Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

  Günümüzde bilişim, telekomünikasyon, otomasyon, enerji üretimi ve dağıtımı, sağlık ve otomotiv gibi sektörlerde kullanılan kimi sistemler ve bunların analog ve sayısal gerçekleştirilmesi elektrik ve elektronik bilgi ve teknolojilerine dayanmaktadır. Öte yandan, elektrik ve elektronik bilgi ve teknolojileri son yıllarda çok büyük bir büyüme ve gelişme göstermiştir. Bu büyüme ve gelişme, elektrik ve elektroniğin güncel uygulama alanlarında yüksek düzeyde bilgi ile donatılmış insan kaynağı talebini artırmıştır. Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde açılacak olan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans programının amacı, bu talebi ulusal ve uluslararası düzeyde karşılamaktır. Ayrıca bu program, elektrik ve elektronik bilgi ve teknolojileri alanında halen çalışan veya bu alana girecek olan mühendisler için temel ve kendilerini geliştirebilecekleri bir program olacaktır.

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında, evrensel bilimi ve çağdaş eğitimi temel alan ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir yüksek öğretim kurumu ve geleceğin biçimlendirilmesine temel oluşturabilecek bilgi ve teknolojiyi üreten bir araştırma ve eğitim merkezi olmak bölümümüzün misyonudur.

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilen, toplumun sorunlarına yaratıcı çözümler üretebilen, evrensel değerlere duyarlı ve meslek ahlakını özümsemiş, uluslararası düzeyde araştırma yapabilen ve bu nitelikteki lisansüstü programları hedefleyen insan gücünün yetişmesi için eğitim vermek ve bu alanlarda ulusal ve uluslararası toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri üretmek ve yaymak hedefindeyiz.

  Açılacak programın getireceği yenilik, elektrik ve elektronik mühendisliği konusunda uzmanlaşmış öğretim kadrosu ile elektrik ve elektronik uygulama alanlarındaki tasarım, üretim, işletim ve araştırma merkezlerinin gereksinim duyduğu insanları yetiştirmektir.


  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  Bu program, "Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" uyarınca yönetilir.

  Bu program, aşağıda listelenmiş olan lisans düzeyindeki bilimsel hazırlık, zorunlu meslek ve seçimli meslek derslerinden, bir seminer dersinden ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Lisans derecesini Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programından farklı alanlarda alan öğrencilerin, 18 krediyi aşmamak koşulu ile, danışmanının onaylayacağı dersleri hazırlık programı çerçevesinde iki yarıyılda tamamlaması gerekmektedir. Tezli Yüksek Lisans Programı'na kabul edilen öğrencinin, en az üçü zorunlu meslek derslerinden olmak üzere en az yirmibir kredilik ders alması, kredisiz bir seminer vermesi ve kredisiz bir tez hazırlaması gerekmektedir. Öğrenci, zorunlu meslek derslerinden almadıklarını seçimli meslek dersleri olarak, ayrıca, Lisans Programında mevcut seçimli meslek derslerinden en çok iki tanesini Tezli Yüksek Lisans Programı'nda mevcut seçimli meslek dersleri yerine, danışmanın onayı ile, seçebilir.

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı'na Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ve Fizik Mühendisliği lisans programlarından mezun öğrenciler alınacaktır.
  Bilimsel Hazırlık Programı
  Lisans derecesini, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programı'ndan farklı alanlarda alan öğrenciler, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri gereğince, aşağıda belirtilen dersler içinden, danışmanının önereceği ve 18 krediyi aşmayan bir bölümünü iki yarıyılda başarmak zorundadır.

    Bilimsel Hazırlık Programı Kapsamındaki Dersler
  • EE211 - Elektrik Devreleri (3+0+2)4
  • EE212 - Devreler ve Sistemler (3+0+0)3
  • EE222 - Elektromanyetik Alanlar (3+0+0)3
  • EE232 - Elektroniğe Giriş (3+0+2)4
  • ES224 - Sinyaller ve Sistemler (2+2+0)3
  • EE311 - Lojik Devreler (3+0+2)4
  • EE321 - Elektromanyetik Dalgalar (3+0+0)3
  • EE331 - Elektronik I (3+0+2)4
  • EE351 - Haberleşme Sistemleri I (2+0+2)3
  • EE371 - Elektromekanik Enerji Dönüşümü (3+0+0)3
  • EE332 - Elektronik II (3+0+2)4
  • EE342 - Mikroişlemci Sistemleri (2+0+2)3
  • EE352 - Haberleşme Sistemleri II (2+0+2)3
  • EE372 - Güç Sistemlerinin Temelleri (3+0+0)3
  • EE382 - Kontrol Sistemleri (2+2+0)3
  • EE421 - Antenler ve Propagasyon (2+0+2)3
  • EE432 - Endüstriyel Elektronik (2+0+2)3
  Zorunlu Meslek Dersleri
  Zorunlu meslek dersleri aşağıda sunulmuştur. Tezli Yüksek Lisans Programı'na kabul edilen öğrencinin, danışmanının onayı ile, aşağıdaki derslerden üç tanesini zorunlu ders olarak alması gerekmektedir.
  • EE618 - Duyarlık ve Tolerans Analizi (3+0+0)3
  • EE624 - Elektronik Mühendisliğinde Numerik Yöntemler (3+0+0)3
  • EE664 - Rastgele Sinyal İşleme (3+0+0)3
  • MATH551 - Fonksiyonel Analiz (3+0+0)3
  • MATH553 - Kompleks Analiz (3+0+0)3
  • PHYS536 - Katı Hal Fiziği (3+0+0)3
  Seçimli Meslek Dersleri
  Yüksek Lisans Programı'nda aşağıdaki seçimli meslek dersleri bulunmaktadır:
  • EE508 - Rastgele Süreçler ve Gürültü (3+0+0)3
  • EE509 - Sistem Teorisi (3+0+0)3
  • EE511 - İleri Lojik Devre Tasarımı (3+0+0)3
  • EE512 - Elektrik Devrelerinin Bilgisayar Yardımıyla Analizi (3+0+0)3
  • EE513 - Yapay Sinir Ağları (3+0+0)3
  • EE519 - Aktif Devre Sentezi (3+0+0)3
  • EE521 - Fourier Optik (3+0+0)3
  • EE522 - İleri Anten Teorisi (3+0+0)3
  • EE523 - Telsiz Sistemler için Akıllı Antenler ve Yayılım (3+0+0)3
  • EE527 - Mikrodalga Devreleri ve Sistemleri (3+0+0)3
  • EE529 - Elektromanyetik Teorinin Analitik Esasları (3+0+0)3
  • EE531 - VLSI Sistem Tasarımına Giriş (3+0+0)3
  • EE532 - Sayısal Tümdevre Tasarımı (3+0+0)3
  • EE533 - RF Devre Tasarımı (3+0+0)3
  • EE534 - Yüksek Hızlı Yarıiletkenler (3+0+0)3
  • EE535 - MOS Cihazların Fiziği ve Teknolojisi (3+0+0)3
  • EE536 - İleri VLSI Sistem Tasarımı (3+0+0)3
  • EE538 - Elektronik Devre ve Sistemlerde Gürültü (3+0+0)3
  • EE539 - İleri Analog Tümdevre Tasarımı (3+0+0)3
  • EE541 - Optoelektronik (3+0+0)3
  • EE542 - Kuantum Elektroniği (3+0+0)3
  • EE543 - Katı Hal Elektronik Aygıtları (3+0+0)3
  • EE551 - Telekomünikasyon Ağları (3+0+0)3
  • EE552 - Telsiz ve Mobil Haberleşme (3+0+0)3
  • EE558 - Sayısal Haberleşme Teorisi (3+0+0)3
  • EE559 - Enformasyon Teorisi (3+0+0)3
  • EE561 - İstatistiksel ve Uyarlamalı Sayısal İşaret İşleme (3+0+0)3
  • EE562 - İleri İmge İşleme (3+0+0)3
  • EE563 - Sezim ve Kestirim Kuramı (3+0+0)3
  • EE564 - Çoklu Çözünürlü Sinyal İşleme (3+0+0)3
  • EE565 - Sayısal Ses İşleme (3+0+0)3
  • EE566 - Örüntü Tanıma (3+0+0)3
  • EE568 - İleri Sayısal İşaret İşleme (2+0+2)3
  • EE569 - Sayısal Filtreler ve Sistemler (3+0+0)3
  • EE571 - Elektrik Güç Sistemlerinin İşletimi ve Kontrolü (3+0+0)3
  • EE572 - Güç Sistemlerinin Bilgisayarla Korunması (3+0+0)3
  • EE573 - Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Esnek Kontrolü (3+0+0)3
  • EE574 - İleri Güç Elektroniği (3+0+0)3
  • EE578 - Elektrik Makinalarının Dinamiği (3+0+0)3
  • EE579 - Güç Sistemlerinde Bilgisayar Yöntemleri (3+0+0)3
  • EE581 - Kontrol Sistemleri Tasarımı (3+0+0)3
  • EE582 - Mikroişlemcili Sistem Tasarımı (3+0+0)3
  • EE583 - Bulanık Mantık İle Modelleme ve Kontrol (3+0+0)3
  • EE584 - İleri Robot Sistemleri (3+0+0)3
  • EE585 - Robot Sistemlerinin Kontrolu (3+0+0)3
  Öğrenci bu derslerin yanı sıra, Yüksek Lisans Programı'ndaki zorunlu meslek derslerinden almadıklarını, ve ayrıca Lisans Programı'nda mevcut Teknik Seçmeli derslerden en çok iki tanesini, danışmanın onayı ile, seçimli meslek dersi olarak alabilir.

  Seminer Dersi ve Tez
  Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrencinin, yönetmelik gereği, bir seminer dersi ve bir tez hazırlaması gerekmektedir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Birinci dönem derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci yüksek lisans tez çalışmasına danışmanı yönetiminde başlayabilir.

  DERS İÇERİKLERİ


   Zorunlu Meslek Dersleri
  • EE618 - Duyarlık ve Tolerans Analizi (3+0+0)3
   Duyarlıklar: Normalize, normalize olmayan ve yarı normalize duyalıklar.Bir ve çok parametreli duyarlıklar. Transfer, kazanç ve faz fonksiyonları duyarlıkları. Duyarlıklar arasındaki bağıntılar. Duyarlık değişkenleri ve uygulamaları. Duyarlıkların bulunması: İşaret akış grafı, dönüş farkı ve ek devre yöntemi. Toleranslar. Duyarlık ölçüleri. Duyarlığın azaltılması ve süzgeçlerin duyarlık karşılaştırmaları.

  • EE624 - Elektronik Mühendisliğinde Numerik Yöntemler (3+0+0)3
   Sürekli fonksiyonların N-boyutlu uzaya izdüşümleri, numerik lineer cebir, kısmı diferansiyel denklemlerin ağırlıklı olarak sonlu elemanlar, sonlu farklar ve yüzey entegralli tekniklerle çözülmesi.

  • EE664 - Rastgele Sinyal İşleme (3+0+0)3
   Elektrik ve elektronik mühendisliğinde analiz ve araştırma için olasılık, rasgele değişkenler ve rasgele vektörler. Dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, beklenti, karakteristik fonksiyonlar, rasgele değişkenlerin fonksiyonları, rasgele vektörler ve seriler, stokastik yakınsama.

  • MATH551 - Fonksiyonel Analiz (3+0+0)3

  • MATH553 - Kompleks Analiz (3+0+0)3

  • PHYS536 - Katı Hal Fiziği (3+0+0)3

    Seçimli Meslek Dersleri
  • EE508 - Rastgele Süreçler ve Gürültü (3+0+0)3
   Kesikli ve sürekli olasılık, rastlantısal değişkenler, bileşik dağılım ve yoğunluk fonksiyonları. Merkezi limit teoremi: durağan ve durağan olmayan stokastik olaylar.Korelasyon ve stokastik olayların güç spektrumu. Gürültü mekanizmaları, Gauss, Poisson ve Markov süreçleri. Wiener ve Kalman filtreleri. Lineer ortalama değer. Tahmin.

  • EE509 - Sistem Teorisi (3+0+0)3
   Doğrusal uzaylar, doğrusal dönüşümler, normlu doğrusal uzaylar, yakınsaklık, adi diferansiyel denklemler, çözümün varlığı ve tekliği. Sistemin aksiyomatik tanımı, durum gösterilimi ve çıkış fonksiyonları. Tablo tipi denklemlerden genelleştirilmiş durum denklemlerinin elde edilmesi. Zamanla değişen doğrusal sistemler, durum geçiş matrisi, toplamsallık ilkesi, ayrıştırma özelliği: Sıfır durum ve sıfır çıkış cevapları. Delta cevabı. Zamanla değişmeyen doğrusal sistemler: bir matrisin üssü, matris fonksiyonları, bileşen matrisleri, kanonik formlar, transfer fonksiyon matrisleri. Kontrol edilebilirlik, gözlemlenebilirlik ve karalılık tanımları, doğrusal ve/veya zamanla değişen sistemlerde ölçütler. Gerçekleme, minimal gerçekleme problemi ve metotları. Çıkış ve geribeslemesi ile özdeğer yerleştirilmesi. Tam ve azaltılmış mertebede gözlemci tasarımı.

  • EE511 - İleri Lojik Devre Tasarımı (3+0+0)3
   Eşdeğerlik bağıntısı, kısmi sıralama bağıntısı, kafes yapılar, Boole Cebri. Tamamen belirli ardışıl makinalarda durum indirgeme. Kısmen belirli ardışıl makinalarda durum indirgeme. Senkron ardışıl devrelerde durum kodlama. Ardışıl makinaların ayrıştırılması. Sahada programlanabilir kapı dizileri ile lojik devre tasarımı. Asenkron ardışıl devrelerin tasarımı; kritik yarışsız kodlama yöntemleri. Programlanabilir Lojik Kontrolörler ile lojik devre tasarımı. Donanım Tanım Dilleri (HDL) ve bazı uygulamaları.
   Önkoşul Dersleri: EE311

  • EE512 - Elektrik Devrelerinin Bilgisayar Yardımıyla Analizi (3+0+0)3
   Kayan nokta aritmetiği, doğru hane ve doğru desimal sayısı. Bilgisayarla devre analizine ilişkin çeşitli program paketleri. Lineer cebirsel devrelere ilişkin denklemlerin yazılması, çözümü, işlem sayısı ve hata analizi. Lineer olmayan cebirsel devrelere ilişkin denklemlerin yazılması, çözümü, yakınsama hızı. Ayrık eşdeğerlik kavramı ve uygulaması. Lineer zamanla değişmeyen dinamik sistemlerin nümerik çözümü. Lineer olmayan devrelerin durum denklemlerinin kurulması, çözümü ve çeşitli yöntemlerin karşılaştırılması. L ve C elemanlarının ayrık eşdeğerleri; durum denklemlerini kurmadan doğrudan çözüm. Yakınsaklık ve kararlılık incelemesi. Karışık (stiff) sistemler ve karışık kararlı yöntemler. Bilgisayarla duyarlık analizi.

  • EE513 - Yapay Sinir Ağları (3+0+0)3
   Yapay Sinir Ağlarına Giriş. Tek Katmanlı ve Çok Katmanlı Ağlar. İleri beslemeli ağların eğiticili öğrenmesi. Kendi kendini yenileyen ağlar. Eğiticisiz öğrenme. Uygulamalar.

  • EE519 - Aktif Devre Sentezi (3+0+0)3
   Giriş: Süzgeçler. Gerilim transfer fonkisyonu. Kazanç ve faz fonkisyonları. Kayıp fonksiyonları. Rezonans frekansı ve değer katsayısı. Kazanç ve faz distorsiyonları. Grup gecikme fonksiyonu. İdeal ve yaklaşımlı süzgeç karakteristiği. Temel yapı blokları: ideal ve ideal olmayan işlemsel kuvvetlendiriciler. Sonlu kazançlı kuvvetlendiriciler. Toplayıcı kuvvetlendiriciler. Integratörler. Diğer aktif elemanlar: Norton kuvvetlendiricisi, geçiş iletkenliği kuvvetlendiricisi, negatif empedans dönüştürücü, jiratör, ve genelleştirilmiş imitans dönüştürücü. Frekansa bağımlı direnç. Enduktans simülasyonu. Duyarlık. İkinci derece sürekli zamanda aktif süzgeçler: Aktif RC süzgeçler ave aktif R süzgeçler. Tümleştirilmiş süzgeçler: Aktif SC süzgeçler. MOSFET C süzgeçler ve OTA C süzgeçler. Yüksek dereceden süzgeçler.
   Önkoşul Dersleri: EE212

  • EE521 - Fourier Optik (3+0+0)3
   Giriş, iki boyutlu lineer sistemlerin frekans analizi, elektromanyetik optik ve skalar kırınım teorisi, Fresnel ve Fraunhofer kırınım, Fourier dönüşümü ve lenslerin görüntüleme özellikleri, ince lenslerle faz dönüşümü, optik görüntüleme sistemlerinin frekans analizi, uzamsal filtreleme ve optik enformasyon işleme, holografı, dalga cephesi oluşturarak görüntüleme.
   Önkoşul Dersleri: EE321, ES224, EE509

  • EE522 - İleri Anten Teorisi (3+0+0)3
   Anten sistem parametreleri. Anten analiz yöntemleri; eşdeğerlilik prensibi; endüksiyon teoremi; Huygens prensibi; Kirchoff yaklaşımı, Fourier dönüşümü; fiziksel ve geometrik optik yaklaşımı; elektromanyetik dalgaların saçılması; moment yöntemi. Basit ışıma elemanları için integral denklemleri; sayısal çözüm. Anten gürültü sıcaklığı. Ayrık anten dizileri ve açıklık antenler; sentez ve analiz. Özel konular, çok hüzmeli ve yönlendirilebilir antenler; reflektörlü antenler; mobil iletişimde akıllı antenler; oluklu dalga kılavuzları ve antenler; Antenlerin tıpta, endüstride ve iletişimdeki özel uygulamaları.
   Önkoşul Dersleri: EE421

  • EE523 - Telsiz Sistemler için Akıllı Antenler ve Yayılım (3+0+0)3
   Telsiz iletişimine giriş; elektromagnetic dalga özeti; yayılım mekanizması anten esasları; çok yollu çevrede anten dizileri; akıllı antenler; adaptif antenler; uzak yerler ve baz istasyonları için anten tasarımı; temel teorik, pratik ve istatiktik yayılım modelleri; makro, mikro ve piko hücre uygulamaları; yayılım modellerini kullanarak, alıcıdaki işaretin şiddetinin kestirilmesi; farklılaşma; telsiz iletişim kanalında gelecekteki olası gelişmeler.

  • EE527 - Mikrodalga Devreleri ve Sistemleri (3+0+0)3
   Ozellikle 1GHz'den yukari calisan sistemlerin ve sistem parcalarinin tasarlanmasinda bu dersin icerikleri onem kazanir. Gunumuz kablosuz iletisim, uydu haberlesmesi ve mobil aglarin donanim tasarlanmasinda mikrodalga elektronigi kullanilir.

  • EE529 - Elektromanyetik Teorinin Analitik Esasları (3+0+0)3
   Matematik esaslar; Hilbert uzayı; Moment yöntemi. Temel teorem ve kavramlar; kaynak kavramı; dualite; teklik; görüntü teorisi; eşdeğerlilik prensibi; endüksiyon teoremi; karşılıklılık; Green Fonksiyonları; tensörel green fonksiyonları; integral denklemleri; ışıma alanı. Düzlem dalga fonksiyonları; metallerdeki açıklıklar. silindirik dalga fonksiyonları; silindirik dalga fonksiyonlarının kaynakları; iki boyutlu ışıma; silindirik dalga dönüşümü; silindirlerden saçılma; köşelerden saçılma; üç boyutlu ışıma; silindirlerde açıklıklar; küresel dalga fonksiyonları; küresel dalga fonksiyonlarının kaynakları; dalga dönüşümleri; kürelerden saçılma; dipol ve iletken küre, varyasyonel teknikler.
   Önkoşul Dersleri: EE321

  • EE531 - VLSI Sistem Tasarımına Giriş (3+0+0)3
   Tümdevre tasarımı. Silisyum lojik tümdevrelerin tasarım ve gerçekleştirilmesi için gerekli olan, tümdevre aygıt, devre ve dijital alt sistemlerin temelleri. Tarihsel gelişim, ölçekleme. Fiziksel sınırlar. CMOS üretime genel bakış, Tümlemeli lojik devreler, tasarım metodolojisi, bilgisayar destekli tasarım teknikleri, zamanlama, ve alan tahmini. Son dönem araştırma ve ticari tümdevrelerin incelenmesi.

  • EE532 - Sayısal Tümdevre Tasarımı (3+0+0)3
   Küçük geometrili MOSFETler. MOS eviricilerin DC ve konum değiştirme özelliklerinin gözden geçrilmesi. Kombinezonsal MOS devreler, NMOS NAND ve NOR kapıları, CMOS NAND ve NOR kapıları, geçiş lojiği, çift kararlı lojik elemanlar, Schmitt tetikleme devreleri. Senkronizasyon, senkron NMOS ve CMOS devreler, Dinamik lojik. Programlanabilir lojik diziler ve yarıiletken hafızalar. Sayısal MOS tümdevrelerin elektriksel özellikleri, mimarisi, tasarım yöntemleri ve örnekleri, simülasyonu ve bilgisayar destekli tasarımı. D/A ve A/D çeviriciler.
   Önkoşul Dersleri: EE332

  • EE533 - RF Devre Tasarımı (3+0+0)3
   Kuvvetlendirici tasarımının genel ilkeleri, s parametreleri ve kuvvetlendirici tasarımında kullanılmaları, mikrodalga tranzistorları ve pasif elemanları, geniş bantlı empedans uydurma tekniği, osilatör tasarım teknikleri, RF ve mikrodalga karıştırıcılar.

  • EE534 - Yüksek Hızlı Yarıiletkenler (3+0+0)3
   Band yapısı ve III V grubu bileşik yarıiletkenlerin iletim özellikleri. III V grubu yarıiletken teknolojisi, kristal oluşumu, malzeme karakteistiği ve III V grubu metal iletkenlerden oluşan alan etkili tranzistorların (MESFETs), MODFETlerin (modulation doped field effect transistor) ve HBTlerin (heterojunction bipolar transistor) üretim teknikleri, yapısı ve tümleşik devre uygulamaları.

  • EE535 - MOS Cihazların Fiziği ve Teknolojisi (3+0+0)3
   MOS cihazların fiziği ve teknolojisi, SiO2 termal oxidasyon teknolojisi, MOS yapıların arayüz özellikleri, MOS parametrelerin tayini için deneysel yöntemler, enerjik parçacık etkileri, radyasyon etkileri, kanal mobilitesi ve inversio kanal tabakalarda elektrik yüklü parçacıkların hareketi, MOS cihazların tasarımı, MOS cihazların düşük sıcaklık özellikleri, yalıtkan üzeri yarıiletken (Silicon On Insulator, SOI) cihazların fiziği ve teknolojisi, ileri kapı dielektrikleri, geniş bandaralıklı yarıiletken MOS cihazlar, MOS hafıza cihazları ve diğer ileri gelişmiş MOS cihazlar.

  • EE536 - İleri VLSI Sistem Tasarımı (3+0+0)3
   "Sayısal Tasarım: Donanim Tanimlama Dilleri (VHDL), Yazmac Aktarim Seviyesinde (RTL) Tasarim ve Dogrulama, Kapi Seviyesinde Dogrulama, Standart Gecikme Bicimi (SDF), Unix Isletim Sistemi, Cadence Ncsim Benzetim Programi, Siraduzenli RTL, Mantiksal Sentez ve Eniyileme, Statik Zaman Analizi (STA), Test Icin Tasarim (DFT), Otomatik Test Paterni Uretme (ATPG), Test Yapilari Ekleme, Sinir Tarama Hucreleri (BSR), Kendiliginden Bellek Testi (BIST) Alt Sistem Tasarimi: Birlesimsel Mantik, Sirali Mantik, Kaydirmali Yazmac, Sinirli Durum Makinesi (FSM), Saat Boluculer, Toplayicilar, Carpicilar, Cogullayıcılar, Kodlayici/Kod Cozuculer, Sayaclar, Uc Durumlu/Uc Yonlu Arabellekler, RAM/ROM Bellekler, Aritmetik Mantik Birimi (ALU), Islemciler, FIFO, Denetleyiciler, Ceviricler, Frekans Boluculer "

  • EE538 - Elektronik Devre ve Sistemlerde Gürültü (3+0+0)3
   Enerji ve güç yoğunluğu fonksiyonları, bandı sınırlanmış beyaz gürültü, ısıl gürültü, saçma gürültüsü, beyaz gürültünün lineer sistemlerdeki iletimi, gürültü bant genişliği tanımı, ilinti, eşdeğer gürültü iletkenliği, gürültü parametreleri cinsinden gürültü sayısı, gürültü daireleri, lineer iki kapılılarda gürültü ilintisi, gürültü ilinti matrisi, gürültü sayısı ölçme yöntemleri, gürültü dalgalarının işaret akış grafi ile temsil edilmesi, T gürültü parametreleri, T parametreleri ile gürültü daireleri, T gürültü parametreleri ölçümleri, gürültü ölçüsünün tanımı, kaskat bağlı katların gürültü ölçüsü, genişletilmiş gürültü ölçüsü, genişletilmiş gürültü ölçüsünün grafik gösterimi, gömülü devreler ve Z dönüşümleri, paralel ve seri gömülü devre örnekleri.

  • EE539 - İleri Analog Tümdevre Tasarımı (3+0+0)3
   MOS tranzistoru karakterize eden temel bağıntılar. Temel yapıtaşları: Diyot bağlı NMOS tranzistor, NMOS akım aynaları, kuvvetlendirici yapıları, Referans gerilimi üreteçleri. MOS işlemsel kuvvetlendiriciler: CMOS işlemsel kuvvetlendirici, yüksek performanslı işlemsel kuvvetlendiriciler. CMOS geçiş iletkenliği kuvvetlendiricisi, OTA: CMOS OTA tasarımı, basit OTA yapısı, Miller OTA, simetrik CMOS OTA yapısı. CMOS akım taşıyıcı. MOS analog çarpma devreleri. MOS osilatör devreleri: s C osilatörleri, MOS dolup boşalmalı osilatörler, CMOS OTA C osilatörler, akım taşıyıcı RC osilatörleri. Analog işaret işleme: s C süzgeçleri, CMOS OTA C aktif süzgeçleri, akım taşıyıcı ile gerçekleştirilen aktif süzgeç yapıları, Eşikaltı bölgesinde çalışan analog yapı blokları.
   Önkoşul Dersleri: EE331

  • EE541 - Optoelektronik (3+0+0)3
   Elektromanyetik teori, demetlerin yayılması, optik demetlerin fiberler içerisinde yayılması, optik rezonatörler, optik radyasyonun madde ile etkileşmesi, ikinci harmonik üretimi ve optik paramanyetik titreşimler, optik radyasyonun algılanması, ışık ve ses etkileşmesi, holografi ve optik verilerin depolanması, kuantum kuyu lazerleri.
   Önkoşul Dersleri: EE321

  • EE542 - Kuantum Elektroniği (3+0+0)3
   Kuantum elektronik aygıtlarında malzemelerin enerji düzeyleri, katıların kristal yapısı, madde ile radyasyonun etkileşmesi, atom ve moleküllerin enerji düzeyleri, kuantum elektronik aygıtları, katı, yarıiletken, sıvı ve gaz lazerleri.
   Önkoşul Dersleri: EE321

  • EE543 - Katı Hal Elektronik Aygıtları (3+0+0)3
   Kristal özellikleri ve yarıiletkenlerin büyütülmesi, atomik yapı ve peryodik tablo, enerji bantları ve yarıiletkenlerde yük taşıyıcıları, diyot p n eklemi, transistörler ve optik anahtarlama, entegre devreler, yarıiletken lazerleri.
   Önkoşul Dersleri: EE321, ES162

  • EE551 - Telekomünikasyon Ağları (3+0+0)3
   Mevcut analog ve sayısal telefon ağlarının gözden geçirilmesi. Sesin sayısallaştırılmasına yeniden bakış, sayısal iletim ve çoğullama. Sayısal bağlaşma. Ağ senkronizasyonu. Kontrol ve yönetim. Fiberoptik iletim sistemlerinin temelleri. Veri ve tümleşik hizmet sayısal ağları (ISDN). Trafik analizi.

  • EE552 - Telsiz ve Mobil Haberleşme (3+0+0)3
   Hücresel tasarım ilkeleri. Makro, mikro ve piko hücresel sistemler kapsama alanları. Kanal atama yaklaşımları, frekansın yeniden kullanımı, hücre atlama yaklaşımları, karışım kaynakları. Mobil radyo yayılımı, büyük ölçekli yol kaybı, küçük ölçekli sönümleme. Mobil radyo için modülasyon yöntemleri, mobil radyo için çeşitleme ve birleştirme teknikleri. Telsiz iletişim sistemleri için alıcı ve verici antenleri. Telsizde çoklu erişim yöntemleri. Mobil ve bireysel radyo sistemleri için çoklu erişm protokolleri, dinamik kanal atama ve DECT sistemi.. Gecikmeye dayanıklı ve dayanıksız hizmetler için telsiz sistem tasarımı, hata düzetlici kodlama ve ARQ tasarım, telsiz ağ kurulumu, telsiz sisetmler ve standartlar: GSM, IS 95, CDMA2000, W CDMA, 3GPP2 1xEV DO, 3GPP2 1xEV DV. Genişbantlı mobil çoğul ortam iletişimi. FPLMTS, üçüncü kuşak mobil iletişim sistemleri. Yakın geleceğin mobil uydu hizmetlerine giriş.

  • EE558 - Sayısal Haberleşme Teorisi (3+0+0)3
   Band geçiren işaret ve sistemlerin gösterilimleri, kompleks zarf kavramı, eşdeğer alçak geçiren karşılıkları, band geçiren rastlantı süreçlerinin gösterilimleri. İşaret Uzayı Kavramı: Vektörel kanallar, dalga biçimlerinin sentezi, geometrik yorumları, Gram Schmidt ortogonalleştirme yöntemi, işaret vektörlerinin yeniden elde edilmesi, ilişki ve uyumlu süzgeçli alıcıları, hata olasılığının hesabı, minimum enerjili işaretler, dikdörtgen, ortogonal, biortogonal yapıda işaret kümeleri, hata olasılığı için birleşim üst sınırı. İşaret dizileri için verimli işaretleşme: Zaman band genişliği boyut ilişkisi, verimli işaret seçimi, kanal sığası teoremi, işaret uzayında band verimlilikli kodlama teknikleri: Kodlamalı modülasyon, kafes kodlar, özellikleri, tasarım ölçütleri, başarım analizleri.
   Önkoşul Dersleri: ES224

  • EE559 - Enformasyon Teorisi (3+0+0)3
   Enformasyon belirsizlik ölçüsü, entropi ve özellikleri, ortak ve koşullu entropi. Gürültüsüz kodlama tekniği: Tek çözülebilir ve anında çözülebilir kodlar, Kraft eşitsizliği, gürültüsüz kodlama teoremi, Huffman kodları, Lempel Ziv Algoritması. Ayrık kanal modelleri: Ayrık belleksiz kanallar, kanal sığası ve hesaplama yöntemleri. Kod çözme işlemi: optimum ve en büyük olabilirlikli kod çözme. Gürültülü kodlama teoremi. Hata düzeltme kodlaması: Doğrusal blok kodlar, üreteç ve parite kontrol matrisleri, hata belirteci. Hamming kodları, çevrimsel kodlar, BCH kodları, katlamalı kodlar ve özellikleri, kodlayıcı ve kod çözücü yapıları.

  • EE561 - İstatistiksel ve Uyarlamalı Sayısal İşaret İşleme (3+0+0)3
   Ayrık zamanlı işaret işlemenin temelleri, rasgele değişkenler, vektörler ve diziler, ayrık rasgele süreçler, durağan ayrık zamanlı stokastik süreçler, durağan rasgele girişli doğrusal sistemlerin analizi, Wold ayrışımı, Yule Walker denklemleri, rasgele vektörler için Yenilik Gösterilimi ve Yenilik Süreci, işaret modelleme, AR, MA, ARMA modeller, optimum süzgeçleme problemi, Diklik Prensibi, normal denklemlerin çözümü, Doğrusal Öngörü, optimum doğrusal süzgeçler için algoritma ve yapılar, Wiener süzgeç teorisi, işaret modellemesi ve parametrik spektral kestirim. Levinson ve Schür algoritmaları, Kafes süzgeçler, Gram Schmidt dikleştirmesi, Birleşik Süreç kestirimi, uyarlamalı süzgeçler, Steepest Descent Yöntemi, LMS uyarlama algoritması, Kalman süzgeç teorisi, durağan ve durağan olmayan girişli uyarlamalı süzgeç algoritmaları, En Küçük Kareler yöntemi, deterministik normal denklem, Yinelemeli En Küçük Kareler uyarlamalı süzgeçleme, Yinelemeli En Küçük Kareler Kafes Süzgeçleri.
   Önkoşul Dersleri: ES224

  • EE562 - İleri İmge İşleme (3+0+0)3
   Görüntü işlemenin temelleri. Sayısal görüntü işlemenin temelleri ve uygulamaları. Kameralar. Algılama. İnsan görme sistemi ve bilgisayar görme sistemleri. İki boyutlu sistemlerin gözden geçirilmesi. Histogram tabanlı işlemler. Evrişim tabanlı işlemler. Yumuşatma işlemleri. Türev tabanlı işlemler. Morfoloji tabanlı işlemler. Çevritlerin belirlenmesi. Temel iyileştirme ve onarım teknikleri. Bölütleme. Görüntü sıkıştırma ve kodlamanın temelleri.

  • EE563 - Sezim ve Kestirim Kuramı (3+0+0)3
   Hipotez testi öğeleri, Bayesian, minimax, Neyman Pearson ve bileşik hipotez testi yöntemleri, ayrık zamanda işaret sezme, sıralı sezme, parametrik olmayan ve dayanıklı sezme. En az kesinlik, en yüksek benzerlik, Bayesian parametre kestirimi. İşaret kestirim yöntemleri, Kalman filtreleme, doğrusal ortalama karesel hata tahmini, Wiener Kolmogorov filtreleme, sürekli zamanda işaret sezim ve kestirimi. Çok kullanıcılı sezme, en iyi çok kullanıcılı sezici, ilişkisizleştiren sezici, ilişkisizleştirmeyen doğrusal çok kullanıcılı sezici, karar sürümlü sezici.

  • EE564 - Çoklu Çözünürlü Sinyal İşleme (3+0+0)3
   Zaman frekans işaret ayrıştırma. Blok dönüşümleri, altbant filtreler, dalgacık ayrıştırma. Diklik, dönüşüm verimliliği, kodlama kazanç performansı. Dalgacık dönüşümleri: Düzenlilik, 2 kanallı filtre setleri, dalgacık aileleri. DCT, bindirilmiş dik dönüşümler, diğer dönüşümler. İşaret kaynaklarının parametrik modellenmesi.

  • EE565 - Sayısal Ses İşleme (3+0+0)3
   Ses işareti için sayısal modeller. Ses işleme için zaman kümesinde modeller. Ses dalga formunun sayısal gösterimi. Sesin kısa süreli Fourier analizi. Alt bant kodlama. Dönüşüm kodlama. Sesin doğrusal tahmin kodlaması. Homomorfik ses işleme. Gecikmiş karar kodlama. Sayısal ses işlemede performans ölçümleri. Ses tanımaya giriş. Sayısal işaret işleyiciler.
   Önkoşul Dersleri: ES224

  • EE566 - Örüntü Tanıma (3+0+0)3
   Örüntü tanımaya giriş. Bayes karar teorisi. Öznitelik seçimi, ölçümlerin bağımsızlığı, öznitelik değerlendirme kriterleri ve öznitelik seçiminde arama stratejileri, yanlış sınıflamanın kestirimi. Öbek analizi ve denetimsiz öğrenme.

  • EE568 - İleri Sayısal İşaret İşleme (2+0+2)3
   Ayrık zamanlı sistemlerin ve sayısal işaret işlemin kısa tekrarı, LTI sistemlerin dönüşüm analizleri, ayrık zamanlı sistemler için gerçekleme yapıları, DFT nin hesaplanması, sinyallerin DFT yardımı ile analizi. Gerçek hayattaki problemlerin ayrık zamanlı sinyal metodlarını kullanarak Texas Instruments C2000 ve C6000 serisi işlemciler ile laboratuvarda gerçeklenmesi.

  • EE569 - Sayısal Filtreler ve Sistemler (3+0+0)3
   Sayısal filtrelerin incelenmesi. Optimal filtreler, lineer faz filtreleri. Sayısal filtre yapıları, karanlık testleri. FFT ve hızlı konvolüsyonlar. Kaskad kafes yapıları, durum uzayı tanımlamaları, sonlu doğruluk eğrileri, yuvarlama gürültüsü ve sayısal filtrelerdeki minimizasyon. Çoklu sayısal işaret işleme, örnek seyreltme ve veri interpolasyonu, verimli ve çok fazlı yapılar. Nyquist filtrelemesi, filtre öbekleri, altband kodlayıcılar. Wavelet dönüşümleri. Optimal kuantalama, bit yerleşimi, optimal altband kodlayıcılar, veri sıkıştırma için dönüşüm kodlayıcıları. Ayrık zaman Karhunen-Loeve dönüşümü. Ayrık kosinüs dönüşümü(DCT). Haberleşme sistemlerinde sayısal filtrelerin uygulamaları.

  • EE571 - Elektrik Güç Sistemlerinin İşletimi ve Kontrolü (3+0+0)3
   Güç üretim birimlerinin karakteristikleri. Ekonomik yük paylaşımı. İletim kayıpları. Üretim birimlerini ekonomik olarak devreye alma ve çıkarma. Sınırlı kaynakla üretim. Hidrolik santral koordinasyonu. Enerji üretim maliyet modelleri. Üretim kontrolü. Güç havuzları. Durum kestirimi.

  • EE572 - Güç Sistemlerinin Bilgisayarla Korunması (3+0+0)3
   Güç sistemlerinin korunmasının temel ilkeleri. Bilgisayarla korumaya giriş; mikroişlemcili röle donanımı ve yazılımı. Bilgisayarla korumanın matematiksel temelleri; sayısal filtreler ve spektral analiz. İletim hatlarının sayısal korunması; dalga şekli ve diferansiyel denklem algoritmaları. Bilgisayarla sürekli izleme, koruma ve kontrol için veri iletişimi. Makina, transformatör ve baraların korunması. Sistem koruması ve kontrolu. Uyarlamalı koruma ve bilgisayarla korumada yeni gelişmeler.

  • EE573 - Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Esnek Kontrolü (3+0+0)3
   Dağıtım otomasyonu (DO) ve esnek kontrol; DO'nun gözetimli denetim ve veri toplama sistemi (SCADA) ve otomatik haritalama/tesis yönetimi (AM/FM) ile olan bağlantısı; Haberleşme altyapısı; DO fonksiyonları; Kesinti yönetimi; Kayıp analizi; Gerilim/reaktif güç yönetimi.

  • EE574 - İleri Güç Elektroniği (3+0+0)3
   Elektrik dönüşüm gereksinimi. Güç elektroniği anahtarlama elemanları. Anahtar matris çalışması ve gösterimi. Kaynak dönüşüm konuları. DC DC dönüştürücüler. AC DC/DC AC dönüştürücüler. AC AC dönüştürücüler ve AC regülatörler. Güç elektroniği uygulamaları için manyetik elemanlar. Rezonans dönüştürücüleri. Güç elektroniği uygulamaları.

  • EE578 - Elektrik Makinalarının Dinamiği (3+0+0)3
   Elektrik makina analizinde temel ilkeler. DC makinalar. Referans dizge teorisi. Simetrik asenkron makina teorisi. Senkron makina teorisi. Simetrik asenkron makinaların dengesiz çalışması. Senkron makinaların asenkron ve dengesiz çalıştırılması. Asenkron ve senkron makinaların bilgisayarla benzetimi. Fırçasız DC makina teorisi.

  • EE579 - Güç Sistemlerinde Bilgisayar Yöntemleri (3+0+0)3
   Güç sistem elemanlarının modellenmesi. Bara empedans matrislerinin oluşturulması ve düzenlenmesi. Yük akışı analizi. Üç faz yük akışı. Arıza analizi. Güç sistemlerinin geçici rejim analizi. Güç sistemlerinin dinamik davranışı.

  • EE581 - Kontrol Sistemleri Tasarımı (3+0+0)3
   Durum uzayı gösterimi, kontroledilebilirlik, gözlemlenebilirlik, kutup atama teknikleri, gözlemleyici tasarımı, minimum durum gözleyicisi, doğrusal olmayan kontrol.
   Önkoşul Dersleri: EE382

  • EE582 - Mikroişlemcili Sistem Tasarımı (3+0+0)3
   Elektronik enstrumantasyon, kontrol ve haberleşmeye yönelik mikroişlemci ve mikrodenetleyici sistemlerinin tasarımı. Orta ölçekten büyük ölçeğe kadar farklı mikroişlemci sistemlerin tasarımı. Çok işlemcili sistem tasarımı.
   Önkoşul Dersleri: EE342

  • EE583 - Bulanık Mantık İle Modelleme ve Kontrol (3+0+0)3
   Belirsizliğin bulanık mantıkla temsili. Klasik kümeler ile bulanık kümeler. Klasik ve bulanık kümelerin özellikleri. Klasik ve bulanık bağıntılar - küme eleman sayısı, işlemler, özellikler. Üyelik fonksiyonları ve değer atama. Bulanık bağıntıların kesin bağıntılara dönüştürülmesi, durulaştırma. Klasik ve bulanık mantık. Bulanık kural tabanlı sistemler. Bulanık karar verme. Bulanık öbekleme teknikleriyle bulanık örüntü tanıma. Bulanık kontrol sistemleri, nöro bulanık sistemler, genetik algoritma tabanlı bulanık sistemler.

  • EE584 - İleri Robot Sistemleri (3+0+0)3
   Robotlar askeri, sağlık vb. alanlarda kullanımı yaygınlaşan sistemler haline gelmişlerdir. Giderek gelişen robotik sistemlerin tasarımı için gereken özelliklerin bilinmesi önemli bir husustur. Dersten sağlanacak faydalar; 1) robotiğin temellerinin öğrenilmesi, 2) robot tiplerinin daha detaylı ve ileri seviyedeki uzantılarının öğrenilmesi ve 3) robotların çevreyle bağlantısını sağlayan elektronik bağlantılarının hakkında bilgi edinilmesidir.

  • EE585 - Robot Sistemlerinin Kontrolu (3+0+0)3
   Robot sistemlerinin kontrolu robotik alanlardaki uygumalarda en uygun kontrolor cesidini secme yontemlerini icermektedir. Uygulama alanları olarak askeriyede, tarimda, fabrikalarda kullanilan robotlarin kontrol sistemleri örnek verilebilir. Dersten sağlanacak fayda, 1) robotik (EE 487) adlı derste görülen konuların daha detaylı ve ileri seviyedeki uzantılarının öğrenmek ve 2) gunluk yasantida kullanilan robot sistemlerinin gerekli olan cesitli kontrol sistemlerinin ve ozelliklerini ogrenmektir.

Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |