Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Endüstri Mühendisliği Lisans programı, öğrencilerin teorik bilgi edinmelerine, Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan planlama ve optimizasyon yeteneklerini ve becerilerini bilgisayar yardımıyla geliştirmeye olanak sağlayan dersleri sunar. Temel amacı, Endüstri Mühendisi olarak mezun olan öğrencilerin iş ortamında, veriler ile karar vermede uygun analizleri karar vericilere sunabilmesi, verilerin matematiksel yöntemler ile analizlerinin yapılabilmesi, iyileştirme faaliyetlerinde kullanabilecekleri araçların öğretilebilmesi, bir projeyi ele alıp sonuca ulaştırabilme yeteneklerinin verilmesini sağlamaktır. Bu yüzden de bölümdeki meslek derslerinde proje ve paket program kullanımları desteklenmektedir.


  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

  Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün Araştırma Projeleri Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmelidir.

  Aşağıda ismi verilen proje bölüm elemanları tarafından çalışılmış olan bir araştırma konusudur:

  Yer/Duvar karosu Üreten Bir İşletmede İstatistiksel Kalite Kontrol Teknikleri İle Renk Problemine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

  KOBİ'lerde Kurumsal Kaynak Planlaması Sisteminin Uygulanması ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

  Eskişehir'deki KOBİ'lerin Ergonomik Çalışma Koşullarının Belirlenmesi ve Ergonomi Bilimi Kapsamında Kullanılan Teknikler Yardımıyla Koşulların İyileştirilmesi

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

  Bölümdeki öğretim elemanlarının çeşitli üniversiteler ile kişisel çalışmaları mevcuttur. Bunlar Batı Michigan Üniversitesi (ABD) (Endüstri Mühendisliği Bölümü), Linköping (İsveç). Ayrıca Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında Finlandiya Tampere Üniversitesi, Hollanda Hogesschool Zeeland Universitesi ve Avusturya?daki Wiener Üniversitesi ile anlaşmaları mevcuttur.

  SUNULAN OLANAKLAR

  Laboratuvarlar

  Endüstri Mühendisliği Bölümü eğitim ve araştırma amaçlı kullanım için aşağıda verilen laboratuarlara sahiptir. Öğrenciler araştırma faaliyetleri ve derslerinde bu laboratuarlardan yararlanabilmektedir.

  Yönetim Teknolojileri Laboratuvarı

  Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim elemanlarına, "Yöneylem Araştırması", "Benzetim", "Kurumsal Kaynak Planlaması" ve "İstatistiksel Teknikler ve Uygulamaları" konularında yönetsel altyapı ve bilgi sağlamak amacıyla kurulmuştur.

  Özellikle lisanüstü tez çalışmaları ve bilimsel araştırma projeleri kapsamında kullanılmaya elverişli, yüksek kapasiteli donanım araçları ve yönetim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip eden teknolojik yazılımları içermektedir. Ayrıca, bu yazılımların kullanılması için 30 adet yüksek kapasiteli kişisel bilgisayar (PC) mevcut olup lisansüstü tez çalışmalarının analiz ve uygulama aşamalarında etkili olarak kullanılabilmektedir.

  Ergonomi Laboratuvarı

  Ergonomik koşulların analizi ve iyileştirme çalışmaları yapmak amacıyla kurulan laboratuvarda, 21 çeşit ergonomik ölçüm cihaz ve aletlerine ek olarak televizyon, kamera ve video kayıt cihazları bulunmaktadır. Laboratuvarda bulunan cihazların isimleri aşağıda sıralanmıştır: ·Kronometre ·Ses seviyesi ölçüm cihazı ·Anemometre ·Nemölçer ·Mikrometre ·Kumpas ·Anatomik ve fizyolojik kartlar (set) ·Antropometre seti ·Renk körlüğü test kiti ·Sayısal Tansiyon monitörü ve yazıcı ·EKG cihazı ·Ergonomik bisiklet ·Ultra ince parçacık sayacı ·Beceri testi ·Görüş testi cihazı ·Işıma enerjisi ölçüm cihazı ·Isısal yüklenme monitörü ·Işık ölçme seti ·Titreşim ölçer ·Dinamometre ·Odiometre Ergonomi Laboratuvarı, işletmelerde, kötü çalışma ortamının yarattığı yorgunluk, sağlıksızlık ve rahatsızlık sorunlarını çözmek için mevcut ölçüm cihazlarının yardımıyla analizler yapılarak iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini amaçlayan lisans ve lisansüstü akademifaaliyetlerinin gerçekleştirilmesini amaçlayan lisans ve lisansüstü akademik çalışmalarda kullanılabilmektedir. Önerilen yüksek lisans programı kapsamında "İnsan Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri" dersinde, laboratuvarın imkanlarından geniş ölçüde yararlanılmaktadır.

  Cad/Cam Laboratuvarı

  CAD/CAM Laboratuvarında, farklı mühendislik uygulamalarında kullanılabilecek yazılımları içeren 30 adet PC bulunmaktadır. Laboratuvar, ders uygulamaları, öğrenci ve öğretim elemanlarının çalışmaları için kullanılmaktadır. Laboratuvardaki mevcut yazılımlar aşağıda sıralanmıştır:

  Genel Bilgisayar Laboratuvarı:

  Tüm öğretim üyelerine ve araştırma görevlilerine kişisel bilgisayarlar sağlanmaktadır. Yukarıda adı geçen laboratuvarlarda da araştırmacıların yararlanabileceği bilgisayarlar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra her fakültede internete bağlı 30 ile 100 bilgisayara sahip laboratuvarlar, Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde CAD/CAM ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Grafik Tasarım bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Mesai saatleri içerisinde Fen BilimleriEnstitüsü, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrenci laboratuvarları lisanüstü öğrencilerin kullanımına açıktır. Mesai saatleri dışında ise açık olan araştırma laboratuvarlarında mevcut bilgisayarlar kullanılabilmektedir.

  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler    
  ENM501     Deney Tasarımı ve Analizi     
  ENM503     Doğrusal Programlamada İleri Teknikler
  MAT515     Mühendislik Matematiği     
  Seçmeli Dersler
  ENM508     Sistem Güvenilirliği     
  ENM509     Tedarik Zinciri Yönetimi     
  ENM512     İnsan Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri     
   
  2. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler    
  ENM502     Üretim Yönetimi Sistemleri
  İST522     Rassal Süreçler     
   
  3. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler    
  ENM599     Dönem Projesi


  TEZLİ YÜKSEK LİSANS

  DERS LİSTESİ


  1. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler   
  ENM501     Deney Tasarımı ve Analizi    
  ENM503     Doğrusal Programlamada İleri Teknikler    
  MAT515     Mühendislik Matematiği
  Seçmeli Dersler
  ENM508     Sistem Güvenilirliği
  ENM509     Tedarik Zinciri Yönetimi
  ENM512     İnsan Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri    
   
  2. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler   
  ENM502     Üretim Yönetimi Sistemleri    
  ENM592     Seminer    
  İST522     Rassal Süreçler    
   
  3. Yarıyıl

  Ders Adı ve Şubeler   
  ENM790     Tez
   


  DERS İÇERİKLERİ

  ENM    509    Tedarik Zinciri Yönetimi                3+0       7,5
  Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Sistemlerinin Temel Kavramları; Bu Sistemlerin Analizi için Matematiksel Modellerin ve Sayısal Tekniklerin Kullanılması; Tedarik Zincirinin Temel İncelenmesi: Satınalma, Stok, Üretim, Ulaştırma; Üretim ve Envanter Sistemlerinin Yapısal Analizi; Stokastik Tedarik Zamanlı Envanter Sistemlerinin Modellenmesi ve Çözüm Yaklaşımları; Çok Aşamalı Envanter Sistemlerinin Modellenmesi ve Çözüm Yaklaşımları; Tedarik Zincirinde Malzeme, Bilgi ve Finansal Akışlarının Eşgüdümü; SCOR Modeli.

  ENM    502    Üretim Yönetimi Sistemleri             3+0       7,5
  Bilgisayar Destekli Üretim Yönetimi Kavramı; Üretim Hatları ve Modellenmesi; Montaj Hat Dengelenmesinde Analitik ve Sezgisel Yöntemlerin Kullanımı; İtme ve Çekme Tipi Üretim Sistemleri; Tam Zamanında Üretim (JIT) Yaklaşımı; Kanban Sistemi ve Tasarımı; Kanbana Alternatif Sistemler; Optimum Üretim Teknolojisi (OPT) Yaklaşımı; Grup Teknolojisi ve Hücresel Üretim; Esnek Üretim Sistemleri Tasarımı (FMS) ve Uygulamaları; Üretim Sistemleri Çizelgeleme ve Kontrolde Yeni Eğilimler.

  ENM    508    Sistem Güvenilirliği       3+0       7,5
  Güvenilirlik Kavramı; Güvenilirlik Fonksiyonunun Çıkarılması; Weibull Dağılımı; Elemanların Kullanılabilirlik Zamanı; Bileşen Arızalarının Bir Fonksiyonu Olarak Sistem Güvenilirliği; Güvenilirlik Blok Diyagramları ve Hata Ağaçları;   Yıpranma ve Güvenirlik; Seri ve/veya Paralel Sistemlerin Güvenilirliği;   Ağ Güvenilirliği; Güvenilirlik Ölçümü ve Testleri; Üretim ve Hizmet Sistemlerinde Güvenirlilik Uygulamaları.

  ENM    512    İnsan Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri           
  İnsan Mühendisliğine Giriş: Tanım, kapsam ve hedefler; İnsan Mühendisliğinin Endüstri ve Yönetim Açısından Önemi; Çalışmanın Değerlendirilmesi; Performans Arzının Zaman İçinde Değişimi; Yüklenme/Zorlanma Kavramları; Çalışma Yerinin Antropometrik Açıdan İncelenmesi; Çalışma Şartları; Ergonomik İşyeri Düzenleme; Fabrika Denetiminde Ergonomik İlkeler; Makine Koruyucuları; İş Kazaları; Vardiya Çalışması.
   

  MAT    515    Mühendislik Matematiği                 3+0       9,0
  Yaklaşım Teorisi: Kesikli en küçük kareler yaklaşımı, Ortogonal polinomlar ve en küçük kareler yaklaşımı, Chebyshev polinomları ve kuvvet serileri yaklaşımı, Rasyonel fonksiyon yaklaşımı, Pade rasyonel yaklaşımı, Chebyshev rasyonel yaklaşımı, Trigonometrik polinom yaklaşımı; Gama ve Beta Fonksiyonları: Gamma fonksiyonunun Taylor serisine açılımı, Г(N), Büyük N değeri için Stirling yaklaşımı; Hata Fonksiyonları; Belirli Farklar; Lineer Fark Denklemleri: Birinci mertebeden fark denklemleri, İkinci mertebeden fark denklemleri, Yüksek mertebeden fark denklemleri, Fark denklem sistemleri.


  İST       522    Rassal Süreçler                                 3+0       7,5
  Çok Boyutlu Rassal Değişkenler; Rassal Değişkenlerin Beklenen Değerleri; Moment Çıkaran Fonksiyonlar; Karakteristik Fonksiyonlar; Olasılık Teorisi ile İlgili Limit Teoremleri; Koşullu Olasılık; Olasılık Çıkartan Fonksiyonlar; Rassal Toplamlar; Olasılık Dağılımlarının Laplace Dönüşümleri; Rassal Süreçler; Kesikli ve Sürekli Parametre Uzayları için Markov Zincirleri: Geçiş olasılıkları, Olasılık matrisi; Üstel Dağılım ve Poisson Süreci; Doğum ve Ölüm İşlemleri; Kuyruk Teorisi ve Modelleri.

  ENM    592    Seminer                                             3+0       7,5

  ENM    599    Dönem Projesi                                  3+0       15

  ENM       790           Tez           0+1          30

   

   

   

Endüstri mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |