A'dan Z'ye Yazılı İletişim Teknikleri Eğitimi

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir PLATFORM AKADEMİ

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Resim Galerisi

Hakkında yorumlar A'dan Z'ye Yazılı İletişim Teknikleri Eğitimi - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları

  Yazışma, e mail, bilgi notu, kısa rapor, sunum metinleri ve üst yönetim yazışmaları için hitaplar, şekil, kurallar, protokol, nezaket, kalıplar, örnekler ile yazılı iletişim teknikleri konusunda yetkin hale geleceksiniz.


  PROGRAM DETAYLARI

  Başlangıç Tarihi: 20 Temmuz 2011
  Eğitim Gün ve Saatleri: Çarşamba 10:00-17.00
  Toplam Süre: 1 Gün


  Eğitmen: Necdet Uygurer

  Eğitimin Amacı

  Yazılı iletişim yönetimsel iletişimin bel kemiğidir. Ancak, herkes yazı yazamaz.

  EĞİTİM İÇERİĞİ

  -  İş ve mesleki yaşamında sadece “ okur “ değil  “ yazar “ da olmak isteyenler için,
  -  İş yazışmalarını kurallı ve profesyonelce yapmak isteyenler için
  -  Yönetici adayları, asistan ve sekreterleri için,
  -  Büro yöneticileri, idareciler için
  -  İş ve yönetim konularına yeni başlayacak teknik öğrenim görmüş olanlar için
  -  İş hayatına yeni başlayan ancak henüz profesyonel eğitim alma fırsatı bulamayanlar için
  - Gelecekte bireysel niteliklerini geliştirmek ve beceri kazanmak isteyen herkes için tasarlanmıştır.

  Eğitim, bütünü ile yaşanmış Türkiye örneklerini kullanarak yazılı iletişim sanatını bütün anlayış, teknik ve kısa uygulama örnekleri ile sunmak için tasarlanmıştır.

  Eğitim Programı

  -  Kâğıt üstünde resmi yazılar
  -  Etkin yazışma için ilk kural
  -  Etkin yazışmanın “ altın “ kuralları
  -  Yazışma ve kariyeriniz
  -  Yazışma ve “ kültürünüz “
  -  Yazışırken yapılan en sık hatalar
  -  Etkin yazışma için Türkçe yazım kaynakları

  Elektronik postalar ( E mail )

  -  E mail yazımı için genel kurallar
  -  E mail ve kişisel yazım tarzı
  -  E mail ve nezaket
  -  E mail ve hitaplar
  -  E mail yazışmalar için pratik kurallar
  -  Asla e mail ile yapılmaması gerekli işler
  -  Örneklerle en sık karşılaşılan kısa e mail yazışmaları
  -  Teyit mesajları
  -  Red mesajları
  -  Kutlama mesajları
  -  Üzüntü bildirme mesajları
  -  Özürler
  -  Baş sağlığı mesajları
  -  Acil durum mesajları
  -  Yanlış anlamaları nazikçe düzeltme mesajları
  -  Banka problemleri
  -  Ticari problemler
  -  Kişisel problemler
  -  Karşı tarafta dostça yakınlık mesajlarına yanıtlar
  -  Karşı tarafta dostluk mesajları
  -  Yazışmalarda kullanılması tavsiye edilen kalıplar
  -  Yazışmalarda kullanılması tavsiye edilen sözcükler

  Bilgi Ve Toplantı Notları

  -  Bilgi notu tanım, amaç, tür ve özellikleri
  -  Bilgi notu hazırlama tekniği
  -  Toplantı tutanakları
  -  Bilgi notu ve toplantı tutanakları yazımında incelikler
  -  Uygulama örnekleri

  Yönetim Raporları

  -  Rapor Tanım Ve Kavramı, Türleri

  -  Rapor Ve Kültür, Rapor Ve Kariyer
  -  Etkin Rapor Yazımı İçin Gereksinim Belirleme
  -  Etkin Rapor Yazımı İçin “ Olmazsa Olmazlar “
  -  Hazırlık Aşaması Ve Uygulama Örnekleri
  -  Veri Toplama, Sistematik Geliştirme, Notlar, Taslak Ve Ön Yazım Teknikler
  -  Rapor Yazımı İçin En Tehlikeli 10 Tuzak Ve En Etkili 10 Altın Kural

  Sunum Metinleri

  -  Sunum Metinleri İle Rapor Düzeni Arasındaki Benzerlikler
  -  Sunum Metinlerinde Mutlaka Bulunması Gereken 20 Özellik

  Yönetim Ve Yöneticiye Özel Yazılar

  -  Hassas Yönetici Mektupları Yazımında Yapılan Tipik Asistan Hataları
  -  Üst Yönetim İçin Yazışma Geleneği
  -  Üst Yönetim Yazılarında Üslup Ve Adap
  -  Üst Yönetim Yazışmaları İçin “ Yazılı Olmayan “ Kurallar
  -  El Yazısı Özel Notların Yazım Kuralları
  -  Hassas Yazılar İçin Yazım Kuralları ;
  -  Rica Mektupları
  -  Teşekkür Mektupları
  -  Üzüntü Belirten Mektuplar
  -  Özür Dileme Mektupları
  -  Uyarı Mektupları
  -  Hak Arama, Hak Koruma Mektupları
  -  Bireysel Yasal Sonuçları Olabilecek Yazılar
  -  İş Unvanı Dışında İşle İlgili Özel Yazılar
  -  Politik Parti Ve Kurumlara Yazılan Yazılar
  -  Hükümet Ve Devlet Başkanlarına Yazılan Yazılar

  Yönetici Asistan Ve Sekreterleri İçin Önemli Yazılar


  -  Asistanın Kısaca Kendini Tanıtma Yazıları
  -  Asistanın Anlaşılmayan Metinlerde Açıklık İsteyen Yazıları
  -  Asistanın Kendi Görev Alan Ve Sorumluluklarını Nazikçe Hatırlatma Yazıları
  -  Asistanın Yönetici Adına Yazdığı Yazılarda Tarz Ve Üslup
  -  Asistanın Karşı Taraftaki Üst Yöneticileri Bilgilendirme Yazıları
  -  Asistanın Nazik İş Takibi Yazıları
  -  Asistanın Nazik Hatırlatma Yazıları
  -  Asistanın Bir Konuyu Araştırma İçin Yazdığı Yazılar
  -  Asistanın Karşı Tarafın Şikayet Ve Eleştiri Yazılarına Yanıt Yazıları
  - Asistanın Çok Tartışmalı Yazılara Karşı Tutum Ve Yanıtları
  -  Katılımcı isteklerine yönelik uygulamalı yazım çalışmaları
  -  İş hayatında yazışma becerisini ilerletmek için 10 pratik yöntem

  Önemli Not

  Katılımcılara, yazma ve yazışma kuralları ile iş hayatında en sık karşılaşılan yazı örneklerinin bulunduğu bir kitapçık hediye edilecektir.

İletişim bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |