Endüstri Ürünleri Tasarım Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Endüstri Ürünleri Tasarım Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  1. YARIYIL
  Seminer
  Proje
  Seçmeli Dersler

  2. YARIYIL
  Seminer
  Proje
  Seçmeli Dersler
   
  3. YARIYIL
  Tez Çalışma Raporu

  4. YARIYIL
  Tez Sunum

  DERS İÇERİKLERİ


  ZORUNLU DERSLER

  SEMİNER
  2 saat/hafta, kredisiz, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Üniversite dışından ve Endüstri Bölüm’ünden gelen üst düzey yönetici ve uzman kişilerin de katılımıyla endüstri tasarımının farklı güncel yönlerinin ele alınması ve bu konuların öğrencilerin de aktif rol aldığı bir uygulama şeklinde yürütülmesi hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri:

  Önerilen kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Önder KÜÇÜKERMAN, Prof. Dr. Cemil TOKA, Prof. Dr. İlhan ERHAN, Prof Dr. Oğuz BAYRAKÇI, Prof. Dr. Süha ERDA, Yard. Doç. Dr. Hüseyin KURTULUŞ, Yard. Doç. Dr. Tengüz ÜNSAL, Yard. Doç. Dr. Oğus ERATAÇ, Yard. Doç. Dr. Ebru GÜZELDEREN, Yard. Doç. Dr. Meltem ÖZKARAMAN ŞEN

   
  PROJE
  4 saat/hafta, Studio, 2 kredi, 10 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Değişik endüstri sektörlerinde ileri düzeyde araştırma, geliştirme ve iyileştirme etkinlikleri, güncel yorum ve ihtiyaçları karşılayacak yeni ve özgün tasarım çözümleri, tüketim, yatırım ve iş yönetimine yönelik yeni sistemlerle ilgili plan ve proje çalışmaları bu dersin kapsamındadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Önder KÜÇÜKERMAN, Prof. Dr. Cemil TOKA, Prof. Dr. İlhan ERHAN, Prof Dr. Oğuz BAYRAKÇI, Prof. Dr. Süha ERDA, Yard. Doç. Dr. Hüseyin KURTULUŞ, Yard. Doç. Dr. Tengüz ÜNSAL, Yard. Doç. Dr. Ebru GÜZELDEREN

  PROJE
  4 saat/hafta, Studio, 2 kredi, 10 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Değişik endüstri sektörlerinde ileri düzeyde araştırma, geliştirme ve iyileştirme etkinlikleri, güncel yorum ve ihtiyaçları karşılayacak yeni ve özgün tasarım çözümleri, tüketim, yatırım ve iş yönetimine yönelik yeni sistemlerle ilgili plan ve proje çalışmaları bu dersin kapsamındadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Önder KÜÇÜKERMAN, Prof. Dr. Cemil TOKA, Prof. Dr. İlhan ERHAN, Prof Dr. Oğuz BAYRAKÇI, Prof. Dr. Süha ERDA, Yard. Doç. Dr. Hüseyin KURTULUŞ, Yard. Doç. Dr. Tengüz ÜNSAL, Yard. Doç. Dr. Ebru GÜZELDEREN

  SEMİNER
  2 saat/hafta, kredisiz, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: : Üniversite dışından ve Endüstri Bölüm’ünden gelen üst düzey yönetici ve uzman kişilerin de katılımıyla endüstri tasarımının farklı güncel yönlerinin ele alınması ve bu konuların öğrencilerin de aktif rol aldığı bir uygulama şeklinde yürütülmesi hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri:

  Önerilen kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Önder KÜÇÜKERMAN, Prof. Dr. Cemil TOKA, Prof. Dr. İlhan ERHAN, Prof Dr. Oğuz BAYRAKÇI, Prof. Dr. Süha ERDA, Yard. Doç. Dr. Hüseyin KURTULUŞ, Yard. Doç. Dr. Tengüz ÜNSAL, Yard. Doç. Dr. Oğus ERATAÇ, Yard. Doç. Dr. Ebru GÜZELDEREN, Yard. Doç. Dr. Meltem ÖZKARAMAN ŞEN

  SEÇMELİ DERSLER

  TASARIM KURAMLARI
  4 saat/hafta, teori, 4 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Geleneksel, çağdaş, özgün vb. tasarım anlayış ve yaklaşımları, tasarım araştırma ve bulgularının derlenmesi, sorun çözümü ya da yeni ürünler için yeni yaklaşımlar, tasarım sürecinin yapısı ve doğası, tasarım etkinlikleriyle ilgili genel ilke, kural ve kuramlar gibi konular ele alınacaktır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Jones , C.J., “Design Methods”, the Pitman Press, Bath, 6B.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Hüseyin KURTULUŞ

  TASARIM YÖNTEMLERİ
  4 saat/hafta, teori, 2   kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Endüstri tasarımında yaratıcılık ve tasarım yönünden yararlanılan gözlem, inceleme, araştırma, belirleme, tarama, seçme vb. amaçlara yönelik sistematik ya da biçimsel niteliklerdeki yöntemler ele alınacaktır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Hüseyin KURTULUŞ

  TASARIMDA İLETİŞİMSEL MODELLER
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Tasarım olgusuna yeni yaklaşımlar ve açıklamalar getiren iletişim kuramları çerçevesinde, kullanım nesnelerini, biçim-işlev-iletişim bağlantısı içinde ele almak, bu bağlamda yeniden tanımlanan kullanım işlevi-iletişim işlevi ilişkisinin, nesne biçiminin tasarımı ve anlatımında üstlendiği rolü ve etkilerini inceleyerek örneklemek, sonuçlarının tasarımda konumlanmasını sağlayacak bilgileri vermek bu derste hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Bayrakçı , O., “Tasarımda İletişimsel Modeller”

  Barths , R., “Göstregebilim İlkeleri”

  VIlma, S., “Object and Image”

  VIlma, S., “Semantic Visions in Design”.

  Klaus, K. “Product Semantics”.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Oğuz BAYRAKÇI

  TASARIM GÖSTERGE BİLİMİ VE ÜRÜN ANLAM BİLİMİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Yoğun bilgi yükü ile donatılmış çağdaş endüstri ürünlerinin tasarımından kullanımına uzanan süreç içinde, bilgi taşıma, bilgi iletme, anlamlama, algılama, tanımlama, yorumlama ve biçimin anlatımı sorunları içinde,   tasarımcı-ürün-kullanıcı ilişkisinin tasarım göstergebilimi ve ürün anlambilimi açısından ele alınması hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi

  Dersi Veren: Prof. Dr. Oğuz BAYRAKÇI

  ERGONOMİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: İnsan-makine sistemlerinde işle ilgili standart verilerin tanıtılması, çevre etkenlerinin ve iş yasalarının bilinmesi,   iş sistemlerinin gelişimi, psikofizyolojik ve sosyo-kültürel kapasiteye bağlı verim kavram ve ilkeleri ele alınacaktır.

  Ön koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev
  Önerilen Kaynak Listesi: Barthes , R., “Göstergebilim İlkeleri”, Çev., Berke Vardar ve Mehmet Rifat, Kültür Bakanlığı Yayınları: 337, Bilim Dizisi:8, Birinci Baskı, Haziran 1979.

  PORTE, L. W., and ROBERTS, K.H.(eds), “Communication in Organizations”, Penguin Books Ltd. Harmondsworth, Middlesex, England, p.18, 1977.

  Dreyfuss, H., “Human factors in Design”, Whitney Library of Design, New York, N.Y. 1967.

  MccormIck , E.J.,”Human Factors Engineering”, 3rd edn., McGrawhill-Hill Inc., USA 1976.

  SIngleton, W.T., “Man-Machine Sysytems”, Penguin Books Ltd. Armondsworth, Middlesex, England 1974.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Cemil TOKA

  ANTROPOMETRİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Çevre ve araç tasarımı için insan bedeninin görgül ölçümlerinin kullanımı,   antropometrinin görev alanı, antropometrik veriler, çalışma çevresinin ve araçların boyutlandırılmasında ilkeler, hareketin biyomekaniği ve iş çevresinde hareket ekonomisi, süre sistemleri gibi konular ele alınacaktır.

  Ön koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev
  Önerilen Kaynak Listesi: Barthes , R., “Göstergebilim İlkeleri”, Çev., Berke Vardar ve Mehmet Rifat, Kültür Bakanlığı Yayınları: 337, Bilim Dizisi:8, Birinci Baskı, Haziran 1979.

  Porte , L. W. Porte, and Roberts, K.H.(eds), “Communication in Organizations”, Penguin Books Ltd. Harmondsworth, Middlesex, England,   p.18, 1977.

  Dreyfuss, H., “Human factors in Design”, Whitney Library of Design, New York, N.Y. 1967.

  MccormIck, E.J., “Human Factors Engineering”, 3rd edn., McGrawhill-Hill Inc., USA 1976.

  SIngleton, W.T., “Man-Machine Sysytems”, Penguin Books Ltd. Armondsworth, Middlesex, England 1974.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Cemil TOKA          

  ÜRÜN PLANLAMA KAVRAMLARI
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Ürün özelliklerine bağlı tüketim, üretim ve tasarım kavramları, endüstri üretiminin ürün planlama kavramları yönünden analizi ele alınacaktır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: BAYRAKÇI, O. Tasarımda İletişimsel Modeller

  BUCK, A., HERRMANN, C. , LUBKOWITZ, D. Handbuch Trend Management

  ERHAN, İ. Tasarımda Temel İlkeler ve Amacın Belirlenmesi

  Dersi Veren: Prof. Dr. İlhan ERHAN

  ÜRÜN PLANLAMA TEKNİKLERİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Yeni ürün isteğini doğuran nedenlerin gerçek kaynaklarını araştırmak, ürün geliştirme ve planlamada yeni ve yaratıcı yaklaşımlar, endüstriyel üretimde planlama tekniklerinin nitelik ve özellikleri gibi konular hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: BAYRAKÇI, O. Tasarımda İletişimsel Modeller

  BUCK, A., HERRMANN, C. , LUBKOWITZ, D. Handbuch Trend Management

  BAYAZIT, N. Endüstri Ürünlerinde ve Mimarlıkta Tasarlama Metodlarına Giriş

  KARMASIN, H. Produkte alsBotschaften

  Dersi Veren: Prof. Dr. İlhan ERHAN


  ÜRETİM YÖNTEMLERİ A+G
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Endüstri alanındaki üretim yöntemlerinin tarihsel süreç içinde araştırılması, sınıflandırılması, tanımlanması ve irdelenmesi, üretim yöntemlerinin ve malzemenin biçimle ilişkisinin kurulması gibi konular hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -               

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ERİÇ, M, YENER, N., ERSOY, H. Y., “Günümüz Konutunda Rasyonel dağıtım”, İstanbul, 50. Kelebek Yılı araştırma Ödülü, 1986.

  ERİÇ, M. “Yapı Fiziği ve Malzemesi 2” Literatür yayını, 2002.

  ERİÇ, M., YENER, N., “Mobilya Tasarımı ve Ahşap Malzeme”, Orman Ürünleri Endüstri Kongresi, Trabzon, 23-25 Eylül, 1985.

  ERİÇ, M., ERSOY, H.Y., Yapı Biyolojisi, Ekolojik Denge ve Yapı Malzemesi İlişkisi, Yapı, (163), 1995.

  ERİÇ, M., YENER, N., “Konut İç Mekanında Mobilya Arayışı”, Yapı Dergisi, (72), 1987.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Murat ERİÇ

  ÜRETİM FİZİĞİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Endüstri ürünlerinde malzemenin belirlenmesi için kriterler, üretim teknolojisinin fiziksel veri ve sonuçları irdelenerek tasarım, malzeme ve teknoloji ilişkilerinin ısı, ses, su vb. fiziksel etkiler doğrultusunda incelenmesi hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ERİÇ, M, YENER, N., ERSOY, H. Y., “Günümüz Konutunda Rasyonel dağıtım”, İstanbul, 50. Kelebek Yılı araştırma Ödülü, 1986.

  ERİÇ, M. “Yapı Fiziği ve Malzemesi 2” Literatür yayını, 2002.

  ERİÇ, M., YENER, N., “Mobilya Tasarımı ve Ahşap Malzeme”, Orman Ürünleri Endüstri Kongresi, Trabzon, 23-25 Eylül, 1985.

  ERİÇ, M., ERSOY, H.Y., Yapı Biyolojisi, Ekolojik Denge ve Yapı Malzemesi İlişkisi, Yapı, (163), 1995.

  ERİÇ, M., YENER, N., “Konut İç Mekanında Mobilya Arayışı”, Yapı Dergisi, (72), 1987.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Murat ERİÇ

  İNSAN-ARAÇ İLİŞKİSİNDE ARAYÜZ KAVRAMI
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Endüstri ürünleri tasarımı Bilim alanı Arakesitinde, 2 ve 3 boyutlu arayüz kavramını anlamayı ve arayüz tasarlamaya yönelik çalışmaları içerir. Arayüz ergonomisinde kontrol ve gösterge uzuvları, insan-araç ilişkisinde yüzeylerin araştırılması ile birlikte ürün üzerinde kullanımına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Arayüz kavramı ve arayüz tasarlama bilinci, doğada arayüz, insanda arayüz ve araçlarda arayüz örnekleri ile işlenerek arayüz kavramları ve tasarlama anlayışı pekiştirilmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Ebru GÜZELDEREN

  ARAYÜZ TASARIM ÖLÇÜTLERİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Endüstri Ürünleri Tasarımı Bilim Alanı Arakesitind kullanıcı-ürün ilişkisinde arayüz alanı ve arayüz uzuvlarının tanımlanması, arayüz tasarlamaya yönelik bilgi-güç değiştokuşu ve örnek çalışma düzenekleri örneklenmektedir. Arayüz kurgulama (senaryolama), arayüz tasarlama esnasında kontrol ve göstergelerin irdelenmesi, tasarımcının alacağı önlemler ve dikkat edeceği hususlar ile birlikte arayüz ölçütleri genel olarak başlıklar altında maddeler halinde anlatılmaktadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Ebru GÜZELDEREN


  ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Endüstri üretiminin amaçları, işletme örgütlenmelerinin özellikleri, tasarımcıların işletmelerdeki konumu, endüstri ilişkilerinin planlama ve yürütülmesinde gereken yeni teknik ve teknolojik veriler ele alınmaktadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Küçükerman , Ö., “Endüstri Tasarımı İçin Ürün Tasarımında Yaratıcılık”.

  Küçükerman , Ö., “Endüstri Tasarımı, Ürün Tasarımında Adımlar”.

  Dersi Veren: Prof. Önder KÜÇÜKERMAN

   
  ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Endüstriyel sistemlerin özellik ve nitelikleri, önemi, ülkelerarası tekno-ekonomik ilişkilerini yaratma ve tasarlama ortamının belirlenmesine etkileri, buluş ve yeniliklerin tasarım, taktik ve stratejileriyle bağıntıları ele alınacaktır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Küçükerman , Ö., “Endüstri Tasarımı İçin Ürün Tasarımında Yaratıcılık”.

  Küçükerman, Ö., “Endüstri Tasarımı, Ürün Tasarımında Adımlar”.

  Dersi Veren: Prof. Önder KÜÇÜKERMAN

   
  TÜRKİYE’DE SANAYİ POLİTİKALARININ ÜRÜNLERE ETKİLERİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Sanayi politikalarının, kalkınma planlarının ürün tasarımı ve ürün üretiminde etkileri,   dönemsel olarak ele alınarak sanayi politikaları ve ürünler arasındaki ilişkilerin irdelenmesi, Türkiye’de sanayi gelişim sürecindeki ürün değişimi gibi konular hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Meltem ÖZKARAMAN ŞEN


  ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİNDE KÜLTÜREL DEĞİŞİM FAKTÖRLERİ MODELLERİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Kültürel sistemlerinin yaşam ve mekan içindeki gelişiminin aktarılması, endüstri ürünlerinde kültürel sistemlerin, değişen sosyo- ekonomik ve kültürel koşullar etkisiyle değişiminin ele alınması hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Meltem ÖZKARAMAN ŞEN
   
  MALZEME SEÇİMİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Endüstri ürünleri için gerekli malzemenin saptanması, seçimi doğrultusunda çağdaş malzeme türleri, özellikleri, kullanımı ve politikasının irdelenmesi hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ERİÇ, M, YENER, N., ERSOY, H. Y., “Günümüz Konutunda Rasyonel dağıtım”, İstanbul, 50. Kelebek Yılı araştırma Ödülü, 1986.

  ERİÇ, M. “Yapı Fiziği ve Malzemesi 2” Literatür yayını, 2002.

  ERİÇ, M., YENER, N., “Mobilya Tasarımı ve Ahşap Malzeme”, Orman Ürünleri Endüstri Kongresi, Trabzon, 23-25 Eylül, 1985.

  ERİÇ, M., ERSOY, H.Y., Yapı Biyolojisi, Ekolojik Denge ve Yapı Malzemesi İlişkisi, Yapı, (163), 1995.

  ERİÇ, M., YENER, N., “Konut İç Mekanında Mobilya Arayışı”, Yapı Dergisi, (72), 1987.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Murat ERİÇ

  ÜRETİM TEKNİKLERİ SEÇİMİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi


  Amaç / İçerik: Endüstri ürünlerinde biçimlendirme yöntemlerinin ve yöntemlerde kullanılan tekniklerin sınıflandırılması, teknolojik sistemler arasında bağıntı kurulması irdelenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ERİÇ, M, YENER, N., ERSOY, H. Y., “Günümüz Konutunda Rasyonel dağıtım”, İstanbul, 50. Kelebek Yılı araştırma Ödülü, 1986.

  ERİÇ, M. “Yapı Fiziği ve Malzemesi 2” Literatür yayını, 2002.

  ERİÇ, M., YENER, N., “Mobilya Tasarımı ve Ahşap Malzeme”, Orman Ürünleri Endüstri Kongresi, Trabzon, 23-25 Eylül, 1985.

  ERİÇ, M., ERSOY, H.Y., Yapı Biyolojisi, Ekolojik Denge ve Yapı Malzemesi İlişkisi, Yapı, (163), 1995.

  ERİÇ, M., YENER, N., “Konut İç Mekanında Mobilya Arayışı”, Yapı Dergisi, (72)1987.   

  Dersi Veren: Prof. Dr. Murat ERİÇ


  TASARIM HUKUKU
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Endüstri tasarımcısına hukukun esaslarını açıklamak, hukukun anlam ve alanlarıyla, hukukun temelleri ve kaynaklarına ilişkin bilgilerin özetlenmesi hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Öğr. Gör. Kaan DERİCİOĞLU

  FİKRİ HAKLAR
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Endüstri tasarımcısına kendi buluşu olan tasarımın gerek fikir ve sanat eseri sıfatıyla, gerekse model ve resim olarak yasal yönden korunmasına ilişkin kuralları yorumlamaktır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Dericioğlu , M. K., “Fikri Haklar”, Ders Notları, http://www.apb.com.tr/dersler

  Dericioğlu , M. K., “Tasarım Haklarının Korunması”, Ders Notları, http://www.apb.com.tr/dersler

  Beşiroğlu , A., “Düşünce Ürünleri Üzerinde Haklar”

  Suluk, C., “Tasarım Hukuku”

  Dericioğlu, M.K., “Fikri Haklar Kılavuzu”, İstanbul Sanayi Odası Yayını 2003/13.

  Dersi Veren: Öğr. Gör. Kaan DERİCİOĞLU


  TASARIMDA SOSYO-EKONOMİK YAPI İLİŞKİLERİ

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Endüstride tasarımın kaynağı olarak sosyo-ekonomik yapı ilişkilerinin kullanılması, bunlarla ilgili kavramların aktarılması, sosyo-ekonomik, bölgesel farklılıkların yöresel endüstrilere ve ürünlere yansımasının para metrik değerlendirilmesi, bu değerlendirme ışığında elde edilecek sonuçların yerel ve küresel kapsamlarda ürünlere bir kimlik olarak yansımasının analizi hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Küçükerman , Ö., “Tasarım ve Ekonomi”

  Samuelson , “İktisat”

  Kepener , Y., “Türkiye Ekonomisi”                       
  Dersi Veren: Prof. Dr. Kenan MORTAN
   
  ÇİZGİNİN EKONOMİSİ
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Sosyo-ekonomik ilişkilerinin ve bunlarla ilgili kavramların tanımlanması, sosyo-ekonomik ve   bölgesel farklılıkların yöresel endüstrilere ve ürünlere olan etkilerin   parametrik olarak değerlendirme ve sonuçların yerel ve küresel kapsamlarda ürünlere bir kimlik olarak analizleri hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: uygulama/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. Kenan MORTAN

  TASARIM YÖNETİMİ KAVRAMLARI
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Lisansüstü düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin lisans eğitiminde elde edilen bilgilerin ilerisinde meslek yaşamlarında işletme ve tasarım kuruluşlarındaki endüstriyel tasarım, araştırma ve geliştirme süreçlerine yönelik gerekli bilgi ve kavramların aktarılması hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. Süha ERDA

  TASARIM YÖNETİMİ TEKNİKLERİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Lisans programında endüstriyel tasarım meslek/uzmanlık alanıyla ilgili genel bilgileri almış olan öğrencilere tasarım gerçekleşme aşamasında tasarımın üretim koşullarının ve işletme genel politikalarıyla ulusal ve uluslar arası pazarın koşulladığı ekonomik rekabet, trend gelişimi, analizler ve benzeri süreçlerin kullanımıyla ilgili bilgi, teknik ve yöntemlerin aktarılması hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. Süha ERDA

  TASARIM AÇISINDAN TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Bilimlerin ve bilimsel düşüncenin tarihsel evrimi, doğu ve batı dünyasındaki bilim, teknik ve teknolojik buluşların yaşama ve ekonomik ilişkilere etkisi ele alınmaktadır

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Oğuz ERATAÇ

  TASARIM VE TEKNOLOJİ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Teknoloji ve endüstrideki önemi, başlangıcından günümüze kadar teknolojik gelişmeler, teknoloji-bilim ilişkisi, endüstri Devriminin etkileri, tekno-ekonomik verilerin altyapı ve tasarım tutumlarına etkileri ele alınacaktır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Oğuz ERATAÇ

  ENDÜSTRİ TASARIMINDA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik:   Endüstri Ürünleri Tasarımında uygulama ve araştırma projeleri için nitel ve nicel veri toplama tekniklerinin kullanılması ele alınacaktır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Tengüz ÜNSAL

Endüstri ürünleri tasarımı ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |