Almanca Dil Kursu

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ankara Üniversitesi TÖMER

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Almanca Dil Kursu - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları

  ALMANCA

  Neden Almanca?

  Almanca Avrupa’da en çok konuşulan ana dildir. Almanca bilerek, 100 milyon Avrupalıyla ana dilinde konuşulabilir.

  Almanya Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. Türkiye’de 1000’den fazla Alman şirketi bulunmaktadır ve her yıl 3 milyonu aşkın Alman turist Türkiye’yi ziyaret etmektedir. Almanca bilenler için iş piyasasında çok daha fazla olanak vardır.

  Yüksek öğrenim açısından Almanya cazip bir ülkedir. Almanca bilenler için Almanya’da yüksek öğrenim çok çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Örneğin Yüksek Lisans, Doktora çalışması yapmak için. Türklerin yanı sıra birçok öğrenci Almanya’yı tercih etmektedir. Ayrıca Türk öğrenciler DAAD burslarına ve Erasmus Programlarına başvurarak, Almanya’da yüksek öğrenimlerine devam edebilmektedirler.

  Almanya’daki Türk göçmenler sayesinde Almanya ile Türkiye arasında kişisel bağlar çok yoğundur. Almanca bilgisi birarada yaşamayı kolaylaştırmaktadır.


  Yabancı dil bilgisi kültürel, entellektüel ve mesleki ufku genişletir ve farklı kültürlere anlayışla yaklaşılmasını sağlar. Çok dillilik sadece Avrupa Birliği’nin genişlemesi açısından değil, her zaman bir avantajdır.

  Almanca okuyabilen bir kişi sadece Goethe, Nietzsche, Kafka, Bach, Beethoven, Freud ve Einstein’in eserlerini daha iyi anlamakla kalmayıp sanal dünyada da daha avantajlı duruma geçer: internette Almanca İngilizceden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bütün dünyada yayımlanan kitapların beşte biri halen Almanca olarak basılmaktadır.

  Derslerin Uygulanma Şekli

  Öğrenci ile öğretmenin ve öğrenci ile öğrencinin doğrudan etkileşimine son derece elverişli U masa düzeninin kullanıldığı tüm sınıflarda DVD ve televizyon bulunmakta ve bunlar öğretim etkinliği süresince etkin olarak kullanılmaktadır. Sınıflar 5-16 kişiliktir.

  Almanca kursları 6 temel, 4 orta ve 4 yüksek olmak üzere toplam 14 kurdan oluşmaktadır. Avrupa Dil Portfolyosuna göre düzenlenen Almanca kurslarında diploma alan bir kursiyer,  C1 düzeyine ulaşmaktadır. Birer aylık yoğun kurlarla 14 ayda (toplam 560 saat ders), ikişer aylık normal kurlarla 28 ayda (toplam 672 saat ders) TÖMER diploması alınabilmektedir. Temel ve orta kurların sonunda birer sertifika, yüksek kurların sonunda ise, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü onaylı “TÖMER Diploması” verilmektedir.

  Seçmeci yöntemin uygulandığı TÖMER sınıflarında öğretim etkinliğinin merkezinde öğrenci yer almaktadır; öğretmen yönlendirici konumda olup her öğrenci eşit düzeyde söz hakkı almakta ve ders süresince öğrenci sürekli etkin kılınmaktadır. Derslerde hedef dil Almanca kullanılmakta, dört temel dil becerisine (Dinleme Anlama, Konuşma, Okuma Anlama ve Yazılı Anlatım) eşit ağırlıkta yer verilmekte, bunlara ek olarak bir yan beceri olan Dilbilgisi  üzerinde de ayrıca durulmaktadır.

  Genel Amaçlı Kurslar

  Temel kurlarda LAGUNE 1 ve 2,  Orta ve Yüksek kurlarda ise EM serisi ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca derslerde  TÖMER Almanca Bölümünün hazırlamış olduğu  ek materyaller ve testler de ders materyali olarak kullanılmaktadır.

  Temel kurları bitiren kursiyerler Avrupa Dil Portfolyosuna göre A2 düzeyine erişirler. Bu kursiyerler kendini, ailesini tanıtabilir, üç temel zamanı (şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman) ve emir kipini kullanarak yol sorabilir, yol tarifi yapabilir, lokantada yemek siparişi verebilir, alışveriş yapabilir. Orta kurları bitiren kursiyerler B1 düzeyine ulaşırlar. Bu kursiyerler çok rahatlıkla istediklerini ifade edebilirler, gazete veya dergilerdeki yazıları çok detaylı olmasa bile genel anlamıyla anlayabilirler, kısa raporlar hazırlayabilirler, iş başvurusunda bulunmak için CV ve başvuru mektubu yazabilirler. Yüksek kurları bitiren kursiyerler ise, C1 düzeyine erişirler. Bu kursiyerler, rahatlıkla gazete ve dergileri anlayabilirler, izledikleri Almanca filmleri alt yazıya gerek duymadan anlayabilirler, radyo ve televizyondan haberleri, açık oturumları izleyip anlayabilirler, okudukları bir makalenin özetini yapabilirler, kendi alanlarıyla  ilgili bilimsel makaleleri rahatlıkla takip edebilirler ve tartışabilirler.

  Almanca derslerinde kullanılan kitapların özelliği Ortak Avrupa Çerçevesine uygun  olarak Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerine eşit oranda önem veriyor olmalarıdır. Belirlenen hedefler çerçevesinde öğrenciler program başlangıcından sonuna dek her derste düzenli olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları yapmaktadırlar.

   
  Özel Amaçlı Kurslar

  Özel Amaçlı Kurslar adı altında KPDS -ÜDS, Çeviri ve Aile Birleşimi Sınıfları açılmaktadır.  Almanca KPDS-ÜDS kursları üç kurdan oluşmaktadır. Bu kurslara kayıt yaptıracak olan kursiyerlerin en az A2 düzeyinde olmaları gerekir. KPDS-ÜDS 1 kurunda genel anlamıyla dilbilgisi üzerinde durulmaktadır. Kursiyerlerin dilbilgisi açısından zorluk çektikleri konular işlenmektedir. KPDS-ÜDS 2 kurunda ise, sınavda çıkan soru tipleri (sözvarlığı, paragraf tamamlama, anlam bütünlüğünü bozan tümce, diyalog tamamlama vb.) üzerinde çalışılmaktadır.  KPDS-ÜDS 3 kurunda ise KPDS-ÜDS deneme testleri çözülmektedir. Bu kurslar genelde haftada 10 saat, ayda 40 saat olmak üzere, 3 aylık 120 saat olarak açılmaktadır. Eylül 2007 yılı itibariyle  Aile Birleşimi adı altında açmakta olduğumuz özel amaçlı kurslarımız 2 kurdan oluşmaktadır. Kursiyerler iki kurluk dönemin sonunda toplam 180 saat ders görmektedir. Bu kurslarda, kursiyerlere A1 düzeyindeki START DEUTSCH 1 sınavına yönelik dilbilgisi, sözcük dağarcığı ve dört dil becerisini ( okuma / yazma / dinleme / konuşma) geliştiren çalışmalar yaptırılmaktadır.

   
  Konuşma Klüpleri ve Konuşma Sınıfları

  TÖMER'de Almanca kurslarına devam eden öğrenciler için değişik saatlerde Konuşma Kulübü adı altında konuşma sınıfları açılmaktadır. Bu kurslarda deneyimli Türk ve Alman öğretim elemanları eşliğinde, kursiyerlerin ilgisini çekecek değişik konularda konuşmalar yapılmaktadır. Bu kurslar TÖMER kursiyerleri için ücretsizdir.
  Talepler doğrultusunda Almanca konuşma becerilerini geliştirmek isteyenler için ücretli konuşma  kursları da açılmaktadır.

   
  Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

  Sertifika düzeyine denk düşen yoğun kurlarda 40, normal kurlarda 48 saatlik dersin sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Sınavlarda uygulanan not sistemi aşağıdadır. Bir beceriden başarısız öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır.
             
  DİPLOMA

  Sınav yapılmayan kurslarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.


Almanca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |