Felsefe Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Felsefe Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Felsefede Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, Felsefe Lisans Diplomasına veya bu diplomaya eşdeğer kabul edilebilecek bir Lisans diplomasına sahip olması ve yukarıda adı geçen Yönetmeliğin diğer ilgili koşullarını yerine getirmeleri gerekir.
 • Program tanımları
  FELSEFE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ


  FEL 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  FEL 601 Felsefede Araştırmanın Özelliği
  Bir felsefe probleminin ve felsefe sorununun özelliği; Felsefede analiz ve temellendirme; felsefe araştırmalarında yürünen yolun adımları ve "bilimsel metot"taki adımlarla karşılaştırılması.

  FEL 611 Bilgi Felsefesi Problemleri
  Bilgi felsefesinin problem alanına giren ve semineri yönetenin seçeceği bir problem üzerinde tartışmalı araştırma.

  FEL 612 Bilim Felsefesi Problemleri
  Bilim felsefesinin problem alanına giren ve semineri yönetenin seçeceği bir konu üzerinde inceleme.

  FEL 632 Bir Varlık Alanı Olarak Tarihin Problemleri
  Tarihsel varlıkla ilgili, semineri yöneten tarafından kararlaştırılacak ve örnekleri ülkemizden seçilecek bir problem üzerinde tartışmalı araştırma.

  FEL 642 Dil Felsefesi Problemleri
  Dil felsefesi ile semantiğin problem alanına giren ve semineri yönetenin seçeceği bir problem üzerinde tartışmalı araştırma.

  FEL 651 Aristoteles
  Aristoteles'in felsefesi, ana eserlerinden seçilmiş metinlerle. Aristoteles'in Batı Felsefesine etkisi.

  FEL 652 Kant
  Metin olarak Kant'ın Kritik'lerinden biri ve bir bütün olarak felsefesi içindeki yeri.

  FEL 653 Platon
  Platon'un ana diyaloglarına dayanılarak, onun temel görüşlerinin incelenmesi ve felsefe tarihi içindeki yerinin değerlendirilmesi.

  FEL 654 Wittgenstein
  Wittgenstein'ın ana metinlerinden biri ele alınarak, onun düşüncelerinin arka plânı ile günümüz felsefesine etkilerinin tartışılması.

  FEL 661 Değer Felsefesi Problemleri
  Değer felsefesinin alanına giren ve semineri yönetenin seçeceği bir problem üzerine tartışmalı araştırma.

  FEL 671 Etik Problemleri
  Etiğin problem alanına giren ve semineri yönetenin seçeceği bir problem üzerinde tartışma.

  FEL 672 Bioetik Problemleri
  Felsefi Etik ve Bioetik kavramlarının incelenmesi; Bioetik sorunlarının yaşam hakkıyla ilgisinde tartışılması; Tıp ve ilgili temel bilimlerin araştırmalarında ve uygulamalarında karşılaşılan etik sorunlar.

  FEL 681 Sanat Eserlerinde Felsefe Problemleri
  Farklı sanat alanlarından, özellikle edebiyattan seçilmiş eserlerde felsefe problemleri. Sanat eserlerinin felsefî temelleri Dostoyevski, Rilke, Kafka, Camus, Eliot, Joyce, Lawrence, Kazancakis ve başkalarından örneklerle.

  FEL 682 Sanat Felsefesi Problemleri
  Sanat felsefesinin problem alanına giren ve semineri yönetenin seçeceği bir problem üzerinde, yüzyılımızın sanat eserlerine dayanan tartışmalı araştırma.

  FEL 691 Türkiye'de Felsefe
  Bu dersin sonunda öğrenci
  - Türkiye’de bir araştırma alanı olarak felsefeyi sistematik bir biçimde kavramış olur.
  - Türkiye’de Felsefeyi uzman olan ve olmayan kişilere anlaşılır biçimde anlatabilir.
  - Söz konusu felsefecilerin çalışmalarını yorumlayarak yeni çalışmalar için projeler yapabilir.
  - Türkiye’de felsefe ve diğer insanbilimlerinin toplumsal yaşama katkılarını yorumlayıp değerlendirebilir.

  FEL 692 Güncel Problemler Araştırması
  Bu dersin sonunda öğrenci
  - Bir sorunları felsefe bakımından ele alıp değerlendirmek
  - Bu sorunların neden olabileceği bir takım sonuçlara değinmek
  - Bu sorunlar örnek çözümler üretebilmek

  FEL 698 Felsefe Semineri
  Bu dersin sonunda öğrenci
  - bir yüksek lisans tezinin nasıl hazırlanacağı konusunda açık seçik bir fikir oluşturur,
  - birtakım yüksek lisans tez önerileri hazırlar ve onları öteki öğrencilerle tartışarak geliştirir.

Felsefe ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |