Home > Doktora Programları > Psikoloji > Çankaya > Deneysel Psikoloji Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Deneysel Psikoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Deneysel Psikoloji Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Deneysel Psikolojide veya ilgili diğer bilim alanında Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamış olma ve giriş sınavında başarılı olma şartı aranır. Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimini Psikoloji alanında yapmamış adayların giriş sınavında başarılı olması durumunda, sınav jürisi bazı adaylar için, bu adayların mezun oldukları Lisans ve Yüksek Lisans programlarını da dikkate alarak bilimsel hazırlık programı uygulayabilir.
 • Program tanımları
  Deneysel Psikoloji Doktora Programı

  Deneysel Psikolojide Doktora derecesi alabilmek için öğrencilerin en az 24 kredilik dersi başarı ile tamamlamaları gerekir. Yirmi dört kredilik dersin 6 kredilik kısmı öğrencilerin ilgi alanlarına göre ve danışman öğretim sorumlusunun onayı ile Psikoloji Anabilim Dalı ya da diğer Anabilim Dalları tarafından Lisansüstü düzeyde verilen derslerden seçilir. Ancak bu derslerin, Yüksek Lisans düzeyinde alınmamış olması gerekir. Öğrencilerin doktora yeterlik sınavını başarmaları, daha sonra da danışmanlarının yönetiminde ve Tez İzleme Komitesinin gözetiminde bir Doktora Tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir. Gerekli hallerde öğrencilerden telafi dersleri almaları veya gerekli çalışmalar yapmaları istenebilir. Bu alanda doktora diploması için gerekli dersler ve kredilerin dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

  DERS İÇERİKLERİ

  PSİ 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  PSİ 702 Deneysel Psikoloji Tarihi
  Çağdaş bilimsel psikolojinin oluşumunu hazırlayan akım ve görüşlerin incelenmesi; bunların deneysel psikoloji ekollerine etkilerinin değerlendirilmesi.

  PSİ 703 İleri Deneysel Psikoloji
  Deneysel yaklaşımın temelinde yatan rasyonellerin irdelenmesi, deneysel tekniklerin bu rasyoneller açısından değerlendirilmesi, deneysel düşünce biçiminin yerleştirilmesi.

  PSİ 704 Psikolojide Yeni Gelişmeler ve Sorunlar
  Psikolojide en yeni akım ve gelişmelerin özellikle derse katılan öğrencilerin ilgi alanları dikkate alınarak tartışılması.

  PSİ 706 Deneysel Psikolojide Yeni Akımlar ve Gelişmeler: Algı, Bellek, Öğrenme
  Deneysel Psikolojinin algı, bellek, öğrenme gibi bilişsel alanlardaki güncel konuların eleştirel bir biçimde ele alınması; yeni gelişme ve akımların alana olan katkılarının değerlendirilmesi, bilişsel psikolojinin seçilen bir alanında uygulama yapılması.

  PSİ 707 İleri Araştırma Teknikleri I

  PSİ 710 Bilimsel Araştırmaların Eleştirisel Analizi

  PSİ 723 İleri Araştırma Teknikleri ve Uygulamalar
  Deneysel Psikolojinin belirli bir alt alanının seçilmesi; bu alanda kullanılan araştırma tekniklerinin tanıtılması, tekniklerin bir veya birkaçının deneysel çalışma kapsamında uygulanması.

  PSİ 727 Hayvanda Bilişsel Süreçler

  PSİ 729 Hayvanda Öğrenme ve Uygulamalar

  PSİ 751 Deneysel Psikolojide Ensrumantasyon

  PSİ 752 Psikofizyolojide Seminer ve Uygulama

Psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |