Elektrik- Elektronik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Elektrik- Elektronik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü, öğrencilerini hem gerçek hayat uygulamalarına, hem de akademik araştırmaya hazır duruma getirecek şekilde en üst seviye eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, bölüm, akademik araştırma açısından uygun ortamları oluşturmayı amaçlamaktadır.


  Profesörler:
  Prof. Dr. Atalay BARKANA (B.S., Robert College, M.S., Ph.D., U.of Virginia)(Chair)
  Prof. Dr. Altug IFTAR (B.S., Bogazici Univ., M.S., Ph.D., Ohio State Univ.) (Chair, and head of Institute of Sciences.)
  Prof. Dr. Huseyin AKCAY (B.S., ITU, M.S., M.I.T., Ph.D., U. of Michigan)
  Prof. Dr. Atila BARKANA (B.S. Robert College, M.S., Ph.D., U. of Virginia) (Vise rector.)

  Doçentler:
  Doç. Dr. M. Tankut OZGEN (B.S., M.E.T.U., M.S., Stanford Univ., Bilkent Univ., Ph.D., M.E.T.U.)
  Doç. Dr. O. Nezih GEREK (B.S., M.S., Ph.D., Bilkent Univ.)
  Doç. Dr. D.Gökhan ECE (B.S., İTÜ, M.S., Ph.D., Vanderbilt Univ.)(Vice chair)

  Yardımcı Doçentler:
  Yard. Doç. Dr. Atakan DOGAN (B.S., M.S., Anadolu Univ, Ph.D., Ohio State Univ.)
  Yard. Doç. Dr. Aydin Aybar (B.S., Anadolu Univ., M.S., OG Univ., Ph.D., Anadolu Univ.)
  Yard. Doç. Dr. Emin Germen (B.S., M.S., Ph.D., M.E.T.U.)
  Yard. Doç. Dr. Hakan SENEL (B.S., M.E.T.U., M.S., Ph.D., Vanderbilt Univ.)
  Yard. Doç. Dr. Mehmet KURBAN (B.S., M.S., Ph.D., ITU)
  Yard. Doç. Dr.Nuray AT (B.S., Anadolu Üniv.,Ph.D.Anadolu Üniv.)

  Araştırma Görevlileri:
  Araş. Gör. Banu ATASLAR
  Araş. Gör. F. Onur HOCAOGLU
  Araş. Gör. H. Ulas UNAL
  Araş. Gör. Hanife APAYDIN
  Araş. Gör. Inci MUNYAS
  Araş. Gör. Ozen YELBASI
  Araş. Gör. Pelin GUVEN
  Araş. Gör. Semiha TURKAY
  Araş. Gör. Sener AGALAR
  Araş. Gör. Sukru GORGULU
  Araş. Gör. Ummuhan BASARAN
  Araş. Gör.Cihan TOPAL
  Araş. Gör.Murat BAŞARAN

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Aşağıda, bölüm öğretim üyelerinin üzerinde çalıştığı araştırma konularından bazı örnekler verilmiştir:
  · 1. Sistemler ve kontrol teorisi
  · 2. Sistem tanımlama
  · 3. Kesikli olay sistemleri
  · 4. Petri ağları
  · 5. Dış merkezli denetleyici tasarımı
  · 6. Çakışan ayrıştırma
  · 7. İşaret işleme, işaret analizi ve dalga-formu kodlaması
  · 8. Sayısal işaret ve görüntü işleme
  · 9. Optik bilgi işleme ve üç-boyutlu görüntüleme
  · 10. Zaman-frekans analizi
  · 11. Güç üretimi, iletimi, dağıtım sistemi planlaması ve eniyilenmesi
  · 12. Küme ve ızgara programlama
  · 13. Dağıtık hafızalı çoklu-işlemci sistemleri
  · 14. Yapay sinir ağları
  · 15. Güç kalitesi, aksama ve olay tespiti
  · 16. Bilgisayar donanım tasarımı ve yazılım geliştirme
  · 17. Bilgisayar ağları
  · 18. Mikroişlemciler

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Bölüm, aşağıdaki üniversite ve araştırma enstitüleriyle akademik işbirliği içinde ortak çalışmalar yürütmektedir: · National Science Foundation, ABD · The Ohio State University, ABD · University of Illionis, ABD

  SUNULAN OLANAKLAR
  Bilgisayar Laboratuarı
  Öğrenciler bilgisayar laboratuarından faydalanabilmektedir. Laboratuardaki bütün bilgisayarlar internete bağlıdır ve bazı çalışmalarında öğrecilerin ihtiyaç duyabileceği gerekli yazılımlar yüklü bulunmaktadır.

  Laboratuar Olanakları

  Elektrik-elektronik mühendisliği bölümünde aşağıdaki eğitim ve araştırma olanakları bulunmaktadır. Öğrenciler bu olanaklardan ders ve araştırma aktiviteleri dahilinde yararlanabilirler. Elektrik Devreleri ve Ölçüm Teknikleri Laboratuarı

  Ölçüm teknikleri, Devre Teorisi, Elektronik ve Sayısal Sistemler derslerinin deneyleri bu laboratuarda yürütülmektedir. Bu laboratuarda bulunan ve ölçüm teknikleri, devre teorisi, elektronik ve sayısal sistemler için kullanılan araçlardan bazıları:
  · ·analog ve sayısal osiloskoplar,
  · ·işaret üreteçleri,
  · ·güç kaynakları,
  · ·multimetreler,
  · ·deney setleri,
  · ·devre elemanları, v.b.

  Sayısal Sistemler

  Yukarıda belirtilen laboratuarda bulunan sayısal kurulum setleri Sayısal Sistemler dersi deneylerini yürütmek için kullanılmaktadır.

  Elektronik

  Yine aynı laboratuarda bulunan elektronik devre elemanları ve entegre devreler Elektronik dersi deneylerini yürütmek için kullanılmaktadır.

  Güç Sistemleri Laboratuarı

  Güç sistemleri laboratuarında elektrik makinalarının güç sistemlerini işlemesi ve doğru akım ve alternatif akım makinalarının performansıyla ilgili deneyler yürütülmektedir. Mikroişlemciler Laboratuarı

  Mikroişlemciler laboratuarı dersinde, öğrenciler, Motorola 68HC11 mikroişlemcisinin kurgu dile ile hazırlanmış gerçek-zaman denetleyicileri ve programların uygulamasını yaparlar. Kontrol Sistemleri Laboratuarı
  Laboratuarda sunulan temel kontrol sistemleri öğrencilere temel mekanik sistemlerde kullanılan analog denetleyicilerin değişik yönlerini sunmaktadır.

  Esnek Yapılar Laboratuarı

  İleri Kontrol Sistemleri ve Robotik Laboratuarı

  Kontrol sistemleri laboratuarında, öğrenciler otomasyon sektöründeki sistemleri daha iyi kavramakta ve ileri doğrusal olmayan sistemler için denetleyici tasarlamayı öğrenmektedir.

  Sayısal İşaret İşleme Laboratuarı

  Bu laboratuarda DSP donanım deneyleri yapılmaktadır.

  Kütüphane
  Merkez kütüphanenin dışında, mühendislik öğrencileri için hazırlanmakta olan kütüphane birkaç yıl içinde hizmete girecektir.

  TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


  DERS LİSTESİ


  1. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler     
  EEM541     Doğrusal Sistem Teorisi I    
  MAT507     Uygulamalı Matematik I    
  Seçmeli Dersler
  EEM527     İleri Güç Elektroniği Devreleri    
  EEM534     Veri İletim Ağları    
  EEM545     Sistem Modelleme    
  EEM546     Robotik Temelleri    
  EEM547     Saptama ve Kestirim Temelleri    
  EEM551     Kontrol Tasarım Yöntemleri    
  EEM553     Sayısal Kontrol Teorisi    
  EEM554     Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri    
  EEM562     İşaret Kodlama
  EEM564     Yapay Sinir Ağları    
  EEM565     Görüntü İşleme
  EEM566     Örüntü Tanıma
  EEM567     İleri Bilgisayar Mimarisi    
   
  2. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler     
  EEM592     Seminer    
  MAT508     Uygulamalı Matematik II    
   
  3. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler   
  EEM790     Tez


  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS LİSTESİ


  1. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler   
  EEM541     Doğrusal Sistem Teorisi I
  MAT507     Uygulamalı Matematik I    

  Seçmeli Dersler
  EEM527     İleri Güç Elektroniği Devreleri    
  EEM534     Veri İletim Ağları    
  EEM545     Sistem Modelleme    
  EEM546     Robotik Temelleri    
  EEM547     Saptama ve Kestirim Temelleri
  EEM551     Kontrol Tasarım Yöntemleri
  EEM553     Sayısal Kontrol Teorisi    
  EEM554     Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri    
  EEM562     İşaret Kodlama    
  EEM564     Yapay Sinir Ağları    
  EEM565     Görüntü İşleme    
  EEM566     Örüntü Tanıma    
  EEM567     İleri Bilgisayar Mimarisi    
   
  2. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler   
  MAT508     Uygulamalı Matematik II    
   
  3. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler   
  EEM599     Dönem Projesi     

  DERS İÇERİKLERİ

  EEM     527    İleri Güç Elektroniği Devreleri    3+0      7,5
  Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları; Dönüştürücüler Hakkında Kısa Bir Tekrar; Dönüştürücülerin Endüstriyel Sistemlerdeki Çeşitli Uygulamaları; Motor Sürücü Devreleri; Elektriğin Dağıtım ve Kullanımındaki Uygulamalar; Harmonik Standartlar; Güç Elektroniği Dönüştürücü Sistemlerinin Yarattığı Harmoniklerin Etkilerinin Azaltılması; SCR Tetikleme Devreleri; SCR Koruma Devreleri; SCR Aşırı Isınma Kontrolu ve Önlemler; Manyetik Elemanların Tasarımı.

  EEM     534    Veri İletim Ağları                          3+0      7,5
  ISO Modeli Temelleri; TCP/IP Yığıt Uygulamaları; Mobil İletişim Yapıları ve Güncel Protokoller; İletim Ağı Güvenliği; Ağ Güvenliği ve Korunaklılığı; Veri Güvenliği; Hızlı İletişimde Güncel Teknolojiler; ATM Teknolojisi; Gigabit Ethernet Teknolojisi; 10-Gigabit Ethernet Teknolojisi; IP Üzerinden Ses Gönderme Uygulamaları ve Protokolleri; Hızlı Multimedya Veri Gönderme Yöntemleri.

  EEM     541    Doğrusal Sistem Teorisi I            3+0      7,5
  Doğrusal Uzaylar ve Dönüşümler; Sürekli ve Kesikli Zaman Sistemlerinin Matematiksel Tanımlanması (Modelleme); Girdi-Çıktı Modellemesi; Darbe Yanıtı; Transfer Matrisi; Durum Değişkenleri ve Durum Uzayında Modelleme; Sistem Yanıtı; Zaman İçinde Değişen ve Zaman İçinde Değişmeyen Doğrusal Sürekli ve Kesikli Zaman Sistemlerinin Durum Uzayı Denklemlerinin Çözümü; Benzeşim Dönüşümleri; Denetlenebilirlik ve Gözlenebilirlik; Kararlılık; Girdi-Çıktı Kararlılığı; İç Kararlılık.

  EEM     545    Sistem Modelleme                         3+0      7,5
  Sistemler ve Modeller; Model Örnekleri; Sistem ve Sinyal Modelleri; Fiziksel Modelleme Prensipleri; Fizikteki Bazı Temel Bağıntılar; Kaynak Grafikleri; Bilgisayar Yardımı ile Modelleme; Tanıyıma Giriş; Modellemede Araç Olarak Sistem Tanıyımının Kullanılması; Tanıyım Amaçlı Program Paketleri; Benzetim ve Model Kullanımı.

  EEM     546    Robotik Temelleri                         3+0      7,5
  Temel Robotik Kavramlarının Tanıtılması; Yerel Durumların; Yönlendirmelerin ve Çerçevelerin Tanımlamaları; Dönüşüm Matematiği; Manipulatör Kinematiği; Bağlantı Tanımlamaları; Hareket Uzayı; Eklem Uzayı ve Kartezyen Uzayı; Ters Manipulatör Kinematiği; Cebirsel Çözüm ve Geometrik Çözüm; Jacobian’lar; Hızlar ve Durağan Kuvvetler; Manipulatör Dinamigi; Yörünge Belirlenmesi; Manipulatör Kontrolü.

  EEM     547    Saptama ve Kestirim Temelleri    3+0      7,5
  Rassal Vektörler: ortak dağılım ve yoğunluklar, rassal değişkenlerin çoğul transformasyonu, çok boyutlu normal dağılım, koşullu dağılımlar, koşullu beklenilen değerler; Parametre Kestirimi: vektörel parametrelerin doğrusal kestirimi, geri-kestirim, ön-kestirim ve filtreleme, en yüksek olasılık kestirimi, önemlilik testi, Bayezyen analiz, güvenilirlik aralıkları; Rassal Süreçler: kararlı süreçler,   ergodiklik, rassal girdili sistemler;   Spektral Analiz: korelasyonlar ve spektra, doğrusal sistemler, ayrıştırma ve yenileştirme, uyumlu filtre, spektral gösterim ve Fourier transformasyonları, Karhunen-Loeve açılımı;   Sırada Bekleme Teorisi ve Markov süreçleri.

  EEM     551    Kontrol Tasarım Yöntemleri       3+0      7,5
  Performans Kriterleri; Frekans Yanıtı Yöntemleri Kullanarak Tasarım ve Kompanzasyon Teknikleri; Minör Çevrim Tasarımı; İleri Besleme Kontrol ile Sistem Performansının İyileştirilmesi; Denetlenebilirlik; Gözlenebilirlik ve Kanonik Formlar; Modern ve Klasik Teknikler Arasında İlişkiler; Luenberger Gözleyicisi; Durum Geri Beslemesi; Kutup-Sıfir Atama Yöntemleri.

  EEM     553    Sayısal Kontrol Teorisi                 3+0      7,5
  Kesikli Zaman Sistemleri; Z Dönüşümü; Örnekleme; Tekrar Yapılama; Sayısal-Analog ve Analog-Sayısal Dönüşümler; Açık-Döngü ve Kapalı-Döngü Kesikli Zaman Sistemleri; Bilgi Örnekleyen Sistemler; Kesikli Zaman Sistemlerinin Yanıtı; Kararlılık; Sayısal Denetleyici Tasarımı; Kutup Yerleştirme; Durum Kestirimi; Düzeyleme Hataları.

  EEM     554    Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri    3+0      7,5
  Liapunov Kararlılık; İleri Kararlılık Analizi; Saptırılmış (Perturbed) Sistemlerin Kararlılığı; Girdi-Çıktı Kararlılığı; Periodik Yörüngeler; Pertürbasyon Teorisi ve Ortalama Alma (Averaging); Tekil Pertürbasyonlar; Geri Beslemeli Sistemlerin Analizi; Geri Beslemeli Kontrol; Geri Besleme ile Tam Doğrusallaştırma; Liapunov Teorisine Dayalı Tasarım.

  EEM     562    İşaret Kodlama      3+0      7,5
  İşaret Gösterim ve Kodlarının Temelleri; Skalar ve Vektör Nicemleme; Nicemleme Optimizasyonu; Kayıpsız Sıkıştırma ve Entropi; Huffman-Shannon Türü Kodlayıcılar; Sözlük Teknikleri; Öngörüye Dayalı Kodlama; Optimum Öngörü Filtresi Tasarımı; DPCM; İşaret Uzayı Gösterimi; Dönüşümler; KLT; Ortogonal ve Biortogonal Sistemler; Taban İşaretleri ve Projeksiyonlar; Altbant Dağılımı; Dalgacık (Wavelet) - Filtre İlişkileri; Dalgacık Tasarımı; Dönüşüm ve Dalgacık Kodlama; İşlenen Konulara Ait Uluslararası Standartlar.

  EEM     564    Yapay Sinir Ağları    3+0      7,5
  Öğrenme ve Genelleme; Perceptron ve Doğrusal Ayrıştırma; Çok Katlı Perceptron ve Geri Yayılma Algoritması ile Doğrusal Olmayan Ayrıştırma; Hopfield Modeli ve BAM; Kendinden Düzenlemeli Haritalar ve Öğreticisiz Öğrenme Modelleri; Simulated Annealing ve Boltzman Makinası.

  EEM     565    Görüntü İşleme   3+0      7,5
  Görüntü İşlemeye Giriş; Kesikli Zamanda İki Boyutlu Sinyaller; Fourier Gösterimi; İki Boyutta Örnekleme ve Yeniden Olusturma; İki Boyutta Aliasing Önleme Teknikleri; Sayısal Görüntülerin İfadesi; Görüntü Dönüşümleri; Taban Vektörü - Taban Görüntüsü İliskileri; Optimum Dönüsüm ve Gösterim; KLT; DCT; vb. Dönüşümler; Dithering; Görüntüleme ve Renk Uzayı; Morfoloji; Kenar Bulma ve Diğer İki Seviye Uygulamaları; Görüntü İyileştirme; Projeksiyon Yöntemi ile Geri-Çatma; Görüntünün Düzeltilmesi; Görüntüde Ayırma ve Nesnelerin Tanınması.

  EEM     566    Örüntü Tanıma      3+0      7,5
  Bir; İki ve Daha Çok Boyutlu Örüntülerin Tanınması İşlemine Giriş; Bayes Karar Teorisi; Karar Sınırları; Sınıflandırıcılar ve Ayırıcı Fonksiyonlar; Parametre Tahmini; Gruplandırma; Özellik Seçme; Resim Gramerleri ve Dilleri; Örüntü Tanımada Yapay Us Kavramları; Yapay Sinir Ağlarının Uygulanması.

  EEM     567    İleri Bilgisayar Mimarisi     3+0      7,5
  Giriş: Teknoloji Yönsemeleri, Maliyet ve Performans, Bilgisayar Tasarımının Nicel İlkeleri; Komut Seti Mimarisi Tasarımı: Komut Seti Mimarileri, Derleyicilerin Rolü, MIPS Mimarisi; Ardışık Düzen: Veri   ve Kontrol Tehlikeleri, Ardışık Düzen Uygulamaları ve Çoklu-çevrimli İşlemler, MIPS R4000 Ardışık Düzen Mimarisi; Komut Seviyesi Paralelliği: Dinamik Çizelgeleme ve Dallanma Tahmini, Superscalar, Döngüler, Statik Dallanma Tahmini; Hafıza Sıradüzeni Tasarımı ve Önbellek: Önbellek Performansı, Önbellek Tasarımı İlkeleri, Ana Hafıza Tasarımı İlkeleri; Ara bağlantı Ağına Genel Bakış: İki Bilgisayarın Bağlanması, İkiden Fazla Bilgisayarın Bağlanması, Ara bağlantı Ağı Örnekleri.

  EEM     592    Seminer                                          3+0      7,5

  EEM     599    Dönem Projesi                               3+0       15
   

Elektrik elektronik mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |