Home > Yüksek Lisans Programları > Elektrik Elektronik Mühendisliği > Etimesgut > Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS LİSTESİ


  EEM501     DOĞRUSAL SİSTEM KURAMI         
  EEM502     RASGELE SÜREÇLER           
  EEM503     OPTİMİZASYON           
  EEM504     ÖRÜNTÜ TANIMA           
  EEM505     HABERLEŞME KURAMI           
  EEM506     ÇOĞULORTAMLI İLETİŞİM VE GÜVENLİK     
  EEM507     SEZİM VE KESTİRİM KURAMI           
  EEM508     ROBOTİĞE GİRİŞ           
  EEM509     GÖRÜNTÜ İŞLEM           
  EEM510     DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLER           
  EEM513     İSTATİSTİKSEL SİNYAL İŞLEME           
  EEM515     ELEKTROMANYETİKTE NÜMERİK YÖNTEMLER           
  EEM516     İLERİ TÜMLEŞİK DEVRE VE SİSTEM TASARIMI     
  EEM517     VERİ SIKIŞTIRMA
  EEM518     ELEKTROMANYETİK DALGA KURAMI       
  EEM524     ANTEN MÜHENDİSLİĞİ           
  EEM526     KODLAMA TEORİSİ           
  EEM527     ELEKTROMANYETİKTE NÜMERİK YÖNTEMLER     
  EEM529     TELSİZ AĞLAR           
  EEM530     GENİŞ BANTLI TELSİZ İLETİŞİM
  EEM533     İLERİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ           
  EEM534     SAYISAL İLETİŞİM SİSTEMLERİ II       
  EEM535     GEZGİN İLETİŞİM           
  EEM536     SAYISAL İLETİŞİM SİSTEMLERİ I     
  EEM537     İLETİŞİM AĞLARI           
  EEM538     RADAR SİSTEMLERİ           
  EEM540     HABERLEŞME ELEKTRONİĞİ           
  EEM541     OTONOM GEZGİN ROBOTLARIN TEMELLERİ     
  EEM545     SAYISAL DENETİM SİSTEMİ TASARIMI           
  EEM554     SES İŞLEME VE KODLAMA           
  EEM572     SAYISAL SÜZGEÇ TASARIMI       
  EEM573     ÇOK DEĞİŞKENLİ DENETİM SİSTEMLERİ     
  EEM574     DENETİM SİSTEMLERİNDE SİSTEM TANIMLAMA       
  EEM577     UYARLAMALI DENETİM           
  EEM580     YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ           
  EEM587     ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR I
  EEM588     ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR II
  EEM590     YÜKSEK LİSANS TEZİ       
  EEM630     ENFORMASYON KURAMI           
  EEM653     İZGEL KESTİRİM           
  EEM654     YAPAY SİNİR AĞLARI           
  EEM657     SAYISAL VİDEO İŞLEME           
  EEM659     UYARLAMALI İŞARET İŞLEME
  EEM672     SAYISAL RADYO İLETİŞİMİ           
  EEM686     PARALEL BİLGİSAYAR YAPILARI       
  EEM687     ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDE SEÇME KONULAR I
  EEM688     ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDE SEÇME KONULAR II

  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ALMAYACAĞI ZORUNLU DERSLER: EEM580 EEM590

   Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Lisansüstü Ders İçerikleri      EEM 501 Doğrusal Sistem Kuramı
  Dönüşüm tekniklerini gözden geçirme. Doğrusal uzaylar. Doğrusal işleçler. Değer uzayı ve boş uzay, temel uzaylar. Öz vektörler, Jordan özbiçimi. Kare matris işlevi. Tekil değer ayrışımı (SVD). Düzgüler. Doğrusal sistem tanımı: giriş, çıkış ve durum değişkeni tanımları, zamanla değişmez ve zamanla değişen sistem tanımları. Kesikli zaman sistemler. Kipsel ayrışım. Doğrusal sistem çözümlemesi: denetlenebilirlik, gözlenebilirlik, Kalman ayrışımı. BIBO kararlılık, asimtotik ve Lyapunov anlamında  kararlılık, Lyapunov kararlılık çözümlemesi. Kesikli zaman sistemlerin kararlılığı.

  EEM 502 Rasgele Süreçler
  Olasılık kuramının temelleri, rasgele değişkenler ve rasgele işlemler. Mühendislik ve fiziksel bilimlerde karşılaşılan rasgele işlemlerin analizinde kullanılan teknikler. Sıkça karşılaşılan rasgele işlem tipleri. Olasılık kuramının tekrarı, rasgele diziler ve yakınsama. Olasılıksal işlemlere giriş, olasılıksal matematik, Poisson süreci, beyaz-gürültü süreci, Gauss süreci, rasgele yürüyüş, Brown hareketi, Wiener süreci, Markov zincirleri, Markov süreci, rasgele girişli doğrusal sistemler, atış-gürültü süreci.

  EEM 503 Optimizasyon
  Doğrusal ve doğrusal olmayan programlama teknikleri, genetik algoritmalar. Kısıtlanmamış ve kısıtlanmış optimizasyon problemleri. Nümerik yöntemler. İşlev uzaylarında optimizasyon.

  EEM 504 Örüntü Tanıma
  Bayesçi karar kuramı. Enbüyük olabilirlik ve Bayesçi parametre kestirimi. Parametrik olmayan yöntemler. Doğrusal ayırtaç işlevleri. Güdümlü ve güdümsüz öğrenme ve sınıflandırma

  EEM 505 Haberleşme Kuramı
  Kestirim teorisi. İkili ve M’li hipotez testleri. Sezim teorisi. Olasılıksal süreçlerin gösterimi. Karhunen-Loeve açılımı. Beyaz ve renkli gürültünün varlığında sinyal parametrelerinin sezim ve kestirimi. Sürekli dalga şekillerinin sezimi. Optimum doğrusal gerçekleştirilebilir işlemciler. Wiener-Hopf denklemi ve çözümü. Optimum alıcılar. Taşıyıcı ve simge senkronizasyonu. Taşıyıcı evrenin sezimi. Simge zamanlamasının sezimi. ML seziciler. Kanal kapasitesi. Kodlama kuramı.

  EEM 506 Çoğulortamlı İletişim ve Güvenlik
  Çoğulortam verilerinin gösterimi, sıkıştırma, şifreleme ve kimlik doğrulama. Veri gizleme ve gizliyazı analizi. Adli kanıt toplama.

  EEM 507 Sezim ve Kestirim Kuramı
  Sezim, kestirim ve süzgeçleme kuramı, iletişim ve sinyal işlemeye uygulanması, olasılık kuramı, MAP, MSE sezim kuramları, Wiener süzgeçleme.

  EEM 508 Robotiğe Giriş
  Robotlarda temel kavramlar, robot uygulamaları. Vektörel ve analitik mekaniğin esasları. Robot dinamiği, robot kolları (manipülatörler), robotlarda düz ve ters kinematik, gezinge planlaması, hareket denetimi, algılayıcı ve aktarıcılar.  Denetim mimarisi, hareketli robota giriş.

  EEM 509 Görüntü İşlem
  Bilgisayarla görmeye giriş, imge oluşumu, imge modeli, imge elde etme düzenleri, alt düzey görme problemleri: yumuşatma, ayrıt saptama, ayrıt bağlama, çok ölçekli yaklaşımlar, orta düzey görme problemleri: yüzey kurma, tonlamadan, hareketten ve stereo imgelerden şekil elde etme. Yüksek düzey görme problemleri: modele dayalı görme, anlamsal ağlar, genelleştirilmiş silindirler ve Hough dönüşümü.

  EEM 510 Doğrusal Olmayan Sistemler
  Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlerin karşılaştırılması. Temel doğrusal olmayan analiz. Doğrusal olmayan adi diferansiyel denklemler. II. Dereceden sistemler; Poincare-Bendixon teoremi,  limit çevrimleri. Lyapunov anlamında kararlılık. Giriş-Çıkış kararlılığı, Edilgenlik, küçük kazanç teoremi. Tekil sarsımlar yöntemi. Diferansiyel geometrik yöntemler. Doğrusal olmayan sistemlerde son yenilikler.

  EEM 513 İstatistiksel Sinyal İşleme
  Ayrık-Zamanlı Rastsal Süreçler. Wiener Süzgeci. İzge Kestirimi (Minimum Varyans, Maximum Entropi, MUSIC, PCA yöntemleri). Uyarlamalı Süzgeçler (LMS, RLS, Kalman). Zamanla-Değişen Sistemlerin İzlenmesi.

  EEM 515 Elektromanyetikte Nümerik Yöntemler
  Matris denklemlerinin ve matris özdeğer problemlerinin nümerik çözümleri. Moment yöntemi. Sonlu farklar, zamanda sonlu farklar ve sonlu elemanlar yöntemleri. Frekans ve zaman bölgesinde integral denklemler. Yukarıda anılan yöntemlerin çeşitli anten, saçılma problemlerine ve mikrodalga elemanların ve devrelerin analizine uygulanması. Nümerik yöntemlerde güncel araştırma ve ilgi alanları.

  EEM 516 İleri Tümleşik Devre ve Sistem Tasarımı
  NMOS ve CMOS teknolojisi, transistör devrelerinin modellenmesi, CMOS devre ve sistem tasarımı. Bilgisayar destekli CMOS devre ve sistem tasarımı. Pekiştirme ve kıtlık tipi MOS transistör modelleri, MOS sığaçları, MOS işlevsel yükselteç tasarımı, giriş katı, yükselteç katı, akım kaynakları, kararlılık, kompanzasyon, anahtarlı-sığaç süzgeç tasarımı, sinyal akış şeması, MOS sürekli zaman süzgeçleri.

  EEM 517 Veri Sıkıştırma
  Kayıpsız sıkıştırmanın matematiksel temelleri. Huffman kodlama, aritmetik kodlama, sözlük yöntemleri. Öngörüsel kodlama. Kayıplı sıkıştırmanın matematiksel temelleri. Skaler nicemleme, vektör nicemleme. Fark kodlama. Dönüşüm, altbant ve dalgacık yöntemlerinin matematiksel temelleri. Dönüşüm kodlama, altbant kodlama, dalgacık temelli sıkıştırma. Analiz / sentez yöntemleri. Video kodlamaya giriş.

  EEM 518 Elektromanyetik Dalga Kuramı

  Elektromanyetiğin temel teoremleri. Dalga denklemi ve bunların karmaşık dalgalar ve homojen olmayan ortamlar için çözümleri. Dalga kılavuzları ve dielektrik fiber optik ileticiler. Homojen ortamlar için skaler ve vektörel Green işlevlerinin bulunması. Açıklıklardan ışıma. Huygen ve Kirchhoff teorileri. İletken ve dielektrik cisimlerden saçılma. Silindir, küre ve karmaşık cisimlerden saçılmanın modellenmesi ve çözüm teknikleri.

  EEM 524 Anten Mühendisliği
  Alan eşdeğerlik prensiplerinin tekrarı. Maxwell denklemleri ve koordinat sistemleri. Vektör ve skalar potansiyeller, dalga çözümleri. Green fonksiyonu, ışıma, ideal dipol. Basit antenler: dipol ve döngüler. Temel anten parametreleri, yüzey dalga antenleri, reflektör anten sistemlerine giriş. Alıcı antenler. Dizi teorisi. Birbiçimli uyarılmış diziler. Birbiçimsiz uyarılmış diziler. Uyarlamalı diziler, akıllı antenler.

  EEM 526 Kodlama Teorisi
  Galois alan aritmetiği. BCH ve RS kodları gibi doğrusal blok kodlar. Evrişimli kodlar. Blok ve evrişimli kodlar için etkin kod çözme algoritmaları. Kodların birleştirilmesi ve serpiştirilmesi. Turbo kodlar.

  EEM 527 Elektromanyetikte Nümerik Yöntemler
  Matris denklemlerinin nümerik çözümleri ve matris özdeğer problemleri, moment metodu, zamanda-Sonlu-Fark yöntemi, varyasyonel yöntemler, spektral uzay yaklaşımı ve bu yöntemlerin anten ve saçınım problemlerindeki uygulamaları.

  EEM 529 Telsiz Ağlar
  WCDMA/3G hücresel ağlarda çapraz katmanlı başarım. Akıllı ağlar, bilişsel ağlar, gelecek nesil telsiz sistemler için akıllı antenler ve röleler. Telsiz LAN’lar ve anlık ağlar. IEEE 802.11, 802.15, 802.16 omurgalarında ses kapasitesi. Anlık ağlar için dikey-bağlantılı altyapı, telsiz ağlarda yer tahmini için olasılık metodları, gezgin telsiz internet ve uydu uygulamaları, küresel telsiz internet’de gezeleme, uydunun gezgin/telsiz sistemlerinde görevi, telsiz ağlarda kodlama, algoritmalar ve başarım.

  EEM 530 Geniş Bantlı Telsiz İletişim
  Uzay-zaman kodlaması, MIMO sistem teknolojisi, MIMO kanallar için geribesleme yöntemleri, MIMO sistemlerde anten seçimi, MIMO-OFDM sinyal işlemesi, MIMO sistemlerinde ağ planlaması ve kullanım sorunları. Genişbantlı kanal modellemesi ve sistem tasarımına etkisi. Genişbantlı ağ ve uygulamaları, adaptif genişbantlı sistemler. Genişbantlı yer belirleme ve izleme, genişbant tabanlı duyucu ağlar.

  EEM 533 İleri Güç Elektroniği
  Doğrusal ve anahtarlamalı güç kaynakları, güç çeviricilerin modellenmesi, resonans  çeviriciler,Yumuşak  ve sert anahtarlama teknikleri, Güç çeviricilerin denetimi, akım ve gerilim kipli denetim, Güç katsayısının düzeltilmesi, Çok katmanlı çeviriciler, snubber devreleri,  Kesintisiz güç kaynakları

  EEM 534 Sayısal İletişim Sistemleri II
  Tabankuşak vurum iletimi. Sayısal modülasyon teknikleri: ASK, FSK, PSK, QAM, QPSK, MSK, CPSK.  Denkleştiriciler. Taşıyıcı ve bit eşzamanlaması.

  EEM 535 Gezgin İletişim
  Gezgin haberleşme kuramına giriş. İleri gezgin telefon sistemleri (AMPS). Gezgin iletişim için global sistemler (GSM). Güvenlik. Uydu bazlı sistemler.

  EEM 536 Sayısal İletişim Sistemleri I
  Band sınırlı dalga şekillerinin örneklenmesi; ses ve görüntü dalga şekillerinin karakteristikleri; kesikli zaman sinyallerin nicemlenmesi. PCM, DPCM, ADPCM sistemleri. Alt band kodlama, uyarlamalı dönüşüm kodlama, kaynak kodlama, Karhunen-Loeve dönüşümü (KLT), DCT, DHT, OWHT. Vektör nicemleme, ağaç ve kafes tipi kodlayıcılar.

  EEM 537 İletişim Ağları
  Katlı yapılar, yerel alan ağları, veri bağı protokolleri, FEC ve ARQ ile hata düzeltme, yönlendirme, akış denetimi, taşıma protokolleri, uygulama protokolleri, son teknikler.

  EEM 538 Radar Sistemleri
  Radar tasarım prensipleri ve başarım çözümlemesi. Radar antenleri. Radar sinyallerinin yayılması ve algılanması. CW, FM ve Doppler radarları.

  EEM 540 Haberleşme Elektroniği
  Küçük ve büyük sinyal HF yükselteç tasarımı. HF osilatörleri. RF yükselteçlerinde gürültü sınırlaması. RF yükselteçleri. Transistör ve yükselteç ölçme teknikleri. Yükselteçlerin bilgisayar destekli tasarımı. Osilatör ve PLL devreleri. Sıklık algılayıcılar ve karıştırıcılar.

  EEM 541 Otonom Gezgin Robotların Temelleri
  Gezgin robotların mimarisi, gezgin robotların kinematiği, gezgin robotlarda algılama , Gezgin robotlarda konum belirleme, Harita çıkarla, Eşzamanlı konum belirleme ve harita çıkarma, yol planlama, Gezgin robotların denetimi, Davranış tabanlı robot denetimi, Robotlarda yapay zeka, Gezgin robotlarda hedef izleme ve engel aşma

  EEM 545 Sayısal Denetim Sistemi Tasarımı
  Sayısal denetim sistemlerinde denetlenebilirlik / gözlenebilirlik. Durum geribeslemesi ile kutup atama tasarımı. Durum gözleyicisi tasarımı. Enküçük dereceli gözleyici ile gözlenmiş durum geribeslemeli denetim sistemi. Tümlevsel denetimli servo sistemleri. Cebirsel tasarım yaklaşımı. Polinom ya da dengeleyici denklemleri. Çeşitli düzenleşim yapıları ile dengeleyici tasarımı. Model eşleme tasarımı. Eniyi sayısal denetim sistemleri. Karesel eniyi denetim. Kalıcı durum eniyi denetimi. Cebirsel Riccati denklemi. Bakışımlı kökyereğrisi. Özvektör ayrışımı.  Servo sistemin eniyi denetimi.

  EEM 554 Ses İşleme ve Kodlama
  Ses üretiminin modellenmesi, sesin kısa zamanlı Fourier analizi, LPC kodlama, CELP kodlama.

  EEM 572 Sayısal Süzgeç Tasarımı
  Kesikli zaman sinyal ve sistemleri. Sonlu etki-tepki fonksiyonu. Sayısal süzgeçlerin gerçekleştirilmesi, kullanılan yaklaşımlar, gürültü çözümlemesi. Sayısal süzgeç tasarım yöntemleri. Bilgisayar destekli sayısal süzgeç tasarımı.

  EEM 573 Çokdeğişkenli Denetim Sistemleri
  Çokdeğişkenli sistem gösterimi, SSD, TMD, MFD, PMD. Denetlenebilirlik, Gözlenebilirlik. Kalman ayrışımı. Polinom matrisler: indirgenemez MFD, gcrd, gcld. Wolovich yapı teoremi. Durum geribeslemesi. Durum gözetleci. Bağsızlaştırma. Smith-McMillan biçimi. Çokdeğişkenli kutup ve sıfırlar. İçsel kararlılık. Eniyi denetim.

  EEM 574 Denetim Sistemlerinde Sistem Tanımlama
  Sistemler ve modeller. Klasik tanıyım yöntemleri: dürtü, basamak ve sinüssel sinyal testleri. İlinti işlevlerine dayalı tanıyım yöntemleri. Parametre kestirim yöntemleri: en küçük kareler, genelleştirilmiş en küçük kareler, yardımcı değişkenler yöntemleri, öngörme hatası yöntemi, en büyük olabilirlik yöntemi. Özyineli paremetre kestirimi yöntemi. Zamanla değişen doğrusal modellerin özyineli tanıyımı. Model geçerlilik sınaması.

  EEM 575 Denetim Sistemlerinde Cebirsel Yöntemler
  Tasarım öncelikleri. Kutup yerleştirme. İki serbestlik dereceli yapı. Giriş/çıkış geribeslemeli düzeltim. Parametrik belirsizlikler. Polinomsal yaklaşımlar.

  EEM 576 Sayısal Denetim Sistemleri
  Dönüşüm teknikleri ile sayısal tasarım. Durum uzayı yöntemleri ile tasarım; gözetleç tasarımı, düzengeç tasarımı, durum geribeslemesi, tümlenik denetim ve bozanetken kestirimi. Çokdeğişkenli ve eniyi denetim.

  EEM 577 Uyarlamalı Denetim
  Sistem modelleri. Parametre kestirimi. Model dayanaklı uyarlamalı denetim: MIT ve SPR kuralları. Özayarlamalı denetim: otomatik ayarlama, kazanç listeleme. Kararlılık, yakınsaklık ve dayanıklılık.

  EEM 587 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I

  EEM 588 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular II


  EEM 580 Yüksek Lisans Semineri


  EEM 590 Yüksek Lisans Tezi


  EEM 630 Enformasyon Kuramı
  Enformasyon kuramı ve İstatistik ile olan ilişkisi. Haberleşmedeki Shannon kuramı. Belleksiz kaynaklar ve kanallar. Entropi ve enformasyon.  Veri sıkıştırma ve güvenli haberleşme için kodlama.

  EEM 653 İzgel Kestirim
  İzgel analiz için doğrudan ve parametrik yöntemler, periodogram, korelogram, parametrik izgel kestirim için ARMA, AR ve MA modelleri.

  EEM 654 Yapay Sinir Ağları
  Genel yapay sinir ağları yapıları, ileri ve geribeslemeli ağlar, Hopfield, kendini düzenleyen, hücresel, radyal-taban işlev ağları, destekli ve desteksiz öğrenme, perseptron yapıları, geri yayılım ve diğer öğrenme yapıları, optimizasyon yöntemleri, hiyerarşik ağlar, uygulamalar.

  EEM 657 Sayısal Video İşleme
  Analog-sayısal video, değişik video formatları, hareket kestirme, görüntü hızı dönüştürme, zamansal süzgeçleme, video kodlama, MPEG, ileri TV sistemleri, video bölütleme.

  EEM 659 Uyarlamalı İşaret
  İşleme Uyarlamalı kesikli-zaman sinyal ve sistemleri. Fark denklemleri. Hızlı-Fourier Dönüşümü (FFT) algoritması, uyarlamalı algoritmalar. Yüksek hızlı evrişim. Özyineli (IIR) ve özyinesiz (FIR) sistemlerde zaman ve sıklık uzayı geliştirme teknikleri. Donanım gerçekleştirmelerde gereklilikler.

  EEM 672 Sayısal Radyo İletişimi
  Çok yollu sönümleme kanallarının modellenmesi. Sıklık seçici ve sıklık seçici olmayan kanallar üzerinden sinyal iletimi. Sönümlü kanallar için kodlama yöntemleri. Yayılı-izge haberleşme sistemleri. DS ve FH yayılı-izge sinyallerinin eşzamanlaması. Kod bölmeli çoklu erişim (CDMA) sistemleri.

  EEM 686 Paralel Bilgisayar Yapıları
  Paralel mimariler. Paralel diller. Paralel programlamadaki haberleşme şekilleri. Makine başarımının belirlenmesi, paralel sistemlerin başarımının hesaplanması. Karşılaştırmalı değerlendirme ve modelleme. Başarım ölçme birimleri.

  EEM 687 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Seçme Konular I

  EEM 688 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Seçme Konular II

Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |