Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Programın Amacı
  Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında eğitim, araştırma ve uygulama konusunda evrensel düzeye ulaşmış, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, toplumun değişen sağlık gereksinimlerine göre uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını planlayıp uygulayabilen, fizyoterapi rehabilitasyon alanında araştırma planlayıp gerçekleştiren ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal politikalara katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim doktoru yetiştirmektir.

  Öğrenim Hedefleri
  Bilim Uzmanlığındaki öğrenim hedeflerine ek olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında özelleşmiş, mesleki bilgi, beceri ve kazandığı tutum ve davranışları koruyucu, önleyici ve rehabilite edici bakış altında toplum yararına sunabilen, maliyet etkin uygulamalar yapabilen, saha çalışmaları yapabilen, bu alandaki çalışmaları kritik olarak değerlendirebilen, uluslar arası dergilerde yayın yapabilecek düzeyde bilgi ve becerilerini bütünleştirip yorumlayabilen, meslektaşları ve akademisyenlerle eş düzeyde iletişim kurabilen, bilgi ve becerilerini meslektaşlarına aktarabilen, karmaşık problemlerin çözümünde yeni yöntemler geliştirebilen, kendisinin ve birlikte çalıştığı kişilerin performansını objektif şekilde değerlendirebilen, bağımsız olarak bir araştırma projesini planlayıp sürdürebilen, ulusal politikalara katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası mesleki ve akademik kuruluşlar ile iletişim kurabilen, elde ettiği bilgi ve becerileri akademik alana aktarabilen bilim doktorları yetiştirmektir.


  DERS LİSTESİ

  REH 700 - ÖZEL KONULAR
  REH 701 - İLETİŞİM BECERİLERİ VE GRUP DİNAMİĞİ
  REH 702 - DANIŞMANLIK BECERİLERİ
  REH 703 - UYGULAMALI ELEKTROTERAPİ
  REH 704 - UYGULAMALI ELEKTRODİAGNOZ
  REH 705 - NÖROMÜSKÜLER ELEKTRİK STİMÜLASYONU
  REH 706 - MANİPULASYON TEKNİKLERİ
  REH 707 - TEDAVİ HAREKETLERİ
  REH 708 - REHABİLİTASYON PRENSİPLERİ
  REH 709 - FONKSİYONEL DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
  REH 710 - ZİHİNSEL ENGELLİLERDE FONKSİYONEL EĞİTİM
  REH 711 - UYGULAMALI REHABİLİTASYON I
  REH 712 - UYGULAMALI REHABİLİTASYON II
  REH 713 - HAREKET BOZUKLUKLARI REHABİLİTASYONU
  REH 714 - ORTOPEDİK REHABİLİTASYON TEKNİKLERİ
  REH 715 - ORTOPEDİK CERRAHİDE ERKEN REHABİLİTASYON
  REH 716 - İSKELET SİSTEMİ DEFORMİTELERİ REHABİLİTASYONU
  REH 717 - KANSER REHABİLİTASYONU
  REH 718 - AĞRIDA FİZYOTERAPİ
  REH 719 - KADIN SAĞLIĞI
  REH 720 - ROMATİZMAL HASTALIKLARDA REHABİLİTASYON UYGULAMALARI
  REH 721 - NÖROMÜSKÜLER REHABİLİTASYON YAKLAŞIMLARI I
  REH 722 - NÖROMÜSKÜLER REHABİLİTASYON YAKLAŞIMLARI II
  REH 723 - NÖROFİZYOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
  REH 724 - ENDÜSTRİDE REHABİLİTASYON
  REH 725 - NÖROŞİRÜRJİDE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI
  REH 726 - FİZYOTERAPİDE EĞİTİM STRATEJİLERİ
  REH 727 - FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYONDA HİZMET YÖNETİMİ
  REH 728 - NÖROMUSKÜLER FİZYOLOJİ
  REH 729 - HAREKET ANALİZİ
  REH 730 - İLERİ ISI, IŞIK VE HİDROTERAPİ UYGULAMALARI
  REH 731 - KLİNİK ÇALIŞMA I
  REH 732 - KLİNİK ÇALIŞMA II
   
   
      

Fizik terapi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |