Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları

  Doktora Programı çerçevesinde aşağıdaki derslerin açılması planlanmaktadır. Zaman içinde öğrencilerin gereksinimlerine göre yeni dersler eklenebilir.
  • EE619 – Lojik Devrelerde İleri Yöntemler (3+0+0)3
   Teori ve uygulamada lojik devreler alanında yeni yöntemler.

  • EE621 – Telsiz Sistemler İçin Anten ve Propagasyon (3+0+0)3
   Antenlere giriş; anten temelleri(polarizasyon, kazanç, giriş empedansı, kayıplar, ve diğerleri); anten tipleri, akıllı antenler; uzak yerler ve telsiz baz istasyonları için anten tasarımı; kentsel ve köysel çevrede istatiksel elektromagnetik dalga propagasyonu; hücresel ve kişisel iletişim sistemlerine bir bakış ve uygulamalar; propagasyon için teorik, deneysel, istatiksel modeller, propagasyon modellerini kullanarak alıcıdaki işaretin kestirilmesi; farklı yollar nedeniyle işaretin kesilmesi; farklılaşma; bir hücre konumunun tasarımı.

  • EE622 – Elektromagnetik Uyumluluk (3+0+0)3
   Elektromagnetik uyumluluğun(EMC) esasları; ulusal ve uluslararası elektromagnetik uyumluluk düzenlemeleri; elektronik sistemler için EMC gereksinimi; antenler ve transmisyon hatlarının özeti; elektromagnetik girişim; ışıma ve iletkenlik yoluyla girişim, ışıma salımı ve duyarlılık; karışma; koruma; geçici electromagnetik ölçmeler; belirsizlik analizi.

  • EE623 – İleri Elektromagnetik Teorisi (3+0+0)3
   Elektromagnetik olarak uyarılmış kaynağın genel ifadesi; homojen, yöne bağımlı, yönden bağımsız ve chiral ortamlarda dalga problemleri; Green fonsiyononunun, tek boyutta, ayrık ve sürekli özfonksiyon açılımı; iki ve üç boyutlu skaler Green fonksiyononunun oluşturulması ve elektromagnetik teoride skaler ve vektör integral denklemlerine uygulanması; elektromagnetik periyodik yapılar ve Floguet teori; vektörel dalga fonksiyonları ve dyadic Green fonsiyonları; integral denklemleri ve integral denklemlerinin moment, varyasyonel ve T-matrix yöntemi ile çözümü ve anten ve saçılma problemlerine uygulanması.

  • EE624 - Elektronik Mühendisliğinde Numerik Yöntemler (3+0+0)3
   Sürekli fonksiyonların N-boyutlu uzaya izdüşümleri, numerik lineer cebir, kısmı diferansiyel denklemlerin ağırlıklı olarak sonlu elemanlar, sonlu farklar ve yüzey entegralli tekniklerle çözülmesi.

  • EE629 – Elektromagnetikte İleri Yöntemler (3+0+0)3
   Teori ve uygulamada elektromagnetik alanında yeni yöntemler.

  • EE631 – VLSI Tasarımı (3+0+0)3
   CMOS teklnikleri ile karışık analog/sayısal VLSI sistemler için düşük gerilimli ve düşük güçte analog tasarım. OpAmp’lar ve karşılaştırıcılar, örnekleme ve tutmalı anahtar kapasitorleri, Nyquist ve üst örnekleme çeviricileri, alt örnekleme süzgeçleri, telsiz haberleşmesinde temel bant uygulamaları, tümleşik sensorler.

  • EE639 – Devre Tasarımında İleri Yöntemler (3+0+0)3
   Teori ve uygulamada devre tasarımında yeni yöntemler.

  • EE641 – RF Mikroelektroniği (3+0+0)3
   Telsiz RF devre teknikleri, yarı iletken elemanlar, pasif elemanlar. Nonlineerlik, gürültü ve girişim. Alıcı ve verici mimarileri. Düşük gürültülü kuvvetlendirici ve karıştırıcılar. Güç kuvvetlendiricileri. RF sentezleyici tasarımı: VCO’lar ve PLL’ler, RF sentezleyici mimarileri ve frekans bölücüleri.

  • EE642 – GaAs MESFET ve Karma Jonksiyonlu Tranzistor Teknikleri (3+0+0)3
   GaAs MESFET imalat teknolojileri, GaAs geniş çapta tümdevre imalat teknolojileri ve devre tasarımı, karma jonksiyonlu tranzistorler. HEMT teknolojileri, A/GaAs/GaAs HEMT DC ve mikrodalga model ve uygulamaları, HEMT düşük gürültülü kuvvetlendirici tasarımı ve performansı, MODFET tümdevre teknolojileri ve uygulamaları, HEMT dağıtım kuvvetlendiricileri ve karıştırıcılar, SiGe tranzistor model ve uygulamaları, SiGe güç tranzistor model ve uygulamaları.

  • EE649 – Elektronikte İleri Yöntemler (3+0+0)3
   Teori ve uygulamada elektronik alanında yeni yöntemler.

  • EE661 – Tıbbi Görüntü İşleme (3+0+0)3
   Tibbi görüntü işleme tekniklerine giriş. X-ışını izdüşümleri için veri toplama ve imge işleme. Bilgisayarlı tomoğrafi teknikleri, Ultrasound ve magnetik rezonans teknikleri.

  • EE662 – Bilgisayar ile Görme (3+0+0)3
   Makine ile görme sistemleri, imge modelleri, kenar bulma, öznitelik çıkarma, şekil betimleme, morfolojik analiz, yapısal tamınlama, nesne modelleme, eşleme, semantik bilgi, mimariler ve derinlik bulma.

  • EE663 – İleri Sezim ve Kestirim Kuramı (3+0+0)3
   İkili ve M-li karar teorisi, alıcı işlem karakterileri (ROC), en çok benzerlik ve en çok sonraki benzerlik. İstatistiksel sezim ve kestirim kuramları.

  • EE669 – Sinyal İşlemede İleri Yöntemler (3+0+0)3
   Teori ve uygulamada sinyal işleme alanında yeni yöntemler.

  • EE671 – Yüksek Gerilim İletim Sistemleri (3+0+0)3
   Yüksek gerilim iletim sistemleri, elektriksel karakterler, korona olayı, radyo ve televizyon girişimi, duyulabilir gürültü, korona kaybı, elektromagnetik alan etkileri, koruyucu tasarımı, modelleme çalışmaları.

  • EE679 – Güç Elektroniğinde İleri Yöntemler (3+0+0)3
   Teori ve uygulamada güç elektroniği alanında yeni yöntemler.

  • EE681 – Lineer Olmayan Kontrol Sistemleri (3+0+0)3
   Lineer olmayan kontrol sistemlerinin analizi, Lyapunov dengesi, sayısal yöntemler, faz alanı yöntemleri, tanımlayıcı fonksiyonlar, geri besleme ile doğrusallaştırma.

  • EE682 – Stokastik Kontrol (3+0+0)3
   Lineer ve lineer olmayan sistemlerin rassal girdiler karşısındaki tepkileri, bu konuda ileri teknikler.

  • EE683 – Uyarlamalı Kontrol (3+0+0)3
   Model referanslı uyarlamalı kontrol, direkt ve direkt olmayan yöntemler, sağlıklılık, gradyant ve MIT kuralları, uygulamalar.

  • EE684 – İleri Geri-Beslemeli Kontrol Sistemleri (3+0+0)3
   Giriş-çıkış metodları, modern frekans alanı analizi ve tasarım teknikleri, Youla parametrikleştirilmesi, H2 ve H-sonsuz en iyileme.

  • EE689 – Kontrol Sistemlerinde İleri Yöntemler (3+0+0)3
   Teori ve uygulamada kontrol sistemleri alanında yeni yöntemler.

Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |