Elektrik Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Elektrik Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları
  Elektrik Mühendisliği Doktora Programı

  Ders Listesi


  Advanced Topics in Electrical Engineering
  Wavelet Theory and Its Applications
  Alternatif Akım Makinalarında Vektör Denetimi
  Power System Harmonics
  Analysis of Power System Dynamics
  Uzmanlık Alan Dersi
  Gelişmiş İşlemci Mimarileri
  Çok Değişkenli Kontrol Kuramı    
  Advanced Topics in Electrical Engineering
  Yüksek Gerilimde Yalıtım Koordinasyonu
  Enerji Sistemlerinde Anahtarlama Olayları    
  Brushless Servomotors and their Applications    
  Uzmanlık Alan Dersi
  Nonlinear Control Systems

  Ders İçerikleri


  Advanced Topics in Electrical Engineering (Elektrik Mühendisliğinde İleri Konular)

  Wavelet Theory and Its Applications (Dalgacık Kuramı ve Uygulamaları )
  Giriş; Temel Matematiksel Kavramlar; Fourier Analizi; Zaman-Frekans Analizi; Gabor Dönüşümü; Sürekli Dalgacık Dönüşümleri; Çok-çözünürlüklü Analiz; Ayrık Dalgacık Dönüşümleri ve Süzgeç kümeleri; Endüstriyel Süreçlerde Çok-Çözünürlüklü Dalgacık Analizinin bilgisayar uygulamaları.

  Alternatif Akım Makinalarında Vektör Denetimi

  Giriş. Alternatif akım makinalarının uzay-fazör modelleri; stator ve rotora ilişkin MMK ve akımlarının uzay fazörleri, Referans eksen takımları ve akıların bu eksen takımlarındaki uzay fazör modelleri, Elektrik ve Mekanik yanlara ilişkin matematiksel modeller, Senkron makinalarda vektör denetimi: rotor dış yüzeyinde ve içine yerleştirilmiş daimi mıknatıslı makinalarda denetim, Kartezyen koordinatlarda stator akısı yönlendirilmiş kontrol, Çıkık kutuplu senkron makinalarda vektör denetimi, relüktans makinalarda vektör denetimi, Asenkron makinaların vektör denetimi; Rotor akısı yönlendirilmiş denetimi statör akısı yönlendirilmiş denetim, Mıknatıslanma akısı yönlendirilmiş denetim. denetimde magnetik doymanın etkileri.

  Power System Harmonics ( Elektrik Sistemlerinde Harmonikler)
  Tanımlar ve elektrik enerji kalitesi, lineer olmayan yükler ve sistem davranışı, matematik yöntemler, harmonik oluşturan devreler (anahtarlamalı güç kaynakları, motor kontrolunda güç elektroniği devreleri, yenilenebilir enerji üretimi, ark fırını, vs), harmoniklerin elektrik şebekesinde yayılması, matematik modeller ve benzetim, paralel ve seri rezonans, harmoniklerin şebekede oluşturduğu olumsuzluklar, harmoniklerin süzülmesi, pasif ve aktif filtreler, diğer enerji kalitesi iyileştirme yöntemleri.

  Analysis of Power System Dynamics (Güç Sistemleri Dinamiğinin Analizi)
  Güç Sistemleri Dinamiğinin Sınıflandırılması; Diferensiyel Denklemler ve Çatallanmalar; Diferensiyel-cebirsel Sistemler; Tekil Tedirginlik (Matematik) ve Zaman Ölçeğine göre Ayrıştırma; Modelleme ve Matematiksel Modeller; Güç Sisteminin Analitik Dinamik Modeli; Sürekli-hal (Durağan) Analizi; Doğrusallaştırılmış Dinamik Analizi; Hızlı Açı ve Orta Hızlı Gerilim Dinamiklerinin Ayrıştırılması; Yavaş Gerilim Dinamiği; Yavaş Frekans Dinamiği; Orta Hızlı Gerilim Dinamiği; Bölgeler arası Dinamikler; Güç Sistemleri Dinamiği Kavramları ve Yapısına Giriş; Analitik Yöntemlerin Geliştirilmesi; Diferensiyel-Cebirsel Sistemlerin Dinamiği.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Gelişmiş İşlemci Mimarileri
  Bellek sistemleri: gecikme, band genişliği, kuyruklar. Ön bellek organizasyonu. Ön bellek başarım modelleri. Sanal bellek organizasyonu, Kestirme dönüşüm tamponu, erişim kuralları. İş hatlı işlemcilerin başarım modelleri. Dallanma: öngörü, komut işleme sırasını değiştirme teknikleri. Komut almada çoklu yol izleme stratejisi. Veri bağımlılığı. Yapısal bağımlılık. Hassas kesme kotarma. Süper iş hatlı işlemciler. Süperskaler işlemciler. Başarım karşılaştırması. Çok uzun komut sözcüklü işlemciler. Çok işlemcili sistemlerde ön bellek tutarlılığı. Çok işlemcili sistemlerde senkronizasyon mekanizmaları. Çok işlemcili sistemlerde arabağlaşım mimarileri.

  Çok Değişkenli Kontrol Kuramı    
  Ön matematik bilgiler; halkalarda matrisler ve matris denklemleri. Lineer sistemler; dinamikler, geri besleme, kararlılık, transfer matrisleri. Durum geri beslemesi; dinamik atama, sonlu zaman regülatörü. Durum kestirme ve gözleyici tasarımı. Çıkış geri beslemesi, dinamik atama. Dinamik kontrolörler ve eşdeğer yapılar. Model eşleme ve etkileşimsiz kontrol problemi.
      
  Advanced Topics in Electrical Engineering (Elektrik Mühendisliğinde İleri Konular)

  Yüksek Gerilimde Yalıtım Koordinasyonu

  Temel kavramlar, geçici aşırı gerilimler,generatör yükünün kalkması, Ferranti olayı, toprak arızaları, simetrili bileşenler, manevra aşırı gerilimleri, kısa devrenin açılması,geçici toparlanma gerilimi, dirençli açma-kapama, yük akımlarının kesilmesi,anormal geçici olaylar, akım koparma, kapasitif devrenin açılması, küçük endüktif akımların kesilmesi,ferrorezonans, dış aşırı gerilimler, yürüyen dalgalar, atlama ve dayanma gerilimleri, yüksek gerilim güç sistemlerinde yalıtım koordinasyonu, aşırı gerilimlere karşı koruma, koruma aygıtları.

  Enerji Sistemlerinde Anahtarlama Olayları    

  Giriş, enerji iletim hat parametreleri, toprak iletkeninin seri empedans ve şönt admitans matrisine etkileri, enerji iletim hatlarında geçici hal hesabında kullanılan dönüşüm yöntemleri, toprak dönüşlü bir iletkenli iletim sistemi, çok iletkenli enerji sisteminin çok-uçlu eleman yardımı ile modellenmesi ve P-matrisinin dönüşümü, farklı karakteristikte çok iletkenli sistemlerin birbirleri ile bağlanması, matematiksel hat modelinin çeşitli uygulamaları.

  Brushless Servomotors and their Applications (Fırçasız Servomotorlar ve Uygulamaları)
  Fırçasız servomotorun tanımı ve sınıflandırılması, elektromekanik enerji dönüşümü, yapısal özellikleri, sürekli mıknatıslar ve sürekli mıknatıslı (SM) devreler, adım motorları, kare dalga ile beslenen SM servomotorlar, sinüs dalgası ile beslenen SM servomotorlar, servomotorlarda algılayıcılar ve sayısal işaret işleme, güç elektroniği besleme devreleri, fırçasız servomotorların benzetimi, fırçasız servomotor denetimi, akıllı hareket yöntemleri, servomotor uygulamaları.

  Uzmanlık Alan Dersi

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Nonlinear Control Systems (Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri)
  Doğrusal olmayan kontrol sistemlerine giriş. Doğrusal olmayan sistemlerin analizi: Faz düzlemi analizi; doğrusal olmayan kontrol sistemlerinin kararlılığı ve Lyapunov teoremi, ileri kararlılık kuramı, açıklayıcı fonksiyon yöntemiyle analiz. Doğrusal olmayan kontrol sistem tasarımı: Geribeslemeli doğrusallaştırma, kayma modunda kontrol, uyarlamalı kontrol. Çok girişli fiziksel sistemlerin kontrolu.

Elektrik elektronik mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |