Home > Doktora Programları > Sağlık Bilimleri > Çankaya > Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Programın Amacı
  Ağız ve diş sağlığı bilincini koruyucu hekimlik çerçevesinde değerlendirebilen ve bu bilinci topluma aktarabilen, Konservatif Diş Tedavisi alanında eğitim verebilecek, invivo ve invitro koşullarda bilimsel araştırma planlayıp yapabilecek, çağdaş tedavi uygulamalarını bilen, uygulayan, uluslar arası düzeyde bilgili aydın, yeterli ve yetkin bilim doktoru yetiştirmektir.

  Öğrenim Hedefleri
  Konservatif Diş Tedavisi araştırma yöntemlerini, uygulama ve sunma becerisi elde etmiş, koruyucu tedavi konularında bilgili diş dokularının oluşum ve gelişim süreçlerinin temelini bilen ve bilimsel araştırmaları bu temele dayanarak tasarlayıp analitik değerlendirme yeterliliğine sahip olan, , besin maddelerinin dişler üzerine etkileri hakkında detaylı bilgi sahibi olan, diş çürüğünün, diş sert dokularında oluşturduğu değişimlerin biyolojisi ve histopatolojisi konusunda bilgili, hastalara gerekli durumlarda diyet analizi uygulayıp sonuçlarını değerlendirebilen, hastaların diyet tavsiyelerinde bulunabilen, Yaşlı hastalarda uygun ve doğru tedavi uygulayabilen, restoratif materyallerin fiziksel ve mekaniksel özellikleri konusunda bilgili, estetik diş hekimliği konusunda ileri tedavi uygulamaları yapabilen Dişlerdeki renklenmeler ve giderilmeleri konusunda bilgili ve uygulama yapabilen,   diş hekimliğinde hasta, hekim ve çevrenin korunması için alınabilecek önlemleri bilen ve uygulayabilen, araştırıcıları yetiştirmektir.

  DERSLER

  DTE 700 - ÖZEL KONULAR
  DTE 709 - GERİATRİK KONSERVATİF VE RESTORATİF DİŞHEKİMLİĞİ
  DTE 712 - TEDAVİ ARAŞTIRMALARI VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
  DTE 713 - SEMİNER I
  DTE 714 - RESTORATİF UYGULAMALARDA MEKANİK VE BİYOLOJİK YAKLAŞIMLAR
  DTE 715 - SEMİNER II
  DTE 716 - PLAK KONTROLÜ İLE DİŞ ÇÜRÜĞÜNÜN ÖNLENMESİ
  DTE 717 - DİŞ BEYAZLATMA TEKNİKLERİ
  DTE 718 - DENTAL BİYOLOJİ
  DTE 719 - RESTORATİF MADDELERİN MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
  DTE 720 - KLİNİK I : MİNİMAL İNVAZİV VE KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ YAKLAŞIMLARI
  DTE 721 - KLİNİK II : DİŞLERİN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE RESTORASYONU
  DTE 722 - DİŞ ÇÜRÜĞÜ BİYOLOJİSİ VE HİSTOPATOLOJİSİ
  DTE 723 - ADEZİV DOLGU MADDELERİNDEKİ SON GELİŞMELER
  DTE 724 - RESTORATİF MADDELERİN BİYOLOJİK UYGUNLUKLARI
  DTE 729 - DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT REZİN İNLEY VE ONLEY TEKNİKLERİ
  DTE 730 - DİŞ HEKİMLİĞİ VE ÇEVRE
  DTE 731 - VİTAMİNLER HORMONLAR VE BESİN MADDELERİNİN DİŞ SERT DOKULARI VE ÇEVRE DOKULARA ETKİSİ
   
  Zorunlu Dersler

  DTE 717 - DİŞ BEYAZLATMA TEKNİKLERİ
  DTE 718 - DENTAL BİYOLOJİ
  DTE 722 - DİŞ ÇÜRÜĞÜ BİYOLOJİSİ VE HİSTOPATOLOJİSİ
  DTE 723 - ADEZİV DOLGU MADDELERİNDEKİ SON GELİŞMELER
  DTE 724 - RESTORATİF MADDELERİN BİYOLOJİK UYGUNLUKLARI
  DTE 729 - DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT REZİN İNLEY VE ONLEY TEKNİKLERİ
  DTE 709 - GERİATRİK KONSERVATİF VE RESTORATİF DİŞHEKİMLİĞİ
  DTE 712 - TEDAVİ ARAŞTIRMALARI VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
  DTE 700 - ÖZEL KONULAR
  DTE 713 - SEMİNER I
  DTE 715 - SEMİNER II
  DTE 731 - VİTAMİNLER HORMONLAR VE BESİN MADDELERİNİN DİŞ SERT DOKULARI VE ÇEVRE DOKULARA ETKİSİ
  DTE 721 - KLİNİK II : DİŞLERİN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE RESTORASYONU
  DTE 7224 - RESTORATİF MADDELERİN BİYOLOJİK UYGUNLUKLARI
  DTE 720 - KLİNİK I : MİNİMAL İNVAZİV VE KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ YAKLAŞIMLARI
   

Sağlık Bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |