Home > Kurslar > Muhasebe > Bakırköy > Bilgisayarlı Muhasebe Kursu - Bakırköy - İstanbul

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir M.E.B ÖZEL MİKROİŞLEM BİLGİSAYAR İŞLEM MERKEZİ

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgisayarlı Muhasebe Kursu - Kurumda - Bakırköy - İstanbul

 • Deneyimleriniz
  Kursiyerlerimiz Bilgisayarlý Muhasebe eðitimi sonunda MEB onaylý kurum sertifikasý alabilirler.
 • Program tanımları
  Bilgisayarlı Muhasebe Kursuna Kimler Katılabilir?

  Muhasebe, mali nitelikli işlemlere ait bilgileri kaydetmek, özetlemek, sınıflandırmak, analiz etmek ve bu analizleri raporlayarak ilgili mercilere sunma sürecidir. Günümüzde gerek kamu gerekse özel sektörde tüm firmalarda muhasebe departmanı ve muhasebe çalışanları bulunmaktadır ve yeni muhasebe tekniklerini izleyerek çalışmaktadır. Muhasebeyi meslek edinmek isteyen, herhangi bir firmada muhasebe departmanında çalışmak isteyen herkes bilgisayarlı muhasebe kursuna katılabilir.

  Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi - 50 Saat

  ::.
  Muhasebeye Giriş
  Tanım ve Fonksiyonları
  Muhasebenin Temel Kavramları
  Piyasadaki Mevcut İşletmeler Nasıl Oluşur?
  Şahıs İşletmeleri Nasıl Kurulur?
  Aralarındaki Farklar Nelerdir?

  ::.
  Belgeler
  Fatura, Sevk Irsaliyesi, P.Satış Fişi
  Gider Pusulasý, Serbest Meslek Makbuzu, Yazarkasa Fisleri
  Ücret Bordrosu, Ve Diðer Belgeler
  Taným Ve Uygulama

  ::.
  Beyanname ve Bildirgeler
  Muhtasar Beyanname
  Kdv Beyannamesi
  Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri
  İşe Giriş Ve Çıkış Bildirgeleri, Vizite Kağıdı
  Tanım Ve Uygulama

  ::.
  Tekdüzen Hesap Planı
  Yevmiye Kaydı
  Defteri Kebir Tanımı ve Nasıl Oluştuğu
  Muhasebede Kullanılan Fişler ( Mahsup, Tahsil, Tediye Fisleri )
  100 Kasa Hesap Kodundan 780'e Kadar Hesap Kodları, Örnek ve Uygulamaları

  ::.
  Yardımcı Defterler
  Stok- Tanımı ve Nasıl Takip Edilir?
  Cari- Tanımı ve Nasıl Takip Edilir?
  Fatura Modülü Ne İşe Yarar ve Hangi Durumlarda Kullanılır?
  Tanım Ve Uygulama

  ::.
  Bilgisayar Uygulamaları
  ETA ( Stok/Cari/Fatura/Muhasebe )
  LOGO ( Stok/Cari/Fatura/Muhasebe )
  MICRO ( Stok/Cari/Fatura/Muhasebe )

  ::.
  Resmi Defterler
  İşletme Hesabı Esasına Göre Tutulacak Defterler
  Faydalı Bilgiler

  Bilanço Usulüne Göre Tutulacak Defterler
  Defterlere Kayıt Düzeni
  Defterlere Kayıt Zamanı
  Defter Tasdikleri

  ::.
  Temel Excel Bilgisi
Muhasebe ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |