Analitik Kimya Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Analitik Kimya Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Analitik Kimya Yüksek Lisans; Kimya Yüksek Lisans; Kimya Yüksek Mühendisliği mezunları ile Eczacılıkla ilgili veya Anabilim Dalı Kurulunun uygun gördüğü programlarda Yüksek Lisans yapmış olmak ve H.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Başvuru Koşullarını Yerine Getirmek.
 • Program tanımları
  Programın Amacı

  Analitik kimya alanında çağdaş eğitim almış, bir araştırmayı planlayıp yürütebilme, sonuçlarını değerlendirip raporlama, bilimin ve insanlığın yararına sunabilme becerisi kazanmış, kendi alanında ulusal ve uluslar arası bilgi ve iletişim yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir.

  İyi laboratuvar uygulamaları kurallarına uygun çalışma prensipleri, çeşitli spektroskopik (UV, IR, NMR, atomik), kromatografik (HPLC, GC), kapiler elektroforez ve elektrokimyasal (polarografi, dönüşümlü voltametri, kare dalga voltametrisi) analiz yöntemlerinin temel prensipleri, bu cihazlarda uygulamalar, bu yöntemlerin farklı numunelere (farmasötik preparat, biyolojik materyal, çevre, gıda vb örnekleri) uygulanması. Bu amaçla kullanılan ayırma yöntemleri (çöktürme, sıvı-sıvı tüketme, katı-sıvı tüketme), kemometrik analiz yöntemleri.

  DERSLER

  EAK 700 - ÖZEL KONULAR
  EAK 731 - ATOMİK SPEKTROSKOPİ
  EAK 732 - MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ
  EAK 735 - ORGANİK POLAROGRAFİ
  EAK 736 - İLERİ ELEKTROANALİTİKKİMYA I
  EAK 737 - İLERİ ELEKTROANALİTİK KİMYA II
  EAK 741 - YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMATOGRAFİSİ
  EAK 742 - KOMBİNE ANALİTİK YÖNTEMLER

Kimya ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |