Aktüerya Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Aktüerya Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları

  Aktüerya Bilimleri-Doktora

  DERS LİSTESİ

  AKT601 - ANALİZ VE DOĞRUSAL CEBİR
  AKT603 - AKTÜERYAL RİSK KURAMI
  AKT604 - EMEKLİLİK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ
  AKT605 - "İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER I"
  AKT606 - İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II
  AKT607 - BİLEŞİK FAİZ MATEMETİĞİ
  AKT608 - STOKASTİK SÜREÇLER VE İFLAS KURAMI
  AKT609 - HAYAT SİGORTALARI MATEMATİĞİ I
  AKT610 - HAYAT SİGORTALARI MATEMATİĞİ II
  AKT611 - SİGORTA İSTATİSTİĞİ
  AKT612 - AKTÜERYA UYGULAMALARI
  AKT613 - HASAR MODELLERİ
  AKT615 - EMEKLİLİK MATEMATİĞİ
  AKT616 - HAYAT DIŞI SİGORTALAR MATEMATİĞİ
  AKT900 - ÖZEL KONULAR

  DERS İÇERİKLERİ

  AKT601 - ANALİZ VE DOĞRUSAL CEBİR
  FONKSİYONLAR , EŞİTLİKLER VE EŞİTSİZLİKLER, CEBİRSEL VE CEBİRSEL OLMAYAN FONKSİYONLAR , LİMİT, SÜREKLİLİK , TÜREV , İNTEGRAL , SONLU VE SONSUZ DİZİ VE SERİLER, ORTALAMA DEĞER TEOREMİ , DOĞRUSAL DENKLEMLER , VEKTÖR UZAYLARI, TABANLAR, BOYUT VE ALT UZAYLAR,

  AKT603 - AKTÜERYAL RİSK KURAMI
  RİSK TANIMI , FAYDA KURAMI, SİGORTA VE FAYDA, OPTİMAL SİGORTA, KISA DÖNEM İÇİN BİREYSEL VE KOLLEKTİF RİSK MODELLERİ.

  AKT604 - EMEKLİLİK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ
  EMEKLİLİK, ERKEN ÖLÜM, MALÜLİYET, İŞSİZLİK, HASTALIK GİBİ EKONOMİK BELİRSİZLİK OLUŞTURAN OLAYLARA KARŞI GÜVENLİĞİ SAĞLAYAN BAZI SOSYAL FAYDA PLANLARINA İLİŞKİN KAVRAMLARIN TARTIŞILMASI, SOSYAL FAYDA PLANLARININ ANALİZİ VE AKTUERYAL HESAPLAMALARI, DÜN

  AKT605 - "İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER I"
  OLASILIK KAVRAMI , KOŞULLU OLASILIK, BAĞIMSIZLIK, RASLANTI DEĞİŞKENLERİ VE BUNLARIN DAĞILIMLARI, KONUM VE DEĞİŞKENLİK ÖLÇÜLERİ , ÖZEL OLASILIK DAĞILIMLARI, NOKTA VE ARALIK KESTİRİMİ , HİPOTEZ TESTLERİ, REGRESYON, KORELASYON , VARYANS ANALİZ

  AKT606 - İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II
  YARATICI FONKSİYONLAR , ÇOK DEĞİŞKENLİ DAĞILIMLAR , MERKEZİ LİMİT TEOREMİ , ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI , BAYES KESTİRİCİLERİ , ZAMAN SERİLERİ, BENZETİM TEKNİKLERİ.

  AKT607 - BİLEŞİK FAİZ MATEMETİĞİ
  PARANIN ZAMAN DEĞERİ,. BASİT VE BİLEŞİK FAİZ, NOMİNAL VE EFEKTİF FAİZ ORANLARI, BİLEŞİK FAİZDE BİRİKİMLİ VE BUGÜNKÜ DEĞER, ANNÜİTE TÜRLERİ, TAKSİT ÖDEMELERİ, BELİRLİ TÜRDE BİR ANNÜİTENİN BİRİKİMLİ VE BUGÜNKÜ DEĞERİ, AMORTİSMAN ÖDEMELERİ, SÜREKLİ ÖDEMEL

  AKT608 - STOKASTİK SÜREÇLER VE İFLAS KURAMI
  KESİKLİ VE SÜREKLİ STOKASTİK SÜREÇLER, MARKOV ZİNCİRLERİ, POİSSON SÜREÇLERİ, HOMOJEN OLMAYAN POİSSON SÜREÇLERİ, BİLEŞİK POİSSON SÜREÇLERİ, DOĞUM-ÖLÜM SÜREÇLERİ, KESİKLİ VE SÜREKLİ ARTIK SÜREÇLER, İFLAS OLASILIKLARI, KOLLEKTİF RİSK MODELLERİ , RİSK KURAMI

  AKT609 - HAYAT SİGORTALARI MATEMATİĞİ I
  BİLEŞİK FAİZ MATEMATİĞİ,YAŞAM FONKSİYONU, ANLIK ÖLÜM ORANI, HAYAT TABLOLARI, HAYAT SİGORTASI, SÜREKLİ VE KESİKLİ HAYAT ANNÜİTELERİ, NET PRİMLER, PRİM PRENSİPLERİ.

  AKT610 - HAYAT SİGORTALARI MATEMATİĞİ II
  NET PRİM REZERVLERİ, REZERV ANALİZİ, ÇOKLU YAŞAM FONKSİYONLARI, ÇOKLU HAYAT SİGORTALARI, ÇOKLU AZALTIM MODELLERİ: ÖLÜM NEDENLERİ VE ÖLÜM ANINA KADAR GEÇEN SÜRE.

  AKT611 - SİGORTA İSTATİSTİĞİ
  İSTATİSTİKSEL MODELLEME TEKNİKLERİ , ÇOKLU REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ , ZAMAN SERİSİ MODELLERİ , BİLEŞİK POİSSON VE NEGATİF BİNOM DAĞILIMLARI , LOG-NORMAL DAĞILIM , PARETO DAĞILIMI , GAMMA DAĞILIMI.

  AKT612 - AKTÜERYA UYGULAMALARI
  GÜNÜMÜZDE TÜRKİYE'DEKİ SİGORTACILIK UYGULAMALARI GÖRGÜL AÇIDAN İNCELENMEKTEDİR. EMEKLİLİK FİNANSMANI, DEĞERLEME, ÜRÜN GELİŞTİRME VE GRUP SİGORTALARI KONULARINDAKİ UYGULAMA SORUNLARI, SORUN ÇÖZME YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE ELE ALINMAKTADIR.

  AKT613 - HASAR MODELLERİ
  HASAR RASLANTI DEĞİŞKENİ, HASAR DAĞILIMI TAHMİNİ, SIKLIK DAĞILIMLARI, HİPOTEZ TESTLERİ, TOPLAM HASAR DAĞILIMLARI, UZUN DÖNEM MODELLERİ, DÜZENLEME KATSAYILARI, BROWNİAN HAREKETLERİ.

  AKT615 - EMEKLİLİK MATEMATİĞİ
  EMEKLİLİK TAZMİNATLARI, ARTAN MALİYETLİ BİREYSEL MALİYET YÖNTEMİ, DEĞİŞMEZ MALİYETLİ BİREYSEL MALİYET YÖNTEMİ, TOPLAM MALİYET YÖNTEMİ, DENEYİM KAZAÇ VE KAYIPLARI, DEĞİŞME VE EK TAZMİNATLAR, OPSİYONLAR VE VARLIKLAR, YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI VE AKTÜERY

  AKT616 - HAYAT DIŞI SİGORTALAR MATEMATİĞİ

  AKT900 - ÖZEL KONULAR

Sigortacılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |