Aile ve Tüketici Bilimleri Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Aile ve Tüketici Bilimleri Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  AİLE ve TÜKETİCİ BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI

  Anabilim dalımız; kişi, aile ve kurumların yerel, ulusal düzeyde tatminkar bir yaşam kalitesinin temel fonksiyonları olan; ekonomik, psikososyal ve fiziksel refahının temini ve geliştirilmesine dolayısıyla toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak; aile yaşantısı eğitimi, tüketicinin eğitimi ve korunması, kurumlarda fiziksel çevre ve yönetimi alanlarında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

  Öğretim Üyeleri


  Prof.Dr.R.Günsel Terzioğlu (Başkan)
  Prof.Dr.Müberra Babaoğul
  Prof.Dr.Şükran Şafak
  Doç.Dr.Canan Yertutan
  Doç.Dr.Özgün Bener
  Doç.Dr.Oya Hazer
  Doç.Dr.Sibel Erkal
  Doç.Dr.Zeynep Çopur
  Doç.Dr.Arzu Şener
  Öğr.Gör.Dr.Hülya Öztop

  DERS İÇERİKLERİ

  ATB 700 Özel Konular
  Problem seçiminden araştırmanın sonuçlandırılmasına kadar gerekli olan adımların danışmanların gözetiminde gerçekleştirilmesi

  ATB 701 Kurumlarda Fiziksel Çevre Yönetiminde Uygulamalar
  Proje konularının seçimi, Eğitim kurumlarında uygulama, Sağlık kurumlarında uygulama, Proje sunumu, Turistik kurumlarda uygulama, Proje sunumu, Genel Değerlendirme

  ATB 703 Kurumlarda Fiziksel Çevre  Yönetimi ve Program Planlama
  Literatür Tarama, Program Planlamanın Önemi, Program Planlamada İzlenecek Adımlar, İş Analizleri- İş Tanımları, Standart Geliştirme, Temizlik Programı Kapsamı, Temizlik Sıklıklarının Belirlenmesi, Temizlik Sürelerinin Belirlenmesi, Temizlik Hizmetleri İçin Program Planlama Projesi, Çamaşırhane Hizmetleri İçin Program Planlama Projesi

  ATB 705 Aile-Finans Sistemi İlişkileri
  Finans sistemi ve finansman araçlarının ailenin ekonomik yaşamına etkileri, Aile- finans yönetiminin amaçları, Ailenin finansal kaynaklarının yönetimi, Ailede finansal kararlar ve etkileyen faktörler, Ailede finansal planlama

  ATB 706 Engellilik ve Yaşlılıkta Bağımsız Yaşam
  Yaşlıların ve engellilerin özellikleri, Yaşlı ve engellilerin aile yaşantısına ilişkin karşılaştıkları sorunlar, Yaşlı ve engellilerin konut sorunu, çözüm yolları, Yaşlı, engelli ve ergonomi, Konu ile ilgili kuramsal bilgi ve araştırmaların incelenmesi, Dönem raporunun hazırlaması, Rapor sunma

  ATB 709 Tüketici Kararları
  Tüketicinin ekonomik karar verme süreci, davranışı, tanımlar ve kuramlar, Tüketicinin karar verme süreci ve seçim yapmada alternatiflerin değerlendirilmesinde kullanılan kriterler ve ölçüm esasları, Satın alma süreci ve etkileyen faktörler

  ATB 721 Kurum ve Ev Araçları
  Kurum ve ev araçlarına ilişkin literatürlerin incelenmesi, İncelenen literatürün sunumu, tartışılması ve proje konusunun belirlenmesi, Kurum ve ev araçlarının seçimi, bakımı ve kullanımı konusunda bilgi verilmesi, Kurum ve ev araçlarının özelliklerini karşılaştırmak amacıyla piyasa incelemesinin yapılması, Gereksinime uygun araç seçiminde araç performansını değerlendirme, Projenin sunumu ve tartışılması

  ATB 724 Tüketici ve Pazar İlişkisi
  Tüketiciler pazarının yapısı ve özellikleri, Tüketici ve pazar ilişkisi, Üretici ve pazar ilişkisi, Tüketici açısından üreticiden beklentiler, Küreselleşen dünyada tüketici ve pazar ilişkisindeki değişimler, Küreselleşmenin tüketiciler pazarına ve tüketicilere olan etkisi.

  ATB 726 Tüketici Bilgilendirme Kanalları
  Evrensel tüketici haklarından olan tüketicinin bilgilendirme hakkı ve İçeriği, Bilgilendirmede kullanılan kanallar, Bilgilendirme kanalı olarak kitle iletişim araçları, Farklı tüketici grupları ve bunlara uygun bilgi kanalları, Farklı ürün grupları açısından tüketicinin tercih ettiği bilgilendirme kanalları, Araştırmalardan örnekler

  ATB 730 Fiziksel Çevre Düzenlemesi İlkeleri
  Fiziksel çevre düzenlemesine ilişkin literatürlerin incelenmesi, İncelenen literatürün sunumu, tartışılması ve proje konusunun belirlenmesi, Farklı faaliyet alanlarının düzenlenmesinde kullanılan temel ilke ve kriterleri karşılaştırma, Farklı faaliyet alanlarının planlanması  ve düzenlenmesinde kullanılan malzeme ve eşyaların özelliklerinin değerlendirilmesi, Malzeme ve eşyaların özelliklerine ilişkin piyasa incelemesinin yapılması, Projenin sunumu ve tartışılması

  ATB 731 Araştırma Teknikleri
  Bir araştırmanın kuramsal temelleri, Araştırma türleri, Araştırmanın planlanması ve öneri hazırlama, Örnekleme yöntemleri, Veri toplama teknikleri, Verilerin analizi ve yorumlanması, Bilimsel rapor hazırlama ve sunma

  ATB 733 Özel Tüketici Grupları
  Özel Tüketici Grupları, Yaşlıların tüketici olarak sorunları, Konuya ilişkin teorik bilgi ve araştırmaların incelenmesi, Yaşlı tüketicilerin sorunlarına ilişkin raporun sunumu, Engelli tüketicilerin sorunları, Konuya ilişkin teorik bilgi ve araştırmaların incelenmesi, Çocuk tüketicilerin sorunları, Çocuk tüketicilerin sorunlarına ilişkin raporun sunumu

Aile danışmanlığı ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |