim aşamaları; diffüzyon, arıtım, koyulaştırma, kristalizasyon. Şeker kalite kriterleri. Çikolata, yumuşak ve sert şekerlemeler, lokum ve jöleli ürünler, helvalar, cikletler vb. şekerli ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddeler. Üretim teknolojileri ve ekipmanlar. Şekerli ürünlerin kalite kriterleri.
   
  GMÜ   859    Enzim Teknolojisi       
  Enzimlerin kaynakları ve önemi. Kimyasal yapısı. Sınıflandırma ve isimlendirme. Enzimatik reaksiyon. Enzim kinetiği. Enzim aktivitesini etkileyen faktörler. Enzimlerin inaktivasyonu ve kontrolu. Allosterik enzimler. İzoenzimler. Gıdalardaki doğal enzim inhibitörleri. Enzimlerin izolasyonu ve saflaştırılması. Ticari enzim preparatları ve kalite kriterleri. Enzim stabilitesi. İmmobilize enzimler. Gıda endüsrisinde enzim kullanımı.
   
  GMÜ   860    Fonksiyonel Gıdalar Teknolojisi    
  Fonksiyonel gıdaların tanımı ilgili yasa ve yönetmelikler. Sağlık iddiaları. Fonksiyonel gıda bileşenleri ve sağlık üzerine etkileri. Fonksiyonel ürünlerin üretimi ve yeni teknolojiler.
   
  GMÜ   861    Ambalajlama Teknolojisi                  
  Gıda endüstrisinde kullanılan ambalaj materyalleri; cam, plastik, kağıt, metal bazlı. Kaplama ve yenilebilir filmler. Gıda ambalajlama teknikleri. Modifiye Atmosfer paketleme (MAP).  MAP’nin gıda endüstrisinde uygulamaları. Ambalaj ve çevre kirliliği. Ambalaj materyallerinin geri kazanımı ve dönüşümü. Tek kullanımlık ambalajlar.
   
  GMÜ   862    Yeni Ürün Geliştirme         
  Gıda formülasyonları konusunda özellikle çeşitli beslenme durumunda olan bireyler (her yaşta sağlıklı kişiler, gebeler, sporcular, nekahat dönemindeki hastalar, yaşlılar, malnütrisyon sorunu olanlar) ile ilgili genel bilgiler. Gıda formülasyonlarına ilişkin uygulamalar ve kullanılan ingrediyenler ile gıda matriksi arasındaki etkileşimler. Başlangıç ürün tanımı, örnek ürün geliştirme, seri üretim, yeni ürünün test edilmesi ve piyasaya sunumu ile ilgili resmi işlemler. Yeni formüle edilen gıdaların kaliteye ilişkin nitelikleri ve taşıdıkları özellikler, kalite güvenliği ve tüketici kabul edilebilirliğinin saptanması.
   
  GMÜ   863    Hasat Sonrası Fizyolojisi        
  Meyve ve sebzelerde hasat sonrası görülen biyokimyasal değişiklikler. Terleme ve solunum özellikleri ve etkileyen faktörler. Renk değişimleri ve mekanizmaları. Meyve ve sebzelerin depolanmaları sürecinde görülen değişiklikler ve depolama teknikleri.
   
  GMÜ   864    Kesim Sonrası Fizyolojisi               
  Kasın ete dönüşümünde oluşan fiziksel ve kimyasal değişimler. Kesim sonrası glikolizi etkileyen faktörler. Rigor mortis sırasında oluşan değişimler. Ette oluşan bazı özel durumlar; soğuk kasılması, thaw rigor, etin yaşlanması, su tutma kapasitesi, dark cutting beef, soluk – yumuşak- sulu et, koyu- sert-kuru et.
   
  GMÜ   865    Gıda Reolojisi I    
  Reolojinin temel ilkeleri. Akışkanların reolojik davranışları. Reolojik özelliklerin sınıflandırılması ve Trouton sayısı. Newtonsal ve Newtonsal olmayan akışkanlar. Zamana bağlı (reopektik, tiksotropik) ve zamana bağlı olmayan akışkanlar (üs yasası, Bingham, Herschel-Bulkley ve diğer modeller). Elastik katılar. Hook yasasına uyan ve uymayan davranışlar. Doğrusal olmayan elastik davranışlar. Vizkoelastikler; Maxwell, Burgers ve Kelvin modelleri.
   
  GMÜ   866    Gıda Reolojisi II        
  Gıda reolojisi; nişasta, çikolata, bal, çorbalar, katı yağlar, jeller, hamur, hidrokolloid çözeltiler ve meyve suyu konsantrelerinin reolojisi. Ampirik test cihazları. Çevrim içi ölçüm yapabilen viskometreler.
   
  GMÜ   867    Uygulamalı Kinetik II                  
  Yatışkın olmayan durum kinetik eşitlikleri. Katalizör ve enzim etkisi. Katalizlenmiş reaksiyon kinetiği. Biyoreaktörler. pH stat ile tam karıştırmalı tepkime kabı, enzim aktivitesinin belirlenmesi, tepkime hız sabitlerinin saptanması gibi biyoreaktör uygulamaları.
   
  GMÜ   868    Soğuk Teknik          
  Soğutma sistemi ve bileşenleri. Soğutucu gazlar ve özellikleri. Buharlaştırıcı, kompresör, yoğunlaştırıcı ve genleşme. Basınç, entalpi şemaları ve tablolar. Soğutma yükünün hesaplanması. Çok kademeli sistemler ve ileri teknikler.
   
  GMÜ   869    Proses Kontrol ve Otomasyon     
  Proses kontrol kavramları. Proses kontrol döngüsü. Birinci derece sistemler. Seri bağlanmış birinci derece sistemler. İkinci derece sistemler. Açık-kapalı, orantılı, türev ve integral kontrol. Proses kontrolde kullanılan elemanlar; seziciler, deneticiler, son kontrol elemanları. Gıda endüstrisinde kullanılan proses kontrol sistemleri.
   
  GMÜ   870    Gıda Mühendisliğinde Ayırma Teknikleri I
  Fiziksel ayırma teknikleri. Filtrasyon; yüzey filtrasyonu, derin filtrasyonu, kek filtrasyonu. Membran filtrasyonu; mikrofiltrasyon, ultrafiltras

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |