Film Tasarımı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Dokuz Eylül Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Film Tasarımı Doktora Programı - Kurumda - Narlıdere - İzmir

 • Program tanımları

  FİLM TASARIMI ANASANAT DALI

  Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Oğuz ADANIR

  Öğretim Üyeleri : Prof.Dr. Oğuz ADANIR - Prof.Dr. Oğuz MAKAL - Prof. Dr. Ertan YILMAZ Doç. Dr. Şefik GÜNGÖR - Yrd. Doç. Dr. Ragıp TARANÇ - Yrd. Doç. Dr. Zühal ÇETİN - Yrd. Doç. Dr. Faik KARTELLİ Yrd.Doç.Dr. Dilaver BAYINDIR - Öğr. Gör. Aziz Bahadır ÖZKAN - Öğr.Gör. Onur ÇAKALOZ, - Arş. Gör. Nihan ŞENGÜL - Arş. Gör. Yörükhan ÜNAL – Arş.Gör. Sali SALİJİ – Arş.Gör. Kerim ÇAPÇI – Arş.Gör.Burak BAKIR – Arş. Gör. Ozan OTAN - Arş.Gör. Pınar ERTEN

  D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü, (1998-1999 öğrenim yılından bu yana) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin düzenlediği merkezi sınavla her yıl otuz öğrenci almaktadır. 1976 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanan Sinema Televizyon Bölümü, sinema ve televizyon alanında donanımlı, temel sanatsal ve mesleki prensipler açısından duyarlı, çalışmalarında titiz ve kendisini yenilemeye açık araştırmacılar, yazarlar, görüntü yönetmenleri ve yönetmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  Bölüm, kendisi içinde Yönetmenlik, Görüntü Yönetmenliği ve Senaryo Yazarlığı olmak üzere üç sanat dalına ayrılır. Birinci sınıfta alınan dersler her öğrenci için ortaktır ve genel bir kültürel altyapı oluşturmayı hedeflemektedir. Öğrenciler birinci yılın sonunda, danışmanlarının yönlendirmesi ve bireysel seçimleriyle devam etmek istedikleri sanat dalını seçmekte ve ikinci sınıftan itibaren, yine birçok ortak kuramsal dersin yanı sıra, söz konusu alan ile ilgili kendi derslerine devam etmektedirler. Dördüncü öğrenim yılı başlangıcında, her öğrenci pratik veya kuramsal bir tez konusu seçmekte, çalışmalarını danışmanlarıyla birlikte yıl içinde geliştirerek, bölüm başkanlığı tarafından belirlenen tarihte teslim etmekte ve yeterlilik aldığı takdirde mezun olmaktadır.

  Sinema Televizyon Bölümü, Uluslararası İzmir Film Festivali'nin düzenleyici ve katılımcılarındandır. Ayrıca bölüm bünyesinde, uzun ve kısa metrajlı olmak üzere çok sayıda dramatik ve belgesel film gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında öğretim üyelerince hazırlanmış otuza yakın kuramsal çalışma, kitap olarak yayımlanmıştır. Uzun süredir yayımlanmakta olan ve Türkiye çapında dağıtılan Sinemasal dergisi de, bölümün sürekli etkinlikleri arasındadır.

  Bölümde VHS, S-VHS, Dijital-8, BETACAM kayıt araçları ve bilgisayar ortamında kurgu sistemi bulunmaktadır. Profesyonel amaçlı kullanıma uygun bir televizyon stüdyosu da tamamlanmak üzeredir.  GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ


  FİLM TASARIMI ANASANAT DALI

  DOKTORA PROGRAMI

  I.YARIYIL

  Dersin

  Seçmeli Dersler

  STV 601 Sinema ve Televiz.Eleşt. ve Simülasyon I 3 0
  STV 603 Popüler Sinema I 3 0
  STV 605 Sinema ve Diğer Sanat.İlişk. I 3 0
  STV 607 Postmodern Kuram. ve Fotog. San. I 3 0
  STV 609 Simülasyon Kuramı ve İletişim Alan. Uygulamalar I (Fransızca)
  STV 611 Toplum Bilimsel ve Estetik Açıdan Film Çözümlemesi I
  STV 613 Film Eleştirisine Temel Yak.ve Eleş.Yönt.I 3 0
  STV 615 Tarih ve Sinema İlişkileri I 3 0

  ORTAK ZORUNLU DERSLER


  GSE 601 Bilim Tarihi ve Felsefesi 1 0
  GSE 602 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 1 0
  GSE 603 Teknoloji ve Sanat 2 0
  GSE 604 Çağdaş Sanat Kuramları 1 0
  GSE 605 Estetik 2 0
  GSE 606 Gelişim ve Öğrenme 3 0 (Kredisiz)
  GSE 607 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 3 2 (Kredisiz)

  NOT: Öğrenciler Enstitümüzde okutulacak olan Ortak Zorunlu dersleri en fazla 4 yarıyılda tamamlamak zorundadırlar.

  Üniversitemiz Senatosu’nun 22.09.2005 tarih ve 312/2 sayılı kararı ile kabul edilen şekli


  II.YARIYIL

  STV 699 Tez - -

  Seçmeli Dersler

  STV 602 Sinema ve Televiz.Eleşt. ve Simu. II 3 0
  STV 604 Popüler Sinema II 3 0
  STV 606 Sinema ve Diğer Sanat.İlişk. II 3 0
  STV 608 Postmodern Kuram. ve Fotog.San. II 3 0
  STV 610 Simülasyon Kuramı ve İletişim Ala. Uygulamalar II (Fransızca)
  STV 614 Tarih ve Sinema İlişkileri II 3 0
  STV 616 Toplum Bilimsel ve Estetik Açıdan Film Çözümlemesi II
  STV 618 Film Eleştirisine Temel Yak.ve Eleş.Yönt. II 3 0
  GRA 612 Modern Sanat Kuramları (İng.) 3 0


  FİLM TASARIMI ANASANAT DALI

  DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ

  Sinema ve Televizyonda Eleştiri ve Simülasyon (Prof.Dr. Oğuz Adanır)
  Sinema ve televizyonda içeriğin ve içerik simülasyonunun tartışılması ve bunların geçerliliklerinin tartışılması.

  Sinema ve Diğer Sanatlarla İlişkisi (Prof.Dr. Oğuz Makal)
  Sinemanın tarihi 1895’lerden başlatılabilir. Ancak diğer sanatların tarihi çok daha eski olduğu gibi, 20. Yüzyıldaki ekonomik, sosyal ve kültürel değişimler ve bunların sanatlara yansıması ile yeni sanatsal eğilim ve tutumlar ortaya konmuştur.

  Toplumbilimsel ve Estetik Açıdan Film Çözümlemesi (Prof. Dr. Ertan Yılmaz)
  Bu programda filmlerin hem toplumsal birer ürün olarak, içinde üretildiği toplumsal koşullarla ilişkili olarak ele alınması, hem de estetik ölçütlere göre çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

  Popüler Sinema (Yrd.Doç.Dr. Ragıp Taranç)
  Popüler sinema örneklerinin , tematik,yönetmen,tür,oyunculuk,kurgu ve kamera kullanımı gibi tartışılması ve araştırılması.Savaş,seri katiller gibi olguları anlatan şiddet sinemasının popüler adına ön planda olmasının nedenleri sosyo_kültürel açıdan araştırılmakta ve tartışılmaktadır.

  Türk Sineması'nda Türler ve Çözümleme Yöntemleri (Yrd.Doç.Dr. Zühal Çetin)
  Başlangıcından bu güne Türk Sineması'na Türler açısından eleştirel olarak yaklaşmayı ve bunu sinema tarihimiz açısından 10'ar yıllık dönemler çerçevesinde, örnek filmler seçerek toplumsal karşılıkları üzerinden çözümleme yapmayı amaçlar.,

Görsel Sanatlar ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |