Home > Yüksek Lisans Programları > Kimya > Çankaya > Analitik Kimya Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Analitik Kimya Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Analitik Kimya Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Eczacılık Fakültesi; Fen Fakültesi Kimya Bölümü; Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü ve Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak ve H.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Başvuru Koşullarını Yerine Getirmek.
 • Program tanımları
  Programın Amacı

  Analitik Kimya alanında çağdaş eğitim almış, araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, spektroskopi, kromatografi ve elektroanalitik kimya konularında ulusal ve uluslar arası düzeyde bilgi ve iletişim yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir.

  İyi laboratuvar uygulamaları kurallarına uygun çalışma prensipleri, çeşitli spektroskopik (UV, IR, NMR, atomik), kromatografik (HPLC, GC), kapiler elektroforez ve elektrokimyasal (polarografi, dönüşümlü voltametri, kare dalga voltametrisi) analiz yöntemlerinin temel prensipleri, bu yöntemlerin farklı numunelere (farmasötik preparat, biyolojik materyal, çevre, gıda vb örnekleri) uygulanması. Bu amaçla kullanılan ayırma yöntemleri (çöktürme, sıvı-sıvı tüketme, katı-sıvı tüketme), kemometrik analiz yöntemleri.

  DERSLER

  EAK 530 - İLAÇ ANALİZLERİNDE KROMATOGRAFİK YÖNTEMLER
  EAK 531 - İLAÇ ANALİZLERİNDE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER
  EAK 532 - İLAÇ ANALİZLERİNDE ELEKTROANALİTİK YÖNTEMLER
  EAK 533 - İLERİ SPEKTROSKOPİ I
  EAK 535 - İLERİ ENSTRÜMENTAL ANALİZ I
  EAK 537 - ANALİTİK KİMYADA TEMEL İŞLEMLER
  EAK 540 - ANALİTİK YÖNTEM VALİDASYONU
  EAK 600 - ÖZEL KONULAR
  EAK 631 - TEMEL ANALİTİK KİMYA
  EAK 632 - İLAÇ ANALİZLERİNDE TİTRASYON YÖNTEMLERİ
  EAK 633 - KROMATOGRAFİK YÖNTEMLER I
  EAK 635 - İLERİ ANALİTİK KİMYA II
  EAK 636 - SEMİNER
  EAK 637 - AYIRMA YÖNTEMLERİ I
  EAK 640 - SEMİNER
  EAK 641 - VOLTAMETRİK YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI
  EAK 642 - FOTOLUMİNESANS ANALİZ YÖNTEMLERİ
  EAK 643 - KAPİLLER ELEKTROFOREZ TEMEL PRENSİPLERİ VE ANALİTİK UYGULAMALARI
  EAK 644 - DOPİNG ANALİZ YÖNTEM UYGULAMALARI
  EAK 647 - DOPİNG KONTROL
  EAK 648 - DOPİNG AMACIYLA KULLANILAN İLAÇLARIN ANALİZLERİNDE YENİ TEKNİKLER
  EAK 649 - KEMOMETRİ VE ANALİTİK KİMYADA UYGULAMALAR
  EAK 650 - ANALİZ LABORATUARLARINDA STANDARDİZYON VE KALİTE GÜVENLİĞİ

  Zorunlu Dersler

  EAK 531 - İLAÇ ANALİZLERİNDE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER
  EAK 540 - ANALİTİK YÖNTEM VALİDASYONU
  EAK 631 - TEMEL ANALİTİK KİMYA
  EAK 636 - SEMİNER
  EAK 640 - SEMİNER
   

Kimya ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |