Bilişim Programı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilişim Programı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Giriş gereklilikleri
  Lisansüstü programlarına kabul edilebilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olması, Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavına (LES) katılmış olması ve bu sınavdan başvurduğu programın puan türünden en az 45 standart puan alması gerekir. Adayların başarı değerlendirmesi LES' in %50' si, lisans ortalamasının %30' u ve yabancı dil puanının %20'si alınarak yapılır. Bu yüzdelerin toplamından en az 55 puan alanlar başarı sıralamasına dahil edilirler. Başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Yabancı dil puanının, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), TOEFL veya IELTS sınavlarının birinden olması gerekmektedir.
 • Program tanımları
  GENEL BİLGİ

  Bölümümüzün amacı Bilgisayar mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği alanlarında gerekli olan nitelikli personeli ve akademik kariyer yapmayı düşünen öğrencileri yetiştirmektir. Bu program bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinde ihtiyaç duyulan uzmanlaşmış eleman ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bölüm tarafından belirlenmiş gereksinimleri karşılayan öğrenciler yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.

  Bölüm, her öğrenciye güncel teknolojik donanım ve yazılım özelliklerine sahip bir bilgisayarın verilebildiği, tüm donanımların, Üniversitedeki yerel ağa ve Internete açık olduğu çağdaş bilgisayar laboratuvarları ile donatılmıştırBölüm 1993 de kurulmuştur. Bölüm İki Eylül kampüsünde yerleşmiştir ve 5000 m2.lik bir alanı kaplamaktadır. Bölümde 2 Profesör, 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 7 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır. Bölümle ilgili kararlar bölümün bütün fakülte üyelerinin oluşturduğu bölüm yönetim kurulu tarafından alınır. Bölüm bir başkan ve bir yardımcı tarafından yönetilir.

  AMAÇ
  Bilgisayar Mühendisliği bölümünün amacı bilgisayar ve insan, bilgisayar ve toplum, bilgisayar ve endüstri etkileşimi çerçevesinde sayısal hesaplama sistemlerinin kritik analiz , dizayn, geliştirme amaçları için teori, förmül, pratik işlemler ve bilgi çağının ne nasıl yapılırını öğrenmek, üretmek ve etrafa aktarmaktır.

  Öğretim Görevlileri ve Öğretim Üyeleri

  Profesorler:
  Prof. Dr. Ali GÜNEŞ (Lisans O.D.T.U., Y.Lisans, Doktora., Anadolu Üniversitesi) (Bölüm Başkanı)
  Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN (Lisans, Eskişehir İ.T.İ.A., Doktora,Anadolu Üniversitesi)

  Doçentler:
  Doc. Dr. Ahmet BABANLI (Lisans., Y.Lisans., Doktora, ????)

  Yardımcı Doçentler:
  Yard.Doc.Dr. Yusuf OYSAL (Lisans O.D.T.U, Y.Lisans, Doktora, Sakarya Universitesi) (Bölüm Başkan Yardımcısı)
  Yard.Doc.Dr Cüneyt AKINLAR (Lisans, Bilkent Universitesi, Y.Lisans, Doktora, University of Maryland)

  Öğretim Görevlileri:
  Öğr.Gör. Özgür ÖZŞEN (lisans, Y.Lisans Anadolu University)
  Öğr.Gör Emre KAÇMAZ (Lisans, OGU)

  Araştırma Görevlileri:

  Araş.Gör. Mehmet TETİK (Lisans OGU, Y.Lisans Anadolu Üniversitesi)
  Araş.Gör. Muzaffer DOĞAN (Lisans Bilkent Üniversitesi, M.S. Anadolu Üniversitesi) )
  Araş.Gör. Sedat TELÇEKEN (Lisans, Y.Lisans, Anadolu Universitesi) )
  Araş.Gör .Özge GÜNER (Lisans, Hacettepe Üniversitesi,Y.Lisans Anadolu Üniversitesi)
  Araş.Gör. Ali Yavuz ÇAKIR (Lisans Çankaya Üniversitesi)
  Araş.Gör.Alper Kürşat UYSAL (Lisans Selçuk Üniversitesi)
  Araş.Gör. Hüseyin Nihal KARACA (Lisans. OGU)
  Araş.Gör. İhsan GÜNEŞ (Lisans Kocaeli Üniversitesi)

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

  SUNULAN OLANAKLAR
  Laboratuvar Olanakları
  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü aşağıdaki egitim ve araştırma olanaklarına sahiptir. Öğrenciler bu olanaklara ders ve araştırma etkinlikleri için erişme hakkına sahiptirler.

  Genel Amaçlı PC Laboratuvarları
  Bu labaratuvarlar internete yüksek hızla bağlı yüksek performanslı bilgisayarlar içermektedir. Bütün öğrenciler bu bilgisayarları kendi kullanıcı isimleri ve şifreleri ile kullanabilirler. Bu labaratuvarlar ders ve sunumlar için kullanılan projektörlere sahiptir.

  Bilgisayar Ağları Laboratuvarı
  Bu laboratuar ağ aygıtlarını içermektedir. Bu aygıtlar şunlardır: yönlendirici, anahtar, hub, kişisel bilgisayar, ağ ortam tipleri, test cihazları, ve gerekli yazılımlar vb. Bu aygıtlar yerel ağ ve geniş alan ağlarının kurulması, konfigürasyonu ve tesleri için kullanılır.

  SUN Solaris - UNIX Laboratuvarı
  Bu laboratuvarlar öğrencilerimizin UNIX işletim sistemini öğrenmelerini ve bu sistem üzerinde uygulama geliştirmelerine yardımcı olur. Bu laboratuvarlar iki adet SUN Solaris sunucu ve bir çok kullanıcı terminalinden oluşmaktadır. Öğrenciler uygulamalarını geliştirmek için bu makinalara bağlanabilir ve kendileri için ayrılan veri depolama alanlarına erişebilirler.

  Bu laboratuvarlardan birinde öğretim üyelerinin laboratuvar ders anlatımlarını öğrenciler açısından kolaylaştırmak için projeksiyon cihazı mevcuttur.

  Yazılım Mühedisliği Laboratuvarı
  Bu laboratuvar standart kişisel bilgisayar yazılım geliştirme araçları ile kullanımdadır. Bölüm IBM Rational Rose kullanım anlaşması yapmıştır ve öğrenciler bu yazılım geliştirme ortamını kullanabilmektedir.

  Görüntü İşleme Laborauvaru
  Bu laboratuvar kişisel bilgisayar ve üzerinde koşulan gerekli yazılımlarla kullanımdadır.

  Kütüphane

  Merkez kütüphanesinin yanında, fakülteye ait mühendislik öğrencilerinin kullanımı için bir kütüphane mevcuttur ve geliştirilme aşamasındadır. Bir kaç yıl için tam kullanıma geçecektir. Bununla birlikte, bilgisyar mühendisliği bünyesinde de bir kütüphane bulunmaktadır.

  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl   
  BİL501     Bilgisayar Bilimlerine Giriş     
  BİL502     C Dili ile Programlama     
  BİL505     Bilgi Sistemleri; Analiz ve Tasarım     
  BİL790     Tez     

  Seçmeli Dersler

  BİL503     Nesneye Dayalı Programlama     
  BİL504     Veri Yapıları ve Algoritmalar     
  BİL506     Veri Tabanı Yönetim Sistemleri     
  BİL507     İşletim Sistemlerine Giriş     
  BİL509     Benzetim ve Modelleme     
  BİL510     Yapay Us
  BİL511     Bilgisayar Destekli Tasarım     
  BİL513     Sayısal Çözümleme     
  BİL514     Karar Destek Sistemleri     
  BİL517     Mantık Tasarımı     
  BİL518     Mikroişlemciler     
  BİL520     İleri İletişim Teknolojileri     
  BİL521     Yönetim Bilişim Sistemleri
  BİL522     Bilgisayar Organizasyonu     
  BİL523     Bilgisayar Ağları     
  BİL525     Hızlı Uygulama Geliştirme Yazılımları     
  BİL560     Bilgi Erişim Sistemleri     
   
  2. Yarıyıl
  BİL502     C Dili ile Programlama     
  BİL592     Seminer     
  BİL790     Tez
  Seçmeli Dersler
  BİL521     Yönetim Bilişim Sistemleri
   
  3. Yarıyıl
  BİL790     Tez     

  DERS LİSTESİ

  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS


  1. Yarıyıl
  BİL501     Bilgisayar Bilimlerine Giriş
  BİL502     C Dili ile Programlama    
  BİL505     Bilgi Sistemleri; Analiz ve Tasarım
  BİL599     Dönem Projesi

  Seçmeli Dersler
  BİL503     Nesneye Dayalı Programlama
  BİL504     Veri Yapıları ve Algoritmalar    
  BİL506     Veri Tabanı Yönetim Sistemleri    
  BİL507     İşletim Sistemlerine Giriş    
  BİL509     Benzetim ve Modelleme    
  BİL510     Yapay Us
  BİL511     Bilgisayar Destekli Tasarım    
  BİL513     Sayısal Çözümleme    
  BİL514     Karar Destek Sistemleri
  BİL517     Mantık Tasarımı    
  BİL518     Mikroişlemciler    
  BİL520     İleri İletişim Teknolojileri    
  BİL521     Yönetim Bilişim Sistemleri    
  BİL522     Bilgisayar Organizasyonu    
  BİL523     Bilgisayar Ağları
  BİL525     Hızlı Uygulama Geliştirme Yazılımları
  BİL560     Bilgi Erişim Sistemleri    
   
  3. Yarıyıl
  BİL599     Dönem Projesi
   

  DERS İÇERİKLERİ
   
  BİL       501    Bilgisayar Bilimlerine Giriş          3+0            7,5
  Bilgisayar Donanımı ile İlgili Temel Matematiksel ve Mantıksal Kavramlar; Sayısal Sistemler; Bilgisayar Donanımının Temel Öğeleri; Merkezi İşlem Birimi; Komut Kavramı; Adresleme Yöntemleri; Ana Bellek Yapısı; İkincil Bellekler; Giriş-Çıkış Birimleri; Yazılım; Programlama Kavramı; İşletim Sistemi; Derleyiciler; Sistem Analiz ve Tasarımı; Kütük ve Veri Tabanı Kavramları; Bilgi İletişimi; Pascal Programlama Dili.
   
  BİL       502    C Dili ile Programlama                    3+0      7,5
  Bilgisayarlar ve Bilgi İşlem Temelleri; Bilgisayarların Genel Mimarisi; Verilerin Gösteriminde Bitlerin Kullanımı; Programlama Dilleri; ANSI C; C Derleyicileri; Ekrana Yazdırma Komutları; C’nin Temelleri; Ön-Derleyici Komutları; Değişkenler; Aritmetik İşlemler; Matematiksel Fonksiyonlar; Giriş/Çıkış; Döngüler; Fonksiyonlar; Özyineleme; Diziler; Karakter İşlemleri; İşaretçiler; Dinamik Bellek Kullanma Mantığı; Veri Yapıları; Yapı; Bağlı Liste; Yığıt; Kuyruk; Ağaç Yapısı; İkili Dosyalarla Çalışmak; Büyük Programların Tasarımı.

   
  BİL       503    Nesneye Dayalı Programlama         3+0      7,5
  Geleneksel Programlama Dilleri ile Nesneye Dayalı Programlama Dillerinin Karşılaştırılması; Nesneye Dayalı Programlamanın Özellikleri; Giydirme; Veri Gizleme; Kalıt; Çok Yüzlülük; C++ ve JAVA ile Programlama; Fonksiyonları Yükleme; Satır-Arası Fonksiyonlar; Veri Soyutlama; Sınıflar; Soyut Sınıflar; Metotlar; İnşa Edici; Yok Edici; Statik; Genel; Özel; Korunmuş; İşaretçiler; Referanslar; Operatör Yükleme; İstisnalar; Görsel Programlama.

   
  BİL       504    Veri Yapıları ve Algoritmalar                       3+0      7,5
  Verinin Tanımı; Doğrusal Listeler; Diziler; Yığıt; Kuyruk; Bağlı Listeler; Bellek Atama ve Düzenleme; Çok Bağlaçlı Yapılar; Ağaç Yapıları; Dizge Üzerinde İşlemler; Arama Teknikleri; Sıralama Teknikleri; Birleştirme Teknikleri; Kütük ve Tutanak Kavramı; Fiziksel Kütük Düzenleme; Adresleme Teknikleri; Dizinlendirilmiş Sıralı Kütük Düzeni; Dağıtık Adresleme; Göstergeler; Zincir ve Halka Yapıları.

   
  BİL       505    Bilgi Sistemleri;  Analiz ve Tasarımı    3+0      7,5
  Sistem Kavramı; Sistem Analiz İlkeleri; Bir Sistem Olarak Örgüt ve Yönetimi; Yönetim ve Bilgi; Bilgi Üretim Süreci; Bilgi Sistemlerinin Gelişimi; Yönetim Bilişim Sistemleri; Karar Destek Sistemleri; Analiz; Tasarım; Uygulama.

   
  BİL       506    Veri Tabanı Yönetim Sistemleri     3+0      7,5
  Veri Tabanı Kavramı; Veri Tabanı Modellemeleri; İlişkisel Veritabanı Modeli; Hiyerarşik Veritabanı Modeli; Ağ Modeli; Veri Tabanlarının Mantıksal Tasarımı; İlişkisel Veritabanı Modelinin Fiziksel Tasarımı; SQL/DS ile İlişkisel Veri Tabanı Entegrasyonu; Dağıtık Veri Tabanları; Nesne Tabanlı Veritabanı Yönetim Sistemleri; Uzman Veritabanı Sistemleri; Veritabanı Sistemlerinde Belirsizlik; Ofis Bilgi Sistemleri; ORACLE PL/SQL ile Uygulama.
   
  BİL       507    İşletim Sistemlerine Giriş                              3+0      7,5
  İşletim Sistemlerindeki Temel Kavramlar; İşletim Sistemlerinin Sunduğu Hizmetler; Kaynakların Yönetimi; İş Yönetimi; İş Programlama; Zaman Paylaşımı; Çoklu Görev;

  Ana Bellek Yönetimi; Görev Yönetimi; Sanal Bellek; Sayfalama; Kesme Yapısı ve Kesmelerin Programlanması;

  Aritmetik İşlem Birimi Yönetimi; Giriş/Çıkış Alt Sistemi; Kütük Yönetim Alt Sistemi; UNIX İşletim Sisteminin Özellikleri ve İç Yapısı.
   
  BİL       509    Benzetim ve Modelleme                                 3+0      7,5
  Temel Olasılık ve İstatistik Kavramları; Ayrık Simülasyon; Girdi Olasılık Dağılımının Seçilmesi; Analog Bilgisayar Benzetimi; Rassal Sayı Üretimi; Bir Sistemin Çıktısının Veri Analizi; Alternatif Sistemlerin İstatistiksel Olarak Karşılaştırılması; Benzetim Dilleri ve GPSS.

   
  BİL       510    Yapay Us                                       3+0      7,5
  Yapay Us Kavramı; Turing Testi; Yapay Us Konusundaki Çalışmalara Giriş; Problem Çözümü ve Arama Stratejileri; Uzay-Durum Yaklaşımı; Problem İndirgeme Yaklaşımı; Problemlerin İfade Edilmesi; Arama Algoritmaları; Önce Enine Arama; Önce Derine Arama; Yinelemeli Derinleştirme; Oyun Oynama; Bilginin İfade Edilmesi ve Muhakeme; Uzman Sistemler ve Kural Zincirleri; Görme; Dil İşleme; Makinenin Öğrenmesi; Yapay Sinir Ağları; Eğiticili Öğrenme; Eğiticisiz Öğrenme; Geri Yayılım Metodu.

   
  BİL       511    Bilgisayar Destekli Tasarım         3+0      7,5
  Tasarımda Bilgisayar Kullanımı; Tasarım için Kullanılan Mevcut Bilgisayar Yazılımları; Autocad Kullanarak Tasarım Geliştirme Yöntemleri; Örnek Tasarımlar.

   
  BİL       513    Sayısal Çözümleme                       3+0      7,5
  Bilgisayarda Aritmetik İşlemler; Hesaplayıcılar; Yanlışlar ve Algoritmalar; Ara Değer Bulma Yöntemleri; İnterpolasyon Yöntemleri; Lagrange; Hermite; En Küçük Kareler; Spline; Doğrusal; Sonlu Farklar; Sayısal Türev ve İntegrasyon; Yuvarlama Yanlışları ve Yakınsamayı Hızlandırıcı Teknikler; Doğrusal Denklem Sistemleri; Diferansiyel Denklemler; Runge-Kutta ve Çok Adımlı Başlatıcı Düzeltici Algoritmalar.

   
  BİL       514    Karar Destek Sistemleri               3+0      7,5
  Karar Süreci ve Yönetsel Kararlarda Bilgi; Karar Verme Süreci ve Sistem Yaklaşımı; Kritik Başarı Faktörleri; İnsanın Bilişsel Özellikleri ve Karar Biçimleri; Yönetim Süreci ve Yönetsel Kararlarda Bilgi Desteği; Modeller ve Modelleme Süreci; Yönetsel Kararlarda Model Kullanımı; Statik ve Dinamik Modeller; Belirlilik; Belirsizlik ve Risk Ortamları; Matematiksel Programlama ve Optimizasyon; Benzetim ve Yordamsal Yaklaşımlar; Karar Destek Sistemlerinin (KDS) Yapısı ve Özellikleri; KDS Öğeleri; KDS’nin Özellikleri ve Yetenekleri; KDS Bileşenleri; Karar Destek Sisteminin Kurulması; KDS Geliştirme Süresi; Kullanıcılar; Katılımcılar; KDS Kuruluşunda Seçenekler ve Ekip Çalışması; Karar Destek Sistem Araçları; Veri Tabanı Sistemleri; Diyalog; Model ve Veri Tabanı Alt Sistemleri; Programlama Dilleri ve Hesap Tablosu Yazılımları; KDS Üreteçleri; Üst Yönetici Bilgi Sistemleri; Uzman Sistemler; Yapay Zekaya Giriş; Örnek Olaylar.

   
  BİL       517    Mantık Tasarımı                           3+0      7,5
  Mantıksal Kapılar; Mantık Değişkenleri; Sayı Sistemleri; Verilerin İfade Edilmesi; Bilgisayarın Organizasyonu; Boole Cebiri; Mantık Fonksiyonları; Durum Tabloları; Durum Minimizasyonu; Durum Atamaları; Karnaugh Haritaları; Komut Formatları ve Adresleme; Veri Devreleri (Kodlayıcılar ve Çoklayıcılar); Flip-Floplar; Saat-Modu; Ardışıl Devreler; Sayıcılar; Kaydırma Yazmaçları.

   
  BİL       518    Mikroişlemciler                             3+0      7,5
  Sekiz Bitlik Mikrodenetleyicilere Giriş; Motorola 68 HC11; Komutlar ve Makine Dili; Adresleme Modları; Bitiştirici Diller; İleri Programlama; İndeksleme; Yığıtlar; Altyordamlar; Bit-Bayt İşleme; Mikrodenetleyicilerle Sistem Tasarımı; Bellek Kod Çözümü; Yol; Giriş/Çıkış Birimleri; Kesme; Parelel Giriş/Çıkış; A/D ve D/A İşlemleri; Seri Haberleşme; Kesme Sistemi; Gerçek Zaman Saati Programlı Zamanlayıcı; COP Zamanlayıcısıyla Sorunsuz Çalışma.

   
  BİL       519    İleri Algoritma Analizi                 3+0      7,5
  Algoritma Analiz Teknikleri, Asimtotik Gösterim, Rekörsif Algoritma Tasarım ve Analizi, Özel Algoritma Tasarım Teknikleri, Dinamik Programla Teknikleri, Graph Algoritmalarına Giriş, Genişlik-Önce Arama, Derinlik-Önce Arama, Minimum Germe Agaçları Hesaplama Algoritmaları, Kısa Yol Bulma Algoritmaları, NP-Tamamlık ve Kararsızlık, Yaklaştırma Algoritmaları.

   
  BİL       520    İleri İletişim Teknolojileri            3+0      7,5
  Temel Kavramlar; Sayısal Teknoloji; Ses ve Görüntü Sıkıştırma Teknikleri; Veri İletişim Teknolojisi; Veri Yayın Sistemleri; İletişim Uyduları; Uydu Teknolojisi; Uydu Servisleri; İletişim Uydularının Temel Özellikleri; İletişim Uydularının Kullanım Alanları; İleri Televizyon Sistemleri; Sayısal Televizyon; İleri Radyo Sistemleri; Sayısal Radyo; İletişim Teknolojilerinde Bilgisayarlı Uygulamalar; Telekonferans Sistemleri; Çoklu Ortam Teknolojileri.

   
  BİL       521    Yönetim Bilişim Sistemleri           3+0      7,5
  Bilgi Teknolojisi ve Örgütler; Bilgisayar Teknolojisindeki Gelişmeler; Bilginin Örgütlerdeki Rolü; Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin Stratejik Etkileri; İnternet ve Örgütler; İntranet; Elektronik İşletmecilik Ortamı; Sistem Yaklaşımı; Sistem Kavramı; Sistem Analizi; Sistem Tasarımı; Veri Tabanı Yönetim Sistemleri; Yönetim Bilgi Sistemleri; Kavramlar; İlkeler; Tasarım; Uygulama; Bakım ve İyileştirme; Bilgi Teknolojisi Yönetimi; Bilgi Sistemlerinde Eğilimler.

   
  BİL       522    Bilgisayar Organizasyonu            3+0      7,5
  Bilgisayar Donanım ve Yazılımının Temel Yapısı; Adresleme Yöntemleri ve Makine Programının Ardışık Düzeni; İşlemci Birimi; Giriş-Çıkış Organizasyonu; Bellek; Aritmetiksel İşlemler; Ardışık İşleme (Pipelining); CISC; RISC ve Yığıt İşlemci Örnekleri; Bilgisayar Çevre Birimleri; Büyük Bilgisayar Sistemleri.

   
  BİL       523    Bilgisayar Ağları                           3+0      7,5
  Osi Referans Modeli ve Katmanlı Ağ Temeli; TCP/IP Referans Modeli; Fiziksel Katman; Veri İletimi; İletim Ortamı; Telsiz İletişim; Haberleşme Uyduları; Veri Bağlantısı Katmanı; Hata Bulma ve Hata Düzeltme; Stop- and-Wait Protokolü; Kayan Pencere Protokolü; Ortam Erişimi Altkatmanı; ALOHA; CSMA; Ethernet Protokolü; Köprüler; LAN; Ağ Katmanı; Yönlendirme Algoritmaları; Tıkanıklık Kontrol Algoritmaları; IP Protokolü.

   
  BİL       525    Hızlı Uygulama Geliştirme Yazılımları                                    
  Geleneksel Programlama Dillerinin Uygulama Geliştirmede Kullanılması; Nesne Tabanlı Dillerin Getirdiği Kolaylıklar; Görsel Programlama; Bütünleşik Program Geliştirme Araçları ve Bunların Getirdiği Kolaylıklar ve Avantajlar; Takım Çalışması; Visual Basic veya Delphi Kullanarak Program Geliştirme; Görsel Programlama Nesneleri; Hazır Bileşenler; Dosya Erişimi; Veritabanı İşlemleri; SQL Dilinin Kullanımı.

   
  BİL       551    İleri Veri Tabanı Yönetimi   Sistemleri    3+0      7,5
  İlişkisel Veri Tabanı Kuramı; Veri Modelleri ve Sorgu Dilleri; Nesne-Bağıntı Modeli; İşlevsel Veri Modelleri; Anlamsal Veri Modelleri; Nesneye Yönelik Veri Tabanları; Gelecek Kuşak Veri Tabanları; Gerçekleştirim Teknikleri; Erişim Yolu Seçimi; Sorgu Eniyileme; Kilitler; Koşutluk Denetimi; İşlembilgi Kavramı; Yastık Yönetimi; Dağıtık Veri Tabanı Sistemleri; Kullanıcı Arabirimleri.

   
  BİL       552    Programlama Dilleri                     3+0      7,5
  Sözdizimsel Özelliklerin Biçimsel Tanımı; Programlama Dillerinde Anlamsal Özelliklerin Tanımı; Veri Kavramı; İş Akış Denetim Yapıları; Yordamlar ve Parametreler; Blok Yapısı ve Programın Durgun Yapısına Yada Devingen İşleyişine Dayanan Etkinlik Alanları; Yeni Veri Türleri Tanımlama ve Devingen Olarak Değişken Veri Yapıları; İşlevler ve Özyineleme; Modül Kavramı; Modüler Program Yapıları; Modüllerden Yararlanma; Ayrı Derleme; Aykırı Durumların Ele Alınışı; Koşut Görevler.

   
  BİL       553    Nesne Tabanlı Sistemler              3+0      7,5
  Geleneksel Dillerle Nesne Tabanlı Dillerin Karşılaştırılması; Nesne Tabanlı Programlama Dillerinin Ortak Özellikleri; Giydirme; Veri Gizleme; Kalıt; Çok Yüzlülük; Nesneye Yönelik Çözümleme ve Tasarım; Örnekler; Soyut Sınıflar; Sınıf Yapısı Tanımlama; Üye Değişkenler; Metotlar; Nesneye Yönelik Yazılım Mühendisliği; Nesneye Yönelik Yazılım Geliştirmede Grafiksel Gösterimler ve Metodoloji; Yeniden Kullanılabilir Tasarım; Verimlilik ve İlgili Konular.

   
  BİL       554    İşletim Sistemleri                          3+0      7,5
  Temel Kavramlar; İşletim Sistemlerinin İşlevleri; Tek ve Çoklu İş Düzeni; Görev Kavramı; Çok Görevli İşlem; Etkileşimli İşlem; Gerçek Zamanlı İşlem; Kesilme Düzeneği; Kesilme Vektörü; Kesilme Yordamından Geri Dönüş; Kesilmelerin Yönetimi; Giriş/Çıkış Arabirimleri; Giriş/Çıkışların Programlanmasına İlişkin Temel Teknikler;

  Programlanmaları Yönünden Görünümleri; Seçmeli ve Kesilmeli Programlama; Doğrudan Bellek Erişimi; Ana Bellek Yönetimi; Tek ve Bitişken Bellek Yönetimi; Bölümlü Bellek Yönetimi; Görüntü Bellek; Sayfalama; Kesimleme; İş Yönetimi; Görev Yönetimi; Koşut İşlem; Birlikte Çalışan Görevler; Karşılıkla Dışlama; Semaforlarla Zaman Uyumlama; Görevler Arası İletişim; Kilitlenmeler; Kilitlenmelerin Çözülmesi; Kütük Yönetimi; Kılavuz Yapıları; UNIX.

   
  BİL       555    İleri Bilgisayar Ağları                   3+0      7,5
  Yönlendirme; Optimallik İlkesi; En Kısa Yol Bulma; Taşkın Yöntemi; Uzaklık Vektörü ve Bağ Durumu Algoritmaları; Akış ve Tıkanıklık Denetimi; Kredili ve Eşikli Akış Düzenleme; Trafik Şekillendirme; Tıkanıklık Önleme; Ağların Birlikte Hizmet Vermeleri; Köprüler; Yönlendirici Geçitler; Tünelleme; İnternette Yönlendirme; OSBF ve BGF Protokolleri; Uçtan Uca Ulaşım; Ulaşım Hizmetleri; Bağlantı Yönetimi ve Akış Denetimi; Çoğullama; TCP Protokolü; Yönetim; OSI’de Yönetim; ANSI Notasyonu; CMIP Protokolü; İnternette Yönetim; SNMP Protokolü; Ağda Güvenlik; Kriptografi İlkeleri; Açık ve Kapalı Anahtar Yöntemleri; Asıllama; Sayısal İmza.

   
  BİL       556    Bilgisayar Grafiği                          3+0      7,5
  Temel Kavramlar; Bilgisayar Grafiğinin Mühendislikte Kullanım Alanları; Grafik İlkeleri; Poligonlar; Dönüşümler; Segment Kavramı; İki ve Üç Boyutlu Grafikler; Pencereleme Kavramı; Yüzeylerin Gösterimi; Saklı Çizgi ve Saklı Yüzeyler; Renklendirme; Gölgelendirme ve Işıklandırma Metotları; Eğriler ve Yüzeyler; Grafik Veritabanları; Grafik Standartları; Doku Haritalaması; Kontrollü Deformasyonlar; Gerçeğe Benzetme; Animasyon.

   
  BİL       557    İnternet Yazılımları                      3+0      7,5
  İstemci/Sunucu Mekanizması; İstemci Taraflı Yazılım Metotları; Sunucu Taraflı Uygulama Geliştirme; CGI; Perl; PHP Hakkında Genel Bilgiler; XML’e Giriş; E-Ticaret ve XML; ASP; HTML Sayfaları Hazırlamak; Response ve Request Nesneleri; Form Elemanları; Uygulama Nesneleri; Oturum Nesneleri; Sunucu Nesneleri; Çerezler; ASP’de Dosya İşlemleri; VBSscript; JavaScript; Veritabanı Bağlantısı; Arama Teknikleri; ASP’nin Kullanım Alanları.

   
  BİL       558    Paralel Programlama                    3+0      7,5
  Paralel Programlama Kavramı; Uygulama Alanları; Paralel Algoritmalara İlişkin Problemler; Senkronizasyon; Haberleşme; Kritik Bölümler; Senkronizasyon Mekanizmaları; Semaforlar; Monitörler ve Diğerleri; Gerçekleme Yolları ve Uygulama Örnekleri; Mesaj Aktarımına Dayalı Haberleşme İlkeleri; Randez-Vous Yapısı; İşletim Sistemlerinde Paralel Programlama Yöntemleri; Paralel Programlama Dilleri; CSP; OCCAM; ADA ve Diğerleri; Klasik Paralel Programlama Algoritma Örneklerinin Tasarımı ve İncelenmesi.

   
  BİL       559    Yazılım Mühendisliği                   3+0     7,5
  Bilgisayar Tabanlı Sistem Mühendisliği; Proje Yönetimi; Gereksinim Analizi; Sistem Modelleri; Yazılım Prototipleri; Yazılım Tasarımı; Mimari Tasarım; Nesne Tabanlı Tasarım; Fonksiyon Tabanlı Tasarım; Gerçek Zamanlı Sistem Tasarımı; Kullanıcı Arabirimi Tasarımı; Çok Dilli Yazılım Tasarım İlkeleri; CASE; Yönetim; İnsanların Yönetimi; Takım Kurma; Sosyo-Psikolojik Çözümleme; Yazılım. Maliyeti Ön Kestirim Teknikleri; Programcı Üretkenliği; Kalite Yönetimi; Süreç Geliştirme.

   
  BİL       560    Bilgi Erişim Sistemleri                  3+0      7,5
  Bilimsel ve Teknik Bilginin Çoğalması ve Bilgi Erişim Sorunu; Özdevimli Bilgi Erişim; Adlandırma; Bilgi Erişim (BE) Terimi; Bilgi Bilimi; Bilgi Erişim Dizgesi Kavramı; Ana Kavramlar; Kuramsal Temeller; Öğeler; Yaklaşımlar; Özdevimli Metin İşleme; Özdevimli Doğal Dil Çözümleme; Mekanik Sözlük; Özdevimli Özetleme; Dizinleme Dili ve Gömü Kavramı; Tanım ve Yapısal İlişkiler; Terim Seçme; Anma ve Duyarlık Aygıtları; Eşanlamlılar Denetimi; Sözcük Biçimleri Denetimi; Terim Sınıflama; Birleşik Terim ve Deyimler; Görev ve Roller; Terim Ağırlıklama; Özdevimli Sınıflama Yaklaşımları; Belge Tanımlayıcı Vektörler; Belgeler Arasında Benzerlik Ölçümü; Kümeler Yaklaşımları.

   
  BİL       561    Bulanık Sinir Ağları                     3+0      7,5
  Bulanık Mantığa Giriş, bulanık set işlemleri, bulanık bağıntı, bulanık anlatım, dilsel değişkenler, yaklaşık muhakeme teorisi, arındırma yöntemleri, karar verme mekanizmaları, perseptron öğrenme kuralı, delta öğrenme kuralı, kazanmalı öğrenme, sinir ağı ve bulanık sistem entegrasyonu, bulanık nöronlar, hibrid sinir ağları,   ANFIS, gradyan tabanlı eğitim algoritmaları, sinir ağı ile eğitilebilir bulanık kurallar, sayısal veriden bulanık kuralların çıkarımı, nöro-bulanık sınıflandırıcılar, bulanık sinir ağı sistemlerinin uygulamaları.
   
  BİL      562    Ağ Güvenliği                                 3+0      7,5
  Ağ Güvenliğine Giriş, Problemler, Terminoloji, Özel-Anahtar Şifreleme Teknikleri: DES, 3DES, AES, Genel-Anahtar  Şifreleme Teknikleri: RSA, Diffie-Hellman, Tek Yönlü ve Karşılıklı Kimlik Tespiti Teknikleri, Message İçerik Koruma Teknikleri: MD-5, SHA-1, Dijital İmzalama, Ağ Güvenliği Standartları: Güvenli Elektronik Posta (PGP), S-MIME, SSL, TLS, IPSec.

   
  BİL       563    Bulanık Mantık                            3+0            7,5
  Bulanık Kümeler ve Temel Bulanık Küme İşlemleri; Bulanık Bağıntı ve Genişleme Prensibi; Dilsel Değişkenler; Bulanık Mantık ve Yaklaşık Muhakeme; Bulanık Kural Tabanı; Bulanık Karar Mekanizması; Bulanıklaştırıcı ve Arındırıcılar; Bulanık Sistemlerle Fonksiyon Yakınsama, Lineer Olmayan Tasarımcı Bulanık Sistemler; Giriş-çıkış Veri Seti ile Bulanık Sistem Tasarımı; Tabloya Bakma Planlaması; Gradyan Tabanlı Eğitim; Bulanık Gruplandırma.

  BİL       591    Seminer                                          3+0      7,5
  BİL       592    Seminer                                          3+0       7,5
  BİL       599    Dönem Projesi                               3+ 0       15
  BİL       790    Tez                                                  0+1        30
  BİL       790    Tez                                                  0+1        30

Bilişim teknolojileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |