Gazetecilik Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Gazetecilik Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   GAZETECİLİK ANABİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ 
   DOKTORA 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: ---
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Suat GEZGİN
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE 
   GAZETECİLİK BÖLÜMÜ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ
   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Suat GEZGİN
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Suat GEZGİN
   
  • DERS İÇERİKLERİ

  1. YEREL BASIN VE SORUNLARI
  (Prof. Dr. Suat GEZGİN) 
  Ders İçeriği:
  Bu derste; Türkiye'de yerel basının gelişimi, Türkiye'de yerel basının yapısı, Türkiye'de yerel basının sorunları, Yerel basının Basın İlan Kurumu aracılığıyla aldığı ilan ve reklam gelirlerinin dağılımı konuları işlenmektedir.


  2. DÜNYA MEDYASINDA YENİ GELİŞMELER VE OLAYLAR
  (Prof. Dr. Nurdoğan RİGEL) 
  Ders İçeriği:
  Bu derste;Küreselleşme, Küreselleşmenin Medya Boyutu, Küreselleşen Medya Yapıları, Küresel Medya Yapılarının Oluşmasının Sonuçları konuları işlenmektedir.  


  3. ULUSLAR ARASI MEDYA ORGANİZASYONU
  (Prof. Dr. Nurdoğan RİGEL) 
  Ders İçeriği:
  Derste 1945 sonrası ortaya çıkan yeni uluslararası iletişim düzeni bağlamında batı merkezli uluslararası haber ajansları/medya yapıları işlenmektedir. Örneğin uluslararası haber ajansları olan AP, Reuters, AFP, UPI gibi.


  4. TÜRK SİYASİ TARİHİ Ve BASIN
  (Prof. Dr. Murat ÖZGEN) 
  Ders İçeriği:
  Derste özellikle Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi ele alınarak ülkemizde basın ile siyasetin zaman zaman birbirine çok yaklaşan iki paralel yol olduğu konusunda örnek olaylar ortaya konuluyor.


  5. SEMİNER
  (Prof. Dr. Murat ÖZGEN)


  6.      MEDYA TARİHİ
  (Doç. Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU) 
  Ders İçeriği:
  Ders kapsamında, sözlü kültürle birlikte başlayan iletişimin, yazının bulunmasını izleyen dönemde zaman içinde gelişen teknik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan kitle iletişim araçlarıyla birlikte aldığı boyut incelenmektedir. Dolayısıyla, medya olgusunun ortaya çıkışı ve günümüzde aldığı son hali örneklerle ortaya koyulmaktadır.


  7. KURUMSAL DERGİCİLİK
  (Doç. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ)
  Ders İçeriği:
  Ders kapsamında, kurum kimliği, kurum içi ve kurum dışına yönelik dergiler, bu dergilerin özellikleri ve kurumlar açısından dergi yayıncılığının yaraları konuları irdelenmektedir.
   
  8. MEDYA VE DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
  (Doç. Dr. Arzu KİHTİR)
   
  9. GAZETECİLİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE SÜREÇLERİ
  (Prof. Dr. Atilla GİRGİN)
   
  10. MEDYADA YAZI TÜRLERİ
  (Doç. Dr. Özgür GÖNENÇ)
   
  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  Süreli yayınlarda; haberin toplanmasından basım aşamasına kadar her evresinde çalışabilecek bilgi ve beceri düzeyine sahip eleman ve ayrıca, iletişim bilimlerine her bakımdan hakim, iletişime bilimsel perspektifle bakabilme yetisine sahip uzman eleman yetiştirilmesini amaçlanmaktadır.
  Kurulduğu 1950 yılından 1980'e kadar Enstitü statüsüyle eğitim veren fakültemiz, 1980 yılından itibaren Yüksekokul statüsüne kavuşmuş, 1980-1982 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi  Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu adını almış, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'ndan sonra 1982  yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Basın Yayın Yüksek Okulu  adı ile faaliyetini sürdürmüş ve bu tarihten itibaren eğitim süresi dört yıla çıkmıştır. 1983-1984 eğitim öğretim yılında basın-yayın alanında lisans üstü öğretime de başlanmış, böylelikle kendi öğretim elemanlarını yetiştirme imkanına sahip olmuştur.
  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
  Bu bölümün mezunları etik kuralları çerçevesinde toplumu bilgilendirmek amacıyla, yazılı medya kuruluşlarında olduğu kadar görsel ve işitsel medya kuruluşlarında da, özellikle haber merkezlerinde, görev üstlenebilecek düzeyde eğitim almaktadırlar. Sektörde eğitimli ve kaliteli eleman sayısının az oluşu, fakültemiz öğrencilerine duyulan gereksinimi arttırmaktadır. Gazetecilik bölümü mezunlarımız ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda basın danışmanı olarak da görev yapabilmektedirler.

Gazetecilik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |