Biyomühendislik Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ege Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Biyomühendislik Doktora Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Program tanımları
  Biyomühendislik Doktora Programı

  Güz Dönemi

  601    Biyomühendislik Uygulamaları I    
  603    Endüstriyel Mikroorganizmalar ve Ürünleri    
  605    İleri Arıtma Teknikleri    
  607    Geniş Çaplı Mikroalg Üretim Sistemleri
  609    Özel Biyoreaktör Sistemleri
  615    Biyolojik Yollarla Enerji Üretimi    
  617    Biyofilm Transport ve Kinetik Modelleri    
  619    Hücre Klonlama Teknikleri ve Spesifik Hücre Tiplerinin Seçimi
  621    Bitkilerde Hücre Kültürü Teknikleri    
  623    Bitkilerde Klonal Çoğaltım Uygulamaları    
  625    Sanayide Biyomühendislik    
  627    Biyogüvenlik    
  629    Genetik    
  631    Gen Terapisi
  633    Doğal Ürünlerin Kromatografik Yöntemlerle Ayırma ve Saflaştırılması    
  635    İyon İmplantasyon Teknolojileri ve Uygulama Alanları    
  637    Kanser Moleküler Biyolojisi    
  683    Öğretimde Planlama ve Değerlendirme    
  685    Gelişim ve Öğrenme    
  697    Uzmanlık Alan Dersi    

  Bahar Dönemi

  602    Biyomühendislik Uygulamaları II    
  604    Transgenik Bitkiler
  606    Membran Ayırma Sistemleri    
  608    Bitkilerde Simbiyotik İlişkiler        
  610    Genetik Mühendisliği ve Mikrobiyal Mühendislik
  612    Fiziksel Hücre Ayırma Teknikleri        
  614    Sitotoksisite ve Biyouyumluluk Testleri    
  616    Mikroalglerden Elde Edilen Kimyasallar    
  622    Membran Biyoreaktörler    
  624    Biyolojik Sistemlerin Kinetiği ve Matematiksel Analizleri    
  626    İleri Spektroskopik Yöntemlerle Biyolojik Asıllı İlaç Etken Maddelerinin Yapı Tayini    
  628    İyon İnplantasyonunun Tıp ve Biyomühendislikteki Uygulamaları    
  630    Metabolizma Mühendisliği    
  632    Enerji Bitkileri        
  634    Sekonder Metabolitlerin Biyosentezi
  683    Öğretimde Planlama ve Değerlendirme    
  685    Gelişim ve Öğrenme    
  698    Uzmanlık Alan Dersi

Biyomühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |