Home > Kurslar > .NET Programlama > Beşiktaş > .NET Eğitimi - Beşiktaş - İstanbul

.NET Eğitimi

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Akiza Bilişim Akademisi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar .NET Eğitimi - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları

  .NET Eğitimi, Microsoft'un 2000'li yıllarda çıkardığı ve piyasada çok büyük pazar payına sahip olan .NET platformu pazarda, yazılım geliştirme konusunda etkin bir kullanım oranına sahiptir. C#, .NET platformu için özel olarak geliştirilmiş programlama dilidir. Yazılım pazarında, çok tutularak diğer programlama dilleri arasında önemli yerini almıştır.
  .NET Eğitimi içeriğinde .Net'in resmi dili olarak kabul edilen (çünkü .Net C# dili kullanılarak gerçeklenmiştir...) C# detaylarıyla öğretilir. C# görsel programlama araçlarıyla donatılmıştır. .NET Eğitimi ile C#'a ait detaylı özellikler ve zengin örnekler, bölüm bölüm ele alınarak öğretilir. .NET Eğitimi ile C#'ın VB.Net'den farkları eğitim sonunda anlatılır.

  .NET Eğitimi boyunca C#.Net tüm esnekliği ve gücü Visual Studio 2008 ile sunulmaktadır. .NET Eğitimi sonunda katılımcıların C# dili ile detaylı uygulama yapabilmeleri için eğitim verilir.


  .NET Eğitimi İçeriği

  .NET Eğitimi - 1. Visual Studio 2008 ide'si ile tanışma.     


  -Visual programlamanın yararları.
  -Visual Studio 2008 Ekranı.
  -Toolbox Penceresi.
  -Properties Penceresi.
  -Form Penceresi.
  -Kod penceresi.
  -Object Browser Penceresi.
  -Solution Explorer Penceresi.
  -Örnek1 (ilk Program)(string)
  -Örnek2.(integers)

  .NET Eğitimi - 2. Değişkenler     

  -Değişken Tanımlama
  -Değişken Çeşitleri
  -Yazısal Tipler
  -Mantıksal Tipler
  -Sayısal Tipler
  -Tarihsel Tipler
  -Global ve Local Değişkenler
  -Statik değişkenler
  -Tip dönüşümü
  -Örnek1
  -Örnek2

  .NET Eğitimi - 3. Operatörler     
  -Aritmetik Operatörler
  -Operatörlerin Kullanımı
  -Gelişmiş Matiksel Metodlar
  -Operatörlerde İşlem Önceliği

  .NET Eğitimi - 4. Kontroller ve Döngüler     

  -Şart ifadelerinin Özellikleri
  -if – if/else ifadeleri
  -While döngüsü
  -Örnek1
  -For bloğu
  -Switch Çoklu seçim
  -Break ve continue kontrolleri
  -Örnek1
  -Örnek2

  .NET Eğitimi - 5. Fonksiyonlar (Metodlar)     

  -Fonksiyon kavramı
  -Fonksiyon oluşturma
  -Alt programlar
  -Fonksiyonlara parametre gönderimi
  -Örnek1
  -Overload fonksiyonlar
  -Kendi kendini çağıran fonksiyonlar
  -Olay tanımlama ve klavye üzerinde gerçekleşen olaylar

  .NET Eğitimi - 6. Diziler     

  -Dizi kavramı
  -Dizi üzerinde yapılan işlemler
  -Dizi üzerinde işlem yapan metodlar
  -Dizilerin fonksiyonlara paremetre olarak aktarımı
  -Örnek1

  .NET Eğitimi - 7. Tipler ve tip oluşturma    

  -Object tipi
  -Kullanıcı tanımlı tipler(enum, struct)
  -Tipler arasında dönüşüm işlemleri
  -Örnek1

  .NET Eğitimi - 8. Açıklama Satırları ve paketleme işlemleri   
   
  -Tekli ve Çoklu açıklamalar
  -#Region ve #EndRegion ile kod paketleme
  -Örnek1
  -Nesne Tabanlı Programlama(Object orient programming)
  -Sınıf oluşturma
  -İsim uzayı
  -DLL oluşturma
  -Kalıtım (inheritance)
  -Örnek1
  -Abstract sınıfı kavramı
   -polymorphism
  -Örnek2

  .NET Eğitimi - 10. Hata Yakalama & Ayıklama     

  -Debug modunda hata ayıklama
  -Try –catch bloğu
  -Örnek1.

  .NET Eğitimi - 11. Form Üzerinde Kullanılan Kontroller ve özellikleri     

  -Örnekler

  .NET Eğitimi - 12. Database, SQL & ADO .NET     

  -Örnekler

  .NET Eğitimi - 13. C# ile ASP.net Örnek Uygulama.

  .NET Eğitimi - 14. C#.net ile VB.net' in ayrıntılı olarak karşılaştırılması

  *Ders, örnekler üzerinden işlenecektir.

.NET Programlama ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |