Home > Kurslar > Muhasebe > Beşiktaş > Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi - Beşiktaş - İstanbul

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Akiza Bilişim Akademisi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları

  Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi : Muhasebe, tanımından da anlaşılacağı gibi oldukça fazla dikkat, teorik bilgi ve deneyim isteyen bir meslektir. Özellikle evrakların tanınması, algılama yeteneği, kontrol ve takip alışkanlıklarının kazandırılması gerekir. Bu mesleğe yeni atılacak olanlar, eğitim almaya karar verenler, daha önce iş başvurusunda bulunmuş olanlar, “tecrübeniz var mı? sorusu ile karşılaşmış ve bu soru karşılarına engel olarak çıkmıştır Bu sebeple muhasebe eğitiminde önemli olan öğrenme sürecinin pratiğe en yakın uygulama ve araçlarla yapılmasıdır. Örneklemeler, öğretme tekniği, uygulamalar ve ölçme teknikleriyle bu tecrübenin kazandırılması gerekmektedir. Bu sebeple hedef, her bir öğrencinin gerçek bir işletme ortamına hazırlanması olacaktır.

  Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi İçeriği

  Muhasebenin Tanımı, işlevi


  Muhasebe Ve Muhasebenin Kaynağı Olan Yasa Ve Tebliğler (www.gelirler.gov.tr)(Vergi Usulleri Kanunu (V.U.K, Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K, Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK), Kurumlar Vergisi Kanunu(K.V.K, Türk Ticaret Vergisi Kanunu(T.T.K, Muhasebe Genel Tebliği Ve İlkeleri )

  Muhasebe Süreci


  Bilanço Ve Gelir Tablosu,
  Bilanço Tekniği, Gelir Tablosu Tekniği

  Ticari Paket Programların Muhasebe Sürecinde İşlevi


  Muhasebede Kullanılan Belge Evraklar(Resmi Ticari Belgeler
  : Fatura, İrsaliye, Gider Mkb,Serbest Meslek Mkb,Kira Mkb,Müstahsil Mkb, Perakende Satış Fişleri,Tahsil Mkb.,Tediye Mkb.)

  Muhasebe Fişleri Ve Bordrolar:
  Mahsup Fişi, Tahsil Fişi, Tediye Fişi, Aylık Sigorta Prim Bildirgesi, İşe Giriş Bildirgesi,4 Aylık Sigorta Prim Bildirgesi

  Kıymetli Evraklar: Çek Senet Bonolar,Tahvil,Poliçe


  Beyannameler
  :Kdv, Muhtasar,Geçici Peşin Vergi Beyannameleri

  Resmi Ticari Defterler


  Yevmiye (Günlük Defter),Büyük Defter,Envanter Defteri

  Defterlerde Tasdik Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  TDHP(Tekdüzen Hesap Planı)


  Yevmiye Büyük Defter Kayıtları


  Geçici Peşin Verginin Hesaplanması ve Beyannamenin Doldurulması


  Kapanış Kayıtları


  Gelir Tablosu Ve Bilanço Hazırlanması


  Kurumlar Vergisi Hesaplanması


  Ticari Paket Programlar


  ETA:
  Şirket Açma Ve Entegrasyon, Stok Modülü,C/H (Cari Hesap Modülü),Fatura Modülü, İrsaliye Modülü, Çek/Senet Modülü, Bordro Modülü, Muhasebe Modülü

  LOGO-LKS:
  Şirket Açma Ve Entegrasyon, Stok Modülü, C/H Modülü,Fatura Modülü, İrsaliye Modülü İşlemleri,Çek/Senet İşlemleri,Kasa İşlemleri, Banka İşlemleri, Muhasebe İşlemleri

  Temel Excel Bilgisi

  Bugün nereye gidilirse gidilsin, çalışılacak firmanın büyüklüğü ne olursa olsun muhasebe excel olmadan olmaz. Ve bu bilinçle eğitimlerimizin sonuna temel excel bilgilerini eklemeyi de uygun gördük.

Muhasebe ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |