Home > Doktora Programları > Sağlık Bilimleri > Etimesgut > Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı - Etimesgut - Ankara

Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ  DOKTORA PROGRAMI

  Prostodonti eğitiminin  temel amacı, hastaların prostodontik ihtiyaçlarını doğru teşhis edebilen, anlayan ve hastaları fonksiyon ve estetiği de göz önünde tutarak, bu kapsamda tedavi edebilen profesyonel hekimler yetiştirmektir. Konvansiyonel prostodonti eğitiminin dışında bu programda hastaların maksillofasiyal protez, temporomandibular eklem bozuklukları ve implant destekli protezler gibi ileri tekniklerle tedavi edilmesininin sağlanmasını ve bu konudaki eğitimlerin verilmesini de kapsamaktadır. Didaktik ve klinik ders programı; seminer verilmesi, pratik dersler, klinik eğitim ve araştırma yapılmasını da içermektedir.


  DERS LİSTESİ

  ADCH615     BAŞ VE BOYUN ANATOMİSİ      
  PRO601       SABİT PROTEZLER I      
  PRO602       SABİT PROTEZLER II                
  PRO603       TOTAL PROTEZLER I
  PRO604       TOTAL PROTEZLER II            
  PRO605       HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLER I
  PRO606       HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLER II      
  PRO607       OKLUZYON I                
  PRO608       OKLUZYON II      
  PRO609       İMPLANTASYON VE PROTETİK UYGULAMALARI I    
  PRO610       İMPLANTASYON VE PROTETİK UYGULAMALARI II    
  PRO611       HASSAS TUTUCULAR      
  PRO613       MADDELER BİLGİSİ (AMETALLER)      
  PRO618       SEMİNER I      
  PRO622       ÇENE YÜZ PROTEZLERİ I      
  PRO623       ÇENE YÜZ PROTEZLERİ II      
  PRO626       ESTETİK VE FONASYON      
  PRO627       MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ          
  PRO636       SEMİNER II
  PRO641       PORSELEN I      
  PRO642       PORSELEN II      
  PRO643       LİTERATÜR I                
  PRO644       LİTERATÜR II            
  PRO645       METALİK MALZEMELER I                
  PRO646       METALİK MALZEMELER II      
  PRO647       KRANİO-MANDİBULAR HASTALIKLAR I          
  PRO648       KRANİO-MANDİBULAR HASTALIKLAR II
  PRO699       TEZ ÇALIŞMASI      
  SABE601      BİYOİSTATİSTİK      
  SABE602      ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ      

  *Programa kaydolan öğrenci, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 38 kredi alacaktır.


  DERS  KAPSAMLARI


  PRO 601 Sabit Protezler I 
  Sabit protezlerde endikasyon, preparasyon ve hastaya teslim ile ilgili bilgi ve uygulama.

  PRO 602 Sabit Protezler II
  Sabit protezlerde biomekanik ve komplikasyonlar.

  PRO 603 Total Protezler I  
  Total protezleri etkileyen faktörler ve yöntemler, total protezlerle ilgili sorunların nedenleri ve giderilmesine ilişkin teorik bilgi ve klinik uygulamalar.

  PRO 604 Total Protezler II 

  PRO 603’ün devamı niteliğinde olup, aynı konuları kapsamaktadır.

  PRO 605 Hareketli Bölümlü Protezler I

  HBP’lerin tanı, ayırıcı tanı, hazırlıklar, tasarım kuralları, rutin ve spesifik klinik uygulamaları.

  PRO 606 Hareketli Bölümlü Protezler II 
  Rutin ve spesifik klinik uygulamalar.

  PRO 607 Okluzyon I
  Çiğneme sisteminin normal anatomisi, fonksiyonları ve mekaniği.

  PRO 608 Okluzyon II 
  Çiğneme sisteminin fonksiyonel rahatsızlıklarının etyolojisi, teşhis ve tedavisi.

  PRO 609 İmplantasyon ve Protetik Uygulamaları I 
  Çeşitli implant sistemleri, osseointegre implantlar, tedavi planlaması, komplikasyonlar, biyolojik ve klinik reaksiyonlar.

  PRO 610 İmplantasyon ve Protetik Uygulamaları II 
   PRO 609’un devamı niteliğindedir.

  PRO 611 Hassas Tutucular
  Hassas tutucuların tipleri ve uygulama alanları.Dişhekimliğinde kullanılan metal olmayan maddelerin kimyasal, fiziksel ve biyolojik özellikleri, sertleşme reaksiyonları, manüplasyonları.

  PRO 613 Maddeler Bilgisi (Ametaller)

  Dişhekimliğinde kullanılan metal alaşımlarının komponentleri, döküm teknikleri, kullanım alanları ve biyolojik uyumları.

  PRO 614 Porselen I  
  Restoratif dişhekimliğinde uygulanan porselen jacket kronlar ve metal destekli porselen kronlar hakkında temel bilgi, hastabaşı eğitim ve uygulama.

  PRO 615 Porselen II 
  Metal destekli porselen köprüler hakkında bilgi, konu ile ilgili literatür taraması, hastabaşı eğitim ve uygulama.

  PRO 616 Kranio- Mandibular Hastalıklar I
  Çiğneme sisteminin komponentlerinin birbirleriyle ilişkileri, Kranio- mandibular hastalıkların etyolojisi, tanı ve tedavileri.

  PRO 617 Kranio-Mandibular Hastalıklar II  
  PRO 616’nın devamı niteliğindedir.

  PRO 617 Kranio-Mandibular Hastalıklar II  
  PRO 616’nın devamı niteliğindedir.

  PRO 620 Seminer II 
  Seçilecek bir konuda seminer hazırlanıp sunulması.

  PRO 622 Çene Yüz Protezleri I 
  Kanser, defekt ve travma hastaları hakkında bilgi, bu hastaların protezle rehabilitasyonu ile ilgili uygulamalar.

  PRO 623 Çene Yüz Protezleri II 
  PRO 622 ‘nin devamıdır.

  PRO 624 Literatür I
  Protezle ilgili periyodik ve literatürlerin gözden geçirilmesi

  PRO 625 Literatür II 
  Protezle ilgili periyodik ve literatürlerin gözden geçirilmesi.

  PRO 626 Estetik ve Fonasyon 
  Estetik kavramı , dişhekimliğinde estetik protetik yaklaşımlar, uygun fonasyon için gereklilikler, protez tipleri.

  PRO 627 Malzemelerin mekanik özellikleri 
  Malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemek için yapılan testler.

  PRO 631 Metalik Malzemeler II 
  PRO 612’nin devamıdır.

Sağlık Bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |