Fransızca Dil Kursu

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ankara Üniversitesi TÖMER

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fransızca Dil Kursu - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları

  FRANSIZCA

  Neden Fransızca?
  Fransızca, dünyada 33 ülkede (Fransa, Belçika, İsviçre, Kanada (Québec) vb.) resmi dil olarak kullanılmaktadır. 40’ı aşkın ülkede ise dolaşım dili olarak kullanılmakta ve dünya üzerinde yaklaşık 200 milyon insan tarafından konuşulmaktadır ve en çok konuşulan 11’inci dildir. Birleşmiş Milletlerin ve Ocak 2002’den beri Avrupa Birliği’nin resmi dili olmasının yanı sıra Avrupa Birliği’nin en çok konuşulan dillerinden biridir. İngilizceden sonra internetin ikinci dili Fransızcadır. Hukuk, uluslararası ilişkiler, dilbilim, tarih, moda, otomotiv gibi alanlarda da geçerli bir dildir.

  Derslerin Uygulanışı
  Öğrenci ile öğretmenin ve öğrenci ile öğrencinin doğrudan etkileşimine son derece elverişli U masa düzeninin kullanıldığı tüm sınıflarda DVD ve televizyon bulunmakta ve bunlar öğretim etkinliği süresince etkin olarak kullanılmaktadır. Sınıflar 5-16 kişiliktir.

  Fransızca kursları 4 temel, 6 orta ve 4 yüksek olmak üzere toplam 14 kurdan oluşmaktadır. Avrupa Dil Portfolyosuna göre düzenlenen Fransızca kurslarında diploma alan bir kursiyer,  C1 düzeyine ulaşmaktadır. Birer aylık yoğun kurlarla 14 ayda (toplam 560 saat ders), ikişer aylık normal kurlarla 28 ayda (toplam 672 saat ders) TÖMER diploması alınabilmektedir. Temel ve orta kurların sonunda birer sertifika, yüksek kurların sonunda ise, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü onaylı “TÖMER Diploması” verilmektedir.

  Seçmeci yöntemin uygulandığı TÖMER sınıflarında öğretim etkinliğinin merkezinde öğrenci yer almaktadır; öğretmen yönlendirici konumda olup her öğrenci eşit düzeyde söz hakkı almakta ve ders süresince öğrenci sürekli etkin kılınmaktadır. Derslerde hedef dil Fransızca kullanılmakta, dört temel dil becerisine (Dinleme Anlama, Konuşma, Okuma Anlama ve Yazılı Anlatım) eşit ağırlıkta yer verilmekte, bunlara ek olarak bir yan beceri olan Dilbilgisi  üzerinde de ayrıca durulmaktadır.

  Genel Amaçlı Kurslar
  Genel Amaçlı Fransızca Kurslarında , Temel kurlarda Taxi 1 ve yardımcı kitabı, orta kurlarda Taxi 2-3 ve yardımcı kitapları, yüksek kurlarda ise Le Nouvel Espaces 3 ve yardımcı kitabı kullanılmaktadır. Derslerde ayrıca  TÖMER Fransızca Biriminin hazırlamış olduğu destekleyici ek alıştırma kitapçıkları da  kullanılmaktadır.

  Temel kurları bitiren kursiyerler Avrupa Dil Portfolyosuna göre A1 düzeyine erişirler. Temel kurları bitiren bir kursiyer kendini, ailesini tanıtabilir, üç temel zamanı (şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman) ve emir kipini kullanarak yol sorabilir, yol tarifi yapabilir, lokantada yemek siparişi verebilir, alışveriş yapabilir. Orta kurları bitiren kursiyerler B1 düzeyine ulaşırlar. Bu kursiyerler çok rahatlıkla istediklerini ifade edebilirler, gazete veya dergilerdeki yazıları çok detaylı olmasa bile genel anlamıyla anlayabilirler, kısa raporlar hazırlayabilirler, iş başvurusunda bulunmak için CV ve başvuru mektubu yazabilirler. Yüksek kurları bitiren kursiyerler ise, C1 düzeyine erişirler. Bu kursiyerler, rahatlıkla gazete ve dergileri anlayabilirler, izledikleri Fransızca filmleri alt yazıya gerek duymadan anlayabilirler, radyo ve televizyondan haberleri, açık oturumları izleyip anlayabilirler, okudukları bir makalenin özetini yapabilirler, kendi alanlarıyla  ilgili bilimsel makaleleri rahatlıkla takip edebilirler ve tartışabilirler.
  Fransızca derslerinde kullanılan kitapların özelliği Ortak Avrupa Çerçevesine uygun  olarak Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerine eşit oranda önem veriyor olmalarıdır. Belirlenen hedefler çerçevesinde öğrenciler program başlangıcından sonuna dek her derste düzenli olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları yapmaktadırlar.

  Özel Amaçlı Kurslar
  Tüm TÖMER şubelerinde talepler doğrultusunda, KPDS Kursları, Çeviri, ÜDS, YDS Hazırlık, Fransızca öğretim yapan ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarının programlarına paralel destek kursları, DELF ve DALF’e hazırlık kursları ile Yazma ve Konuşma Atölyeleri açılmaktadır.

  Fransızca KPDS-ÜDS kursları üç kurdan oluşmaktadır. Bu kurslara kayıt yaptıracak olan kursiyerlerin en az orta kurları bitirmiş olmaları gerekir. KPDS-ÜDS 1 kurunda genel anlamıyla dilbilgisi üzerinde durulmaktadır. Kursiyerlerin dilbilgisi açısından zorluk çektikleri konular işlenmektedir. KPDS-ÜDS 2 kurunda ise, sınavda çıkan soru tipleri (sözvarlığı, paragraf tamamlama, anlam bütünlüğünü bozan tümce, diyalog tamamlama vb.) üzerinde çalışılmaktadır.  KPDS-ÜDS 3 kurunda ise KPDS-ÜDS deneme testleri çözülmektedir. Bu kurslar genelde haftada 10 saat, ayda 40 saat olmak üzere, 3 aylık 120 saat olarak açılmaktadır.

  En çok tercih edilen özel amaçlı kurslardan birisi de Üniversitelerin Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin derslerine takviye amacıyla talep ettikleri Dilbilgisi Kursları ve Hazırlık Atlama Kurslarıdır. Bu kurslar, kursiyerlerin talepleri doğrultusunda haftada 6 veya 10 saatlik olarak açılmaktadır. 

  Konuşma Klüpleri ve Konuşma Sınıfları
  TÖMER'de Fransızca kurslarına devam eden öğrenciler için değişik saatlerde Konuşma Kulübü adı altında konuşma sınıfları açılmaktadır. Bu kurslarda deneyimli Türk ve Fransız öğretim elemanları eşliğinde, kursiyerlerin ilgisini çekecek değişik konularda konuşmalar yapılmaktadır. Bu kurslar TÖMER kursiyerleri için ücretsizdir.
  Talepler doğrultusunda Fransızca konuşma becerilerini geliştirmek isteyenler için ücretli konuşma  kursları da açılmaktadır.

  Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları
  Sertifika düzeyine denk düşen yoğun kurlarda 40, normal kurlarda 48 saatlik dersin sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Sınavlarda uygulanan not sistemi aşağıdadır. Bir beceriden başarısız öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır. Hangi kurlarda sınav yapıldığını gösteren tablo aşağıda sunulduğu gibidir:

  DİPLOMA

  Sınav yapılmayan kurslarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin  derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.

   

   

Fransızca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |