Home > Yüksek Lisans Programları > Gelişim Psikolojisi > Çankaya > Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı

  Gelişim Psikolojisinde Tezli Yüksek Lisans Programında öğrencinin programın birinci yılında kredisiz (0 kredi) Psi 699 Psikoloji Semineri dersi de dahil olmak üzere toplam 22 kredilik dersi başarıyla tamamlaması, ikinci yılda ise öğrencinin, danışmanı yönetiminde bir Yüksek Lisans Tezi hazırlayıp tez savunma sınavında başarılı olması gerekir.

  DERS İÇERİKLERİ

  PSİ 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrenciler tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlilerince verilir.

  PSİ 607 Araştırma Yöntemleri I
  Bilimsel yöntemin temel kavramlarının, deneysel yaklaşım ve ilgili yöntemlerin tanıtılması;  bilimsel yöntemin, psikolojinin çeşitli uzmanlık alanlarına uygulanması ve ilgili yöntemlerin tanıtılmasını içerir.

  PSİ 624 Gelişim Psikolojisinde Araştırma
  Gelişimsel değişmeyi teşhis ve değerlendirmeye yönelik çeşitli yöntemler hakkında bilgilenme ve bu yöntemleri kullanarak bir araştırma planlama, yürütme, verileri analiz etme ve araştırma sonuçlarını ders sorumlusunun gözetiminde yazarak rapor haline getirme.

  PSİ 627 Bilişsel Süreçler: Algı ve Bellek Gelişiminde Temel Görüşler
  Bilişsel gelişimin ileri düzeyde ele alınması. Bebeklikte algı ve çocuklukta bellek süreçlerinin gelişiminin incelenmesi.

  PSİ 634 Deney Düzenlemenin İstatistiksel İlkeleri
  Varyans analizi; katışık varyans analizi; bileşik regresyon ve korelasyon; faktörlü, dengeli ve latin-kare deney düzenlerinin genel ilkeleri ve uygulaması; parametrik olmayan bazı istatistiksel tekniklerin genel ilke ve uygulamaları.

  PSİ 659 Uzmanlık Dalında Uygulama I
  Okullar, yuva ve kreşler ile çocuk bakımevleri ve çocuk mahkemeleri gibi kurumlarda gelişimsel uygulama ve araştırmaya dönük gözlemler ile bunlara temel oluşturacak bilginin sağlanması.

  PSİ 660 Uzmanlık Dalında Uygulama II

  PSİ 659 Uzmanlık Dalında Uygulama I'in devamı. Okullar, yuva ve kreşler ile çocuk bakımevleri ve
  çocuk mahkemeleri gibi kurumlarda gelişimsel uygulama ve araştırmaya dönük gözlem.

  PSİ 661 Sosyal - Duygusal Gelişim
  Sosyalleşme süreci, kendiliğin ve duyguların gelişimi, yakın ilişkiler, empati ve ahlak gelişimi ile çocuklarda olumlu sosyal davranışlar ve saldırganlık.

  PSİ 662 Gelişimsel Psikopatoloji
  Gelişimsel bozukluklar, risk altındaki çocuklar ve gelişim açısından risk taşıyan bağlamlarda gelişme.

  PSİ 663 İleri Gelişim Psikolojisi
  Yaşam boyu gelişimin yeni araştırma bulguları ve kuramsal bilgiler ışığında tartışılması ve yaşa bağlı değişmelerin açıklanması

  PSİ 667 Ergen Gelişimi ve Gelişimsel Sorunlar
  Fiziksel olgunlaşma, ergen ve anne baba arasındaki ilişkiler, toplumsal cinsiyet rol ve kimliğin kazanılması, sorun davranışlar gibi ergenlikle ilgili konular. Çocukluktan yetişkinliğe geçişte kültürün rolü.

  PSİ 668 Gelişim Semineri: Çağdaş Yaklaşımlar ve Konular
  Gelişim psikolojisinde çağdaş yaklaşımların ve güncel araştırma konularının ele alınması ve tartışılması.

  PSİ 669 Engelli Çocukların Gelişimi
  Gelişimsel gecikmeler, gelişimin normalden farklı bir seyir izlediği durumlar, engelli çocuklar için gelişim sürecinin işleyişi ve davranışsal olarak engelli çocukların normal gelişim gösteren çocuklarla benzerlik ve farklılıkları

  PSİ 678 Sosyal Bilişin Gelişimi
  Zihin kuramı, meta bilişsel beceriler, benlik kavramı, dolayımlı düşünme ve nedensel açıklamalar gibi konular ile sosyal biliş alanındaki yeni gelişmeler ve kuramsal görüşler.

  PSİ 699 Psikoloji Semineri

Gelişim Psikolojisi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |